26. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 11. 2002
Píšu tady často o monolitním, náboženském rozdychtění některých českých komentátorů a sdělovacích prostředků pro jedinou možnou, správnou interpretaci skutečnosti. Avšak situace se v českých médiích přece jen, jak se zdá, pozvolně začíná měnit. Monolitní pohled aspoň trochu ustupuje. Možná k tomu nyní trochu přispěl i Václav Havel, když se vyjádřil o tom, že někteří západní politikové byli v Praze "postrašeni tanky" v ulicích a ptali se ho, kde jsou normální lidi.

(Otázkou zůstává, proč se nejdříve musí "vyjádřit" prezident, aby ostatní pochopili, v čem je "jádro"...)

Sloupek

Když se někdo rozhodne mluvit do sdělovacích prostředků, možná, že by měl mít určitou míru skromnosti a měl by předstupovat před mikrofon pouze tehdy, má-li něco nového co říct. Kletbou českých "intelektuálů" je, že se často chtějí slyšet, bez ohledu na to, že to, co povídají, jsou konvenční, dávno známé banality, anebo jde dokonce o zkreslování skutečnosti.

V neděli po 13. hodině jsem náhodou vyslechl deprimující komentář Ivana Medka na pražské stanici Classic FM, v rubrice "Jak to vidím já".

Ivan Medek má za sebou záslužné období boje proti komunismu, avšak dnešní skutečnost je daleko složitější a on se - jak se zdá - jaksi vůbec z ničeho nepoučil. Vždycky jsem si myslel, že jsme bojovali proti komunismu proto, abychom dosáhli plurality, otevřenosti, vnímavosti, kritické debaty a svobody. Cílem boje proti komunismu neměl být antikomunismus, ale svoboda!

Námětem Medkova komentáře v nedělním vysílání stanice Classic FM byl jednak summit NATO a jednak pražská výstava o socialistickém realismu. Obojí autor komentáře umně spojil, a párkrát si při tom nudně kopl do mrtvoly. Dozvěděli jsme se totiž - překvapení! že komunismus a kolaborace s ním byly nemorální. To jsem skutečně během posledních třinácti let od roku 1989 ještě nikdy neslyšel.

Při vychvalování summitu NATO projevil Ivan Medek znovu - jako čeští novináři v minulém týdnu tolikrát - komplex méněcennosti: Pro Prahu je obrovskou poctou, atd., že se tu sešli všichni ti slavní "světoví" státníci. To je, co, že "nás" svět tolik "vnímá"! Před takovými patnácti lety by to bylo nepředstavitelné, konstatoval Medek.

Je to sice pravda, jenže, jak na to poukazuje západní tisk, pražský summit NATO byl v mnoha ohledech kontroverzní. Mnozí pozorovatelé konstatují, že NATO nemá pro budoucnost vůbec žádnou strategii, nikdo neví, jakou roli - kromě občasného pomocného nástroje americké vojenské a zahraniční politiky a nástroje pro vynucování zakázek od postkomunistických zemí pro americké zbrojovky - bude NATO hrát, a zdůrazňují, že se celá věc odkládala tak dlouho, že je nynější rozšíření NATO směrem na východ řešením pro minulost, nikoliv pro budoucnost.

Je neseriózní, pokud rozhlasový či televizní komentátor pomine tyto závažné zkušenosti a pouze - také návratem do minulosti - vidí právě uplynulý summit především jako něco, co může lichotit českému zakomplexovanému egu. Proč ale ty komplexy? Nedovedu si představit, kdyby se summit NATO konal třeba v Londýně, že by britský tisk psal něco o "obrovské poctě, že se 'u nás' sešlo tolik 'světových' státníků".

Zklamáním byly i Medkovy zmínky o současné pražské výstavě o socialistickém realismu. Ta výstava je nesmírně zajímavá a má celou řadu důležitých obsahů - nejvýznamnějším z nich je varování, jak škodlivý je monolitní, náboženský, manifestační přístup ke skutečnosti. Škodlivý je proto, že nepraktikujeme-li kritický odstup a nemáme-li o realitě neustálé pochybnosti (pro člověka je přece skutečnost víceméně nepoznatelná, k pravdě vždycky jen aproximujeme metodou pokusů a omylů, proto je nesmírně důležité všechno zpochybňovat) vyprodukujeme komicky chybné interpretace světa kolem nás. Hluboce náboženské obrazy Stalina, Gottwalda, pionýrů na zlatém pozadí a zakládajících členů KSČ v extaticko-religiózním vytržení působí v dnešní době opravdu groteskně a mohly být v tomto ohledu i pro Ivana Medka poučením.

Ivan Medek však tohle všechno, jak se zdá, vůbec nepochopil. Jeho komentář mu byl jen příležitostí ke kritice umělců, kteří kdysi se stalinistickým režimem svými díly kolaborovali. Ono to ovšem zřejmě nebylo tak jednoduché. Bezostyšní kolaboranti se v umělecké obci jistě začátkem padesátých let v Československu vyskytovali, jenže na mnoha vystavených dílech je vidět, že je jejich tvůrci mysleli zcela, anebo částečně upřímně (povšimněte si například onoho triptychu "Hitler - Gottwald - moderní šťastný život", namalovaného Mondrianovou metodou). Z výstavy je zjevné, že navzdory tvrdému stalinskému útlaku nebyly metody komunistické propagandy v první polovině padesátých let zdaleka tak ustálené a rutinně cynické, jakými se pak staly v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy komunismu už nikdo opravdu nevěřil. Na první polovině padesátých let je však zajímavé, že zřejmě šlo v mnoha případech skutečně o - naivní, z dnešního hlediska nepochopitelnou - uhlířskou víru v "dobro komunismu".

Paradox a smutná komika na projevech lidí, jako je Ivan Medek, spočívá v tom, že se tito lidé dodneška nedokázali od monolitního, a tedy svou podstatou vlastně komunistického vidění světa osvobodit. Ivan Medek tak dlouho bojoval proti komunismu, že už dneska nedokáže pochopit, že moderní, evropský pohled na skutečnost je jiný - je pluralitní a kritický.

Protivy se střetávají a kdysi - právem - uznávaný bojovník proti komunismu - se stává reliktem způsobu myšlení a jednání, proti němuž kdysi bojoval - anebo alespoň se nám to tak tehdy, naivním mladíkům, zdálo.

26. 11. 2002
Vrcholné setkání představitelů Severoatlantické aliance skončilo, vládní garnitura oslavuje a prožívá svůj úspěch. Právem. Organizace klapla, pakt se v klidu rozšířil, výbojní odpůrci z celého světa si strachy nadělali do kalhot a neodvážili se (s výjimkou pár stovek vrácených) ani za naše humna. Premiér slíbil podporu proti Iráku, vymámil souhlas s přestěhováním Svobodné Evropy a málo chybělo k tomu, aby se mu podařilo přestěhovat i "velitelství Nato" z Bruselu do Prahy (Bůh ví, koho se ptal na názor.). Zejména však pozvání dalších sedmi šťastných pak navěky zapsalo republiku, matku měst i vládnoucí strany do historie celého světa.
26. 11. 2002
argumentovala v pondělí po nedělních masakrech a násilnostech v Nigérii v deníku Independent komentátorka Yasmin Alibhai-Brown.
26. 11. 2002

Caritas Internationalis, střechová organizace, která zastupuje asi 150 humanitárních katolických organizací, zaujala konfrontační postoj vůči vysokým hodnostářům katolické církve tím, že vydala prohlášení, vyjadřující v této věci "politování".

Prohlášení bylo vydáno týden před Světovým dnem AIDS a konstatuje se v němž, že členové katolické církve, včetně biskupů a kněží mlčky tolerovali diskriminaci lidí, postižených virem HIV.

"S hlubokou lítostí přiznáváme, že členové organizace Caritas nereagují pokaždé rychle ani pozitivně na problémy, způsobované chorobou HIV / AIDS," konstatuje prohlášení a dodává: "Virus začal být spojován s temným strachem a utajováním, které obklopují sex, a tak se lehce stalo, že mnozí začali považovat HIV za hmotný projev hříchu," konstatovala mluvčí organizace.

I když se prohlášení nezmiňuje o antikoncepci, minulý týden vyzval Katolický ústav pro mezinárodní vztahy katolickou církev, aby povolila užívání prezervativů při boji proti AIDS.

26. 11. 2002
SOŠ U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 vyhlásila 25.11.2002 stávkovou pohotovost proti "důvodové zprávě", kterou odbor školství Magistrátu hl.m.Prahy podle jejího názoru oklamal radní a inicioval tak v neregulérních podmínkách "manipulovaný konkurs na místo ředitele školy", napsal nám Radomír Silber
26. 11. 2002

Jugoslávie je centrem pro východoevropské pašeráky zbraní a pro vojenské odborníky, kteří dodávají Saddámu Husajnovi klíčový zbrojní materiál a pomáhají mu jak neutralizovat americké letecké bombardování Iráku, informoval deník Guardian.

Obchod se zbraněmi pro Irák prý prochází Jugoslávií už značnou dobu a po svržení Slobodana Miloševiče v roce 2000 vzrostl. Podílí se na něm nejméně sedm zemí na Balkáně a v bývalé sovětské východní Evropě.

Vyšetřování organizace International Crisis Group zjistilo, že Jugoimport, jugoslávský státní úřad pro vývoz zbraní zprostředkovává prodej zbraní do Iráku nejen ze Srbska, ale i z Bosny, z Ukrajiny, z Ruska a "pravděpodobně i z Makedonie a z Běloruska". Podle diplomatických zdrojů prý objem prodeje zbraní do Iráku během roku 2002 vzrostl.

Bulharsko minulý týden přiznalo, že posílalo do Iráku přes Sýrii obrněné transportéry a náhradní díly a Bělorusko, kde vládne autoritářský protizápadní prezident Alexander Lukašenko, dodává Bagdádu odborné znalosti pro řízené střely a vybavení, které lze adaptovat pro vojenské využití.

Jugoslávie se stala terčem západního hněvu ze dvou hlavních důvodů: Zkušenost Bělehradu s bombardováním Srbska v roce 1999 Bagdád intenzivně zajímá a v Jugoslávii existuje složitá infrastruktura pro pašování zbraní do Iráku.

25. 11. 2002
Predseda vládnej Aliancie nového občana, Pavol Rusko, včera v Košiciach obsiahlo predstavil svoj projekt riešenia rómskeho problému na Slovensku. Až čas síce ukáže, nakoľko vážne sú jeho koncepcie myslené, ale nesporne pokrok spočíva už len v tom, že veci sú pomenovávané oveľa jasnejšie, než kedykoľvek predtým. Vrátane faktov o absolútne neefektívnej a o to drahšej činnosti doterajších na to určených štruktúr, či už štátnych, alebo z tretieho sektoru.
24. 11. 2002

Prohlášení autora Srdce nejen na mediální výpady, zejména V. Klause a V. Železného

Je mi opravdu líto, že pan Klaus využívá, či lépe zneužívá, můj současný umělecký artefakt (neónovou instalaci Srdce na Hradě) například v neprospěch prezidenta Václava Havla.

Proto mu jednoznačně vzkazuji, jsem obyčejný smrtelník a trvalo mi rok, než jsem pro tento svůj projekt "vyběhal " na příslušných a k tomu odpovědných, kompetentních "orgánech" všechna nutná a potřebná povolení!

Což zdůrazňuji nejen pro pana V. Klause, ale také pro generálního ředitele TV Nova pana V. Železného a další, které to rovněž údajně eminentně zajímá.Tedy povolení od správy pražského Hradu a dalších tomu příslušných "divizí", kanceláře prezidenta republiky, památkářů, architektů, stavebních úřadů, hradní policie, institucí okolo NATO, hasičů a elektrikářů na Hradě i mimo Hrad, lešenářů, kameníků, statiků a to celé v několika kolech.

Vzdávám jim tímto dodatečný hold za jejich entuziasmus a velkorysost !

A to doposud nemluvím o penězích, neboť jsem oslovil pomocí svých spolupracovníků na 3 000 zdejších i cizích subjektů. Marně! Teprve na poslední chvíli to někdo z privátní sféry dokázal a není opravdu a zásadně z okolí prezidenta V. Havla a jeho blízkých přátel ! Snad si bývalý premiér a unisono generální ředitel TV Nova nemyslí, že jsem tak naivní !

Navíc mám opravdu radost, když se nad "mou" věcí pohoršují, díky V.Klausovi, politici v Evropském parlamentu! Avšak jejich názor na současné umění, mi je absolutně lhostejný, protože tomu stejně jako sám pan předseda ODS, prostě nerozumí!

Mimochodem V. Klaus si jistě ještě vzpomene na svou odvrácenou tvář z mého projektu Skryté podoby (galerie Rudolfinum 1995). Tehdy mu má práce vůbec nevadila a já si ho za to docela vážil, když jsem jej osobně, spolu s ředitelem galerie P. Nedomou, provázel vernisáží ...!

A co Trnová koruna na Rudolfinem ..?!? Srdce na Hradě není tedy opět neónovou reklamou na člověka (míněno dle V. Klause, jistě V. Havla), ale mimo jiné symbolem pro dorozumění, sílu pozitivní komunikace, pro odbourávaní ideologických nánosů klišé a zla, symbolem pro normální, obyčejnou nemedializovanou lásku a dotyky smrtelníků.

Tedy úplně něco odlišného od interpretace pana V. Klause, úplně odlišného od megabilboardů na Letné a bůhví kde ještě. Tedy úplně něco jiného než trapné a směšné laciné bonmoty o Night clubech vypouštěné nejen z úst (další "generálové" se již jistě šikují) pana V. Železného. Čistému vše čisté....!

A to, že se nyní stalo ono Srdce jednoznačným lakmusovým papírkem citu (pro a proti) v naší společnosti, je mi ctí! Což mi nádherně stvrzuje spontánnost a radost těch lidí a dětí, kterým jsou cizí zdejší malicherné a do nekonečna únavné účelové politické manipulace a schémata. Už jsem dokonce slyšel, že si za případného Klausova prezidentství "neškrtnu".....?!? Už se těším !

Jiří David, vizuální umělec
Praha
23.11.2002

(Viz níže též komentář Jana Paula)

Srdce jiřího Davida na Pražském hradě
25. 11. 2002
Autor blikajícího neonového srdce na Hradčanech rozeslal médiím a ČTK své prohlášení, učiněné v souvislosti s údajnými výpady, skandalizací a zneužíváním uměleckého artefaktu, zejména Vladimírem Železným a Václavem Klausem.

Vždy budu podporovat kteréhokoliv umělce, aby mohl svobodně tvořit, avšak umělec a "vizuální umělec" (jakým se Jiří David nazývá) zvlášť, je osoba veřejná, neboť předkládá své dílo veřejnosti, do blíže neodhadnutelného vzájemného vztahu. Z toho je zřejmé, že vždy a za každých okolností riskuje míru pochopení a nepochopení, či přijetí a nepřijetí díla veřejností. Je to součástí životního údělu umělce. Autor který z různých důvodů cítí potřebu, že musí explicitně obhajovat své dílo, stává se nepřesvědčivým ze dvou důvodů.

25. 11. 2002
Český ministr spravedlnosti a vicepremiér Pavel Rychetský opět jednou vstoupil do jámy lvové. Konkrétně v sobotu 23. listopadu v Liberci, kde na sněmu Unie soudců ČR kritizoval práci krajských a vrchních soudů. Ty totiž dle zjištění jeho resortu jako soudy odvolací téměř 70 % soudních kauz kvůli pouhým procesním nedostatkům vracejí soudům 1.stupně, aniž by se zabývaly věcnou stránkou případů. Ačkoli Rychetský věří, že tento postup není pouhým alibismem, neboť soudci se jen snaží dodržovat lidská práva, jako přímá výtka jakési "soudcovské formálnosti" to zaznělo a Unie soudců se proto ihned vůči ní ohradila. Jenomže právě značné průtahy v řízeních vyčítá Evropská komise českým soudům nejvíc. A vše také nasvědčuje tomu, že ČR za to bude muset zaplatit nemalé finanční částky.
25. 11. 2002
Vrcholná schůzka NATO v Praze byla inzerována jako významný okamžik pro tuto chřadnoucí alianci, napsal o víkendu britský hospodářský list Financial Times. Kromě přijetí sedmi nových členských států ze středovýchodní Evropy měl summit také poskytnout nový význam a nový směr Severoatlantickému společenství. Po Praze však zavládl zlověstný pocit, že nebylo dosaženo ničeho. Nebyla předložena žádná velká vize. Bude vytvořena malá nová armáda NATO, která má reagovat na vzniklé krize, avšak její účel není jasný. Evropské přísliby vydat víc peněz na zbrojení byly zopakovány, avšak bez podrobností. Ovšem mohlo to všechno být mnohem horší:
25. 11. 2002
Když se připravují nějaké změny dlouho a konečně jsou realizovány, často to, co bylo mnohdy považováno za nesmírně důležité, se ukáže být pouze řešením pro minulost. Tyto změny sice stojí za to, ale nereagují na množství potřeb současnosti. To se týká rozšiřování NATO, k němuž právě došlo, a bude se to týkat i rozšiřování Evropské unie, které má být zahájeno příští měsíc. Oba procesy oficiálně dovrší téměř úplně zeměpisné sjednocení Evropy, avšak dochází k nim v době, kdy si Severoatlantické společenství není jisto svou rolí, ani svým významem, a kdy čelí Evropská unie novým neshodám a problémům. - Shrnujeme myšlenky z analýzy Martina Woollacotta (plný text v angličtině je zde):
25. 11. 2002

Před summitem se mnozí hrozili, k čemu dojde v pražských ulicích i během jednání v Kongresovém centru, avšak ve skutečnosti k žádným konfliktům nedošlo, ani tam ani tam. Vycházeli spolu dokonce dobře prý i Gerhard Schroeder a George Bush, a Jacques Chirac a Tony Blair. (Blair a Chirac se totiž nedávno pohádali ohledně reformy zemědělské politiky Evropské unie; Chirac reformu odmítl. Francouzský prezident se také staví velmi kriticky vůči Blairově podpoře invaze do Iráku. List Guardian v pátek konstatoval, že úřad britského premiéra v Downing Street poněkud přehnal svá tvrzení o obnoveném přátelství Blaira a Chiraca, když tvrdil, že se prý oba politikové "smáli" zprávám ve francouzském tisku, podle nichž francouzský prezident označil britského premiéra za válečného štváče. Nehovořilo se o tom, že Chirac prý rozzuřil Blaira tím, že zneužil jména premiérova malého syna Lea k politické argumentaci. Podle zpráv se Chirac nedávno zeptal Tonyho Blaira: "Jak se budete moci za dvacet let podívat Leovi do očí, jestliže budete politikem, který pomohl rozpoutat válku?"

Dobrá vůle při jednání na summitu se však podle britského listu jaksi nerozšířila do mokrých pražských ulic, kde patrolovala česká pořádková policie. Avšak navzdory takovému množství techniky, která by zlikvidovala Saddáma Husajna i Osamu bin Ladena dohromady, do ulic se vydalo jen pár stovek demonstrantů.

Velká potíž vznikla, upozornil list Financial Times, když se na summit vydal bez pozvání ukrajinský prezident Leonid Kučma, který byl varován, aby do Prahy nejezdil, kvůli podezření, že před dvěma lety prodal Iráku protiletecké radarové zařízení. Kučma však přijel stejně, a tak vznikl diplomatický problém - podle anglického abecedního pořádku měl seděl mezi Tonym Blairem a Georgem Bushem. Avšak generální tajemník NATO George Robertson měl nápad: na poslední chvíli byl pořádek přepracován podle francouzštiny a Kučma byl odsunut kamsi na konec stolu. Běloruskému prezidentu Lukašenkovi odepřela Česká republika vstupní vízum a do potíží se dostal i ministr obrany Kazachstánu Muchtar Altynbajev, jehož donutily americké stihačky přistát 100 km za Prahou v důsledku komunikačních potíží s leteckým dispečinkem (podle FT nemělo jeho letadlo povolení vstoupit do českého vzdušného prostoru). (JČ)

22. 11. 2002
NATO je nyní nástrojem, jak ovládat různé země a vydíráním z nich získávat peníze. Ti, kteří se odmítají přizpůsobit, jako Bělorusko, jsou potrestáni, argumentoval v pátek v listě Guardian John Laughland, člen British Helsinki Human Rights Group:

(Dodejme, že je pravda, že Spojeným státům porušování lidských práv a nedostatek demokracie v zemích, jejichž vlády jsou s nimi ochotny spolupracovat, jaksi příliš nevadí. Co takhle Saúdská Arábie nebo třeba Kazachstán? JČ)

Vyklizení squattu Ladronka
25. 11. 2002
Shodou okolnosti jsem v sobotu zhledl v Palace Cinemas na Smichove film Triple X neboli tez xXx (puvodne jsem chtel videt Minority Report, ale pri promitani se objevily technicke problemy; manazer kina nabidl vymenu vstupenek a projekce xXx probehla bez problemu, pouze reklama na alkoholicky napoj Bailey's pred filmem byla promitana vzhuru nohama a jeste pozpatku vcetne zvuku - netusil jsem, ze je neco takoveho vubec technicky mozne).

Film se zcasti odedrava a byl i natacen v Praze a na dalsich mistech Ceske republiky a nektere sceny pusobi kouzlem nechteneho. Mezi vesele momenty tak patri tez zasah proti teroristum vedeny prazskou mestskou policii.

25. 11. 2002
Ve čtvrtek 21. listopadu jsem se v Praze na náměstí Míru účastnil demonstrace ohlášené na 14 hodin. Chtěl jsem poukázat na fakt, že Česká republika zvažuje stažení polní nemocnice z Kábulu, zatímco protichemická jednotka v Kuvajtu zůstane. Nemocnice pomohla mnoha obyčejným lidem. Chemická jednotka chrání profesionální invazní armádu. Protichemickou jednotku financuje Kuvajt. Obyvatelé Kábulu nemají čím nemocnici zaplatit.
25. 11. 2002
Uzavírky ulic podle zákona o pozemních komunikacích se staly bezprávným důvodem ke zmaření předtím řádně oznámených a nezakázaných veřejných shromáždění přinejmenším v jednom případě: průvodu po Nuselském mostě. Rozhodnutí o uzavírkách Magistrát hl. m. Prahy - opět, jako při zasedání MMF - nedokázal vydat a doručit v souladu se zákonem, řádně a včas.
24. 11. 2002

Švýcarský pohled na setkání NATO v Praze

Příjemný je odstup k setkání NATO v Praze. Jako k jedné z mnoha podružnějších událostí týdne, další epizody v kontinuitě dění minulých týdnů, měsíců. Kontinuita snažení USA, a Ruska, o prosazení jejich zájmů. Kontinuita hledání nového významu NATO. Kontinuita pokračujících změn v bývalé zájmové oblasti bývalého Sovětského svazu. Kontinuita snahy zbrojního průmyslu o další zakázky.
22. 11. 2002

Jan Čulík pozval Martina Štolla, filmového teoretika z FAMU a dokumentaristu z České televize, aby uspořádal na Glasgow University sérii filmových akcí a přednášek:

 • Východoevropský dokumentární film - středa 4. prosince 16 hodin, místnost 12/133, přízemí, Hetherington Building
 • Druhý život Lidic - unikátní dokumentární film, který srovnává klasické dílo Humphreyho Jenningse s realitou života v této vesnici, zničené nacisty. Úterý 3. prosince v 15 hodin, místnost 206/311, druhé patro, Hetherington Building
 • Můj dědeček Ladislav Štoll, český Ždanov - měl jsem v rodině stalinistu. Diskuse pro lidi se zájmem o bohemistické záležitosti. Martin Štoll přiveze osobní výtisk Zbabělců od Josefa Škvoreckého z roku 1958, do něhož si Ladislav Štoll vpisoval poznámky, proč bylo nutno knihu zakázat. Pracovna profesora Roberta Portera, čtvrtek 5. prosince , 13 hodin.
 • Totalita a dokumentární film - přednáška s videoukázkami pro kurs Slavonic Studies 1A, čtvrtek 5. prosince ve 14 hodin, Lecture Room A, čtvrté patro, Boyd Orr Building.
 • Škola české dokumentaristiky (kurs Contemporary Czech Cinema), pátek 6. prosince Lecture Room A, čtvrté patro, Boyd Orr Building, 15 hodin
 • Podrobnější verzi (cca 90 minut) přednášky o totalitarismu a dokumentárním filmu bude mít Martin Štoll v glasgowském kinu filmového umění GFT v Rose Street v neděli 8. prosince v 18 hodin.

 • 5. 11. 2002
  Níže zveřejňujeme přehled hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.
  18. 6. 2004

  Ceník reklamy na BL

  24. 11. 2002

  Klaus píše primitivně a arogantně, ale Vieweghova kniha je slabá

  Michal Viewegh, Báječná léta s Klausem, Petrov, 2002,
  ISBN 80-7227-123-7, 222 stran

  Na jaře letošního roku proběhla v Britských listech diskuse o knize Michaela Viewegha Báječná léta s Klausem. Jan Paul ostře odsuzoval Vieweghovu marketingovou manipulaci, danou tím, že autor nasadil svou protiklausovskou knížku do médií a do knihkupectví načasovaně v předvolebním období. Paul kritizoval spíše fenomén toho, co viděl jako pokus o bezostyšnou podnikatelskou a politickou manipulaci občana, nezabýval se ve svých poznámkách obsahem samotné knihy, Martin Pilař z Ostravské univerzity namítl, že před kritikou by si měl člověk kritizované dílo alespoň přečíst. Michal Viewegh se urazil a při zářijovém pražském setkání zahraničních bohemistů obvinil Britské listy z "nenávistné kritiky" jeho díla.

  Volby jsou dávno za námi, vášně pominuly, a tak snad stojí zato se trochu podrobněji podívat na Vieweghovu knihu. Je to literatura, anebo jen povrchní politický pamflet?

  Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
  26. 11. 2002 Summit - Havlův nedramatický epilog Josef  Trnka
  25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
  25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
  25. 11. 2002 Ze summitu NATO: kdy se hodí francouzština   
  25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
  22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   
  21. 11. 2002 Zakázaná zbraň: slova Fabiano  Golgo
  21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart
  21. 11. 2002 NATO ztratilo nepřítele a hledá novou roli   
  21. 11. 2002 Falešné dredy
  aneb jak nevyšel pokus o policejní transparent
  Jindřich  Lukáš

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
  25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
  25. 11. 2002 Smutný komik Ivan Medek Jan  Čulík
  22. 11. 2002 Pedofilní katolický kněz byl v Británii odsouzen na pět let do vězení   
  22. 11. 2002 Přestože policejní prezident hovoří o válce, do ČR se prakticky nikdo nechystal   
  22. 11. 2002 Battleship Enterprise - Landing of Air Force One Jaroslav  Pour
  22. 11. 2002 Pedofilie, prezervativy a katolická církev   
  21. 11. 2002 Češi jsou spokojeni s členstvím v NATO, chápou ho jako podřízení se cizím mocnostem Jan  Čulík
  21. 11. 2002 Má či nemá rozšiřování NATO smysl? Z diskuse na stránkách BBC   
  20. 11. 2002 Je nezávislá novinářská práce možná? Jan  Čulík

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  26. 11. 2002 Z Jugoslávie se pašují zbraně do Iráku   
  25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
  22. 11. 2002 Donald Rumsfeld o invazi proti Muži na Měsíci   
  21. 11. 2002 Generální tajemník OSN se střetl s USA ohledně Iráku   
  20. 11. 2002 Boston Globe: Američané nejsou schopni vybudovat globální impérium   
  20. 11. 2002 Američané zvítězili v Afghánistánu uplácením Talibánu   
  19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím   
  19. 11. 2002 Irák už "porušil rezoluci OSN"   
  18. 11. 2002 Byl plánován teroristický útok na londýnské metro?   
  18. 11. 2002 Fisk: Nahrávka bin Ladena je předzvěstí nových útoků na Západě   

  Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
  2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
  21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
  19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
  16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
  12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
  11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
  11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
  9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
  9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

  Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
  26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
  21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
  2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
  29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
  23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
  22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
  17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik
  16. 9. 2002 Prostitutky: jsou terčem obrovské míry násilí   
  5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
  28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák

  Školství RSS 2.0      Historie >
  26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
  20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
  30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
  11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
  9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
  23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
  3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
  2. 9. 2002 Klubko zmijí
  aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
  Jan  Wagner
  30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
  8. 8. 2002 Kritické myšlení   

  Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
  13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
  11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby   
  11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
  11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
  8. 11. 2002 Fakta v tísni   
  6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize   
  20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
  18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
  17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
  17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky