Poučení z neúspěchu Ne základnám

18. 9. 2009 / Milan Valach

Odpor proti americké radarové základně není první a již vůbec ne poslední formou odporu občanské veřejnosti proti vládě. Z hlediska většinového nesouhlasu českých občanů s tímto záměrem a ve srovnání s tím nepatrné účasti na aktivitách protiradarových iniciativ, se skutečně jedná o neúspěch. Avšak ten má svůj objektivní základ v historické zkušenosti českého národa, která podlomila jeho sebedůvěru a víru v úspěch společného úsilí o cokoliv. Protiradarové iniciativy se však z hlediska získání masové podpory občanů dopustily i řady chyb. Pro úspěch příštích občanských nepokojů je nutné tyto chyby kriticky a sebekriticky analyzovat, a nikoliv jen alibisticky zdůrazňovat vlastní zásluhy.

Příště to musí být provedeno mnohem lépe a s nesrovnatelně větším ohlasem v české veřejnosti. A že nějaké příště jistě bude, lze s jistotou předvídat jak z celkové krize české politické scény, tak z dramatického vývoje současného světového systému. Především však je tato předvídatelná budoucnost dána naprostou nefunkčností zastupitelské demokracie, která velmi dobře zastupuje jen zájmy stranických špiček a vlivných podnikatelských subjektů.

Bližší analýzu příčin neúspěchu protiradarových aktivit jsem již více jak před rokem napsal v článku Ne základnám -- promarněná šance" , na který tímto odkazuji. Avšak v tomto textu obsažené poučení směřuji spíše k běžnému občanovi, než k někomu z vedení protiradarových iniciativ. Ono totiž především záleží na těchto občanech, a to dokonce i to, jak budou tyto různé iniciativy vypadat.

Na adresu redaktora Guardianu je nutno podotknout, že nemístě ztotožňuje názor občanů s názorem několika příslušníků politické elity. Že přehlíží i výzkumy veřejného mínění, nelze označit jinak, než jako lajdáckou práci. Jestliže takto pracují redaktoři renomovaných novin, jakou hodnotu má pak obraz světa, který si běžný příjemce mediálních sdělení o něm utváří?

P.S. Od napsání výše uvedeného článku došlo k několika dalším změnám. Brněnská skupina se sama rozpustila, a její webové stránky jsou nyní nefunkční. V textu uvedené odkazy proto nevedou na příslušné texty. Pro doplnění tedy uvádím, že ve svém zakládajícím prohlášení se brněnská skupiny definoval striktně jako občanská iniciativa s vyloučením propagace jakékoliv politické strany.

Její stanovy byly založeny na principech přímé demokracie, odvolatelnosti všech funkcionářů členy, a to kdykoliv, stejně jako možnost hlasováním členů přehodnotit jakékoliv rozhodnutí mluvčích a vedení jako takového. Stanovy byly koncipovány s výhledem na vznik masového celostátního hnutí a byly předloženy k diskusi celé iniciativě Ne základnám. K této diskusi však nikdy nedošlo.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009