Polsko se samo v září 1938 zachovalo jako agresor

18. 9. 2009

Uwe Ladwig se v článku "Arogance, nezájem, nevědomost či záměr americké vlády?" pohoršuje, že americký prezident Barack Obama oznámil Polsku a České republice, že ruší projekt raketové obrany pro střední Evropu, 17. září 2009, v den sedmdesátého výročí napadení Polska Ruskem.

A co mu takhle připomenout polskou agresi z 2. října 1938 vůči ČR, viz článek z Wikipedie: 21. září 1938 polská vláda formulovala své územní nároky vůči Československu, píše čtenář Karel Kameník.

Stejného dne byla v rámci polské armády vytvořena Samostatná operační skupina "Slezsko" o síle 35 966 mužů, která se soustředila v bezprostřední blízkosti československo-polských hranic a připravovala se na útok proti Československu.

Polské územní nároky byly součástí Hitlerova godesberského memoranda. 30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou pod velením Władysława Bortnowského, které trvalo až do 11. října 1938.[36] Polsko anektovalo východní část československé části Těšínska o rozsahu 869 km²; jednalo se o celé území okresu Fryštát, téměř celý okres Český Těšín a několik obcí či jejich částí z okresu Frýdek. Nadpoloviční většina obyvatelstva Polskem anektovaného území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930) se hlásila k české národnosti.

Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni, propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány. Polština se stala jediným úředním jazykem. Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa. Z uvedeného plyne, že v době, kdy Polsku "teklo do bot", se samo vůči jinému státu chovalo jako agresor.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009