Antiraketa SM-3

VAROVÁNÍ PŘED NĚKOLIKA NENÁPADNÝMI VĚTAMI

Protiradarové hnutí v Česku nemá ještě zdaleka vyhráno

18. 9. 2009 / Štěpán Kotrba, Lukáš Visingr

Optimistický ryk z Lidového domu, stejně jako kvikot Humanistického hnutí, které okamžitě po "pohřebním průvodu americké delegace na české zamini" začalo hned slavit "konec radaru v Čechách", vychází z americké PR interpretace informací americké administrativy. Vše je ale jinak.

Tentokrát České republice hrozí, že na svém území bude mít americké rakety SM-3. A budou to "Obamovy" rakety, ne "Bushovy"... Hope isn't reality.

Co vy na to? Nejprozíravěji reagovalo hnutí Ne základnám, když prohlásilo, že "zrušení výstavby radaru je správný krok", ale hnutí "zůstává ostražité, neboť český parlament neměl ještě možnost obě proradarové smlouvy zamítnout." Zrušení výstavby radaru americkou administrativou je správný krok. Ale je to prozatím krok první. Zrušení smluv o umístění komponent amerického protiraketového systému českou administrativou je budoucí správný krok. Teprve pak bude možné oslavovat. Do konce roku, kdy by měly být podepsány mezi Moskvou a Washingtonem balíky odzbrojovacích smluv, bývá na obou stranách světa ještě hodně co pochopit, hodně co říci a hodně co vykonat. Spojené státy musí předně pochopit, že jádrem odzbrojení je deklasifikace politicky odlišných režimů jako nepřátel, nevměšování do jejich vnitřních záležitostí a respektování státoprávního uspořádání a výběru politické reprezentace - volby jejich občanů.

Při čtvrtečním briefingu o koncepčních změnách systému protiraketové obrany řekl zástupce šéfa sboru náčelníka štábů generál James Cartwright:

"Consultations have begun with allies, starting with Poland and the Czech Republic, about hosting a land-based version of the SM-3 and other components of the system."

"Začaly konzultace se všemi spojenci, počínaje s Polskem a Českou republikou, aby umožnily na svém území existenci pozemních odpalovacích zařízení střel SM-3 a dalších komponent tohoto systému."

Na otázku, jestli se politici v Polsku a Česku, kteří se tolik snažili "prodat" americkou protiraketovou obranu svým voličům, nebudou cítit zklamaní, odpověděl ministr obrany Robert Gates následovně:

"We are very interested in -- as I indicated in my remarks, in continuing to work with the Czech Republic, in terms of a piece of this architecture. And we are eager to go forward with the framework agreement with the Czechs on this, that would allow that. Clearly, what this represents is, if the Poles are interested in going forward, it meets their concerns about having this capability in Poland. And so I think that this is actually an enhanced opportunity for -- particularly the Polish government, but it also offers opportunities for the Czech Republic as well."

"My se velmi zajímáme o - jak jsem ukázal v mých poznámkách, - pokračování práce s Českou republikou na části této architektury. Usilujeme o pokrok v rámcové dohodě s Českem, jestliže to umožní. Jasně, to znamená, že pokud mají Poláci zájem jít vpřed, setká se to s jejich znepokojením ohledně možnosti mít toto zařízení v Polsku. A tak si myslím, že je to vlastně zlepšení příležitosti - zvlášť pro polskou vládu, ale nabízí to také příležitosti České republice."

A když se pak reportér přímo zeptal, zda USA skutečně chtějí umístit střely SM-3 Block IA a B do České republiky (resp. nejdříve řekl "Československa" a poté se opravil) a Polska, generál Cartwright odpověděl:

"Initially -- and it's the IB that we would start with, the land-based system, so about the 2015 time frame. And it's actually relatively agnostic to the where. And so the Czech Republic, Poland, are both candidates."

"Zpočátku - a my bychom začínali blokem IB pozemního systému, tak o hovoříme o časovém rozpětí 2015. A je vlastně relativně jedno kde. A tak jak Česká republika tak Polsko jsou kandidáti oba."

Zdroj Defenselink ZDE

Osmého dne americký Bůh stvořil systém Aegis BMD a střely Standard SM-3. A viděl, že je to dobré... Ale kam s nimi?

Radar v Brdech - klíčové argumenty TÉMA BL

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009