Kdo se chová jinak, je "nepřizpůsobivý", a tedy nebezpečný

17. 9. 2009

Zbytečně vzniká zmatek tím, že se míchají dohromady vzájemně nesouvisející věci. Jan Smolák to ve svém jinak sympatickém příspěvku poněkud přehnal, jak koneckonců správně kritizuje Vladimír Šedivý, zdůrazňuje Petr Vomáčka.

Pokud by policie skutečně na žádost majitele přiměřeným způsobem chránila soukromý majetek proti poškození, případně proti neoprávněnému vniknutí cizích lidí a proti neoprávněnému jeho užívání, nelze proti tomu nic namítat. Zdůrazňuji, přiměřeným způsobem.

Policie má však podle zákona povinnost nezaujatě posoudit společenskou nebezpečnost jednání a tomu přizpůsobit svůj postup. Jestliže squatteři chtěli pouze upozornit na nevyhovující legislativu, která umožňuje obcházet ochranu památek a stavební zákon prostě tím, že majitel nechá dům úmyslně spadnout, jak se děje v mnoha případech, a jestliže se nedopustili násilí ani nezpůsobili na majetku žádnou škodu, jejich jednání evidentně nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu.

To policie ignorovala a místo toho sama přispěla k devastaci nemovitosti.

Alarmující jsou kromě toho dvě věci: zadržování novináře a brutalita police při postupu proti lidem shromážděným v okolí objektu.

V tomto případě se postup policie v žádném případě nedá odůvodnit ochranou soukromého majetku.

Možným vysvětlením tohoto postupu je snaha o zastrašování těch, kteří si dovolují nahlas projevit nesouhlas s ideologií primitivního kapitalismu, nabývajícího formy nové diktatury.

Základní axiomy této ideologie jsou:

(1) Uznáváme pouze hodnoty přeměnitelné na peníze - jakékoli jiné je třeba popřít nebo zničit.

(2) Bezohledná snaha o okamžitý vlastní zisk a profit prosazovaná způsobem adekvátním reálným možnostem je nejvyšším právem a zároveň nejvyšším morálním imperativem.

Každý, kdo se chová jinak, je "nepřizpůsobivý", tedy nebezpečný (protože z hlediska primitiva nevypočitatelný).

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.9. 2009