Levice: bez reflexe vlastních chyb to nepůjde

30. 5. 2010 / Milan Daniel

Komentáře k právě skončeným volbám, které jsem si zatím přečetl, jsou poznamenány hořkostí z prohry a beznadějí. Voliči, kteří dopustili faktickou výhru jen zčásti čitelné pravice, si podřízli větev, na níž seděli, říkají. A v příštích měsících na to setsakra doplatí.

O tom posledním, zdá se, není pochyb. Je to však jen chyba voličů? Nepochybily snad především levicové strany tím, že se nechaly zahnat do společenské a generační defenzivy a z voličského elektrorátu dokázaly oslovit líbivými slogany jen nízkopříjmové skupiny obyvatel?

An English version of this article is in CLICK HERE

Sociální demokracie nedokázala přinést před volbami moderní téma blízké společenskému středu. Operovala jednoduchými hesly, o nichž se nemuselo mnoho přemýšlet, jež se však daly pravicí a jí ovládanými médii snadno shrnout na hromádku označovanou jako lži a plané sliby, "na jejichž realizaci prostě nemáme". Hlavní argument pravice -- zadlužování -- odháněla levice jako dotěrnou mouchu, aniž by jej dokázala hodnověrně otočit. K nízké míře důvěry přispěl svým vystupováním i Jiří Paroubek. Zatímco Kalousek přesvědčil nezkušené voliče svým mimikry starostlivého hospodáře, zošklivovaný předseda ČSSD hrál roli špatného furianta a nesympatického plejtváka.

Na kandidátkách sociální demokracie i komunistů bylo jen minimum mladých lidí -- většinou tam figurovala jména zasloužilých bafuňářů, kteří jen zřídka dokázali voliče oslovit. Když jsem studoval výsledky ze svého volebního kraje, našel jsem v této souvislosti dva příklady toho, koho preferují i jejich voliči -- na kandidátce ČSSD se díky preferenčním hlasům prosadil devětadvacetiletý právník Jiří Chvojka z devatenáctého (!) místa, na kandidátce KSČM pětadvacetiletá Květa Končická ze čtvrtého místa. Její starší soudruzi sítem zcela propadli. Ale i na kandidátce ODS se na základě voličských preferencí proti partajním matadorům prosadil pětatřicetiletý chrudimský starosta Jan Čechlovský z devátého místa či devětatřicetiletý Radim Jirout z místa šestnáctého.

Levice nedokázala skutečně zvednout ani ekologická témata, jež by měla šanci oslovit mladé voliče politického středu. A nejde přitom jen o ekologii přírody, ale i ekologii člověka a další příbuzné disciplíny, jež přispívají k určování té kvality života, již si jako základní cíl svého programu kdysi vytkla nyní zmizevší -- protože nedůvěryhodná -- Strana zelených.

Podobných témat by se dala najít celá řada, namátkou zmíním třeba mně osobně blízké téma přistěhovalectví. Společenské, potažmo volební téma, z nich však musí udělat politická síla.

Zahraniční politika ČSSD byla sice proevropská, ale pokud jde o kontroverzní témata, jakými jsou např. přítomnost českých vojáků v Afghánistánu, válka v Iráku či uznání Kosova, nevyhraněná. Sociální demokraté nedokázali své postoje formulovat nekompromisně a s použitím obecně dostupných argumentů, jakoby se otevřeně vystoupit proti zjevným lžím, plýtvání a zlu báli.

Levice bude mít nyní čtyři roky na to, aby před dalšími parlamentními volbami nejen těžila z nepopulární politiky zejména Kalouskem reprezentované pravice, ale aby především provedla hlubokou reflexi vlastní politiky. To platí jak pro ČSSD, tak - s mnoha poznámkami pod čarou -- i pro biologicky se vytrácející KSČM. Má-li levice jako celek uspět, musí především voliče z politického středu přesvědčit o tom, že dělá politiku moderní, promyšlenou a společensky perspektivní, že hodlá veřejné prostředky užívat jako dobrý hospodář, a že si nenechá vnucovat postoje, jež jsou formulovány partnery, jimž se ostýchá zásadně odporovat. Levice neuspěje, nevrátí-li se k pevným zásadám a jisté míře radikalismu a nedostane-li na své kandidátky mladé lidi s jasným názorem, kteří mají šanci oslovit své generační vrstevníky.

Samotná negace předpokládaných pravicových kroků k úspěchu stačit nebude. Politický protivník pravice by měl kromě jiného být schopen uznat i platnost pozitivních opatření, současně však ostře kritizovat jejich negativní dopady a navrhovat jejich modifikaci. V parlamentě k tomu bude mít osmdesát dva mandátů. K prosazení změn to stačit nebude, k otevřené konstruktivní kritice to však není tak málo.

S kampaní pro příští parlamentní volby může začít hned, protože supervolební rok přechází k přípravě komunálních voleb a voleb do Senátu. V globalizované společnosti, na niž tíživě doléhají důsledky ekonomické krize, jsou komunální volby skvělou příležitostí k prezentaci a prosazování lokálně orientovaných ekonomických systémů. Téma pro levici jako stvořené.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010