Hitlerova dálnice R43 přes Brno zrušena - Konec dezinformacím úředníků?

28. 5. 2010

Dne 27. 5. 2010 Nejvyšší správní soud v Brně zrušil podstatnou část územního plánu města Brna, koridor tzv. Hitlerovy dálnice R43 přes Brno, píše Petr Firbas.

Je to průlomový rozsudek, neboť konečně úředníci města Brna a Jihomoravského kraje budou muset respektovat fakt, že R43 přes Brno nebyla v ÚP města Brna schválena v souladu se zákonem.

Tuto skutečnost zjistili občané před několika lety, potvrdilo ji vyšetřování z úrovně premiéra ČR a potvrdila jej dvě stanoviska nejvyššího orgánu územního plánovaní, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Přes zjištěná fakta úředníci kraje i města nápravu nesjednali a nejen dezinformovali veřejnost i zastupitele, ale dokonce došlo k tomu, že město Brno nezákonně projednávalo dvě varianty nového územního plánu, kde tvrdilo, že R43 zde povinně navazuje na nadřazený územní plán. Dnes Nejvyšší soud potvrdil, že pravdu měli občané a měla se respektovat dřívější stanoviska MMR. Cena za tyto chyby je pravděpodobně v řádu 40 milionů korun za dvě chybně zpracované varianty územního plánu, které prosazovala hlavně ODS.

Jedinou variantou územního plánu města Brna, která je dnes projednatelná, je varianta třetí, která počítá s R43 jako obchvatem celého města Brna a kdy tento obchvat vede zcela mimo město Brno. Tuto variantu nechala zpracovat současná koalice vedení Brna na popud Strany zelených a BRNO 2006 profesora Zlatušky.

Protože Jihomoravský kraj zažil už jeden skandál loni, kdy Nejvyšší správní soud zrušil územní plán Břeclavska s koridorem R52, je nový územní plán JM kraje pořizován znova zcela od začátku a Zastupitelstvo kraje schválilo nové Zadání teprve v únoru 2010. Tento územní plán podle nového harmonogramu kraje by mohl být nabýt účinnosti za ideálních podmínek, že nedojde k rozporům, v červenci 2011. Že nedojde k rozporům tomu však nevěří ani ten největší optimista. Takže není vyloučeno, že plán kraje bude schválen až na konci roku 2011 a pokud bude mít chyby, o kterých se již dnes ví, skončí zase u Nejvyššího správního soudu a bude se pořizovat znovu další 2 až 3 roky.

Brno ale nemůže čekat na nový plán kraje do roku 2015. Pak jedinou cestou je schválit územní plán města Brna ve variantě 3 s R43 mimo město Brno. Jinak není vyloučeno, že se zastaví veškerá investorská činnost v Brně, která čekala na nový územní plán Brna.

Pokud by došlo k dalším pochybením, může Jihomoravský kraj přijít o mnoho evropských dotací, které jako první požadavek kladou soulad s územním plánem.

Opravdu nás teď zajímá, zda i nadále bude vedení města a kraje tolerovat tyto opakované a fatální chyby svých územních plánovačů nebo zda dojde k zásadním personálním změnám.

Širší pozadí chyb v JMK

Vedení Jihomoravského kraje dlouhodobě prosazuje chybnou dopravní koncepci pro Jihomoravský kraj.

Na stole v Brně, v Praze i v Bruselu jsou autorizované studie dokládající, že trasy spojení Brna s Vídní, Dolního Rakouska s Polskem a obchvatu Brna jsou konstruktivně řešitelné bez R52, bez utajovaných dálnic nazývaných JZ a JV tangenta Brna (přes hustě obydlené oblasti, kam krajský úřad navrhuje převést dálnici D1) a s korektně vedenou R43 jako obchvat Brna.

Jihomoravský kraj přestal mluvit nahlas o miliardách z Bruselu na dálnice, a to proto, že stávající koncepce JMK není v Bruselu akceptována.

Ztracených miliard je škoda, protože JMK mohlo mít do roku 2013 za evropské peníze řadu nových silnic, včetně R43 jako obchvatu města Brna a R43 jako rychlého spojení Brna a Boskovic, a včetně spojení Brna a Vídně. Nic z toho ale asi nebude.

Spojení Katowice -- Vídeň je jediným evropským prioritním silničním projektem, který schválil Evropský parlament v roce 2004, a který křižuje ČR. Koridor zahrnuje i napojení Brna a Vídně. Tento projekt má tedy absolutní prioritu na financování z Operačního programu doprava.

Novináři by se měli zamyslet, proč tedy ČR nežádá o miliardy z Bruselu na tento projekt. Odpověď je jednoduchá. Tzv. komparativní studie, s kterými pracuje ŘSD a JMK, jsou dobré pro dezinformování neinformovaných občanů, ale ne pro předložení nezávislým odborníkům v Bruselu, kteří mají potvrdit, že vybraná varianta je dopravně, ekonomicky i ekologicky správná a může být financována z evropských fondů.

Chybné řešení JMK a ŘSD s napojením u Mikulova na R52 je dopravně výrazně horší, ekologicky horší a dopravní systém JMK založený na R52 je dle autorizované studie o 30 miliard dražší.

Cesta k evropským miliardám ale není uzavřená. Díky řadě pochybení Ministerstva dopravy Brusel do konce roku 2009, tj. 3 roky po zahájení období 2007-2013, neschválil ani jeden tzv. velký projekt (nad 1,3 mld Kč) pro dálnice v ČR, které jsou součástí transevropské sítě TEN-T. Jednat tedy ještě lze.

Pokud JMK schválí správně koncepci dopravy v JMK s napojením na Rakousko u Břeclavi a směr Rakousko -- Polsko mimo brněnskou aglomeraci po R55 od Břeclavi, a pokud R43 bude navržena jako plnohodnotný obchvat Brna v Boskovické brázdě, pak je na miliardy z Bruselu stále šance. Pokud se ale tak nestane rychle, JMK nedostane miliardy na dálnice možná dalších 20 let. Prohraný soud JMK o R52 a územním plánu Břeclavsko by měl být pro Krajský úřad JMK posledním varováním.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010