Lékař zrudl a utekl

27. 5. 2010 / Radek Mokrý

Věc: Stížnost na mne neznámého lékaře PSSZ Praha - Západ

Komu: Revizní komise ČLK - Pobočka kanceláře České lékařské komory, Lékařská 2, 150 30 Praha 5

20.4. 2009 jsem byl pozván Lékařskou posudkovou komisí Praha-Západ k posouzení zdravotního stavu ve věci odejmutí Plného invalidního stavu, se kterým jsem nesouhlasil.

Protože můj zdravotní stav mne limituje v běžných denních činnostech a podstatně se nezlepšil, nepovažuji za možné, aby moje pracovní schopnost byla snížena na tak málo, jak se domnívá LPS.

Pojistil jsem se proto a přinesl si s sebou záznamové zařízení pocházející z mého působení v Českém rozhlase. Nic jsem neskrýval a oznámil lékaři, že hodlám využít svých občanských práv a pořídit záznam z jednání LPS.

Lékař zrudl a utekl. Hodinu se neukázal. Mezi tím jsem si úřednicím postěžoval na bolest v levé části hrudníku nejasného původu, která mne trápila už 14 dní.

Lékař se urychleně vrátil, odmítl mne vyšetřit a proti mé vůli zavolal záchranku. Z kanceláře jsem byl odvezen na kolečkové židli zády napřed a odvezen velkou skříňovou (koronární?) záchrankou se spuštěnou sirénou.

Připadal jsem si jako na vojnu odvedený Švejk.

Lékaři LPS podle mne nerozhodují "lege artis", k čemu je zavazuje titul, ale na základě finančních požadavků příslušních Krajských správ sociálního zabezpečení. Ty jsou úkolovány politickou objednávkou příslušné garnitury Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 27.5. 2010