15. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Miroslav Grebeníček
15. 5. 2008

DOKUMENTY

Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let"

Deník Právo uveřejnil zprávu, že bývalý předseda KSČM Grebeníček na nadcházejícím víkendovém sjezdu nehodlá kandidovat a prohlásil, že "to chce opravdu nové tváře, novou dynamiku", a proto by "na funkci předsedy ÚV KSČM už neměl kandidovat ani Grebeníček, ani Filip." Právo dopis nezveřejnilo. Grebeníček ale napsal dopisy dva. Jeden Vojtěchu Filipovi a druhý sjezdové volební komisi. V dopisech odmítá odpovědnost za to, že v komunistické straně "zdržel vývoj strany na řadu let", a domnívá se, že stranu přivedl k rozkvětu. O opaku hovoří počet volebních obvodů, kde už nebyla KSČM schopna postavit kandidátky, stejně jako věková struktura členské základny, kde věk většiny členů přesahuje 70 let a mladých členů má strana minimum. O atraktivitě KSČM pro mladou radikální levici ani nemluvě. O atraktivitě programu pro mladé voliče, či o atraktivitě stranického deníku Haló novin raději nemluvit také.

Grebeníček má problém pochopit, že sjednocování levicových témat vyžaduje spolupráci levicových stran a vytváření širokého hnutí, ve kterém komunisté musí dobrovolně potlačit své ego stejně jako ostatní. Ve prospěch toho hnutí. K tomu je nutné překonat "středočeský" pohled na KSČM ze strany ČSSD a jejího bohumínského usnesení. Jinak prohraje celá levice. Grebeníček má problém pochopit, že novou dynamiku levice nevytvoří stalinisté ani revanšisté, pro které pomsta za ztrátu moci v roce 1989, pomsta za rozpad RVHP a Varšavské smlouvy je ospravedlněním bývalých omylů. Grebeníček má problém pochopit, že levice 21. století potřebuje marxismus otevřený novým výzvám, tvůrčí a dynamický, a ne neomylnost starých leninských dogmatiků a normalizačních sovětčíků. Grebeníček má problém pochopit, že "neuvěřitelně podlá metoda, ke které nové vedení KSČM následně přistoupilo", se jmenuje popsání odpovědnosti za třináct let osamělého ghetta radikální komunistické levice v Česku. Grebeníček opět, jako už na minulém sjezdu, nepochopil nic. A to je škoda.

12. 5. 2008 Grebeníčkův dopis volební komisi sjezdu KSČM DOKUMENT

12. 5. 2008 Grebeníčkův dopis Vojtěchu Filipovi DOKUMENT

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii TÉMA BL

Praha 12. května 2008

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

toho, že v předsjezdovém hledání vhodných kandidátů na funkci předsedy Ústředního výboru přišel i návrh na mou osobu, si vážím. Podobně si cením mnoha jiných projevů důvěry od těch poctivých a obětavých členů strany, se kterými mne spojují léta tvrdé práce a vytrvalého společného úsilí o uchování komunistické identity a upevnění postavení jediné vlivné důsledně levicové strany českého politického spektra.

Z té funkce, kterou jsem již v minulosti zastával, jsem ale odešel po zralé úvaze. Svou rezignaci na funkci předsedy ÚV KSČM jsem nabídl za okolností, kdy konkrétní členové ústředního výboru dlouhodobě intrikovali a trousili moudra o tom, že s mým odchodem z čela ÚV KSČM přivedou naši stranu nejen k mimořádnému úspěchu ve volbách, ale i k efektivní spolupráci s ČSSD. Jejich „prognóza“ se však nenaplnila, neboť jak poslední výsledky voleb do Sněmovny, tak i ty komunální a do Senátu představují pro KSČM nejen politickou, ale pochopitelně i finanční ztrátu. Co mně ovšem nejvíce vadí, to je neuvěřitelně podlá metoda, ke které nové vedení KSČM následně přistoupilo. Mám tu na mysli ono trapně účelové: „Když se ti něco nedaří, hledej, jak to svést na své předchůdce“. A tak v dílně současného předsedy ÚV KSČM se zrodilo tvrzení, že jsem prý „zdržel vývoj strany na řadu let“, můj odchod z funkce byl označen „za pokrok“, a „za katastrofu“ považuje současné vedení KSČM možnost, že bych se „v budoucnosti měl do funkce vrátit“.

Ano, politika je dnes také a někdy především o personifikaci. Potvrdit a posílit například dobré pozice v krajích a poté opět dostat podporu pro znovunabytí více než čtyř desítek mandátů ve sněmovně, to znamená mít a stavět do čela osobnosti, které toho jsou schopny kvalifikovanou politikou dosáhnout.

Udržovat ve vrcholových pozicích charakterově narušené, nevýkonné nebo opotřebované, za které existuje straně více prospívající náhrada, to byla praxe, na kterou mj. doplatila předlistopadová komunistická strana.

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

pokud se moje kritičnost někomu z Vás jeví jako snaha prosadit svoji osobu, hluboce se mýlí. Chce to opravdu nové tváře, novou dynamiku. Proto jsem v poslední době opakovaně prohlásil, že na funkci předsedy ÚV KSČM by už neměl kandidovat ani Grebeníček, ani Filip. Na všech úrovních lze nalézt lidi schopné, odborně vybavené, lidsky kvalitní, kteří jsou schopni vstoupit do povědomí veřejnosti. Ale musí dostat v zájmu strany patřičný prostor k seberealizaci. Ambice proto přenechávám schopným kolegům, těm, kteří po listopadu 1989 na rozdíl od některých konjunkturalistů a politických pletichářů odvedli kus poctivé práce a umí a mají na co programově navazovat.

Od doby, kdy jsem odešel z funkce předsedy, nejsem členem ústředního výboru, ale řadovým členem strany a jejím řadovým poslancem za Jihomoravský kraj. To pro mne pochopitelně znamená, že s plným nasazením pracuji ve svém volebním kraji, ve svém okrese, a jak mne například čtenáři Haló novin mají možnost sledovat, naplno jdu do programových i dalších střetů s pravicovou vládní koalicí a plně se zapojuji i do práce v Poslanecké sněmovně. Vážím si toho, že mohu být členem KSČM a její stanovy a program důsledně ctím. Stejně jako naprostá většina našich poctivých a čestných členů. Nic na tom nemění skutečnost, že neuvažuji o kandidatuře na post, ze kterého jsem se svého času rozhodl odejít.

Chci věřit, že VII. sjezd KSČM nebude o politikaření, ale o politice. A to o takové politice, která bude vyjadřovat reálné zájmy jak členů KSČM, tak i našich sympatizantů.

Se soudružským pozdravem

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Volební komise
VII. sjezdu KSČM
Hradec Králové

Na vědomí: předsedové KR KSČM, předsedové OV KSČM, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip

 

Praha 12. května 2008

Soudruhu předsedo,

obdržel jsem Tvé pozvání na VII. sjezd KSČM. Byl jsem sice na okresní konferenci KSČM v Břeclavi navrhován na delegáta, ale rád jsem dal přednost jiným.

V poslední době obrazně řečeno mám totiž větší problémy navazovat kontakty se současným vedením KSČM než s plejádou závojenek olovových. Není žádným tajemstvím, že ona otrávenost ze svérázných praktik současného vedení se zdaleka netýká jen mé osoby. Říkám to naprosto otevřeně a poctivě. Za poctivost si sice nic nekoupím, ale nikdo si nekoupí ani mě.

Své kritické výhrady jsem vždy říkal otevřeně, stejně jako jsem zřetelně vyjadřoval své názory na směřování strany a sděloval své zkušenosti i tehdy, kdy se to některým velmi nehodilo. Jsem přesvědčen, že jsem přiměřeně svému postavení řadového poslance a člena strany přispěl také k tomu, aby se nadcházející VII. sjezd orientoval na věci podstatné a do vedení strany volil lidi nové, odborně schopné a lidsky kvalitní. Takové osobnosti, kterým nedělá problém nejen pravdu rozpoznat, ale mají i dostatek odvahy se k ní veřejně znát.

Nepovažuji proto za nutné, abych se sjezdu osobně účastnil. Břeclavský okres i jihomoravský region bude na sjezdu dostatečně reprezentován i bez mé fyzické účasti.

Se soudružským pozdravem

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Soudruh
JUDr. Vojtěch Filip
předseda ÚV KSČM

Na vědomí: předsedové KR KSČM, OV KSČM, volební komise VII. sjezdu KSČM

25. 11. 2007 Štěpán Kotrba: Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" ZDE

2. 12. 2006 Štěpán Kotrba: KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera ZDE
27. 11. 2006 Štěpán Kotrba: Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl ZDE
14. 10. 2006 Irena Ryšánková: A co budeme dělat teď, Mirku....? ZDE
10. 10. 2006 Irena Ryšánková: Strašidlo komunismu je zbytečné ZDE
2. 3. 2006 Miroslav Grebeníček: KSČM: Jeden o voze a druhý o koze ZDE
1. 3. 2006 Vojtěch Filip: Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku ZDE
24. 2. 2006 DOKUMENT : Grebeníčkova politická závěť ZDE

10. 2. 2006 DOKUMENT: program KSČM do parlamentních voleb 2006 ZDE

3. 10. 2005 Ladislav Žák: Smutný konec samce Alfa ZDE

15. 9. 2005 DOKUMENT - stanovisko KSČM v České Lípě: Paraziti, odejděte, Grebeníčku, zůstaň ZDE
13. 9. 2005 Irena Ryšánková: Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša ZDE
5. 9. 2005 Irena Ryšánková: Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa ZDE
2. 9. 2005 Štěpán Kotrba: Útok rudých ještěrů ZDE
31. 5. 2004 Štěpán Kotrba: Mýtus a realita sjednocující se levice ZDE
18. 5. 2004 Štěpán Kotrba: VI. sjezd KSČM: Kupředu levá, zpátky ni krok? ZDE
24. 2. 2004 Jakub Leiter: Jen ať si jde, kam ho srdce táhne. Jen ať táhne... ZDE
20. 8. 2004 Štěpán Kotrba: Radikálně levicový neznamená nutně komunistický ZDE
19. 6. 2003 Štěpán Kotrba: Chrousti se vrátili a Grebeníček chce ukřižovat Dolejše ZDE
4. 4. 2003 Josef Heller: Bída analýzy aneb co překroutili analytici ČSSD ZDE
28. 3. 2003 Miloslav Ransdorf: O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? ZDE
21. 3. 2003 Štěpán Kotrba: "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM ZDE
                 
Obsah vydání       15. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
15. 5. 2008 Rok 68 očima vidláka Jan  Kadubec
15. 5. 2008 Svoboda i pro vidláky František  Řezáč
15. 5. 2008 Nemáme co skrývat. A vy?
15. 5. 2008 Doktoři vyzývají k neprodlenému řešení narůstající epidemie dětského kuřáctví
15. 5. 2008 Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let" Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Modernizace KSČM?
15. 5. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
15. 5. 2008 Geostrategické pucle (aneb puzzle nejen radarové) Pavel  Barák
15. 5. 2008 Mezinárodní finanční trh jako monstrum, neboli Respekt před evolucí Uwe  Ladwig
15. 5. 2008 Boj proti chudobě a potravinové krizi Simone  Radačičová
15. 5. 2008 Kuba a koniec apartheidu Dušan  Krnáč
15. 5. 2008 Žádné náklaďáky, žádné stromy... Fabiano  Golgo
15. 5. 2008 Smysl tištěných novin Vratislav  Filler
15. 5. 2008 Groupe Guma Guar: Kolektivní identita - projekt pro Artwall Gallery
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Kritikové by se měli opírat o skutečnost. Vypadá to lépe Karel  Kouba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
15. 5. 2008 Petr Uhl Britským listům neodpoví
15. 5. 2008 Petr Uhl nehrál v Norimberku roli provokatéra Tomáš  Krček
15. 5. 2008 Odsun Petr  Wagner
15. 5. 2008 Blahopřeji Petru Uhlovi k jeho ceně
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
15. 5. 2008 V Čechách c.k. demokratické soudy neporušují všechny fyzikální, chemické a justiční zákony Wenzel  Lischka
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
14. 5. 2008 Vigilie
15. 5. 2008 Hledáme domov pro psa Daga
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008