Jak mohou média v demokratických zemích ignorovat většinový názor občanů?

18. 9. 2009

Musím se vyjádřit k článku pana Čulíka o "Fiasku protiradarových atd." Autor sice pravdivě uvádí, že proti cizím základnám u nás bylo asi 70% občanů , ale to,že většina tisku tuto skutečnost ignorovala svádí na aktivisty hnutí a nikoliv na fakt, že informace v dnešních "demokraciích "podléhají cenzuře vlasníků médií, píše Petr Herout.

Pozn. JČ Britský levostředový deník The Guardian nemá žádného vlastníka. Vlastní ho už od třicátých let dvacátého století The Scott Trust, nadace, jejímž cílem je zaručit, aby list psal nezávisle. Britská veřejnoprávní mediální instituce BBC nemá žádného vlastníka.)

Ale co je horší, tato cenzura existuje i v naších veřejnoprávních mediích. Tady by bylo dobře rozproudit debatu o přínosu veřejnoprávních médií k deformaci demokratické soutěži politických myšlenek a stran. K mému podivení se pan Čulík nepozastavuje nad skutečností,že ve společnosti,kterou označuje za demokratickou, může vládnoucí elita úspěšně ignorovat většinový názor občanů ať už se to týká radaru nebo špinavých válek v Jugoslávii,Iráku nebo Afganistánu. Osobně jsem přesvědčen.že logicky správnější název článku by měl být - Fiasko proradarových aktivistů.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.9. 2009