Propaganda MFD v pátek 28.5.

28. 5. 2010 / Jakub Rolčík

Doplněk z pátku 28. května 2010: V dnešním vydání MF Dnes vyšel komentář Karla Steigerwalda s názvem Chcete ho?, v němž je Jiří Paroubek a zbytek společnosti uváděn těmito slovy:

Myslel jsem původně, že rozhodujícím tématem voleb bude státní rozpočet, státní dluh, případně stejně důležitá témata reforem důchodů či zdravotnictví.

Mýlil jsem se. Pan Hulvát to v posledních dnech přetočil a vnutil všem účastníkům volební téma zcela nepotřebné, neužitečné, ale teď bohužel kampani dominující: zápas pana Hulváta s panem Slušným. Kdo je pan Hulvát, ví každý, pan Slušný je naopak každý člen fronty, proti níž Hulvát bojuje. A to jsou krom komunistů snad všichni.

V dalším textu, zdá se, už Karel Steigerwald nekontrolovatelně fantazíruje. Toto píše v dalším odstavci:

Takto asymetricky se předvolební boj vyvinul. Musíme to snášet, ačkoliv nikdo v celé zemi nepotřebuje ustavičně se dozvídat, že krom jednoho nejmoudřejšího politika jsou všichni jeho konkurenti lháři, blbci, zloději a pravděpodobně i vrazi či kamarádi vrahů! Takto ostré dělení lidí by mělo být i samotnému Hulvátovi nápadné. A ne-li jemu, tak jeho spolupracovníkům. Teorie, že moudrou nositelkou dobra je jen jedna hrstka, ta Hulvátova, zatímco všichni ostatní jsou představiteli zla, je teorie, která se hodí do revolucí. Do posledních planoucích bitev, kdy avantgardní složka lidstva potřebuje vyvraždit reakční složku.

V následujícím odstavci píše Steigerwald:

... Když se Hulváta zeptáte, co politického chystá, vychrlí na vás seznam nepřátel, blbců, zločinců, korupčníků a tak dále. Je v tomto směru houževnatý. Chce vás přesvědčit, že nemáte volit podle svého úsudku a rozumnosti politických plánů stran, nýbrž podle Hulvátových pokynů, kdo je gauner a kdo ne.

Gauner není on a jeho lidi. Gauneři jsou všichni ostatní. Každý, kdo mu nepoklonkuje, je nepřítel. Je proti nám, kdo nejde s námi -- toto staré revoluční heslo pan Hulvát vzývá. Mediální rádci ho navedli: bij kontru po hlavě, kde se objeví, vynese to hlasy! To dělá. Jde už lidem na nervy a jediné, co voliče může utěšit, že nikdy naštěstí nebude mít tak velkou moc, aby v praxi předvedl hrubost, s níž se k moci valí.

Zdá se, že Steigerwald si vymýšlí jakousi novou realitu, proti níž pak brojí s rozčilením a zanícením, které silně připomíná boj proti třídnímu nepříteli v 50. letech. Zřejmě to není náhoda, že Steigerwald sám tento slovník používá:

První, koho Hulvát k hulvátství a populismu strhává, jsou konkurenční politické strany. Když to vidí, přidávají se z obavy, co když to u voličů zabere? Hulvát proti složité debatě o financování zdravotnictví nasadí umírající kojence před branami zdravotních paláců lidu nedostupných -- buch ho, má zdravotnictví vyřešeno. Na státní dluh nasadí zdanění kaviáru, buch ho, začíná blahobyt. Podobnými hloupostmi omamuje lidi, však to spolknou. Volbám vnucuje plebiscitní i válečný charakter: já, nebo oni! Vede, můj ty bože, třídní boj. Ze starých revolučních arzenálů vytahuje nejlíbivější zboží: mír chatrčím, válku palácům.

Karel Steigerwald již zřejmě zapomněl, že "plebiscitní i válečný charakter" vnucuje této zemi již několikeré volby jím preferovaná ODS...

Po přečtení dnešního Steigerwaldova vášnivého výlevu se nemůže racionálně uvažující čtenář než podivit, jak mohou Steigerwaldovi kolegové strpět zveřejňování komentářů tak otřesné úrovně.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.5. 2010