Nehádejte se, prosím vás

20. 9. 2009 / František Řezáč

Tato větička z písně V+W Tři strážníci mě někdy při četbě BL napadá, teď v souvislosti s diskusí o odpískání radaru v Brdech. Navrhuji diskutujícím, aby si udělali společný výlet na místo do Míšova a na kótu 718. Je to tam krásné, možná i houby porostou a po cestě v lese se dá krásně debatovat. My to s našimi turisty DTJ Plzeň pravidelně děláme a to se jistě zviřátka v lese diví, co že se to v tom světě pořád děje, když ty lidi na sebe tak řvou...

Na závěr výletu lze strávit příjemnou hodinku při čekání na autobus (do Příbrami, pak do Prahy) v Grilu u silnice, kde je příjemné prostředí s hořícím krbem a místními lahůdkami.

Z diskuse pak možná vyplynou tři závěry:

1) Je nutné pokračovat v úsilí o zavedení prvků přímé demokracie, aby se konečně umožnilo občanům spolurozhodovat o důležitých věcech, včetně vojenské politiky.

2) Je třeba začít diskutovat o vojenské politice státu, protože to, co nám již dvacet let české vlády v tomto oboru předvádějí, je břídilství a vyhazování peněz oknem. Zbavit se břídilů: obyčejných, knížecích i hradních.

3) Je dobré zamýšlet se nad tím, jak vypadáme před světem a jak se přičinit, aby bylo o nás vědět. To je náš problém trvalý už nejmíň dvě stě let.

Vzorů kladných i záporných je v Evropě i ve světě dost. Mě v těchto bodech napadá Švýcarsko. Kdysi jsme jím ve střední Evropě chtěli být. Nuže, do toho...

A na závěr hádanku: Kdo je v lese nejchytřejší? Hádáte správně! Ten nám to, jak to nakonec s radarem dopadne, předpověděl přesně při besedě v Plzni už před dvěma lety.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009