14. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2008

K čemu je to dobré?

Ad: Karlova cena pro Petra Uhla

Když vyslovuji ty otázky mám na mysli především zcela legitimní kultivaci obecného vztahu současných obyvatel obou národů, narovnávání vztahů tam kde to možné je ku prospěchu většiny. Nikoliv úvahu a spekulace, po tajemných, či tajených postojích veřejně činných osobností. U některých jsou ty postoje dlouhodobě známé a nepřekvapují, ( kupř. E.Mandler, Doležal.) U některých jsou překvapivé, což je případ P.Uhla. Ty otázky si může položit kdokoliv z nás a položil si jí oprávněně i Štěpán Kotrba, který na ně adekvátně reaguje. Zbývá se podívat na obsah, pozoruhodné dobové souvislosti a říci si kde platí ono dvě a dvě jsou čtyři a nikoliv pět.

Je známo, že se do Č.R. dnes dováží cokoliv. Počínaje potravinami, zemědělskými produkty a ostatním spotřebním zbožím přes investice, technologie až po duchovní vlastnictví. Dováží se i staronové desinterpretace dávných historických událostí, které jsou po déle jak sedmdesáti letech účelově překrucovány a skutečně, autenticky odžité lidské osudy na obou stranách, které byly zaplaceny miliony lidských obětí jsou jakoby marginálií. Evidentní pokusy o zaměňování následků s příčinami a pokusy o přepisování v pravdě odestátých dějin jsou nejenom,že nepřijatelné, ale je zapotřebí je kdykoliv a tvrdě odmítnout.

Za zcela zvláštní považuji příklad ,,Kanceláře sudetoněmeckého krajanského sdružení", které se usídlilo před lety v pražské Tomášské ulici a úlohu evropského poslance pana Berndta Posselta. Jako by plnil dávné rodinné zadání přes dvě generace. Zmíněná kancelář má právní subjektivitu S.r.o.,což rozhodně není historicky ničím novým.To už tady bylo v třicátých letech minulého stol. Pláč pana Posselta v T.V., když otevíral svojí kancelář v Praze současně otevřel dveře k nahlédnutí do historie. Pan Posselt si stěžoval na to, že jeho dědečkovi zkonfiskovala prvá poválečná vláda Č.S.R. v rámci tzv.Benešových dekretů malou kartonážku v Liberci. Ano je to pravda. Na otázku zda to byl akt msty zešílevších orgánů právě osvobozeného státu, anebo zda konfiskace byla legitimní, je nutno nalézt pravdivé odpovědi. Otázky: Není tomu tak, že dědeček dnešního evropského poslance měl výhradního objednatele svého zboží v pražské firmě GLAWA geseschaft, (Glass werke Gmbh.) Štěpánská ulice? Není tomu tak, že tato firma se kromě bohulibého exportu skleněného zboží v etujích a škatulích od p.Posselta zabývala finanční a organizační podporou Henleinovy strany? Není tomu tak, že tato firma působila co by penězovod z Třetí říše do do té doby svobodného, samostatného státu? Není tomu tak, že obchodní zásilky deklarované jako strojní náhradní díly obsahovaly části, či celky ručních palných zbraní, střelivo etc.? Není tomu tak, že tato firma usilovala nejenom o obchodní prosperitu svojí vlastní, ale o významnou pomoc páté koloně za účelem rozbití celistvosti státu ?

Pokud se dnešní kritici tzv.divokých odsunů a krutého zacházení s bývalými spoluobčany německé národnosti odvolávají na mezinárodně platný mravní a etický kodex, mají pravdu. Bohužel, jen částečnou. Faktem je, že naši předváleční spoluobčané německého původu byli z hlediska mezinárodního práva československými občany. Stát odůvodněně očekával jejich loajalitu. Pouhých 10% německého obyvatelstva jí v posledních předválečných volbách zachovala. Ti ostatní volali: Nach heim, Nach Reich, Nach Vaterland. Čili, pokud bylo po válce německé obyvatelstvo odsunuto ( vysídleno, nikoliv vyhnáno ) do S.R.N. tehdejší vláda Československa de facto i de jure naplnila jejich minulou touhu. Dříve to nešlo, byla válka a my v německém protektorátu.Ostatně v tomto dobovém aktu vysídlení lze spatřovat sanitární opatření v rámci záchovy celistvosti státu pro budoucno. Propadnutí movitých majetků odsunutých německých spoluobčanů lze důvodně vnímat jako cenu za to, že tito občané zradili tento stát a umožnili jeho rozbití.

Udělení Karlovy Ceny Sudetoněmeckého Landsmanšaftu panu Uhlovi dnes v r.2008 má přibližně stejnou hodnotu, jako by dostal za německé okupace SvatoVáclavskou orlici. Cítí,li se být dekorovaný poctěn svědčí to přinejmenším o stavu jeho duševního zdraví. Tehdy se jednalo o odměnu českým kolouškům a vrtichvostům spolupracujících s protektorátní vládou a vyjadřovala ocenění loajality k Třetí Říši, dnes je tomu podobně. Mocensky politický protektorát Třetí Říše byl nahrazen protektorátem ekonomické závislosti. Naplnila se věštecká předpověď kancléře Erhardta z jeho rozhlasového projevu k občanům z doby krátce po podepsání Smlouvy O UHLÍ A OCELI v Evianu v r. 1947. : ,,Musíme všichni tvrdě pracovat. Tak tvrdě jak to jen bude možné. Až nastane čas a vzniknou nové okolnosti Německo bude opět evropskou velmocí, tak si jí, (rozuměj Evropu) prostě koupíme". ( konec dobového citátu.) Poučení, těch by bylo více. Třeba to, že není daleko doba, kdy si naši vnuci budou nuceni prožít minulost svých předků znovu, jakkoliv v jiných modalitách. A za sebe sama a k panu P.Uhlovi přidávám : ,,Plácá,li Tě někdo po zádech a chválí Tě, podívej se, kdo to je, a polož si otázku, proč tak činí".

                 
Obsah vydání       14. 5. 2008
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
14. 5. 2008 Továrna na lásku Anna  Čurdová
14. 5. 2008 Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé
14. 5. 2008 Velké firmy neplatí daně: stojí to život 1000 dětí denně
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Ekonomika a ekologie, neboli O nutnosti zesítěného myšlení Uwe  Ladwig
14. 5. 2008 Vigilie
14. 5. 2008 Hanba Petra Uhla Milan  Valach
14. 5. 2008 Podzim Hana  Tomšů
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
14. 5. 2008 Počty a basa Ladislav  Žák
14. 5. 2008 Kvalita digitální fotografie vedla k prozrazení státního dokumentu
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
13. 5. 2008 Dokumentární film, který potlačila Česká televize, je k dispozici na YouTube
13. 5. 2008 Humanistické hnutí: Připojujeme se k Tamášově hladovce
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
13. 5. 2008 Bush hledá místo pro rakety, Polsko je prý drahé...
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008