28. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2002
Dopis generálního ředitele, rozebírající hodnocení plnění projektu, které vypracovali někteří členové Rady ČT jako podklad pro Balvínovo odvolání , byl napsán už 7. října...
Sloupek

Proč má Česká republika tak obrovské problémy s televizí veřejné služby? Jiří Balvín se ve středu 27.11. stal už čtvrtým generálním ředitelem České televize za poslední čtyři roky, který byl buď odvolán, anebo jiným způsobem donucen odejít ze své funkce. Oficiální důvody jeho odvolání byly v podstatě tytéž jako důvody, které na podzim roku 2000 vedly Janu Dědečkovou k tomu, že protlačila v tehdejší Radě ČT odvolání tehdejšího ředitele Dušana Chmelíčka. Nyní byl Balvín odvolán pro "neplnění projektu, netransparentnost řízení a ekonomického stavu ČT, opakované předkládání nekvalitních a neúplných materiálů Radě ČT, pozdní předložení rozpočtu ČT na rok 2003 a závěrečného účtu ČT za rok 2001." Dědečková nechala odvolat v roce 2000 Chmelíčka taky za neplnění projektu, za netransparentnost řízení a ekonomického stavu ČT a za opakované předkládání nekvalitních a neúplných materiálů Radě ČT... Že by situace v České televizi zůstávala pořád stejná? Anebo jsou to všechno jen politické záminky?

Jeden pracovník České televize nedávno Britským listům sdělil, že tato instituce, stále, třináct let po pádu komunismu, funguje na dvou základních principech:

  1. Zvykové právo: všechno se dělá tak, jak "se to tady dělalo vždycky" a
  2. Kamarádšoft: rozhoduje se podle toho, kdo koho zná.
Pokud má tento interní pozorovatel pravdu, z tohoto hlediska se tedy zrovna příliš mnoho v České televizi nezměnilo a do budoucna ani nezmění.

Jiří Balvín nahradil ve funkci generálního ředitele České televize po vánoční rebelii v roce 2000 "cizáka" a "emigranta" Jiřího Hodače, novináře možná komisního a nekomunikativního, nicméně s jedenáctiletou praxí z (relativně) neúplatné britské veřejnoprávní společnosti BBC. Balvín byl kompromisním kandidátem, kterého tehdy zaměstnanci televize víceméně přijali.

I on však věděl, že se v zimě 2000 podařilo dočasně úspěšným vzbouřením tzv. "televizním rebelům" veřejnoprávní stanici zcela konzervovat, určitě v oblasti zpravodajství a publicistiky na zaujaté a nepříliš profesionální úrovni. To se například projevilo nesmírně výrazně v září roku 2000 během zasedání MMF a Světové banky v Praze, kdy Česká televize nebyla nezaujatá, pochlebovala mocným zahraničním špičkám; během války proti Afghánistánu na podzim 2001 zpravodajství ČT v podstatě zcela nekriticky kopírovalo propagandu Pentagonu a bez vady nebylo zpravodajství ČT ani během právě minulého summitu NATO.

Přestože tedy Balvín naoko uzavřel s rebely příměří, ve skutečnosti začal proti nim užívat salámové taktiky: některých z nejvýraznějších televizních rebelů se Balvínovi podařilo zbavit - už v ČT nepracují.

Jenže, protistrana nespala též. Podařilo jí se po fraškovitém neúspěchu "revoluční" Čtyřkoalice zformovat protibalvínovskou opozici na pevnějších základech - na protizemanovském křídlu ČSSD. Balvínovy "reformy" navíc dosud nevedly k výraznému zlepšení kvality České televize, spíše naopak. Televize na tom není příliš dobře ani po programové stránce, ani z ekonomického hlediska. V Británii je bez diskuse, že se televizní koncesionářský poplatek za BBC zvyšuje podle dlouhodobě dané, parlamentem určené indexační formule, závislé na inflaci. V ČR se parlament nikdy neodvážil něco takového zavést, takže se množství vybíraných poplatků pro veřejný rozhlas a televizi v důsledku inflace neustále snižuje. Poslanci jsou si vědomi, že utahováním a pootevíráním finančního kohoutku regulují ty nejvýraznější excesy v jinak neovladatelném molochu.

Na nedávném "mediálním" sezení v Českém Krumlově definoval Vladimír Železný "veřejnoprávnost" jako to, co jsou lidé ještě ochotni platit ze své kapsy, není li jim to dáno prostřednictvím médií komerčních. Možná, že čeští občané řádně platit veřejnoprávní televizi prostě ochotni nejsou, ani nejsou schopni "dohlédnout" na parlament, aby vytvořil takový televizní zákon, aby s veřejnoprávní televizí nedocházelo k politickým čachrům. Možná, že občané televizi veřejné služby ani nechtějí. .

Dosud je velmi obtížné analyzovat opravdové důvody k Balvínově odvolání. Jistě, když se ho nedávno nepodařilo odvolat, odboráři v ČT publikovali protestní dopis proti jeho tehdejšímu neodvolání. Z toho by se dalo usuzovat, že trockistická permanentní revoluce v ČT pokračuje a Balvín se odborářům už znechutil - jistě jejich oblibě nepomohl "zlatý padák" pro brněnského ředitele Drahoše. Kromě toho se o Balvínovo odvolání silně zasazovali sociální demokraté Zaorálek, Buzková a ministr Dostál, který nyná prý připravuje nový zákon o České televizi, aby "Rada ČT nemohla být ovlivnitelná politickými stranami." Budu tomu věřit, až to uvidím. Že by to české politické strany dovolily?

Co dál? Podle některých interpretů by se prý do České televize mohl vrátit někdejší ředitel Ivo Mathé. Je pravda, jak píše Štěpán Kotrba, že někteří zaměstnanci České televize na něho čekají "jak na mesiáše" - vždyť Mathé má také v České televizi z dob, kdy tam řediteloval, stále ještě velmi intenzivní kamarádské styky, které živě udržuje. Jiní pracovníci ČT však v roce 1998 přivítali Mathého odchod s ulehčením.

Je nutno přiznat, že historie ředitelování České televizi byla od Mathého odchodu víceméně historií značně panoptikální. Jenže je přijatelný návrat k Ivo Mathému? Není přece možno vstoupit dvakrát do téže řeky. Jak nám ve středu v noci řekl jeden pracovník ČT: "Mathé byl velmi dobrý na proměnění socialistické televize v postsocialistickou. Možná, že by mohl přijít teď opět proměnit socialistickou televizi v postsocialistickou."

Byl to vtip. Anebo ne?

Dvakrát skutečně není možno vstoupit do téže řeky. Vím, že se panu Mathému v České televizi velmi líbilo, ale dnes už je přece jen - doufejme - trochu jiná doba, než byla v ČR monolitní devadesátá léta.


(Tento sloupek se vysílal v sobotu 30. 11. v pořadu Názory a argumenty rozhlasové stanice Český rozhlas 6 jako pravidelný komentář Jana Čulíka.)
Petr Klimeš, nově jmenovaný prozatímní generální ředitel ČT
27. 11. 2002

Rada České televize ve středu 27.listopadu s okamžitou platností odvolala Jiřího Balvína z funkce generálního ředitele ČT. Po opakovaném pokusu z pondělí předchozího týdne, kdy pro jeho odvolání chyběl jediný hlas, přišlo ve středu na zasedání rady 12 z jejího celkového počtu 13 členů a potřebné kvórum 10 hlasů bylo splněno. Proti Balvínovu odvolání byly pouze dvě radní: Helena Fibingerová a Lucie Weisová.

Předseda Rady ČT Mrzena poté navrhl na místo prozatímního generálního ředitele dosavadního finančního ředitele Klimeše. Klimeš, poté, co se dostavil na jednání Rady, prohlásil, že s návrhem je srozuměn a návrh přijal. Vzápětí byl hlasováním poměrem 12 hlasů jmenován. Základní důvody odvolání Jiřího Balvína Mrzena formuloval takto: Neplnění projektu, netransparentnost řízení a ekonomického stavu ČT, opakované předkládání nekvalitních a neúplných materiálů rady ČT, pozdní předložení rozpočtu ČT na rok 2003 a závěrečného účtu ČT za rok 2001. Petr Klimeš řekl, že cítí odpovědnost za dotažení rozpočtu ČT na příští rok a pokračování v restrukturalizaci ČT. Nový generální ředitel musí být podle zákona zvolen do tří měsíců.

Podrobnosti přinesou Britské listy zítra a v následujících dnech. Už dnes však lze říci, že toto Balvínovo odvolání se s ohledem na masivní politický tlak trojice sociálních demokratů Zaorálek, Buzková, Dostál, ale i s ohledem na kvalitu Balvínovy práce a koncekonců i na soudní výrok Obvodního soudu pro Prahu 4 z letošního léta (viz zde) dalo očekávat.

Vzniká tak nástupní prostor pro Havlova ředitele politické kanceláře Mathého, který už jednou České televizi šéfoval a na nějž určitá část zaměstnanců shlíží téměř jako na Mesiáše. ... To bylo patrné i Mathého sebevědomém chování na semináři v Českém Krumlově, o kterém jsem už psali. Nepředpokládá se, že by Mathé zůstal na Hradě i pod novým prezidentem.

Zvukový záznam odvolání Jiřího Balvína z funkce [MP3 - 588kB, 5min]

28. 11. 2002
Vážené dámy a pánové radní, nikoli jen se znepokojením, ale nyní už i s úzkostí a pobouřením sledujeme další fázi prohlubující se krize veřejnoprávní televize, jejíž řešení bylo nyní Vaším přičiněním opět oddáleno na neurčito.

Nejrůznější důvody nespokojenosti se současným stavem řízení České televize byly již mnohokrát formulovány a publikovány, většinou však pouze v rovině ekonomické a právní; dovolte nám však vznést několik alarmujících otázek, týkajících se (ne)naplňování veřejnoprávního poslání ČT a příčin (ne)kvality její tvorby, neboť i touto stránkou problematiky jste povinni se zabývat a vzít ji v potaz při svém rozhodování...

28. 11. 2002

Je potěšitelné, že autoři otevřeného dopisu při svém otevřeném nátlaku přiznávají, že jim generální ředitel významně "sáhl" na jejich příjmy a honoráře a nezaštiťují se "demokracií", tak jako před dvěma lety.

Tento dopis byl napsán před dvěma dny - 25. 11. Dnes Rada odvolala generálního ředitele ČT. Můžeme se tedy těšit na "horkou" zimu, i když se nedá předpokládat, že bychom opět trávili vánoce "na Kavkách" za tklivých tónů Armstrongovy trubky... Občan si nářky televizních "profesionálů" přebere už po svém, pachuť politické a mediální manipulace přetrvává a nic, včetně odpolitizování Rady, jejího odvolání či převolení tyto manipulace nezruší. Žijeme v takovém světě a dokud budou existovat penězovody, budou existovat i monopoly na jejich vysávání a lobby na udržení stabilního toku financí. Dokud budou existovat politické strany, které prostřednictvím rozpočtu, koncesionářských poplatků či vlivem v různých lobbistických organizacích udržují vliv na to CO a JAK se bude ŠÍŘIT do étéru, budou existovat měkčí či tvrdší ředitelé takto dálkově řízených institucí. Přeci jen se jedná o čtyři miliardy pro přibližně tisíc lidí... A přeci jen se jedná o popularitu a zvolitelnost dvou set "námi volených" zástupců. A to už stojí za hřích.

28. 11. 2002

Vážený pane Čulíku,

situace je přece jen trochu odlišná. My jsme odvolali Chmelíčka, protože odmítal plnit projekt a tvrdil, že měl televizi jenom stabilizovat po Puchalském. V tom projektu měl ale pevné termíny jednotlivých kroků, které neučinil, a na základě toho jsme měli zákonný důvod pro odvolání.

Tentokrát rada udělala chybu hned na začátku, protože vybrala ředitele, který v projektu neměl jediný termín a restrukturalizaci měl formulovanou velmi vágně.

Navíc zpráva o neplnění projektu je vypracována velmi nekvalitně a zboural by ji i obyčejný laik.

Posílám Vám tabulku, kde jsem červeně doplnila své poznámky. Navíc radní Kučera mi řekl, že pokud by se Balvín bránil nějakým soudním sporem nebo arbitráží, tak neplnění projektu by rada jako důvod k odvolání asi neobhájila.

Prostudujte si prosím tu tabulku. Domnívám se, že je velice důležité vidět, že rada například vyčítala Balvínovi nepředložení koncepce digitalizace a přitom tuto koncepci rada schválila a dokonce tvoří přílohu výroční zprávy pro poslaneckou sněmovnu za rok 2001.

Jestliže radní neví o čem hlasují, co předkládají sněmovně a co schvalují, tak o čem je zde řeč?

S pozdravem
Jana Dědečková

28. 11. 2002
Hodnocení Jiřího Balvína, které vypracovali radní Milan Knížák a Petr Kučera je tak nekvalitním a povrchním materiálem, že pokud pánové doufají v odvolání Jiřího Balvína pouze na základě tohoto dokumentu, který obsahuje více pseudonálezů než nálezů, je více než zřejmé, že předem kalkulují s nesvéprávností ostatních osmi radních, kteří snad společně s nimi zvednou ruku. Zpráva, (dá-li se tomu tak říci) je vypracovaná po 10 měsících Jiřího Balvína ve funkci a opírá se o projekt, jenž je dlouhodobým záměrem na šest let.
28. 11. 2002
Dostáváte do rukou dokument, který vypracovali členové Rady ČT jako hodnocení práce ředitele Balvína. Díky některým "revolučním" členům Rady koluje mezi televizními profesionály a novináři jako "argumentační podpalečník" již delší dobu. Komentář (červeně) je z pera Jany Dědečkové.

Exkluzivně přinášíme i komentář ředitele Balvína z jeho odpovědi Radě na její hodnocení.

Chlouba francouzské armády - stíhačka Mirage
27. 11. 2002
Důraz na evropskou integraci je jedním ze základních směrů francouzské zahraniční politiky už od dob Charlese de Gaulla. Evropská integrace představuje jednu z hlavních cest k posílení vlivu Francie na světové dění. Součástí této strategie je i důraz na větší samostatnost ve vztahu k USA, který znamená, že "Francie pro Spojené státy zůstává jednak partnerem, jednak častou příčinou diplomatických, obchodních a kulturních podráždění".
28. 11. 2002
Už delší dobu se šíří po světě konspirační teorie, že americké přistání na Měsíci v roce 1969 se prý vůbec neuskutečnilo a bylo inscenováno kdesi v televizním studiu či v nevadské poušti. (Nedávno v této věci vysílal britský televizní okruh Channel 5 dokumentární film americké televize Fox na toto téma.) NASA dosud v této kontroverzi udržovala důstojné mlčení. Až do nynějška. Včera shrnul týdeník Independent celé toto podivné téma...
28. 11. 2002
Tuto obhajobu imigrantů z pera Andrewa Gimsona publikoval ve středu britský konzervativní deník Daily Telegraph. (Shrnujeme hlavní myšlenky.)
Zakázaná reklama
28. 11. 2002
Zesměšňovat George Bushe či Osamu bin Ladena smějí podle britských regulačních orgánů autoři televizních reklam pouze v tom případě, když inkriminované osoby předem požádají o svolení v této věci a dostanou ho.

Britský úřad pro schvalování televizních reklam zakázal reklamu na vánoční prodej videopásků z pořadem britské komerční televize ITV 2DTV. Reklama je prý urážlivá, protože zpochybňuje inteligenci amerického prezidenta. Rada pro reklamu se rozhodla tuto reklamu zakázat do té doby, dokud její autoři nezískají pro její vysílání od Bushe souhlas. A co kdyby to byla satirická reklama, zesměšňující postavu Osamy bin Ladena, zeptali se tvůrci. Toho bychom také museli žádat o souhlas? Samozřejmě, odpověděla Rada pro reklamu.

27. 11. 2002
Podle údajů policie zabránila služba cizinecké a pohraniční policie ve vstupu do ČR přibližně tři sta padesáti osobám. Počet lidí, kteří měli zájem vyjádřit protest proti summitu NATO byl rozhodnutími policie na hranicích bezpochyby nezanedbatelně snížen. Policie tak realizovala jisté snížení počtu protestujících za cenu porušování zákona a to nikoliv v ojedinělém případě.
27. 11. 2002

Stejné množství mužů jako žen bylo nakaženo virem HIV nebo umírá na AIDS, podle nejnovějších celosvětových údajů, které publikovala Organizace spojených národů.

Poprvé v historii vznikla rovnováha mezi počtem mužů a žen, trpícím touto nemocí, od doby kdy se poprvé objevil koncem sedmdesátých a začátekm osmdesátých let.

Údaje, které zveřejnil Úřad OSN pro AIDS (UNAIDS) dokazují, do jaké míry je pandemie AIDS nyní rizikem světové populaci.

V současnosti nyní žije s virem HIV nebo s chorobou AIDS 42 milionů lidí - polovina z nich jsou ženy - a jen letos na chorobu AIDS zemřelo 3,1 milionů lidí.

Nejhorším postiženým regionem světa je Afrika, kde je nakaženo virem HIV 29,4 milionu lidí. Nejrychleji se v současnosti AIDS šíří ve východní Evropě a ve střední Asii, kde je nakaženo zatím 1,2 milionu lidí.

UNAIDS se obává, že by se epidemie mohla rychle rozšířit do Číny a do Indie, pokud tam vlády rychle nezačnou proti nemoci AIDS zasahovat.

Podle konzervativních údajů je v Číně nakaženo asi milion lidí, i když čínská vláda tvrdí, že je virem HIV infikováno pouze 600 000 osob. Avšak podle jiných zpráv trpí virem HIV v Číně už 6 milionů oob a do konce tohoto desetiletí by jich mohlo být až dvacet milionů.

Velmi vážným problémem pro společnosti začíná být nakažení žen, zejména v Africe, kde je 58 procent nakažených pacientů ženského pohlaví. Znamená to, že matky mohou virem nakazit své děti a nemají možnost se v důsledku nemoci řádně starat o rodinu.

Co se týče dobrých zpráv: v Jihoafrické republice poklesl počet těhotných žen, nakažených virem HIV a užívání léků proti AIDS v severní Americe a západní Evropě vedlo k ostrému poklesu počtu úmrtí na tuto chorobu.

Avšak vlády budou muset do pěti let vydávat přibližně 10 miliard dolarů ročně na léky proti AIDS, má-li se míra nakažení obyvatelstva v rozvojových zemích začít snižovat.

(Další podrobnosti v angličtině naleznete např. zde)

27. 11. 2002

Je ironií, že se fundamentalistickým muslimům podařilo dosáhnout toho, čeho se nepodařilo dosáhnout feminismu: učinit soutěž Miss World globálním politickým tématem. Jak soutěžící ženy uprchly do Londýna a Nigérie počítá své mrtvé je téměř nemožné zachovat nadále představu, že je každoroční přehlídka ženského masa jen nevinným hledáním univerzální krásy, přijatelným, pro všechny rozumné lidi, argumentovala Ros Cowardová v deníku Guardian a pokračovala: Feministky v sedmdesátých letech protestovaly proti soutěži Miss World jako proti ponižujícímu obchodu s dobytkem, na němž muži posuzovali ženy podle toho, jak vypadají. Argumentovly, že tato přehlídka ženských těl politickou otázkou, protože nejde o zábavu ani o estetiku, ale o moc. Ženy se ukazovaly a muži je hodnotili. To prý odráželo nerovnost ve společnosti.

Protesty feministek se dostaly do palcových titulků tisku a přiměly soutěž Miss World, aby se zreformovala pro moderní svět.

25. 11. 2002
Píšu tady často o monolitním, náboženském rozdychtění některých českých komentátorů a sdělovacích prostředků pro jedinou možnou, správnou interpretaci skutečnosti. Avšak situace se v českých médiích přece jen, jak se zdá, pozvolně začíná měnit. Monolitní pohled aspoň trochu ustupuje. Možná k tomu nyní trochu přispěl i Václav Havel, když se vyjádřil o tom, že někteří západní politikové byli v Praze "postrašeni tanky" v ulicích a ptali se ho, kde jsou normální lidi.

(Otázkou zůstává, proč se nejdříve musí "vyjádřit" prezident, aby ostatní pochopili, v čem je "jádro"...)

24. 11. 2002

Prohlášení autora Srdce nejen na mediální výpady, zejména V. Klause a V. Železného

Je mi opravdu líto, že pan Klaus využívá, či lépe zneužívá, můj současný umělecký artefakt (neónovou instalaci Srdce na Hradě) například v neprospěch prezidenta Václava Havla.

Proto mu jednoznačně vzkazuji, jsem obyčejný smrtelník a trvalo mi rok, než jsem pro tento svůj projekt "vyběhal " na příslušných a k tomu odpovědných, kompetentních "orgánech" všechna nutná a potřebná povolení!

Což zdůrazňuji nejen pro pana V. Klause, ale také pro generálního ředitele TV Nova pana V. Železného a další, které to rovněž údajně eminentně zajímá.Tedy povolení od správy pražského Hradu a dalších tomu příslušných "divizí", kanceláře prezidenta republiky, památkářů, architektů, stavebních úřadů, hradní policie, institucí okolo NATO, hasičů a elektrikářů na Hradě i mimo Hrad, lešenářů, kameníků, statiků a to celé v několika kolech.

Vzdávám jim tímto dodatečný hold za jejich entuziasmus a velkorysost !

A to doposud nemluvím o penězích, neboť jsem oslovil pomocí svých spolupracovníků na 3 000 zdejších i cizích subjektů. Marně! Teprve na poslední chvíli to někdo z privátní sféry dokázal a není opravdu a zásadně z okolí prezidenta V. Havla a jeho blízkých přátel ! Snad si bývalý premiér a unisono generální ředitel TV Nova nemyslí, že jsem tak naivní !

Navíc mám opravdu radost, když se nad "mou" věcí pohoršují, díky V.Klausovi, politici v Evropském parlamentu! Avšak jejich názor na současné umění, mi je absolutně lhostejný, protože tomu stejně jako sám pan předseda ODS, prostě nerozumí!

Mimochodem V. Klaus si jistě ještě vzpomene na svou odvrácenou tvář z mého projektu Skryté podoby (galerie Rudolfinum 1995). Tehdy mu má práce vůbec nevadila a já si ho za to docela vážil, když jsem jej osobně, spolu s ředitelem galerie P. Nedomou, provázel vernisáží ...!

A co Trnová koruna na Rudolfinem ..?!? Srdce na Hradě není tedy opět neónovou reklamou na člověka (míněno dle V. Klause, jistě V. Havla), ale mimo jiné symbolem pro dorozumění, sílu pozitivní komunikace, pro odbourávaní ideologických nánosů klišé a zla, symbolem pro normální, obyčejnou nemedializovanou lásku a dotyky smrtelníků.

Tedy úplně něco odlišného od interpretace pana V. Klause, úplně odlišného od megabilboardů na Letné a bůhví kde ještě. Tedy úplně něco jiného než trapné a směšné laciné bonmoty o Night clubech vypouštěné nejen z úst (další "generálové" se již jistě šikují) pana V. Železného. Čistému vše čisté....!

A to, že se nyní stalo ono Srdce jednoznačným lakmusovým papírkem citu (pro a proti) v naší společnosti, je mi ctí! Což mi nádherně stvrzuje spontánnost a radost těch lidí a dětí, kterým jsou cizí zdejší malicherné a do nekonečna únavné účelové politické manipulace a schémata. Už jsem dokonce slyšel, že si za případného Klausova prezidentství "neškrtnu".....?!? Už se těším !

Jiří David, vizuální umělec
Praha
23.11.2002

(Viz níže též komentář Jana Paula)

Srdce jiřího Davida na Pražském hradě
25. 11. 2002
Autor blikajícího neonového srdce na Hradčanech rozeslal médiím a ČTK své prohlášení, učiněné v souvislosti s údajnými výpady, skandalizací a zneužíváním uměleckého artefaktu, zejména Vladimírem Železným a Václavem Klausem.

Vždy budu podporovat kteréhokoliv umělce, aby mohl svobodně tvořit, avšak umělec a "vizuální umělec" (jakým se Jiří David nazývá) zvlášť, je osoba veřejná, neboť předkládá své dílo veřejnosti, do blíže neodhadnutelného vzájemného vztahu. Z toho je zřejmé, že vždy a za každých okolností riskuje míru pochopení a nepochopení, či přijetí a nepřijetí díla veřejností. Je to součástí životního údělu umělce. Autor který z různých důvodů cítí potřebu, že musí explicitně obhajovat své dílo, stává se nepřesvědčivým ze dvou důvodů.

5. 11. 2002
Níže zveřejňujeme přehled hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
27. 11. 2002 Evropská bezpečnostní a obranná politika: prostor pro francouzské vize Jan  Eichler
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
27. 11. 2002 42 milionů lidí je infikováno nemocí AIDS, konstatuje OSN   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
25. 11. 2002 Smutný komik Ivan Medek Jan  Čulík
22. 11. 2002 Pedofilní katolický kněz byl v Británii odsouzen na pět let do vězení   
22. 11. 2002 Přestože policejní prezident hovoří o válce, do ČR se prakticky nikdo nechystal   

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2002 Summit - Havlův nedramatický epilog Josef  Trnka
25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
25. 11. 2002 Ze summitu NATO: kdy se hodí francouzština   
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   
21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart
21. 11. 2002 NATO ztratilo nepřítele a hledá novou roli   
21. 11. 2002 Falešné dredy
aneb jak nevyšel pokus o policejní transparent
Jindřich  Lukáš
21. 11. 2002 Zakázaná zbraň: slova Fabiano  Golgo

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2002 Z Jugoslávie se pašují zbraně do Iráku   
25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
22. 11. 2002 Donald Rumsfeld o invazi proti Muži na Měsíci   
21. 11. 2002 Generální tajemník OSN se střetl s USA ohledně Iráku   
20. 11. 2002 Boston Globe: Američané nejsou schopni vybudovat globální impérium   
20. 11. 2002 Američané zvítězili v Afghánistánu uplácením Talibánu   
19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím   
19. 11. 2002 Irák už "porušil rezoluci OSN"   
18. 11. 2002 Byl plánován teroristický útok na londýnské metro?   
18. 11. 2002 Fisk: Nahrávka bin Ladena je předzvěstí nových útoků na Západě   

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik
16. 9. 2002 Prostitutky: jsou terčem obrovské míry násilí   

Školství RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Karel  Mašita, Štěpán Kotrba
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík