Sen odpovědného hospodáře

30. 5. 2010 / Ondřej Kumsta

Česká povaha je jako krásná květina, jedním z jejích nejpozoruhodnějších květů je servilita vůči autoritám. Příkladem nám budiž zrušení drobného podnikání v éře Sovětského svazu. Vzali jsme to z gruntu a byli tak snad jediným satelitem, kterému se ho podařilo zcela vymýtit. V současné době pak "Norimberské zákony" uplatňované v našich hypermarketech, kdy menstruující prodavačky musely být odlišeny od ostatních (samozřejmě pro jejich vlastní dobro), protože jim byla tolerována větší frekvence návštěv sociálního zařízení.

Či podmínky v nošovické automobilce. Těmi, kdo zaváděli tyto praktiky, nebyli zahraniční majitelé, ale čeští posluhovači, kteří chtěli a chtějí sloužit svému pánu lépe než kdokoliv jiný. Nebo lépe řečeno, neměli, či nemají lepších kvalit jak se dostat v hiearchii výše, než bezprecedentním šlapáním po svých podřízených. Myslím, že spoustu zlepšováků si jejich zahraniční nadřízení nedokázali představit ani v nejbujnější fantazii. Dovolte mi tedy abych také přivoněl k onomu neuvadajícímu květu.

Máme co jsme chtěli, ve volbách zvítězila odpovědnost. Buďme tedy odpovědní!

Krok první:

zavedení tržního školného s uplatněním retroaktivity. Každý, kdo někdy navštěvoval vysokou školu bude muset uhradit školné ve výši, jakou si stanoví ta která vysoká škola. Tím by se získalo více finančních prostředků, než prostým zavedením školného pro současné studenty. Já bych byl shovívavý k důchodcům a tak bych je z této povinnosti vyvázal, ale možná, že odpovědný hospodář bude mít jiný názor. V dalším volebním období navrhuji zavedení retroaktivního školného za studium na střední škole.

Krok druhý:

nastavení degresivního zdanění, tedy zavedení nově tří daňových pásem, kdy příjmy do 25 000 Kč hrubého budou zdaněny 13% sazbou, od 25 001 do 50 000 Kč hrubého 8% sazbou a konečně příjmy od 50 001 Kč hrubého 1% daňovou sazbou. Daň z příjmů právnických osob rozhodně nezvyšovat. Každý odpovědný hospodář v této zemi ví, že je vždy lepší spíše zdanit spotřebu, než příjmy. Navrhuji tedy sjednocení obou sazeb DPH na úrovni 20 %. Co se týče majetkových daní obecně vzato ehm, mělo by dojít k jejich zvýšení.

Krok třetí:

zrušení odborů

Krok čtvrtý:

náhrada mzdy v době nemoci vyplácena od čtrnáctého dne a to pouze v případě, určí-li si tuto možnost podnik při uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem (maximálně však 30 %). Doufám, že toto opatření přispěje ke zkvalitnění postavení nemocných. Vezmu-li si totiž dnešní stav, kdy je na nemocné pohlíženo jako na lemply a simulanty. Tak po zavedení tohoto opatření...

Krok pátý:

zrušení vyplácení veškerých sociálních dávek. Alespoň se už nebudou stávat paradoxní situace, kdy před úřady neměly maminky samoživitelky ani kde zaparkovat svá SUV. Že se s tím svezou i ty, které nemají zajištěného partnera, nevadí. Když chtěli dítě, měli si na něj nejdříve našetřit. To bude mít pozitivní efekt, protože děti tak budou moci mít pouze odpovědní hospodáři. Co naplat, že se mnoho rodičů ke svým dětem chovají spíše jako ke svým hračkám, které když je omrzí, tak je šoupnou k počítači, toto se v nejbližší době asi nezmění. Podporu v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky budou uznány a vypláceny ve zvláštním režimu, tedy prokáže-li žadatel formulářem s ověřenými podpisy všech rodinných příslušníků (kteří mají příjmy vyšší než 5 000 Kč měsíčně), že nejsou schopni, či ochotni dále živit člena své rodiny a ten současně přijme obecně prospěšnou práci, bude mu přiznáno životní minimum. Samozřejmě v nějaké rozumné míře např. 3 500 Kč měsíčně. Ale nechtějte po mě prosím přesná čísla, nejsem demagog, toto bude muset být samozřejmě velmi precizně spočítáno a zanalyzováno, toto nejsou ještě ona tvrdá čísla.

Krok šestý:

financování záchranné služby zdravotníků a hasičů příjmy z pronájmu reklamních ploch na ambulancích a hasičských vozech.

Krok sedmý:

zvýšení regulačních poplatků u lékaře na 100 Kč. V čekárnách je pořád dost lidí, lékaři nemají čas věnovat se skutečně nemocným, lidé je degradují na nějaké vrby, kterým se mohou "vykecat" za 30 Kč. Obecně spoluúčast zvýšit, kam až to půjde.

Krok osmý:

důchody těm, co si na ně našetří

Krok devátý:

privatizace pražského letiště, ČSA třeba i Aeroflotu, České pošty, ČEZu, důchodového fondu, prostě všeho, co půjde.

Toto byl projev mé servility k naší nově se formující pravostředé koalici. Myslím, že s těmito návrhy bychom mohli uspět i při řešení krize v Řecku, nebo je vše trochu jinak?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010