Železniční trať blokována z německé strany i u Aše a u Chebu

18. 9. 2009

Že jsou tratě z ČR do Německa na hranicích z německé strany zlikvidovány, to je skutečnost, kterou jsem nedávno viděl na trase ,rychlíku do Selbu", trati, která vede z Aše dodnes a končí asi půl kilometru před selbským nádražím.Na bavorské straně jsou zachovány signalizace na přejezdech (polní cesty jsou vyasfaltovány) a jedny automatické závory (ponechána pouze pohonná část bez dřevěných závor), píše Vladimír Šmídl.

Trať z Chebu do Waldsassenu končí ještě na našem území (vedle jsou složeny železobetonové pražce) a je přebudována na cyklistickou stezku (,,ozdobenou" kilometrovníky, strážními domky a semafory).

Kupodivu na stránkách města Řezna je odkaz na modernizaci trati Donau-Moldau Bahn (i v české verzi, jedná se o cestu Řezno- Praha s úseky 160, resp. 200 km/h) ale v kontrastu s tím, co vidím, nevím co si mám myslet.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009