Cesta do pekel podle TOP 09

28. 5. 2010 / Jiří Baťa

TOP 09 hlásá, že má ve svém programu řadu převratných návrhů, kterými chce eliminovat propad, resp. vyrovnat ztráty státního deficitu a zadluženosti státu způsobem pro občany značně neobvyklým. Pro upomenutí uvádím některé z nich:

1.) Placení za nemoci s výjimkou chorob, ohrožujících život pacienta
2.) Snížení všech sociálních dávek o 10% a po dobu 3 let je ponechat bez valorizace
3.) Důchody v roce 2011 ponechat bez valorizace
4.) Zrušení porodného a pohřebného
5.) Snížení mezd státních zaměstnanců o 10% a po dobu 3 let ponechat bez navýšení
6.) Zvýšení spoluúčasti pacientů ze 14 na 25%
7.) Zdanění výluhových příspěvků policistů, hasičů a vojáků
8.) Prosadit novelu zákona o výpovědi z práce bez udání důvodu
9.) Zprivatizovat důchodový systém
10.) Zavedení školného na VŠ

Záměr placení za nemoci s výjimkou chorob, ohrožujících pacienta na životě vyvolává otázku, k čemu tedy vlastně bude zdravotní pojištění. Budu-li na věc pohlížet jako pesimista a skeptik (vycházeje ze zkušeností posledních let) mohu se domnívat, že nemocný člověk bude vše (kromě zmíněné výjimky) platit a odvody na zdravotní pojištění poplynou do neznámých propadlišť (nejspíše na konta na doručitele). Mám-li být přesnější, měly by posílit konta zdravotních pojišťoven, o které se pak všichni strůjci a zainteresovaní spravedlivě "šábnou"! Jiný důvod, ač se snažím jak se snažím, nenalézám. Takový požadavek je zcela zjevně směřován k odvodu peněz pojištěnců do pojišťoven, které, v případě prosazení placení všech nemocí (s jímkou chorob, ohrožující život pacienta) nebudou povinni za pacienty hradit a nikdo mne nepřesvědčí o tom, že tato bohulibá myšlenka (vyšší zisky pojišťoven) má za cíl posílit státní rozpočet. Jinými slovy, typické tunelování finančních prostředků, které odvedou občané na účty pojišťoven. Pan Kalousek (a nejen on) opravdu není blbý(í), zato nehorázně až trestuhodně drzý(í).

Snížení sociálních dávek (protože to není blíže specifikováno lze se domnívat, že je to myšleno paušálně, celoplošně) může mít ve svých důsledcích nevídané následky. Jsou totiž také lidé a rodiny, kteří jsou nezaměstnaní či vůbec práce neschopni a jen díky různým sociálním dávkám a příspěvkům jsou schopni existovat a držet se při životě. Tím samozřejmě nemyslím lidi, kteří těchto dávek zneužívají a sami o sobě nevyvíjí snahu své životní problémy řešit Jen pro názornost uvedu případy Romů, kteří ač nezaměstnaní a závislí na (nemalých) sociálních dávkách a příspěvcích, si jezdí pro své "nároky" soukromými osobními automobily. Abych byl spravedlivý, i mezi majoritní většinou se najdou podobné typy lidí, což ovšem není pravidlo, ale spíše výjimka. A znovu se nabízí otázka, zda by (za předpokladu, že tento návrh bude realizován) všechny takto "uspořené" finance byly výhradně a jednoznačně použity pro posílení státního rozpočtu, resp. ke snížení zadluženosti státu.

S jediným bodem, se kterým já osobně mohu souhlasit, je ponechání důchodů v r. 2011 bez valorizace. Ne že bych zvýšení důchodu (sám jej pobírám) nepřivítal, ale při jisté dávce velmi omezené uvědomělosti a vědomí, že státní dluh bude muset být chtěj nechtěj nějakým způsobem vyrovnán, pak jsem na úkor všech ostatních, na hlavu postavených opatření, ochoten vzdát se valorizačního aktu a bez těch pár korun se obejít. Domnívám se, že je to pořád schůdnější cesta, než platit nekonečné poplatky u lékaře, v lékárnách a jiných destinacích kde nemám záruku, že účelu (zkvalitnění zdravotnictví či čehokoli jiného) bude dosaženo.

Zrušení porodného a pohřebného je zcela nelidská a cynická myšlenka. Narození nového člověka je pro stát stejně důležité, jako pro vládu státní a dostatečně silný rozpočet. Nový člověk je pro stát novým potřebným dělníkem, zaměstnancem, úředníkem, inženýrem, doktorem, hercem, sportovcem, lesníkem, policistou či politikem, i když nutno připustit, že z něj může být i zloděj, gambler, násilník či vrah, ale stejně tak i špatný a nezodpovědný politik. To všechno je typicky lidské a ničemu negativnímu v lidských povahách nelze předem zabránit. Nicméně každý mladý rodič (a nepochybuji, že i u Kalousků a jeho společníků, tedy kromě knížete, tak tomu kdysi bylo), si prožívá svá martýria. Někdo více, někdo méně, to závisí i od pomoci rodičů.

Výchova dítěte je, podle všeobecných zásad, záležitostí rodičů (nikoliv škola, jak se mnozí domnívají, ta je tam proto, aby děti získali vědomosti a vzdělání). Nebude-li mít však rodina dostatečné (finanční) zázemí, jistě se to na výchově dětí projeví. Nemyslím tím zrovna nutnost mít vše, na co mají majetní, ale ty základní věci jako je oblečení, školní pomůcky, jídlo, volnočasové předměty, to vše patří k výchově. Jenže jak bude rodina vychovávat děti, když nebudou mít alespoň základní dostatek? Pana Kalouska, potažmo TOP 09 však tyto problémy netíží. Rovněž pohřeb není vždy a pro každého jednoduchou záležitostí. Pozůstalí mají snahu o důstojné rozloučení se svým nejbližším. Ne vždy lze takovou smutnou událost "odfláknout" jen proto, že není na pohřeb. Mohlo by se stát, že by pan Kalousek také navrhnul, že pohřeb žehem je nejlevnější a doporučil by pozůstalým, aby nebožtíka hodili do kopřiv. To by bylo asi pro Kalouska originální řešení a těch peněz, co by stát ušetřil! Neříkám, aby se konaly až příliš okázalé pohřby, kdo na to má, prosím, ale základní úkony a zvyklosti by se neměly jen pro nedostatek peněz odfláknout. To si jistě mnohý nebožtík nezaslouží. Nevím, jak by bylo Kalouskovi, případně těm, kdo takovou zhůvěřilost navrhují, kdyby sami museli pohřeb omezit jen proto, že na pohřební hostinu jim již nezbývá. To je ovšem v jeho případě z oblasti sci-fi, protože pan Kalousek a spol. mají přímo na státní pohřeb(myšleno v nákladovosti na konání pohřbu, nikoliv, že by jim měl stát pohřeb platit i když kdo ví, oni k tomu nemají daleko si i toto prosadit!)

Kvituji návrh na snížení mezd státních zaměstnanců, ale ne zmíněných 10%, ale alespoň 25%. Jednak, může-li pan Kalousek chtít na 25% zvýšit spoluúčast pacientů, proč nechtít na druhé straně snížit mzdy státních zaměstnanců rovněž o 25%? Zde se však dostávám k velmi ožehavému problému. Pan Kalousek a spol. (TOP 09) navrhuje snížení mezd státním zaměstnancům a po dobu 3 let je ponechat bez navýšení. Není mi jasné, zda mezi státní zaměstnance považuje pan Kalousek i poslance a senátory, potažmo všechny administrativní pracovníky těchto institucí. To nějak zapomněl upřesnit a nemyslím, že to bylo nedopatřením. To je totiž jeden ohromný paradox, neboť on ví přesně, kde lze peníze ušetřit, jen sebe samého (a jeho blízkých) do toho nepočítá. Na to je tady necelých 10 milionů občanů, kteří to finanční vakum ve státní kase vyplní svými daněmi, poplatky a jinými způsoby.

Zvýšení spoluúčasti pacientů z 15 na 25% může požadovat jen idiot. Jinak to nelze nazvat. Takové opatření nepřijali ani v Řecku, kde jak víme, je situace horší než špatná. Nevím, zda se pan Kalousek a potažmo TOP 09 se starosty zcela pomátli, nebo se nechali inspirovat samotným předsedou ODS s jeho proklamovanou cestou do Řecka v případě, že nebudou přijata příslušná opatření a omezení ve výdajích ze státního rozpočtu, ale v každém případě se jedná o likvidační návrh. Nebylo by to až tak nepřijatelné, kdybychom neměli ty ohromné zkušenosti právě s těmito lidmi, kteří státní kasu rozfofrovali a místo, aby se hlásili k odpovědnosti, chtějí nalajnovat občanům, resp. pacientům 25% spoluúčast. Jak snadno se dá (tedy alespoň v jejich představách) dostat se do černých čísel! Konec konců, tyto kumšty předváděl pan Kalousek v letech ne tak dávných, jen opačným směrem!

Zdanění výsluhových příspěvků policistů, hasičů a vojáků! Tak to je palec dolů jako hrom! Zase šetřit tam, kde se to nejméně hodí. Ještě zapomněli zmínit záchranáře, ti si totiž jen válí šunky, tak proč je nesejmout zdaněním jejich příspěvků, no ne? Je to opravdu až cynismus, už jenom vyslovit tento návrh či myšlenku, zvlášť, když se širokým obloukem vyhýbají zdanění, či ještě lepší zrušení svých poslaneckých výhod a náhrad.

Ano, politici alias poslanci (o senátorech to říci nelze) jsou také potřební, ale především kvalitní a zodpovědní, což se o těch současných říci nedalo. Jen bych chtěl panu Kalouskovi a jeho komplicům připomenout, že např. v nedávných povodních to byli právě hasiči, záchranáři a policisté, kteří pomáhali jak mírnit následky škod, ale také pomáhali zachraňovat lidi a majetky. Ani jsem nezaregistroval, že by se pan Kalousek, pan Schwarzenberg či kdo jiný z tohoto uskupení ráčili dostaviti se na místa těchto neštěstí (o pomoci ani nemluvě), ale navrhnout jim zdanění za tyto či jiné hrdinské činy, kdy nasazují vlastní životy, nehledí na čas, počasí a únavu, považuji za cynismus nevyššího stupně. Ve srovnání s morálkou poslanců a politiků vůbec, s jejich hamounstvím, lpěním na penězích a moci, by měli tito lidé dostat přidáno a ne jim krouhnout to, co zdaleka není ani doceněno, ani oceněno. Hlavně, že páni poslanci mají ke svým "skromným" platům nemalé doplatky za náhrady, jak jinak, nezdaněné. V prostředí, o kterém se policistům, hasičům, vojákům a záchranářům ani nezdálo.

Ani si nejsem jistý, zda má smysl pokračovat ve výčtu nehorázností, které TOP 09 a pan Kalousek představují ve svém (silně připáleném gulášovém) programu. Chápu, že představitelé TOP 09 jsou o svém programu přesvědčeni, že je bezkonkurenční k tomu, aby byla naše ekonomika uzdravena. To znamená, že by jimi navrhovanými opatřeními byla snížena zadluženost země, snížen státní deficit a v r. 2015 by mohl existovat vyrovnaný rozpočet, či přijato euro. Mohu dokonce věřit, že by se to mohlo i podařit. Muselo by tom být ovšem někde jinde, ne v Česku a ne s lidmi, jako je Kalousek a jeho přátelé. Až na výjimky jsou to titíž lidé, kteří mají svůj díl na stavu naší společnosti, jsou to lidé, kteří neučinili nic proti korupci, tunelování, rozkrádání, lobbyismu, předražování, neprůhledným zadávání státních zakázek a celé řadě jiných trestuhodností, aniž by byli hnáni k odpovědnosti a dnes se těmito záměry pokrytecky ohání o sto šest.

Měl bych pro pana Kalouska a jeho přátele (kromě pana K.Schwarzenberga) otázku: Můžete mi upřímně, čestně a pravdivě říci, zda v okruhu vašich rodin, příbuzných a známých jsou všichni za jedno s vašim programem? Jsou na tom všichni tak dobře jako vy, aby při realizaci vašeho programu nepociťovali újmu či nespravedlnost? Necítíte se poněkud nesvůj, když vám někdo ze svých známých či blízkých odmítne či bude oponovat vašemu programu? Je jasné, že odpovědí se nedočkám, nicméně znát je, bylo by zajímavé. Zkrátka a dobře, těmto lidem věřit nelze a bude jen neštěstím pro občany, pokud se tato politická strana bude etablovat do poslanecké sněmovny. Zvláště, mají-li ještě tu odvahu zaštítit své plány citátem Abrahama Lincolna, 16. prezidenta USA:

" NEPOMŮŽEME CHUDÝM LIKVIDACÍ BOHATÝCH.

NEPOMŮŽEME SLABÝM OSLABENÍM SILNÝCH.

NEZVÝŠÍME PŘÍJMY SNÍŽENÍM ZISKŮ.

BRATRSTVÍ NEPOSÍLÍME SKRZE TŘÍDNÍ NENÁVIST.

MORÁLKU, CHARAKTER A ODVAHU NEPOSÍLÍME, KDYŽ LIDEM VEZMEME INICIATIVU A NEZÁVISLOST!"

Tak to je síla, to není třeba komentovat, hovoří jasně za vše, co chce a hodlá TOP 09 v případě svého volebního úspěchu realizovat. Možná se opakuji, ani nevím, kdo to již přede mnou řekl, ale přesto: Toto je cesta do pekel! (Už jsem si vzpomněl, byl to M. Topolánek)

( PS: Historii amerických, resp. krizí USA domnívám se není nutné se obšírně zmiňovat. Stačí připomenout tu poslední. A o jejich důsledcích včetně nás už vůbec! Proto osobně považuji zmíněný citát za zcela neadekvátní a nepoužitelný na naše poměry a podmínky.)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010