5. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 11. 2007

DOPIS

Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti

Tereza Brdečková

Milá AČFK, Způsob, kterým jste se zbavili Jiřího Králíka je vzor podlosti a říká se mu kudla do zad. Stává se to často: Nadaný člověk s vizí vymyslí akci, postaví ji na nohy a dá jí světové jméno. Když se z ní pak stane finančně přitažlivý podnik, najde se vždycky někdo, kdo na něj ukáže prstem a praví: On krade, on je lajdák, on nám to kazí a musí odejít. Bude jen na Jiřím Králíkovi, jestli se z vašeho zbytečného ponížení dokáže zvednout a pokračovat. Věřím, že to dokáže a že najde oporu v mnoha kolezích. Zatímco za vámi nestojí vůbec nic a vaše jména jsem nikdy neslyšela, on dokázal už mnoho a to se počítá.

My Češi si neumíme pěstovat silné a výrazné osobnosti.

Neumíme je podpořit a korigovat svou každodenní černou pílí jejich chyby z velkorysosti. Vaše práce byla pomáhat, nikoliv házet klacky pod nohy. Pokud tedy někdo selhal, profesionálně i lidsky, jste to vy.

Pracovala jsem ve festivalové branži s přestávkami patnáct let. Vím, jak těžké je předvídat a udržet rozpočet, dokonce i když máte k dispozici špičkové profesionály. Čím vyšší máte cíle, tím je to horší. Někdy se festivalová mašina rozjede tak naplno, že organizátor prostě zavře oči a doufá, že z toho vyvázne jenom s dluhy a bez žalob. Ale to se nakonec pokaždé podaří, protože organizátor chce pokračovat a dělá pro to maximum. Udělali jste maximum? Zajistili jsme maximální servis řediteli programu Králíkovi?

Všem je jasné, že na LFŠ je hodně co řešit. Ale to se týká technického a organizačního zázemí, nikoliv programu.Ve světě, kde se půjčovné dobrého filmu pohybuje od čtyř set do čtyř tisíc EUR, není možné udělat lepší program. Je možné jen lépe vypravit ten, který umíme sestavit. Lidí, kteří to umí tak jako Jiří Králík, je v této republice asi dvacet. Většina jich pracuje pro KVIFF. Troufám si říci, že nikdo z těch zbylých neklesne tak hluboko, aby se stal ředitelem LFŠ po Jiřím Králíkovi. Všichni totiž na LFŠ pracují.

To, co jste udělali, je velmi smutné. Je to ale tak absurdní že doufám, že se nakonec vše k dobrému obrátí a Jiří Králík na LFŠ zůstane.

Tisková zpráva Asociace českých filmových klubů

Za odvoláním Jiřího Králíka stojí milionové dluhy, které opakovaně způsobil

Uherské Hradiště, 1. listopadu 2007

Letošní Letní filmová škola v Uherském Hradišti skončila ztrátou 3,6 milionu korun. Od 1. ledna do 31. srpna 2007 řídil Jiří Králík Asociaci českých filmových klubů ve funkci jejího předsedy a zároveň byl i ředitelem LFŠ. Jiří Králík nese plnou odpovědnost za ztrátu v hospodaření AČFK včetně LFŠ. Zdůrazňujeme, že škoda, kterou Jiří Králík způsobil Filmovým klubům, je prokazatelná a potvrdila ji i revizní komise.

"Rada AČFK nejmenovala Jiřího Králíka do funkce uměleckého ředitele zejména proto, že není ochoten přijmout odpovědnost za špatné výsledky hospodaření. V takovém případě bohužel není možno navázat další konstruktivní spolupráci," řekl současný předseda AČFK Petr Korč. Podstatnou informací pro rozhodnutí Rady AČFK byl i fakt, že klíčoví zaměstnanci Produkce AČFK, které Jiří Králík řídil, nabídli po skončení LFŠ z důvodu hrubé nespokojenosti hromadnou výpověď.

"Současná prohlášení Jiřího Králíka, která mají za cíl zcela úmyslně a záměrně poškodit dobré jméno AČFK a její hlavní aktivity, jako je Letní filmová škola a Projekt 100, budeme řešit právní cestou. Je skutečně udivující, jak tento člověk manipuluje s pravdou a se skutečností a jaký podává obraz o AČFK v médiích po svém odvolání. Svým chováním jen potvrzuje správnost kroku, ke kterému se Rada AČFK rozhodla. Dále pracujeme na právních analýzách, na základě kterých budeme po Jiřím Králíkovi vymáhat jím způsobené milionové škody, které byly zapříčiněny nehospodárným nakládáním se svěřenými prostředky a naprostým diletantismem v řízení AČFK a Produkce," konstatovala předsedkyně revizní komise AČFK Jaromíra Pilařová.

Podobná situace se v kariéře Jiřího Králíka neodehrává poprvé. Na základě několikamilionové ztráty Letní filmové školy a konfliktu s podřízenými byl již v roce 2005 odvolán z pozice ředitele Městských kin Uherské Hradiště.

"AČFK je organizace s více než čtyřicetiletou tradicí sdružující a hájící zájmy více než 120 filmových klubů z celé České republiky. Rozhodně se nechceme vydat cestou, která bude prosazovat osobní zájmy jednoho člověka," řekla 1. místopředsedkyně AČFK Radana Korená.

Chceme zdůraznit, že Asociace českých filmových klubů je a zůstává organizátorem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, Projektu 100, projektu Film a škola a bude nadále podporovat filmové semináře a činnost jednotlivých Filmových klubů. Všechny tyto aktivity jsou duševním vlastnictvím AČFK a jsou řádně evidovanými ochrannými známkami. Vyvedení těchto aktivit mimo AČFK není možné.

"AČFK je nade vší pochybnost silná organizace, která bude pokračovat ve svých klíčových projektech a je schopná dostát všem svým závazkům," řekla ekonomka AČFK Ivana Šáchová.

Tisková mluvčí města Uherské Hradiště Petra Vaďurová Zemčíková potvrdila, že Letní filmová škola bude v Uherském Hradišti pokračovat. AČFK a starosta města Ing. Libor Karásek stvrdili tento záměr podpisem smlouvy, která garantuje spolupráci při pořádání LFŠ v Uherském Hradišti nejméně do roku 2015.

Záštitu nad konáním Letní filmové školy 2008 již poskytl ministr kultury Václav Jehlička.

Jiří Králík

Vyjádření k tiskové zprávě AČFK ze dne 1.11.2007

Uherské Hradiště, 1. listopadu 2007

K dnešní tiskové zprávě velmi považuji za důležité se vyjádřit, a to velmi stručně a konkrétně:

1. letošní ztráta LFŠ 2007 konstatovaná a potvrzená revizní komisí AČFK je ztrátou účetní, bohužel založenou i na dokladech, které neprošly žádným schválením Radou i mojí, a u kterých mám tudíž důvodné podezření o neoprávněnosti zaúčtování, a tudíž i hrubém zkreslování celkového výsledku hospodaření

2. mezi doklady se navíc objevují i některé doklady, u kterých mám důvodné podezření, že nejsou založeny na skutečnosti

3. na tyto doklady jsem a skutečnosti jsem opakovaně upozornil jak Radu AČFK, tak revizní komisi AČFK, dodnes jsem nedostal k těmto mým pochybnostem žádné vyjádření a vysvětlení, současně nebyly podniknuty žádné kroky, které by toto důvodné podezření prověřily

4. všechny tyto skutečnosti se objevily v mé písemné reakci na výsledky kontroly revizní komise a které byly Radě předány na jejím posledním zasedání Rady AČFK dne 28.10.2007 v Jihlavě

5. výsledky revize potvrzují plnou odpovědnost za řízení i hospodaření Rady AČFK a předsedy AČFK dle platných stanov, pochopitelně se této obecné zodpovědnosti ze stanov nikterak nezříkám a nezřekl, odmítám jen ale odpovědnost celou bez řádného prošetření některých odůvodněných podezření

6. nepravdivé jsou i informace o hromadných výpovědích -- výpověď hlavní produkční AČFK byla dána především na základě vlastního sebekritického přiznání nezvládnutí své práce v požadované kvalitě, výpověď ekonomky AČFK souvisela s neunesením kritiky nekvality její práce a předkládání nepravdivých údajů o skutečném stavu ekonomiky AČFK a LFŠ

7. Rada AČFK a i já jsme po celou dobu příprav AČFK pracovali se zkreslenými a nepravdivými informacemi o stavu hospodaření LFŠ (ještě 13.7.2007 bylo hospodaření ve ztrátě jen asi 100.000,- Kč).

8. Mé prohlášení nejsou vedeny úmyslem poškodit AČFK, ale naopak zprůhlednit stav hospodaření a způsobu práce především se státními prostředky. I v této oblasti mám důvodné podezření o záměrném zneužití státních prostředků a očištění tohoto podezření považuji za krok k obnově dobrého jména AČFK.

9. Z mého pohledu se v průběhu několika málo měsíců stala AČFK organizací nedůvěryhodnou a současně organizací, která místo hledání způsobů řešení této nepříjemné situace vědomě poškozuje jméno některých dlouhodobých aktivit a lidí, kteří stojí a nebo stáli za těmito aktivitami a nebo kteří tyto aktivity chtějí podporovat.

10. i z těchto důvodů jsem nucen zvažovat postup právní cestou a pokusit se zabránit další diskreditaci dobrého jména AČFK a aktivit, kterým jsem věnoval několik let svého života.

Jiří Králík

                 
Obsah vydání       5. 11. 2007
5. 11. 2007 Benešová bije na poplach: Vesecká chce sledovat novináře pomocí BIS Marie  Benešová
5. 11. 2007 Nejvyšší správní soud: Neonacisté můžou s ohněm do Židovského města!
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Kalousek: ČT v kauze Čunek manipuluje
5. 11. 2007 Novinky: Reportáž o Čunkovi hodnotí kladně etický panel ČT, tvrdí Dekoj
5. 11. 2007 Miliardy lidí ohroženy válkami kvůli zhoršujícímu se klimatu
5. 11. 2007 My, lid a sedmdesát procent Jindřich  Kalous
5. 11. 2007 Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti Tereza  Brdečková
4. 11. 2007 Ano, nechávám na sobě dříví štípat Vladimír  Mikuša
3. 11. 2007 Je Jiří Lábus nenapravitelným kolaborantem? Petr  Nachtmann
5. 11. 2007 USA a Británie chtějí přerušit finanční pomoc Pákistánu
5. 11. 2007 Doris Michal  Šanda
5. 11. 2007 Michael  Marčák
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
4. 11. 2007 Nejsem přívrženec konspiračních teorií Petr  Wagner
5. 11. 2007 Jenom Čunek...?!? Ladislav  Žák
5. 11. 2007 Rok 2007 -- zjevný počátek vzniku mafie v ČR? Michal  Rusek
5. 11. 2007 Michael  Marčák
5. 11. 2007 Právo? Které? Přemysl  Janýr
5. 11. 2007 Advokát: Pro zachování demokracie třeba vraždu Jan  Tuláček
5. 11. 2007 Eroze demokracie a současné projevy totalitarismu
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"
4. 11. 2007 ČTK: Tři čtvrtiny Američanů chtějí změnu v Bílém domě, vyhrála by Clintonová
5. 11. 2007 Švejnar místo Klause: Osmnáct nebo dvacet bez dvou? Štěpán  Steiger
5. 11. 2007 Bonfire Night Alena  Damijo
5. 11. 2007 Kačer a Donald po polsku Pavel  Kopecký
5. 11. 2007 Kokardy, jásot, na praporu prapor - a inovace Miloš  Štěpánek
5. 11. 2007 Týden superaktivit německé diplomacie Richard  Seemann
5. 11. 2007 Brněnský zastupitel za ODS Paulczyňski je rasista a xenofob Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Pohled uličníka na Čulíkův ohledně Čunka Michal  Kuklík
5. 11. 2007 Zdravotníctvo - Ficovo politické víťazstvo Jakub  Topol
5. 11. 2007 Když se vede dětem špatně, anebo taktní opovážlivost novinářky Uwe  Ladwig
5. 11. 2007 Zelení: Kterými dveřmi?
5. 11. 2007 SPD: Ťažká cesta za solidárnou väčšinou Robert  Žanony
5. 11. 2007 Späť k Marxovi Ľuboš  Blaha
5. 11. 2007 Európa: zisky poisťovniam nepatria Kamil  Márovský
5. 11. 2007 Vojna o Slovensko Eduard  Chmelár
5. 11. 2007 OPRAVA: Vlčkova role byla temnou skvrnou v minulosti Zelených
5. 11. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16.-31. října 2007
4. 11. 2007 Prezident Mušaraf vyhlásil výjimečný stav
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
5. 11. 2007 Asociace českých filmových klubů a vzor podlosti Tereza  Brdečková
31. 7. 2006 Dvě významné české filmové akce Jan  Čulík
29. 7. 2006 Nerušte mé kruhy!   
28. 7. 2006 Poctivost se nevyplácí? Jan  Čulík
28. 7. 2006 Reggio a Tarkovskij Jan  Čulík
27. 7. 2006 Antikomunistická mše Jan  Čulík
24. 7. 2006 A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu Jan  Čulík
23. 7. 2006 Jak je těžké natáčet "cizí" filmy v Čechách Jan  Čulík
23. 7. 2006 Filmovku zahájila africká politická agitka Jan  Čulík
22. 7. 2006 Zvoník u matky Boží -- výtvarně pozoruhodná inscenace, scénářem méně Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
29. 7. 2005 Štěstí Bohdana Slámy - nejlepší český film letošní sezóny? Jan  Čulík
28. 7. 2005 A. J. Liehm: Každá dobrá kultura je kritika proti Jan  Čulík