21. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2002
Je to obrovská věc, nejen pro Evropu, ale pro celý svět. Většina těchto zemí byla po většinu své historie izolována. To, že teď vstupují do NATO, možná příliš neovlivní vojenskou sílu aliance, ale je to přece symbol skutečnosti, že vstupujeme do nové éry mezinárodní spolupráce.

Rozšiřování NATO je irelevantní. Já jsem jedním z rostoucího počtu Američanů, kteří zastávají názor, že by Spojené státy měly stáhnou svou armádu z Evropy, opustit NATO a nechat Evropany, ať se postarají sami o sebe.

Zajímavou mezinárodní diskusi o roli NATO najdete zde na internetových stránkách společnosti BBC. Zatímco přispěvatelé z postkomunistických zemí chovají o budoucnosti NATO někdy až dojemně naivní iluze, příspěvky lidí ze západních zemí jsou značně brutálnější. Kdo asi bude mít pravdu? (JČ)

Sloupek

"Zpravodajství musí poskytovat divákům a posluchačům inteligentní a informované informace o problémech, které jim umožní vytvořit si vlastní názor. Reportér smí vyjadřovat profesionální, novinářský úsudek, nikoliv však osobní názor. Jeho úsudek musí být inteligentní a spravedlivý. Diváci a posluchači nesmějí být schopni zjistit z pořadů BBC osobní názory moderátorů a reportérů na kontroverzní otázky veřejné politiky."

Toto je citace z programových zásad (Producers' Guidelines) společnosti BBC. BBC se jich také většinou dobře přidržuje. To je tedy odpověď na otázku, zda je profesionální, nezávislá novinářská práce možná.

Snad ještě z dob komunismu přežívá mezi mnohými českými novináři touha lísat se k mocným, je to pozoruhodný výraz komplexu méněcennosti. Pochlebovat mocným je pro novináře nesmírně ponižující věc.

V českém prostředí očekávají média od svých čtenářů, diváků a posluchačů, téměř náboženské přimknutí se k establishmentovým názorům, které prezentují. Před časem to výstižně napsal v týdeníku Reflex komentátor Bohumil Pečinka:

"Musíte se zařadit. Protože maloměsto ctí hlavní proud, je důsledné v jeho obraně před všemi nesouhlasnými názory a projevuje v tomto ohled pozoruhodný stádní pud. O reálné situaci se dozvíte pomálu, zato je často dostatečně zdůrazňováno, jaký se má zaujmou správný postoj. Jakmile otevřete české noviny, už vás nějaký komentátorský panák škatulkuje: jste komunisti, zbabělci a milovníci starých pořádků? Tak si myslete tohle. jste demokrati, inteligenti a máte charakter? Tady je váš názor. Nechcete tam ani tam? Na to, holenkové, zapomeňte. Už jste v Čechách. Musíte se zařadit."

Britské listy považují za svůj hlavní úkol v českém jazykovém prostředí podvracet tento "mediální konsensus" - tím, že se snaží do tohoto prostředí v rámci diskuse přinášet "jiné" myšlenky odjinud - nikoliv proto, že by jimi chtěl šéfredaktor čtenáře "zmanipulovat", ale proto, aby o nich prostě lidi uvažovali a dospěli sami k vlastnímu samostatnému závěru.

Britské listy nevyznávají princip českých médií o tom, že se čtenář musí k prezentovaným názorům "zbožně přimknout" a tím demonstrovat svou politicko-společenskou příslušnost (asi tak, jako v roce 1977 musela celá československá populace podepsat bez čtení původního dokumentu Antichartu).Publikují "podvratné" názory jako příspěvek do diskuse, nikoliv proto, aby je čtenářům vnucovaly jako jedinou, svatou, možnou pravdu. Tento monolitní přístup mnohých českých médií nevyznávají.

Podstatou demokracie není lézt do zadku mocným tohoto světa, ale vést otevřenou, kritickou diskusi o všech aktuálních problémech, s cílem najít nejkvalitnější řešení. Názory, které vyjadřují někteří lidé v České republice jako "Je prozápadní, a tedy demokratický" jsou v mezinárodním kontextu nepochopitelné. (Neznám nikoho v Británii, kdo by vyslovil takto absurdní názor.)

Bylo by primitivní uvádět u každého článku, že "jeho názory se nutně neshodují s názorem šéfredaktora". Předpokládám u čtenářů inteligenci a schopnost uvědomit si, že tomu tak je.

Základním principem Britských listů je snaha hledat a prezentovat "jiné" názory, než jaké ovládají český konvenční mainstream. Rozdělování na "pravici" a "levici" v dnešním složitém světě už dávno nefunguje, avšak kdyby česká média ve své většině pochlebovala komunismu či socialismu, Britské listy by vyhledávaly pro vyváženost těchto názorů "podvratné", "jiné" názory zase z opačné, tj. "pravicové" strany.

Zkuste si určit, koho Jan Čulík v Británii asi volí - nebo jaké má volební preference v českém kontextu.

21. 11. 2002

Podle průzkumu veřejného mínění, které provedlo CVVM ve dnech 17. - 24. října, je v současnosti s členstvím ČR v NATO spokojeno 61 procent občanů, 23 procent je nespokojeno a 16 procent nemá názor. "Spokojenost" s členstvím v ČR v NATO se podstatněji zvýšila po útocích z 11. září (na 57 procent v listopadu 2001), do té doby se pohybovala mezi 45 - 53 procenty.

Jen 42 procent občanů se dnes domnívá, že je členství v NATO zárukou nezávislosti České republiky; 50 procent občanů si naopak myslí, že je členství NATO formou podřízení se ČR cizím mocnostem.

49 procent osob si myslí, že členství v NATO zajišťuje mír a bezpečnost ČR, 46 procent občanů míní, že členství v NATO zvyšuje nebezpečí zatažení ČR do vojenského konfliktu.

Podle 71 procent občanů zvyšuje členství v NATO mír a stabilitu v Evropě, jen 45 procent občanů se domnívá, že členství v NATO posiluje postavení ČR ve světě a dává jí větší mezinárodní význam.

"Výsledky ukazují, že česká veřejnost i nadále vnímá členství ČR v NATO spíše jako určitou formu podřízení se cizím mocnostem než jako prostředek zaručující její nezávislost." píšou analytici CVVM v komentáři ke svým statistickým zjištěním.

Zdá se, že Češi jsou pragmatičtí. Líbí se jim - právem - že jsou dnes (víceméně) považováni za součást západního bloku, jsou si vědomi, že to (snad) poskytuje ČR určitou stabilitu či bezpečí (je fakt, že by se ČR asi málokdo odvážil vojensky napadnout jako členskou zemi NATO, otázka je, zda by po takovém napadení Západ vojensky skutečně přišel ČR na pomoc), ale uznávají, že se ČR oplátkou za to všechno musí podřídit západním mocnostem.

Otázkou jistě zůstává, jak silné bude to podřízení a jak velká bude pomoc, která za to bude od Západu do ČR přicházet. Tento poměr by se měl asi bedlivě sledovat, i když lidé z Čech na tom, co si rozhodnou západní mocnosti, zřejmě sami nebudou schopni změnit příliš mnoho.

Naštěstí jsou Spojené státy daleko a jejich vliv je v Evropě do určité míry rozmělňován odlišnými postoji evropských zemí. Snad se tedy Česká republika nebude oplátkou za garance bezpečí muset Americe stoprocentně podřizovat tak, jako to vyžadoval Sovětský svaz. (I když v české státní správě tomu před tímto summitem NATO bylo právě tak.)

Naštěstí, zejména z technologických (vojensky je Amerika příliš vepředu) , ale i politických důvodů (izolacionismus) nemají Spojené státy o Evropu příliš velký zájem - snad jen chtějí mít v regionu určitý vliv. Monolitní vliv jediné mocnosti vždycky škodí - a "pravicové" i "levicové" komentáře západních médií se shodují na tom, že se NATO - pokud je vůbec ještě funkční - stalo dnes pouhým doplňkem vojenské politiky USA.

21. 11. 2002
Bezpečnostní opatření před zasedáním NATO byla hlavním tématem poloviny příspěvků (154 z 306), které se v říjnu a listopadu letošního roku v domácích médiích věnovaly připravovanému summitu v Praze. Bezpečnostní záležitosti byly okrajově zmiňovány rovněž v příspěvcích s jinými hlavními tématy.

V souvislosti s tímto trendem napsal Václav Havel pro MF DNES (23.10.2002) komentář, v němž se zamýšlel, jestli se Praha chystá na významnou mezinárodní schůzi nebo na válku:

21. 11. 2002
Být prostřednictvím NATO ve styku se Západem je sice krásné, míní Peter Riddell z deníku Times, ale války se tím ještě neodstraší, tím méně se tím vyhrají. Po 11. září 2001 rychle zaktivoval George Robertson, generální tajemník NATO, klauzuli číslo 5 "všichni za jednoho". Nic se však nestalo. Pentagon nereagoval. Američané si dokázali sami pomoci bez pomoci Evropy. Rychlý růst amerického obranného rozpočtu a nejmodernější americká vojenská technologie - jako například laserem naváděné střely a letouny bez pilota - způsobily, že Evropa zůstala beznadějně pozadu. To se poprvé projevilo během války v Kosovu v roce 1999 a pak loni v Afghánistánu.

Rozdíl ve strategických schopnostech Evropy a Ameriky vedl k rostoucím odlišnostem při strategickém uvažování. Američané si navykli spoléhat se na letectvo a na absenci mrtvých a raněných. To je vedlo k častějšímu užívání armády, ale zároveň i k neochotě užívat pozemní vojska.

21. 11. 2002

Zamyšlení nad historií a povahou dnešních událostí

Abychom si chaotické události těchto dnů trochu utřídili, vrátíme se nejprve do historie.

Tato civilizace je už po několik staletí charakterizována rozvinutým a všeobecně rozšířeným tržním hospodářstvím, jež postupně ovládlo vše, od nejpřednějších metropolí až do posledního zapadlého kouta planety. Vždycky to tak nebylo. Ale již od pozdního středověku je vývoj k vyspělé a stále se prohlubující tržní směně zřejmý. Přelom nastal někdy v průběhu 18. a 19. století, kdy došlo nejen k postupné industrializaci, ale také k jakési prvé ekonomické globalizaci. Kdo není obětí vytrvale pěstovaných podmíněných reflexů a je schopen vnímat přicházející myšlenky a racionálně s nimi pracovat, ten ať si přečte prvou kapitolu Komunistického manifestu. Tam je na pár stránkách tato prvá globalizace velmi názorně zachycena samotnými svými současníky. Jejími symboly byla železnice, paroplavba, mechanizovaná velkovýroba a telegraf. A také dokončení koloniálního dělení světa mezi evropské mocnosti. V Evropě tehdy probíhal po celých sto let ponapoleonský "koncert mocností" - strategická rovnováha byla jen zřídka "upřesňována" dílčími konflikty (Krymská válka, prusko-rakouský a prusko-francouzský konflikt).

21. 11. 2002
Zabránit někomu se zbraní, aby vstoupil na území České republiky je legitimní. Avšak zabraňovat někomu ve vstupu do země, protože má "propagační materiál" proti NATO, je přesně takovou cenzurou, jakou praktikoval komunistický systém proti samizdatu. Bránit demonstrantům, aby ničili obchody, automobily či rozbíjeli policistům hlavu, je součástí policejní práce (pokud to dělají striktně podle zákona a bez příliš velkého násilí). Ale zasahovat proti písemnému materiálu je prostě jen cenzura nejhoršího druhu, jaká se praktikuje v Číně nebo v Íránu.
21. 11. 2002
Je úterý večer a několik desítek lidí sedí v Konvergenčním centru. Všude jsou rozdělané, ale i hotové transparenty, na zemi leží spousta rozpracovaných happeningových rekvizit. Před zamčenými dveřmi hlídají gorily ze zásahové jednotky. Za nimi se lidé radí, jak postupovat při protestních akcích v následujících dnech. Když chce někdo vejít, musí nejdříve zaklepat na okno, aby mu bylo odemčeno. A jeden z nově příchozích právě klepe.
21. 11. 2002
Vrcholná schlůzka NATO v Praze je správně interpertována jako bod obratu pro organizaci, která vznikla, aby bránila západní demokracie před Stalinovým agresivním komunismem. Kolektivní obrany, která kdysi zadržovala sovětskou armádu, už dnes není zapotřebí. Jak sdělil listu Times ruský minsitr zahraničí Igor Ivanov, NATO se nyní přesunulo k úkolu boje proti světovému terorismu a ke "skutečným" problémům, jako jsou akce na obranu míru a na záchranu porouchaných ponorek, míní Murdochův deník Times a pokračuje: "Měli bychom si však všímat pozoruhodného úspěchu posledního desetiletí: reintegrace dvou polovin Evropy, kterou roztrhl výsledek druhé světové války.
21. 11. 2002

Posusta z MF Dnes nezustal osamocen, toto napsal na iDnesu jakysi inc (natoaktual.cz), poznamenává Petr Nachtmann:

(viz zde:)

(...)

P r a h a - Dvě nekonečné hodiny čekání vyplněné důkladnými bezpečnostními prohlídkami. Chvíle ticha v obklopení desítek agentů a členů prezidentské ochranky. Poté několikaminutový ohlušující potlesk. Takový byl úvod setkání amerického prezidenta George Bushe se zhruba dvěma stovkami studentů z víc jak třiceti zemí světa v pražském hotelu Hilton.

(...)

Pak už nadešla očekávaná chvíle, kdy se ve dveřích sálu objevil nejmocnější muž světa v doprovodu ministra zahraničí Colina Powella a poradkyně Condolezzy Riceové. "Úvodní potlesk trval snad pět minut, všichni stáli a tleskali," říká Marek Dvořák z Prahy.

(...)

"Bush mluvil pomalu, skoro jako by odříkával nějaký příběh. Mezi každou větou udělal dlouho pauzu. Mluvil zkrátka jako opravdový americký prezident," potěšeně konstatuje Dvořák.

(...)

20. 11. 2002
Nedaleko pobřeží Španělska havaroval ropný tanker Prestige, rozlomil se ve dví a potopil se. Od doby, kdy byl tanker poškozen nedaleko španělského pobřeží ve střeud, zničila ropa více než 80 kilometrů španělského pobřeží. Druhá olejová skvrna se vytvořila v úterý poté, co se tanker rozlomil na dvě poloviny a začal se potápět asi ve vzdálenosti 210 km od španělského pobřeží. Odborníci se obávají, že tato olejová skvrna dosáhne pobřeží do dvou dnů. Není jasné, zda unikne ropa z potopeného tankeru, až se tanker rozpadne na další kousky. Ekologové varují, že pokud by se na mořský povrch dostal celý náklad tankeru, asi 77 000 tun ropy, ekologické škody by byly dvojnásobné ve srovnání s katastrofálním poškozením pobřeží ropou na Aljašce v roce 1989 - kdy tam havaroval tanker firmy Exxon Valdez. Experti se však domnívají, že nízká teplota mořské vody může zdržet únik ropy z tankeru na hladinu a může dokonce vést k tomu, že náklad získá pevné skupenství.

(Podrobnosti viz např zde.)

20. 11. 2002
Za normálnych okolností majú starosti policajti s opitými občanmi. Na Slovensku je to aj naopak, alkoholizmus v Policajnom zbore SR sa stal až politickým problémom. Ani nový "tvrďas" na čele rezortu vnútra, Vladimír Palko, zatiaľ v boji s týmto katastrofálnym javom nezaznamenal viditeľné úspechy. Teraz dokonca zatrúbil de facto na ústup : Plošné dychové skúšky policajtov sú pre ich neefektívnosť zrušené. Čo ale príde namiesto nich, sa verejnosť dozvedá len v rovine všeobecných výrokov, naznačujúcich skôr bezradnosť.
Convergence center
20. 11. 2002

Pod záminkou "uměleckého semináře" bylo zřízeno "výstrojní a výzbrojní středisko" pro přípravu demonstrací. Kde?

Dostanete se tam tramvají XB nebo 8 směr Hloubětín - vystoupíte na stanici Kolbenova. Cca 100 metrů po levé straně proti směru tramvaje je vstup do závodu ČKD Trakce, patřící dnes Tesle Karlín. Na vrátnici nahlaste, že jdete na umělecký seminář do budovy B4... To psal oficiální server ČSAF. Namísto uvítacího výboru vás ale na vrátnici uvítal policejní kameraman, kontrola dokladů a zásahová jednotka.

Pokud jste pronikli přes hlídkujcí policisty dovnitř a smířili se s legitimováním a fotografováním pro policejní databázi, namísto tance a zpěvu jste dostali štětku s barvou a vhodný podkladový materiál. Namísto umění jste tvořili propagaci. S nadšením a revolučním zápalem. Jak jednoduché. Stačí dostatečné množství násad na košťata, lepenky a plátna, pár kyblíků barev a šicí stroj. Plus mnoho dalšího, co je potřeba pro to, aby "design" měl úroveň. Při včerejším protestu u příležitosti slavnostní večeře pohlavárů NATO v 17:00 na náměstí Republiky se nějaké transparenty určitě hodily, stejně jako při dnešních akcích ve městě.

Naši fotografové narozdíl od některých jiných médií dovitř pronikli, a to, co mohli, fotografovali. Narozdíl od veřejných akcí v ulicích ale respektovali přání těch, kteří si nepřáli být zvěčněni na stránkách Britských listů. Přeci jen se nejednalo o veřejný prostor, ale o prostor soukromý, řádně pronajatý... Berte proto jejich záběry spíše jako impresi, nežli jako dokument.

Včera ráno nebyla aktivistům prodloužena smlouva a na žádost majitele objektu museli veškeré věci odnést. K násilí pokud víme nedošlo, i když jejich balení byla účastna zásahová jednotka policie. Ta však přijela pouze díky tomu, že majitel požádal o policejní asistenci. V objektu bylo v té době přítomno pouze šest aktivistů, většinou cizinci z Polska. Podle Ondřeje Slačálka z ČSAF k vážným škodám dojít nemohlo, chybějící transparenty byly nahrazeny jinými... Na "hlasité" demonstraci před Obecním domem se úbytek nijak neprojevil.

21. 11. 2002

Generální tajemník OSN Kofi Annan se střetl s Washingtonem ohledně vynucování bezletových zón v Iráku americkými a britskými válečnými letadly. Bushova vláda předtím prohlásila, že protiletecká střelba Iráku na západní letadla se rovná porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Iráku, a může tedy vyvolat válku. Avšak Kofi Annan to odmítl: "Nemyslím si, že by Rada bezpečnosti dospěla k názoru, že je toto porušením Rady bezpečnosti OSN," řekl Annan reportérům během návštěvy Kosova.

Irák dosud plně spolupracuje se zbrojními inspektory OSN a Mohammed el-Baradei, šéf Mezinárodního úřadu pro atomovou energii, předpověděl, že Irák do 8. prosince prý poskytne kompletní seznam veškerých zakázaných zbraní hromadného ničení.

(Podrobnosti v angličtině jsou např. zde.)

20. 11. 2002

Svou nedůvěrou k NATO a USA se netají ani komunistická strana. Včera pořádala mezinárodní konferenci "K aktuálním otázkám architektury evropské bezpečnosti" v hotelu Olympic za účasti desítek zahraničních delegací z komunistických stran, dnes v 14:30 najdete komunisty na Staroměstském náměstí - na demonstraci. Hlavní motto? Praha nemá na opravu metra, za papaláše utrácí miliardy... Není bezpečným ten, kdo ohoržuje druhé. NATO pod správou USA ohrožuej druhé, NATO je nebezpečné.

George Bush v ČT
20. 11. 2002
Český mediální vlezdoprdelismus začíná nabývat na intenzitě úměrně tomu, jak se blíží zahájení zasedání cílových zadků v Kongresovém centru. Zdá se, že část českých novinářů po vypuštění z náruče Sovětského svazu rozpačitě přešlapuje na místě a hledá nového opatrovníka.

Jinak si neumím vysvětlit, co je vede k tak patolízalským projevům, připomínajícím slintání Pavlovových psů. Je to totiž jeden slint za druhým, a působí to dojmem, že zde fungovala nějaká vysoká škola NATO pro oslavu funkcionářů.

(K fotce: Představte si, jak by to asi působilo, kdyby televize interviewovala před rokem 1989 Leonida Brežněva, nebo třeba i Gorbačova, v zátiší se sovětskou vlajkou...:) JČ)

20. 11. 2002
Navzdory všem grandiózním slovům, že se Severoatlantické společenství stalo "nejúspěšnější aliancí v historii", je dosud ignorována celá řada zcela zásadních otázek o této organizaci, dočteme se v analýze Jonathana Marcuse, reportéra BBC pro otázky obrany:
20. 11. 2002
Projekt rozšíření NATO je v podstatě americkým politickým projektem, který rozšiřuje bezpečnost a stabilitu Evropy a přináší Američanům strategické a geografické výhody - zejména na Balkáně - který se Spojeným státům hodí pro prosazování amerického vlivu na Blízkém východě a ve střední Asii. A Východoevropané jsou v současnosti více proameričtí než Západoevropané.

Cílem rozšiřování NATO je také pomoci zajistit Washingtonu přístup na trhy ve slabých demokraciích a umožnit Severoatlantickému společenství přístup až ke strategické ropné oblasti kolem Kaspického moře.

Česká vláda je potěšena, že je tento týden hostitelem historického summitu NATO. Premiér Špidla dokonce nabízí NATO, že si v České republice může zřídit headquarters - oblastní velitelství. Avšak, čteme v článku Iana Traynora v listě Guardian, obyvatelé jihomoravského Vyškova mají obavy, co by pro ně členství Severoatlantické organizace mělo v příštích letech znamenat.

20. 11. 2002
Levice a pravice se shodují v jednom: Spojené státy, kdysi republika, která se starala jen sama o sebe, se stala impériem, které nyní leze do všechno všem. Není to pravda, argumentuje list Boston Globe:
19. 11. 2002
Vrcholná schůzka NATO v Praze tento týden učiní rozhodnutí o bezpečnostních zájmech evropských zemí na dlouhá desetiletí dopředu. Bude rozhodnuto, kdy půjdou evropské země do války a kdy zůstanou v míru. Tato rozhodnutí nebudou činit suverénní národy, ale Spojené státy. To včera napsal komentátor listu Guardian, jehož analýzu shrnujeme:
20. 11. 2002
Pondělní noc antiglobalistických a antimilitaristických aktivistů patřila projekcím filmů v Centru pro moderní umění v komplexu Klubu Jelení. Místo, kde mimo jiné sídlí nadace Civilia, NROS či organizační centrum hradního Fóra 2000, hostilo na více než stovku skalních příznivců undergroundové "dokumentární" tvorby. Slovo dokumentární dávám do uvozovek proto, že minimálně polovina produkce - paradoxně nikoliv ta česká - patřila agresivní aktivistické mediální manipulaci. Je vidět, že v tomto "umění" máme co dohánět. Uvědomil jsem si to o to silněji, že před několika dny jsem byl hostem pořadu Rádia Jelení o mediální manipulaci a aktivistické žurnalistice, diskuzi, které se účastnili i dva čelní představitelé IMC (Independent Media Center) Praha, Američanka, která se trvale usadila v Praze - Mara Infidelious a Angličan Carlos, který přijel na nynější protesty jako "posila" z Londýna.
5. 11. 2002
Níže zveřejňujeme přehled hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2002 Zakázaná zbraň: slova Fabiano  Golgo
21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart
21. 11. 2002 NATO ztratilo nepřítele a hledá novou roli   
21. 11. 2002 Falešné dredy
aneb jak nevyšel pokus o policejní transparent
Jindřich  Lukáš
20. 11. 2002 Proč tady? Karel  Jenček
20. 11. 2002 NATO: otázky, které jsou ignorovány   
20. 11. 2002 Washington novým členům NATO: specializujte se, anebo zmizte   
20. 11. 2002 Dear Czechs, I am Bush Filip  Rožánek
20. 11. 2002 MFD: "Summit NATO je nesmírně významný PRO CELÝ VESMÍR!"   
19. 11. 2002 17. listopad, policejní oslava a národ tupců Milan  Valach

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2002 Češi jsou spokojeni s členstvím v NATO, chápou ho jako podřízení se cizím mocnostem Jan  Čulík
21. 11. 2002 Má či nemá rozšiřování NATO smysl? Z diskuse na stránkách BBC   
20. 11. 2002 Je nezávislá novinářská práce možná? Jan  Čulík
19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
19. 11. 2002 Snímkování cév u starších mužů by zachránilo množství životů   
19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím   
19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
19. 11. 2002 17. listopad, policejní oslava a národ tupců Milan  Valach
19. 11. 2002 Jak se bránit nezákonnému jednání ze strany policistů Michal  Bernard
18. 11. 2002 Británie: aktivisté a lékaři prosazují zákaz kouření na veřejnosti   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2002 Generální tajemník OSN se střetl s USA ohledně Iráku   
20. 11. 2002 Boston Globe: Američané nejsou schopni vybudovat globální impérium   
20. 11. 2002 Američané zvítězili v Afghánistánu uplácením Talibánu   
19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím   
19. 11. 2002 Irák už "porušil rezoluci OSN"   
18. 11. 2002 Byl plánován teroristický útok na londýnské metro?   
18. 11. 2002 Fisk: Nahrávka bin Ladena je předzvěstí nových útoků na Západě   
16. 11. 2002 Saddam Husajn "zaplatí Gaddáfímu 3,5 miliardy dolarů" za útočiště v Libyi   
15. 11. 2002 Analytikové varují: bin Ladenova nahrávka znamená, že dojde k novému velkému útoku   
13. 11. 2002 Iráčtí "poslanci" doporučili Saddámovi, aby odmítl rezoluci OSN   

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik
16. 9. 2002 Prostitutky: jsou terčem obrovské míry násilí   
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   

Školství RSS 2.0      Historie >
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize   
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky