14. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2008

Komu slouží naše vláda?

Současná vláda se chová tak, jako by měla nejen jasnou většinu v parlamentu, ale i podporu veřejnosti. Nemá ale ani jedno, ani druhé.
V totalitní společnosti platí, že panující režim má velmi rád pasivní občany.

Je všeobecně známo, že naše současná vláda vznikla za velmi podivných a neprůhledných okolností. Po volebním patu před dvěma lety trvalo několik měsíců, než se podařilo sestavit novou vládní koalici. Nemohla by však nikdy vzniknout bez dvojice přeběhlíků, bývalých poslanců ČSSD Pohanky a Melčáka. Dalo by se předpokládat, že takto vzniklá vláda bude často a intenzivně komunikovat s opozicí, zvláště při projednávání důležitých zákonů a reforem. Ostatně v západní Evropě, o které se stále hovoří jako o našem hlavním vzoru je takováto praxe zcela běžná, a to i v situaci, kdy má vláda v parlamentu pohodlnou většinu.

U nás je ovšem všechno jinak, ačkoliv řada politiků tak často hovoří o tom, že jsme se již stali zemí, kde panuje vyspělá demokracie, včetně politické kultury, srovnatelná se zeměmi ležícími na západ od našich hranic. Současná vláda se chová tak, jako by měla nejen jasnou většinu v parlamentu, ale i podporu veřejnosti. Nemá ale ani jedno, ani druhé. I v takové situaci však prosazuje celou řadu zásadních změn, které mohou na dlouhou dobu velmi ovlivnit život většiny občanů. Často navíc ne právě pozitivně. Vláda se snaží směle prosazovat reformy v oblasti zdravotnictví, sociální politiky, ekonomiky nebo školství a to mnohem častěji silou, bez řádného dialogu s opozicí, ale zejména širokou veřejností.

Reformy připravované vládou jsou navíc zásadní, a proto by jejich podoba rozhodně měla být intenzivně diskutována s občany. To se ale neděje. Dobrou ukázkou jsou tři velmi aktuální témata, která již delší dobu vyvolávají ve společnosti značnou odezvu. Jde o reformu zdravotnictví, reformu penzijního systému a připravovanou odluku církví od státu.

Jde navíc o přesuny desítek miliard a kontrolu nad nimi. Dobrý důvod pro to, aby uvedené aktuální kauzy byly široce diskutovány na úrovni nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Tak je to v demokratické společnosti běžné a normální.

Dle návrhu vlády má dojít k privatizaci zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Nehraje se přitom o nic menšího než o získání kontroly nad sumou ve výši přibližně 200 miliard korun ročně. Některé vlivné akciové společnosti, které si dělají zálusk na privatizacích ve zdravotnictví přitom ovládají lidé zastávající vlivné funkce na ministerstvu zdravotnictví. Čí zájmy asi budou hájit tito lidé?

Zájmy občanů -- pacientů nebo soukromých společností, které chtějí ovládnout finanční prostředky směřující do systému zdravotní péče? Také reforma penzijního systému je připravována bez řádné celospolečenské diskuse a alternativních návrhů. Hlavním krokem má být zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, prodloužení doby povinného pojištění pro nárok na důchod a vyšší individuální příspěvek každého účastníka pojištění -- jinými slovy k povinnému pojištění ze zákona si každý bude muset naspořit sám částku v řádu statisíc korun, v opačném případě bude v důchodu -- pokud se ho vůbec dožije pouhým žebrákem.

Jde přitom opět o vyvedení sumy v řádech desítek miliard ze systému státního důchodového systému do správy soukromých finančních institucí. Přitom však platí a panuje v tomto širší společenská shoda, že zdravotní péče a důchody jsou natolik pro každého člověka důležité hodnoty, že by si nad nimi stát měl ponechat garanci. Samozřejmě s ohledem na díl osobní odpovědnosti občana.

Již dnes má spousta lidí, zejména důchodců, velké problémy platit ze své penze nově zavedené poplatky ve zdravotnictví. Úcta ke stáří a zdravý vývoj populace snad jsou hodnoty, které mají svoji platnost i v české kapitalistické společnosti 21. století.

I když nás vládní politici častěji přesvědčují spíše o opaku. Také majetkové vyrovnání státu s církvemi představuje dobrou ukázku způsobu myšlení a chování našich vládních politiků. Jde o přesun majetku a kapitálu v hodnotě okolo 300 miliard. Tedy žádná maličkost. O tom, že činnost církví je i pro společnost, která je většinově ateistická významná není třeba pochybovat.

Také církev potřebuje ke své činnosti prostředky. Její práce v oblasti sociální či školství má značný význam pro společnost jako celek. Přesto způsob, kterým je toto vyrovnání připravováno vzbuzuje značné pochybnosti. Nikdo jasně nevysvětlil, jak vůbec byla celková suma pro vyrovnání vypočtena. Nikdo průkazně nepopsal, který majetek a za jakých podmínek mají církve převzít. Není divu, že většina lidí vyjadřuje svoji nedůvěru krokům připravovaným v této oblasti.

Otázkou tedy zůstává komu vlastně slouží naše současná vláda? Její představitelé přece skládali slib, že ve své funkci budou zastupovat zájmy všech občanů.

Podle obsahu připravovaných reforem a způsobu jejich prosazování je však zřejmé, že vláda hájí zájmy úzké části společnosti a skupinové zájmy soukromých finančních korporací. To pro většinu občanů skutečně není dobrá zpráva. Mají však šanci vyslovit jasně svůj názor. K tomu je třeba nejprve překonat pasivitu a rozšířený názor ve smyslu -- ono se stejně nic nezmění. V totalitní společnosti platí, že panující režim má velmi rád pasivní občany. Jak vidno nejen pouze v ní.

                 
Obsah vydání       14. 5. 2008
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
14. 5. 2008 Továrna na lásku Anna  Čurdová
14. 5. 2008 Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé
14. 5. 2008 Velké firmy neplatí daně: stojí to život 1000 dětí denně
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Ekonomika a ekologie, neboli O nutnosti zesítěného myšlení Uwe  Ladwig
14. 5. 2008 Vigilie
14. 5. 2008 Hanba Petra Uhla Milan  Valach
14. 5. 2008 Podzim Hana  Tomšů
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
14. 5. 2008 Počty a basa Ladislav  Žák
14. 5. 2008 Kvalita digitální fotografie vedla k prozrazení státního dokumentu
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
13. 5. 2008 Dokumentární film, který potlačila Česká televize, je k dispozici na YouTube
13. 5. 2008 Humanistické hnutí: Připojujeme se k Tamášově hladovce
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
13. 5. 2008 Bush hledá místo pro rakety, Polsko je prý drahé...
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008