25. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2008

Mezi právem a spravedlností je stále větší propast

reakce na příspěvek Věry Říhové pod titulkem "Občanskoprávní spor" k případu Jana Kadubce"Návod k nelegálnímu kradení aneb šikovní právníci", zobecnitelného jako dozvuk kauzy "podvodné dialery" a reakci veřejného ochránce práv Otakara Motejla a jeho podřízených

Tragédii Jana Kadubce zavinil primárně stát, protože neochránil spotřebitele před podvodným jednáním, u kterého policie není schopna zjistit konkrétního pachatele, i když je schopna prokázat, že došlo k nezákonnému obohacení právního subjektu. A i když došlo k zjevnému podvodu, neustanovení pachatele znamená, že následky nedokázaného trestného činu nese poškozený. Fatálně selhala v případě Jana Kadubce i státní administrativa, neboť poškozenému doručovala chybou státního orgánu písemnost čtyři roky. Policie v Ústí nad Labem, kde se soustřeďovala trestní oznámení, výsledek šetření všem účastníkům trestního řízení nezaslala. To je fatální pochybení, za které stát musí nést následky v podobě plné náhrady škod všem, kteří trestní oznámení podali. Těch ale byla pouze stovka, zatímco poškozených byly dvě tisícovky. Zhovadilý kartel telekomunikačních operátorů okrádal technicky nevzdělané zákazníky několik let, a stát tomu několik let mlčky přihlížel.

První pochybení státu nastalo, když státní orgán , který má dohlížet nad férovým provozem telekomunikačního trhu (ČTÚ), zanedbal své povinnosti, postupoval liknavě a nedostatečně tvrdě při prosazování omezení ve prospěch spotřebitelů. Svou chybu napravil nedostatečně, neboť oběti podvodného jednání odškodnil až poté, co ombudsman rozhodl, že úřad při posuzování stížností uživatelů na vysoké účty za internet rozhodoval nesprávně. Ve většině případů totiž ČTÚ stížnosti zamítal a zákazníci museli operátorovi vyfakturovanou částku zaplatit. A když nezaplatili, jako Jan Kadubec, neboť si nenajali advokáta, ale komunikovali se státem sami, prošvihli všechny lhůty a přišel exekutor s požadavkem mnohdy o sto procent vyšším, než byl původní, podvodem vzniklý účet telekomunikačních operátorů.

Stát ale pochybil i podruhé, neboť ČTÚ se rozhodl, že bude posuzovat jen žádosti těch uživatelů, kteří využili dostupné opravné prostředky, tedy podali reklamaci či námitku proti jejímu vyřízení. "Zejména pokud došlo k zaplacení sporného vyúčtování ceny dobrovolně bez rozhodnutí ČTÚ, nebude moci ČTÚ takovým žádostem vyhovět," uvedl úřad. To je sprostá arogance státem pověřeného úřadu, na jejímž začátku stál bezbranný spotřebitel a bezohledná smečka telekomunikačních podnikatelů. Předchozí drzá konstatování ČTÚ, že že je to taky na uživatelích, aby si dávali pozor, došla právem odsouzení. Nicméně ČTÚ nenařídil operátorům jednoduché opatření, které se nabízelo: implicitní zákaz volání na linky s prefixem 976, a jejich povolení až na žádost uživatele. Je pochopitelné, že telekomunikačním podnikatelům je jedno, že uživatel byl podveden, když z toho podvodu mají legálně 40%. Ale od čeho je stát a jeho regulátor?

Sát pochybil i potřetí, alespoň v případě Jana Kadubce. Policejní orgán rozhodl už v roce 2004 o zamítnutí trestního oznámení, ve kterém vyšetřovatel sděluje důvody zamítnutí i následky pro postižené a odkazuje je do občanskoprávního řízení v souladu s platným právem, ale postiženému tento dokument byl doručen spolu s rozhodnutím okresního státního zastupitelství o stížnosti do usnesení policejního orgánu s dalším právním odůvodněním teprve ZA ČTYŘI ROKY ! Sice s omluvou jakéhosi policejního orgána, ale to poškozenému mohlo už být jedno. Na jeho účet se obohatil nájemce zpoplatněného volání o 13 tisíc a exekutor o 15 tisíc. Dobrý,m ne ? 28 tisíc nenajde obyčejný občan na ulici....

Stát pochybil i počtvrté, neboť veřejný ochránce práv se v červenci roku 2006 spokojil pouze s částečnou nápravou škod od ČTÚ a nedonutil tento orgán státu odškodnit VŠECHNY POŠKOZENÉ, kteří za přesměrované dial-upové připojení k internetu zaplatili měsíčně desetitisíce. Právní poučení, připomínající spíše knížecí radu od ombudsmana je pro mnoho obyčejných lidí nepochopitelné. Nechápou složitost vztahů mezi různými institucemi státu. Nechápou, proč je policie nebyla schopná poučit o tom, co mají dělat, jestliže bylo postižených k dvěma tisícovkám. A nechápou, proč stát nejednal v jejich zájmu, a umožňoval podvodným dialerům působit několik let.

Z obav ze sporu s velkou společností i z důkazní nouze se většina poškozených spotřebitelů neodvážila jít k soudu, policie v trestním řízení podané případy odložila a Český Telecom po spotřebitelích na základě rozhodnutí ČTÚ vymáhal zaplacení. Měsíční účty poškozených uživatelů se v některých případech vyšplhaly i přes 100.000 korun. A ČTÚ pak odškodnil za svou chybu pouze některé, i když škoda vznikla desetkrát více lidem.

Štěstí v neštěstí Jan Kadubce

Vzhledem k tomu, že Kadubcův případ je specifický v tom, že poškozenému nedoručila policie čtyři roky rozhodnutí o odložení trestního stíhání a usnesení o zamítnutí stížnosti proti tomuto rozhodnutí, má Kadubec podle mého názoru nárok na náhradu všech škod, prokazatelně mu vzniklých nesplněním příslušných lhůt pro občanskoprávní řešení sporu. Dle mého názoru může žádat

  • Český telekomunikační úřad, který svým rozhodnutím udělal chybu, o náhradu škody vzniklé zaplacením částky povinnému a příslušenství. Odvolat se proti rozhodnutí ĆTÚ dnes už nejde, nicméně to už učinili v řádném termínu ve stejné věci jiní. Za pravdu jim nakonec dal i ombudsman, jehož rozhodnutí přimělo ČTÚ k polovičatosti, která se mu nakonec stane osudnou, neb vinu přiznal...
  • ministerstvo vnitra, jehož složka (Policie ČR) mu nedoručila písemnost a uvedla ho tak v omyl, na základě kterého nekonal jak mohl a nakonec byl odsouzen k exekuci majetku, o náhradu výdajů spojených s exekucí - jako nepřímý důsledek nekonání státu ve věci trestní.
  • Teoreticky může žalovat i telekomunikačního operátora, který svou nedbalostí při poskytování služby umožnil přesměrování na placenou linku a žádat i po něm náhradu , případně odškodné za další újmu, která mu vznikla, neboť telekomunikační operátor měl na podvodu 40% zisk.
  • a málem bych zapomněl.... Žalovat může i firmu Top Galaxys , která měla z činnosti dialerů prospěch, nicméně u s.r.o. je dnes mizivá šance, že tam ještě bude jediná koruna...

Bude muset vést dvě či tři občanskoprávní řízení, které možná skončí někde u Nejvyššího soudu či po několika letech u Mezinárodního soudu pro lidská práva a budou se soudit dle práva EU. Pochybuji totiž, že by okresní soudy jako soudy první instance, případně krajské soudy jako odvolací soudy dokázaly ochránit spotřebitele proti nadnárodní firmě. Paradoxem českého občanskoprávního soudního řízení je i to, že poškozený spotřebitel, aby se domohl svých práv, musí složit kauci ve výši 4 procent z částky, o kterou se soudí... V případě, že ji nemá, soud nezasedne a občan se tak nedomůže práva. Vzhledem k tomu, že Kadubcův případ bude náročným výletem do soudních síní, bez advokáta se neobejde. Kdo z advokátů, kteří něco umějí, si ale vezme složitou kauzu chudého spotřebitele? Tento případ ukazuje názorně, že před zákonem ani před státními orgány si v Česku roku 2008 nejsou všichni rovni. Mezi ideou spravedlnosti a psaným právem je vykopán stále hlubší příkop bezpráví špatně napsaných zákonů, nedostatečné ochrany postižených. Příkop bezpráví pro chudé a příkop arogance těch mocných a těch bohatých, ruku v ruce. Stát přestává být pro občany.

Kterási úřednice z kanceláře ochránce práv pravila při zasílání odpovědi Otakara Motejla na kauzu, popsanou v článku Jan Kadubce: "Z jeho článku by totiž čtenáři mohli mít dojem, že v mají v takových případech podávat trestní oznámení (a případně pak kritizovat pomalý postup policie), což je ale nesmysl. Zatímco se bude policie trestním oznámením zabývat, utečou skutečně podstatné lhůty. Na konci takového postupu pak, jak ukazuje i případ pana Kadubce, čeká exekutor a v tu chvíli je pozdě na nápravu." Ta chytrá žena z kanceláře veřejného ochránce práv, co toto pronesla, se jmenuje Mgr. Iva Hrazdílková. Žalovat stát za jeho chyby není nikdy pozdě. Protože stát je tady pro nás, pro občany, a ne naopak.

To vše ovšem neznamená, že Jan Kadubec chybu neudělal. Udělal. Nevzal si právníka, ani když došlo k soudu. Komunikoval až pod hrozbou odebrání nemovitosti exekutorem. A to už bylo pozdě.

                 
Obsah vydání       25. 7. 2008
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
26. 7. 2008 Výrok dne (včerejšího): Armáda USA chce napochodovat do Polska
26. 7. 2008 Baracku Obamovi o Íránu
26. 7. 2008 Platnost smlouvy o omezení strategických raket vyprší v příštím roce a USA ji nemají v úmyslu prodloužit
26. 7. 2008 Strašný let Ruska? Miloslav  Štěrba
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Občanskoprávní spor Věra  Říhová
25. 7. 2008 RIA Novosti: Rusko může na protiraketovou obranu v Evropě odpovědět raketami na oběžné dráze Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Skotská nacionalistická strana překvapivě vyhrála nad labouristy v bezpečném labouristickém okrsku
25. 7. 2008 Proč máme armádu, když vařit a zabíjet je rozdíl Miroslav  Polreich
25. 7. 2008 Trapný Schwarzenberg zapomenutý ve střižně České televize Lubomír  Lédl
25. 7. 2008 Co se stane, když otočíte vypínačem? Mirek  Topolánek
25. 7. 2008 Co by měla podle závěrů Pačesovy komise dělat vláda?
25. 7. 2008 Komu posloužil Kubice? Jiří  Paroubek
25. 7. 2008 Výrok dne: Pornokomix za milión, no nekupte to
25. 7. 2008 Výrok dne: americký kosmonaut se seznámil s informacemi o UFO
25. 7. 2008 Schwarzenberg prý není vlastizrádce, dí státní zástupkyně Ivona Horská
25. 7. 2008 Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Ufff, to jsme si oddechli.... Chávez ani Castro Rusy nepozvali...
25. 7. 2008 CDI: Program "okamžitého globálního úderu" je pochybený a jeho realizace zvýší riziko jaderné války Karel  Dolejší
25. 7. 2008 Ktarak se darebácký stát mění v přítele z nejvěrnějších
25. 7. 2008 Zpráva dne: V novozélandském Aucklandu studenti vypsali odměnu za zatčení Riceové
25. 7. 2008 Režisér pořadu České televize Kosmopolis Koula se brání: Neožrali jsme se
25. 7. 2008 Obama triumfoval v Berlíně - není to ale pro domácí americkou politiku kontraproduktivní?
24. 7. 2008 Šéf amerického onkologického ústavu varuje před užíváním mobilních telefonů
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
25. 7. 2008 Zákaz tašek z umělé hmoty, aneb O životním prostředí a o pohodlnosti Uwe  Ladwig
25. 7. 2008 444. karikatura Michaela Marčáka v Britských listech
25. 7. 2008 Vysoké ceny v ČR se zdaleka netýkají pouze supermarketů a samoobsluh
25. 7. 2008 Český lid je uvědomělý a ví, že kapitalisté musejí vydělávat
25. 7. 2008 Sako levné v Nizozemí, drahé v Praze
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě III.
24. 7. 2008 Lidl je "levný", ale ne v ČR
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě II.
25. 7. 2008 Hysterie v Britských listech
24. 7. 2008 Sluneční energie ze Sahary by mohla zásobit elektřinou celou Evropu, konstatuje Evropská unie
24. 7. 2008 Rada Českého rozhlasu opět škodí Českému rozhlasu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Úmysl a efekt
25. 7. 2008 Zrození "liberálního fašismu" ve Francii Miloslav  Štěrba
24. 7. 2008 Americký generál varuje před tankováním na Kubě, Chávez nabízí Rusům prostor pro základny Štěpán  Kotrba
24. 7. 2008 Velkohubé žádosti o granty a voliči zelených Štěpán  Kotrba
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
24. 7. 2008 Obecní noviny: zkušenost nejen zlínská Miloslav  Štěrba
24. 7. 2008 Jak říci "ANO", anebo "NE", jde-li o účast na olympiádě? Miloš  Dokulil
24. 7. 2008 Příspěvek k politické kultuře Stanislav A. Hošek
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008