23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Viktor Pázler
25. 11. 2007

Evropská levice: No ice age any more!

Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?"

Viktor Pázler, předseda OV KSČM v Praze 1 spolu se čtyřmi dalšími soudruhy zareagovali na spontánní kritiku médií na pražskou "teoreticko-politickou konferenci" gottwaldovské platformy v KSČM, která se uskutečnila k 90. výročí Leninovy Říjnové revoluce ... Britské listy o této "události" referovaly spolu s analýzou extrémních uskupení v okolí KSČM pod titulkem "Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu?", Nyní, po několika týdnech se ukazuje, že jde jen o řeči z hrobu. Předsedové KSM, oné skupinky padesáti mladíků a slečen s rudými prapory a 4 "rudých" okresů potvrzují, že zprávy o "bolševizačním" semináři na Praze 1 byly výstižné. Níže uvedený "rozbor" zločinného informování médií rozeslali všem všem všem. Od všech okresních výborů, přes krajské rady až po pracovníky ÚV KSČM. V kopii do sekretariátu předsedy. Problém je, že účinkování komunistů v čele s předsedou Filipem jako pouhých "kandidátů" na sjezdu evropské radikální levice se neslo v úplně jiném duchu, než naznačuje reakce oněch pěti leninistů z pražské ještěří konference. Jinak tomu ani být nemohlo. Dialog o vstupu do evropské strany už probíhá několik let a prozatím KSČM členem není. Možná právě proto, že doposud nesdělila evropským stranám, jaký má oficiální postoj ke Stalinovi a Brežněvovi. Rok 1968 začal také pražským jarem a tak i sjezd SEL byl v Praze. Taková drobná symbolika. Na noční party v MeliMelo Club v Žitné ulici zvali totiž mladí delegáti levicového kongresu pozvánkou s tímto textem: Let's renew communism and the left, let's make Stalinism history, we are the future. No ice age any more!

Od: Viktor Pázler
Datum: 23. 11. 2007 11:10

Informace o skutečném obsahu PTPK 27.10.07

Milé soudružky, vážení soudruzi,

to, o čem bude řeč, jste jistě už zaznamenali i Vy. Pohrobci Kladiva na čarodějnice mají nový hit. Německý tisk v češtině jím žije už tři týdny. Pozadu nemohlo zůstat ani Právo. Novinkou inkviziční hitparády se stal falešný kuplet o XXIII. pražské teoreticko-politické konferenci. Poslední říjnovou sobotu ji uspořádaly OV KSČM Praha 1, 6 a 7, Praha-východ, Chomutov a Mladá Boleslav spolu s ÚR KSM. Pro pořádek zdvořile připomínám, že jsme na ni zvali i Vás. Rádi Vám nabídneme sborník, který z ní vydáme už za pár dní.

Na konferenci nás nebylo 65, 60 či snad ještě méně, jak se navzájem ujišťují ti, kdo to mají jen z druhé ruky. Sešlo se nás tam minimálně dvakrát tolik, z toho asi třetina velice mladých. Tisk, který leze před pravicí po čtyřech, z toho dělá "bolševické spiknutí" ("proti vedení strany" - ?!?). Konspirační pleticháře nepotěšíme. Měli jsme docela prozaické téma. Rovných 90 let od Říjnové revoluce - materiál "Socialismus pro 21. století". K němu jsme si vzali slovo přesně tak, jak nás k tomu vyzvalo - právě vedení strany.

Zprávu o naší akci jsme redakci Haló novin poslali včas a v dohodnutém rozsahu. Z torza, jež z ní otiskly, však vypadlo právě to, oč na ní opravdu šlo. Tím rychleji se o ní začala šířit jiná "zpráva". Chytlavý má už název - "Zápis ze všestalinského sletu". Pustil ji do světa pracovník ÚV KSČM. Sám se naší konference ani nezúčastnil. Zato dílko o ní je ze série vtipů o Rádiu Jerevan. Tak už to u lovců "stalinistů", když se pustí do komunistů, ovšem bývá.

Někomu jakoby nestačil ani hon na čarodějnice, v nějž se to zvrhlo. I z něj teď viní právě nás, proti komu je veden. Není to zdaleka poprvé. Tentokrát ovšem ti, u nichž hon na "stalinisty" začal, spěchali hlava nehlava. Nestačili po sobě zamést stopy aspoň tak, jak si s tím dávají práci jindy. Nové tirády o "bolševickém spiknutí" jsou tak jednovaječným dvojčetem "Zápisu ze všestalinského sletu" . Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom? V tom, že zvát si na pomoc tlampače pravicového dryáčnictví je to poslední, co se sluší mezi komunisty?

Diskutujících na konferenci byly tři desítky. Jak už to v žáru polemiky bývá, padla i zbytečně silná slova, vůči kterým jsme se namístě ohradili. Byly to jen okrajové epizody. O žádné "spiknutí" nešlo ani jim. Spíš o to, aby se braly rovnocenně v potaz všechny, a ne jen některé názory. Skutečným jádrem diskuse však bylo to, k čemu vyzval ÚV KSČM - otevřené, kritické zamyšlení, a ne jen formální přitakání materiálu, který má diskusi rozproudit, a ne ji utnout dřív, než pořádně začala. Většinu vystupujících inspirovalo i stanovisko, jež k "Socialismu pro 21. století" přijal v září t.r. OV KSČM v Praze 1 a o kterém jsme si vás dovolili informovat. Také říjnová konference se dotkla i dřívějších verzí "Socialismu pro 21. století". To, co v nich ve straně vyvolalo odpor, se v posledním znění smrsklo jen do šalamounských narážek. Někteří z jeho autorů se však netají, že je do textu chtějí vrátit naplno, jen co vnitrostranická diskuse skončí. Tím spíš zaznívaly i na naší konferenci hlavně tyto výhrady a náměty:

  • Navrhovaný "model" se vydává za převrat v teorii socialismu. Skutečné problémy, na něž narazila v praxi, však neřeší. V otázce, v čem tkvěla jejich povaha a kořeny, většinou tápe. Hlavu do písku tak strká před vším, na čem bude nejvíc záležet i příště. Rozbor, opřený o zkušenosti komunistického hnutí, nahrazuje spekulacemi. Baletním krokem hopsá k cíli světem, z nějž si vygumoval všechny překážky. Tak se ovšem dá vyhrát jen na pískovišti, kde si to rozdávají "modely" z hračkářství.
  • Tvrzení, že naše dočasná porážka byla "systémovým selháním", uráží každého, kdo socialismu zasvětil život. Porazila nás dezerce od toho, co mu dávalo sílu. Bohorovné furiantství, s nímž handlovala s principy a zárukami lidové moci, dovedla až k hanebnému kapitulantství. Obojí mělo i konkrétní ideové zdroje. Třeba je překonat do důsledku - a ne pašovat zpátky, co očividně zbankrotovalo.
  • Až na dno klesá "novátorství", neváhající zpochybňovat, že naše národní bohatství bylo majetkem všeho lidu. Nejdál v tom došel právě ten pracovník strany, který rozšířil i zkomolený "Zápis ze všestalinského sletu". Chmurné legendy o "státně byrokratickému socialismu" dovedl až do "teorie" o "třídě řídícího aparátu". Ta si prý přivlastnila i ekonomické zdroje země. Nic podobného nám neměly za zlé ani slepé vášně, zvonící klíči po náměstích. Teď se lidem našeptává i naším jménem, že oč vše je okradl až "samet", jim vlastně nepatřilo nikdy. Loupeživé privatizační panstvo to jistě po zásluze ocení.
  • "Nový model" neřeší ani otázku politické moci. Na cestě k socialismu je důležitější, než byla kdykoli dřív. Právě k ní se však autoři stavějí s lehkomyslnou bezradností, jakou si buržoazie nedopřávala, ani když dělnické hnutí teprve vznikalo. V iluzích o demokracii, zbavené třídního obsahu, vězí i tváří v tvář všemu, čím se teď mocensky opevňuje restaurovaný kapitalismus. Otázka záruk, že si politiku příště nekoupí, kdo si ji kupuje za kapitalismu, je vůbec netrápí.
  • "Samosprávné vlastnictví" se příčí zdravému rozumu už názvem. Vlastnictví výrobních prostředků je buď soukromé nebo společenské. To druhé je podstatou socialismu. Jen to dokáže skoncovat s vykořisťováním a bezprávím. "Samosprávný socialismus" je nahrazuje jakousi "zaměstnaneckou privatizací". I s reprízou té "kupónové" počítá jen v trochu jiné podobě. Dopadly by jako v 90. letech. "Samosprávný socialismus" moc kapitálu neruší. S vykořisťováním počítá na věčné časy.
  • Jen hrou se slovy je i řečnění o "kognitariátu". Vše, co v něm stojí za pozornost, popsal mnohem přesněji už Marx. Už on věděl, že kapitál nemění v proletáře jen "modré límečky". Stále víc smetany sbírá i z práce, která mu vynáší silou vzdělání a vědy. Tím víc je i "bílých límečků", jež emancipuje až socialismus. I k nim třeba hledat mnohem lépe cestu. Právě s tím však "Socialismus pro 21. století" ani nezačal. Místo rozboru konkrétních zájmů, jež bere kapitál na hůl - a budou proti němu mít i dost síly - vydává za skutečnost jen sny. "Znalostní proletariát" bojuje o místo na slunci i mezi sebou navzájem. I proto svůj třídní zájem chápe ještě hůř, než "dělnická aristokracie" 19. století, přikrmovaná z kolonií. Založit "nový model" na čekání, kdy a jak se to snad jednou změní, může jen kdo to se socialismem moc vážně nemyslí. Oporou cesty k socialismu jsou hlavně zájmy, ohrožené jeho dočasnou porážkou. Především těm je nejvyšší čas promluvit opravdu z duše. Právě to však chybí "Socialismu pro 21. století".
  • V rozporu s tím, co prověřila historická praxe, je i v jiných směrech. Náš program "modernizuje" i "objevy" maloburžoazního a "buržoazního socialismu". Marx a Engels se jim vysmáli už před 160 lety.
  • Pro nás, komunisty, socialismus není jen světlem na konci tunelu. Pravdu o všem, co je jen v jeho silách, potřebujeme stále víc už dnes. Právě s ní se však často zachází macešsky. Tím hůř nás pak lidé rozeznají od sociální demokracie, pro niž je pravda o socialismu tabu. Příště by nás za to mohli vytrestat ještě hůř, než v loňských volbách. Potřebujeme takovou koncepci socialismu, jež nám dá ostrou zbraň už proti dnešní aroganci pravice. Právě tou však "Socialismus pro 21. století" není ani v zárodku.

Názoru, že by se jím měl zabývat VII. sjezd strany, byl jediný z diskutujících. Na vážné vady materiálu přitom poukázal i on. Všichni ostatní se shodli, že by měl být z programu sjezdu stažen. "Socialismus pro 21. století" straně ničím novým nepomáhá. Tím snáz by sjezd vehnal jen do neplodných sporů. Ochromily by už beztak komplikované hledání, jak se víc sjednotit a aktivizovat tam, kde to nesnese odkladu.

To přitom vůbec neznamená, že by měla skončit diskuse, která už běží. Naopak, k materiálu, kolem nějž se zatím vede, by se nás mělo vyslovit co nejvíc - kritikou jeho vážných slabin i konkrétními náměty, v čem přesně spočívá vše, čemu se vyhýbá. Podstatně lépe třeba využít i mezinárodních zkušeností a diskuse s přáteli v zahraničí. Jasný, všestranně propracovaný program nové cesty k socialismu si vyžádá podstatně víc času, než kolik ho zbývá do sjezdu. Jen tak vytěží z poznání a praktických zkušeností celé strany. Jen pak může vůli nás všech vyjádřit opravdu demokraticky. Jen tak získáme pravdivý obraz všeho, co socialismus už dokázal i v čem byly jeho slabiny. Jen na jeho základě lze zformulovat program, jenž nás k socialismu dovede znovu a poučí se i ze starých chyb. Je to zásadní úkol. Týká se charakteru strany. Rozhodne i o naší schopnosti neustrnout na místě. Už proto nemůže zůstat jen v rukou nynějšího autorského týmu.

Hlavně o tom byla, shrnuto jen ve zkratce, naše konference u příležitosti jubilea Velkého Října. "Všestalinský slet" z ní dělá, jen kdo komunistům naslouchat nechce - a před jejich demokratickou vůlí kličkuje jako čert před křížem.

Viktor Pázler , předseda OV KSČM v Praze 1

Jiří Jeřábek, předseda OV KSČM v Praze 6
Adolf Svoboda, předseda OV KSČM v Praze 7
Milan Havlíček, předseda OV KSČM Praha - východ
Milan Krajča, předseda ÚR KSM

zdroj: interní mailová komunikace KSČM

HaNo 23. 11. 2007: Rozhovor Haló novin s Miroslavem Grebeníčkem ZDE

HaNo, Hassan Charfo, vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM, 7. 11. 2007: Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy ZDE

BL 7. 11. 2007 - DOKUMENT: Jak čeští komunisté dnes chápou Leninovu revoluci - stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k 90. výročí VŘSR ZDE

BL 6.11.2007: "Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu?"ZDE
BL 4. 6. 2007 : KSČM slouží strategickým zájmům ODS ZDE
BL 10. 5. 2007: Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany ZDE

BL 10. 10. 2006: Strašidlo komunismu je zbytečné ZDE

BL 16. 1. 2006: KSČM: Praha už není Jurský park ZDE
BL 14. 9. 2005: ANALÝZA KSČM - Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? ZDE
BL 7. 9. 2005: Některé skvrny na rudé košili jsou patrně neodstranitelné ZDE
BL 5. 9. 2005: Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa ZDE
BL 7. 3. 2005: Bertinotti: "Chci, aby Rifondazione vstoupila do vlády" ZDE
BL 4. 10. 2004: Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem ZDE

BL 6. 9. 2005 Zdeněk Štefek, předseda KSM - POLEMIKA : Analýzy KSČM: Odchováni reality shows a soap operami
+stanovisko místopředsedy ÚV KSČM Karla Klimši k postoji KSČM vůči SEL ZDE

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007