28. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2002

Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT

Vážené dámy a pánové radní, nikoli jen se znepokojením, ale nyní už i s úzkostí a pobouřením sledujeme další fázi prohlubující se krize veřejnoprávní televize, jejíž řešení bylo nyní Vaším přičiněním opět oddáleno na neurčito.

Nejrůznější důvody nespokojenosti se současným stavem řízení České televize byly již mnohokrát formulovány a publikovány, většinou však pouze v rovině ekonomické a právní; dovolte nám však vznést několik alarmujících otázek, týkajících se (ne)naplňování veřejnoprávního poslání ČT a příčin (ne)kvality její tvorby, neboť i touto stránkou problematiky jste povinni se zabývat a vzít ji v potaz při svém rozhodování...

Vám opravdu nevadí, že:

  • současná klesající kvalita programové úrovně na obou kanálech České televize je tím nejhorším východiskem pro jakékoli snahy o její ekonomické posílení a oživení? I druhý program, který kdysi býval chloubou ČT, už ztratil pracně vybudované renomé kvalitního a kultivujícího kanálu, určeného především náročnější divácké obci a stává se nevytříbenou skládkou pořadů s minimální společenskou důležitostí i diváckou sledovaností. Dlouhodobé rozmělňování a postupné snižování jeho kvality oprávněně nahrává často vyslovovanému podezření, že má být doveden k zániku a následně privatizován.

  • nová struktura producentských center, zavedená ředitelem Balvínem, prakticky kopíruje z doby normalizace nechvalně známý centralizovaný redakční systém? Obnovuje tak byrokratický monopol v jednotlivých žánrech i tématech a v praktickém důsledku umrtvuje pestrost a rozmanitost televizní tvorby.
  • pod tlakem kritické finanční situace se první a nejsnazší obětí úsporných opatření paradoxně stává vlastní tvorba pořadů, zatímco koncepční kroky k restrukturalizaci ČT jako celku se ztrácejí v mlhách? Od počátku příštího roku má dojít k zásadnímu plošnému snížení rozpočtů pořadů, čímž se rapidně zhorší výrobní i tvůrčí podmínky, zejména v podobě minimalizace počtu natáčecích dnů a dokončovacích frekvencí. To nevyhnutelně přinese další propad kvality, tím i další odliv diváků - a v důsledku toho nemalé finanční ztráty.
  • v době drastických úspor a škrtů v plánovaných pořadech i v odměnách za konkrétní tvůrčí činy, díky kterým se stále větší počet autorů ocitá doslova na pokraji existenční katastrofy, nejenom že nedošlo k redukcím platů administrativy a vedení ČT, ale její nejvyšší management se naopak pojistil mnohasettisícovými "zlatými padáky" na odchodnou? To nelze vnímat jinak, než jako výsměch koncesionářům, z jejichž poplatků je Česká televize financována!
  • veřejnoprávní oblast vynuceně opouštějí výrazně profilované osobnosti s vysokým profesionálním kreditem - a jsou systematicky nahrazovány beztvářnými, snadno zaměnitelnými, zcela konformními jednici? Tvůrci, kteří se znelíbili současnému vedení ČT pro nepohodlnost svých postojů, jsou opět perzekuováni doslova normalizačním způsobem, což v situaci již zmíněného monopolního postavení ČT ve většině tvůrčích žánrů znamená jejich profesionální likvidaci. Pouhou špičkou ledovce je situace v brněnské televizi, jejíž neblaze proslulý ředitel Drahoš otevřeně diskriminuje autory všeobecně vážených jmen, sám neochvějně a s hroší kůží udržován nadále na svém postu - navzdory důvodnému podezření z masívních ekonomických čachrů a přes to, že jeho další setrvávání v této funkci bylo Radou ČT výslovně odmítnuto.
  • podobně jsou, mimo jiné i v důsledku celkového rozkladu dramaturgie na všech stupních, omezovány či odsouvány do nesledovatelných časů i autorsky profilovanější "pořady s vlastním názorem", všeobecně nahrazované nicneříkajícími magazínovými, zábavnými nebo diskusními tvary komunálního charakteru, prakticky nerozeznatelnými od obdobných formátů televizí komerčních?

Opravdu Vás tohle všechno zanechává lhostejnými?

My tento stav shledáváme nadále neudržitelným a bezprostředně ohrožujícím samu další existenci a funkčnost České televize a obou jejích kanálů, jakožto v pravém smyslu média služby veřejnosti. Jsme svědky lavinovitého pádu její složité struktury ve všech vztazích. Za každý další týden této zničující vlády bude nutno počítat s mnohem delší dobou pro nápravu. To se týká jak obnovení divácké důvěry, tak postupného návratu tvůrčí atmosféry do této instituce.

Proto svoláváme ještě na prosinec tohoto roku Valné hromady našich profesních organizací, na kterých hodláme ze své strany přijmout důrazné kroky k alespoň částečné nápravě, není-li v současné situaci průchodná skutečně fundovaná a věrohodná koncepční proměna.

Vyzýváme tímto Radu České televize k otevřenému dialogu o budoucnosti České televize a o konkrétních opatřeních, které musí být podniknuty ke změně jejího současného stavu.

V Praze dne 25. listopadu 2002

 

                   FITES                                                          ARAS

Český filmový a televizní svaz                  Asociace režisérů a scénáristů

                 
Obsah vydání       28. 11. 2002
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Štěpán  Kotrba, Karel  Mašita
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
27. 11. 2002 Evropská bezpečnostní a obranná politika: prostor pro francouzské vize Jan  Eichler
28. 11. 2002 Bylo americké přistání na Měsíci v roce 1969 podvodem?
28. 11. 2002 Přistěhovalci vyjadřují Británii ten největší kompliment
28. 11. 2002 V Británii byla zakázána reklama, zesměšňující George Bushe
27. 11. 2002 Jednání policie během summitu NATO Helena  Svatošová
27. 11. 2002 42 milionů lidí je infikováno nemocí AIDS, konstatuje OSN
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
24. 11. 2002 "Tyjátr" kolem Srdce na Hradě Jiří  David
25. 11. 2002 Monitor Jana Paula :
Srdce na Hradčanech - upřímný umělecký čin, anebo jen snaha o zviditelnění?
Jan  Paul
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Karel  Mašita, Štěpán Kotrba
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize