15. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2008

Otevřený dopis Julínkovi:

Doktoři vyzývají k neprodlenému řešení narůstající epidemie dětského kuřáctví

tisková zpráva

"Kouření lze právem považovat za největší epidemii současného lidstva"

Sir Richard Peto, Professor of Medical Statistics and Epidemiology at the University of Oxford

Vážený pane ministře,

Měl jste mj. možnost seznámit se s informacemi České lékařské komory z r. 2007. Její vědecká komise vyčíslila, že v důsledku epidemie závislosti na tabákových výrobcích dosahují ztráty státního rozpočtu minimálně 80 miliard korun.

Tuto zprávu vaše vláda obdržela v souvislosti s prosbou lékařské veřejnosti o ochranu pasivních kuřáků.

Musíme v této věci upozornit na fakt, že závislost na tabákových výrobcích je řádně klasifikovaná nemoc s diagnosou F:17.2 (dle Mezinárodní klasifikace nemocí). Tato nemoc dosahuje již v naší zemi parametrů epidemie, a to nejen u dospělých, ale zejména u dětí. Devět z deseti nových kuřáků najde tabákový průmysl mezi dětmi, nejčastěji ve věku 9-12 let. V naší zemi do závislosti na tabákových výrobcích každý den vstoupí nejméně 107 dětí. V ČR je na kouření závislých minimálně 800 tis. dětí.

Např. virtuální ohrožení ptačí chřipkou řešíte složitými pandemickými plány a nesmyslně vysokými výdaji na preventivní vakcíny a zásoby léků! Reálná epidemie dětského kuřáctví se neřeší! Kouření přitom podlehne v ČR každý den nejméně 50 lidí a toto číslo neustále narůstá. Zatím se u nás nevyskytla jediná oběť tzv. ptačí chřipky.

Všechny velké tabákové firmy byly v USA v r. 2006 odsouzeny federálním soudem Spojených států. Soudkyně Gladys Kesslerová došla k závěru, že skupina výrobců cigaret porušila zákon o organizovaném zločinu. Dále v rozsudku o 1653 stranách uvádí "Kouření cigaret způsobuje nemoci, utrpení a smrt. Třebaže obvinění interně tento fakt uznávali, veřejně jej popírali, zkreslovali a bagatelizovali, potlačovali výzkum, ničili dokumenty a manipulovali s úrovní nikotinu, aby prodlužovali závislost konzumentů na kouření."

Mezi odsouzenými firmami byla také firma Phillip Morris, která spolupracuje s českou vládou, prostřednictvím Ministerstva školství a tělovýchovy na vzdělávacím projektu "Dokážu to".

Závislost na tabákových výrobcích je prokazatelně vyšší, než na heroinových drogách. Téměř 70% dotazovaných kuřáků odpovídá, že kouření není jejich svobodnou volbou, ale závislostí. Jinak by samozřejmě tato nebyla kvalifikována podle MKN jako nemoc.

Žádný kuřák na území naší republiky nemá informace o tom, jaké chemické látky do tabákových směsí tabákoví producenti přidávají. Zdravotní komise Evropské Unie si seznam těchto látek od tabákových firem vyžádala. Jedná se o stovky chemikálií a látek, škodících lidskému zdraví a zřejmě zvyšují závislost na kouření..

8 úkolů pro MUDr. Tomáše Julínka

1) Žádáme o neprodlené zveřejnění seznamu látek dodávaných producenty do tabákových směsí, abychom mohli přesněji směrovat prevenci i léčbu nemocí z kouření, ale také podat kuřákům pravdivou informaci o tom, co ve svém produktu inhalují!!!. Seznam těchto látek nechť je součástí každého balení cigaret.

2) V současné době stát trestně právně nepovažuje nikotin za omamnou, psychotropní ani jinou návykovou látku, kdy jej ani nezahrnul do seznamu psychotropních a omamných látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Žádáme Vás, abyste se neprodleně zasadil o zařazení nikotinu, který je vysoce návykovou, psychoaktivní látku do výše uvedeného seznamu.

3) Žádáme Vás o okamžité řešení epidemie dětského kuřáctví, vypracování přesné metodiky pro ochranu dětí před touto závislostí.

4) Žádáme o razantní postup proti tabákovým firmám, nikoliv proti jejich obětem. Ty ve velké většině začnou kouřit vlivem klamavé reklamy, nedostatku informací, navíc v dětském věku, kdy o svobodné volbě nemůže být řeč!

5) Český stát utratí v důsledku této epidemie minimálně 80 miliard korun ročně, tedy fakticky dotuje tabákové podnikatele a my požadujeme vysvětlení, proč v této věci kompetentní orgány nekonají.

6) Žádáme vás o okamžité stažení nápisů typu "Kouření může zabíjet" z tabákových přebalů (podle příkazu Vašeho ministerstva), protože nejsou ochranou závislých kuřáků, ale naopak účinným právním argumentem proti obětem kouření.

Z hlediska práva není ničím jiným než povolením, vyjádřeným souhlasem s tímto způsobem obchodování drog. Není jediný rozumný důvod, aby Vaše ministerstvo místo aktivní ochrany zejména dětí v této oblasti, povolovalo na každé krabičce cigaret tabákovému průmyslu zabíjet občany naší republiky.

7) Vzhledem k dosavadním vědeckým výsledkům, které prokazují kouření jako vizuální infekci, kdy děti napodobují vzory, často mj. z řad celebrit filmového a televizního průmyslu, vás žádáme, abyste nám předložili expertízu, týkající se role tabákových výrobků jako takzvaného "product placementu". Jde prokazatelně o reklamu tabákových výrobků, která je u nás zakázána. Zajímá nás, jaké kroky v této věci podnikáte. Mezinárodní vědecká obec Smoke Free Movies dokladuje agresivitu tabákové reklamy filmem jako nejvyšší za posledních padesát let.

8) Žádáme Vás, aby náš stát urychleně ukončil jakoukoliv spolupráci s tabákovými firmami na vzdělávání dětí, zejména na projektu "Dokážu to", kdy tabáková firma údajně pomáhá dětem, které ale svými výrobky invalidizuje a zabíjí.

Věříme, že začnete situaci urychleně řešit.

Pokud nedostaneme uspokojující odpověď s výčtem termínovaných postupů, vedoucích k nápravě tohoto žalostného stavu do konce měsíce května, vynutíme si změnu přístupu důraznějšími kroky. Zejména s ohledem na váš dlouhodobě přezíravý postoj k veškerým odborným i občanským aktivitám, nejen poukazujícím na katastrofální stav, ale i nabízejícím řešení a to přímo vaší instituci.

Tabák není potravina, pane ministře, ale smrtící droga, kterou dnes užívají statisíce českých dětí, navíc legálně, bez jakéhokoliv množstevního a věkového omezení přístupu k tabákovým výrobkům. Zakázán je pouze prodej cigaret nezletilým, nikoliv užívání.

V Karlových Varech dne 8.5.2008

S pozdravem za politické hnutí Doktoři:

MUDr Berenika Podzemská

tiskový mluvčí - MUDr. Filip Berger

MUDr Vít Baloun,

prim. MUDr Jaroslav Žák,

DiS.Alena Švabčíková

Dne. 11.5.2008 naše požadavky plně podpořil LOK - Svaz českých lékařů -- předseda MUDr. Martin Engel, místopředseda MUDr. Lukáš Velev

                 
Obsah vydání       15. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
15. 5. 2008 Rok 68 očima vidláka Jan  Kadubec
15. 5. 2008 Svoboda i pro vidláky František  Řezáč
15. 5. 2008 Nemáme co skrývat. A vy?
15. 5. 2008 Doktoři vyzývají k neprodlenému řešení narůstající epidemie dětského kuřáctví
15. 5. 2008 Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let" Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Modernizace KSČM?
15. 5. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
15. 5. 2008 Geostrategické pucle (aneb puzzle nejen radarové) Pavel  Barák
15. 5. 2008 Mezinárodní finanční trh jako monstrum, neboli Respekt před evolucí Uwe  Ladwig
15. 5. 2008 Boj proti chudobě a potravinové krizi Simone  Radačičová
15. 5. 2008 Kuba a koniec apartheidu Dušan  Krnáč
15. 5. 2008 Žádné náklaďáky, žádné stromy... Fabiano  Golgo
15. 5. 2008 Smysl tištěných novin Vratislav  Filler
15. 5. 2008 Groupe Guma Guar: Kolektivní identita - projekt pro Artwall Gallery
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Kritikové by se měli opírat o skutečnost. Vypadá to lépe Karel  Kouba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
15. 5. 2008 Petr Uhl Britským listům neodpoví
15. 5. 2008 Petr Uhl nehrál v Norimberku roli provokatéra Tomáš  Krček
15. 5. 2008 Odsun Petr  Wagner
15. 5. 2008 Blahopřeji Petru Uhlovi k jeho ceně
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
15. 5. 2008 V Čechách c.k. demokratické soudy neporušují všechny fyzikální, chemické a justiční zákony Wenzel  Lischka
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
14. 5. 2008 Vigilie
15. 5. 2008 Hledáme domov pro psa Daga
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008