Účastí ve volbách nic nezměníte. Účastí na protestu možná ano

28. 5. 2010 / Ondřej Slačálek

V sobotní Praze proběhne "úklid veřejného prostoru" spojený s vyhazováním volebních lístků. Jít volit se vyhlašuje za občanskou pokud ne ctnost, pak přímo povinnost. Ti, kdo nevolí, jsou označováni za líné povaleče a nezodpovědné pod-občany, kteří s hloupostí sobě vlastní odmítají rozhodnout o svých životech. Ale což takhle to otočit?

I nevoliči se vyjadřují, a to velmi jasně. Minimálně říkají, že je nic ze stávající politické nabídky nedokázalo nadchnout ani natolik, aby je to přimělo přijít k volbám.

Nedávají svolení k tomu, aby politici mluvili jejich jménem a aby dostali peníze za jejich hlasy. A naznačují, že může existovat i jiná podoba demokracie. Ne snad založená na omezení občanských práv, které nedávno navrhl Miroslav Macek a pro něž s využitím pokleslé interpretace darwinismu argumentuje Stanislav Komárek, ale naopak na jejich rozšíření: namísto demokracie zastupitelské, která redukuje politickou účast na vyprázdněný rituální akt voleb a dává prostor nekontrolovatelným mocenským strukturám, demokracii participativní a samosprávnou.

Skutečnou otázkou není, jaká politická strana bude zvolena, ale jakou protiváhu budou neprivilegovaní lidé schopni proti kterékoli z ní postavit – a také, jak rychle zbavíme naši politickou představivost často scestných a zavádějících otázek, stereotypů a rozdělení spojených s volební kampaní ve prospěch rozdělení vycházejících z reálných sociálních střetů. V nejlepším případě se podaří politikům tato rozdělení pak vnutit – tak jako hnutí proti radaru a většina české populace vnutily svůj postoj původně špičkám ČSSD, které Američanům původně odkývaly základnu.

Úklid veřejného prostoru, který svolaly pražské anarchistické skupiny, je dobrou příležitostí připomenout si, že skutečná politika se nedělá jednou za čtyři roky ve volbách. Může se ale dělat tak často, jak se rozhodneme. V ulicích.

Úklid veřejného prostoru

Přijďte vyhodit politickou propagandu i volební lístky

Sobota 29. května ve 13:00 náměstí Republiky, Praha

Nechceme být diváky, kteří jednou za čtyři roky přijdou zatleskat. Říkají nám: kdo nevolí, ať si nestěžuje. My ale nechceme ani volit, ani si stěžovat. Chceme spoluvytvářet situaci, v níž žijeme – ne symbolickým vzdáním se moci jednou za čtyři roky, ale každý den aktivitou zdola. Chyba není v menším nebo větším zlu. Každý hlas je potvrzením systému, který se přitom nachází v hluboké krizi. Každý hlas je hlasem proti alternativám, proti úvahám o společenské změně.

Volby nás rozdělují – ne podle našich zájmů, ale na fanoušky toho či onoho týmu. Staví nám do cesty nejen záplavu propagandistických odpadků – billboardů, letáčků apod. – ale především nenávistných stereotypů. Na pranýř byli během těchto voleb postaveni nezaměstnaní, „nepřizpůsobiví“, chudí a levičáci. V předvolebních licitacích se v podstatě zapomnělo na životní prostředí.

Ať už volby vyhraje jakákoli strana, zůstane zachována moc velkých firem. Policie nepřestane šikanovat lidi s odlišným vzhledem či názorem či sociálně vyloučené. Ať už zvítězí kterákoli strana, ti, na kterých bude záležet, nebudou sedět v parlamentu či ve vládě. Budou dál chodit do škol či do práce, případně budou nezaměstnaní. Budeš to ty, budu to já, budou to běžní lidé z ulice. Právě na každém z nás bude záležet, jaké mantinely politikům určíme, jak moc necháme své životy a myšlenky kolonizovat jejich rozhodnutími a jejich propagandistickým blábolem. Právě na nás bude záležet, co všechno politikům a dalším, kteří rozhodují, dovolíme.

Volbami nic nekončí, ani se nedá říct, že by voliči rozdali karty. Karty se mohou rozdávat každý den – v ulicích.

Vyzýváme k úklidu veřejného prostoru. Nejde nám ale o jeho „hygienické“ uzavření pro lidi s odlišným názorem. Právě naopak – chceme jej otevřít poté, co jej nánosy komunikačního odpadu z předvolební kampaně učinily takřka neobyvatelným.

Zveme každého, kdo se chce vyjádřit účinněji než volebním lístkem – přijďte se přidat k našemu úklidu. Volební lístky a propagandu politických stran vezměte sebou, bude ji kam vyhodit.

Pražské anarchistické skupiny

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010