14. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2008

ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba"

ČR si v těchto dnech připomíná 60. výročí vzniku státu Izrael i jeho "Válku za nezávislost". Tyto události mají však svou Nemesis, a to v podobě arabské tragédie, jež je provázely. Založení státu Izrael si vyžádalo destrukci 531 palestinských vesnic, 11 městských čtvrtí ve městech Tel-Aviv, Haifa a Jeruzalém a vypuzení tří čtvrtin palestinské populace z domovů. Nakba (z arabštiny katastrofa) podle izraelských historiků IIan Pappého, Avi Shlaima, zčásti i dvorního izraelského historika Ben Morrise, spočívala v plánované etnické čistce (Plán D především ), již dirigoval izraelský premiér David Ben Gurion. Plán D zahrnovaly masové vraždy, destrukce domů, vesnic, úrod, znásilnění a masakry bezbranných domorodců, včetně žen a dětí, a to s jasně definovaným cílem -- vytvořit exkluzivně Židovský stát bez Arabů, a to jakýmikoliv prostředky. Svědectví jednoho z mnoha izraelských vojáků, který se zúčastnil Plánu D:"První vlna dobyvatelů zabila asi 90 mužů, žen i dětí. Děti zabíjeli tak, že jim rozbíjeli hlavy železnými tyčemi. Nebyl tam žádný dům bez mrtvých. Dvě starší ženy byly v jednom domě vyhozeny do vzduchu, další žena s dítětem zastřelena." Palestinští uprchlíci z let 1947 - 49 a jejich potomci podle mnohých představují jádro tohoto konfliktu. Dokud nebude vůle jej alespoň částečně vyřešit, konec násilí na obou stranách je v nedohlednu.

Zdroj: ZDE

Předehra tragédie

Částečný židovský stát je pouhým počátkem... Zorganizujeme moderní obrannou sílu...Jsem přesvědčen, že nám nebude bráněno v osidlování dalších částí země, ať již po vzájemné dohodě s našimi arabskými sousedy nebo jinými prostředky...Vyženeme Araby a zaujmeme jejich místo silou, na náš vrub.

David Ben Gurion, 1937

Desítky let před založením státu Izrael a vypuzením 750.000 palestinských domorodců z domovů z historického území Palestiny se střídavou mírou intenzity panovalo mezi Araby, Brity a židovskými přistěhovalci násilí. V listopadu roku 1947 byl OSN předložen recept, který by patovou situaci ohledně rozdělení území bývalého britského mandátu mezi palestinskou populaci a židovské přistěhovalce vyřešil. Podle tzv. Partition Plan měl vzniknout palestinský stát na 44% území historické Palestiny pro 725.000 palestinských domorodců a 10.000 obyvatel židovského původu. Na 55% území měl vzniknout židovský stát pro 498.000 Židů a 407.000 Palestinců. Jeruzalém měl zůstat otevřeným městem. Židovští předáci toto řešení uvítali, na tak palestinští spolu s Arabskou ligou. Argumentovali, že plán naplno ignoruje práva domorodých obyvatel, jejichž počet v té době činil 1.230.000 (67%) , oproti 608.000 židovských osadníků (33%), kteří vlastnili 6% palestinské půdy. Arabští předáci dále tvrdili, že domorodí obyvatelé budou v židovském státě čelit perzekuci, vycházejíce z předešlých zkušeností. Obecné stanovisko Arabské ligy v jádru existenci židovského státu v Palestině neakceptovalo.

OSN v té době však nedisponovala žádnou právní procedurou ohledně dělení Palestiny. "Partition Plan" přijalo Generální shromáždění, nikoliv -- podle regulí OSN -- Rada bezpečnosti. Tento plán také porušil základní princip mezinárodní politiky -- právo lidí na sebeurčení, obsažené v článku 1 Charty OSN (převážná část populace Palestiny návrh OSN o rozdělení odmítla).

Zdroj: ZDE ZDE

Založení Izraele na historickém pozadí

Rozdělení Palestiny je ilegální. Nikdy nebude uznáno...Jeruzalém navždy byl a bude naším hlavním městem. Velký Izrael je vytvořen pro Izraelce. Pro všechny a navždy.

Menachem Begin, předák teroristické organizace Irgun a ministerský předseda Izraele v letech 1977 - 83, 1947.

Obhájci Izraele rádi tvrdí, že "férovou" nabídku Palestinci odmítli a poté byl vzniknuvší Izrael zákeřně napaden arabskými státy, které jej chtěly zničit za každou cenu. Pět ze sedmi států Arabské ligy - Egypt, Irák, Transjordánsko, Libanon a Sýrie - provedlo z noci 14.5. 1948 (datum vzniku Izraele) na 15.5. 1948 na novorozený stát útok. Nutno poznamenat, že tyto státy jednaly na základě zištných pohnutek a problém domorodých obyvatel prezentovaly jako důvod k invazi. To nijak neumenšuje zvěrstva židovských sil (Hagana, Stern, Irgun...), jež předcházela útoku arabských zemí a která je možno považovat za vážný důvod k invazi těchto zemí. K 1. květnu 1948 bylo izraelskými silami vypuzeno z domovů kolem 175. 000 palestinských Arabů, především z Tel-Avivu, a srovnány se zemí desítky vesnic. Izraelský historik IIan Pappé uvádí, že 15. února 1948 židovští útočníci srovnali sezemí palestinskou vesnici Quisarya, domov více než tisíce lidí, v průběhu několika hodin, a týž den potkal stejný osud čtyři další vesnice. Podle zprávy publikované v New York Times a renomovaného palestinského historika Walid Khalidiho, kolem 3.000 Palestinců opustilo 4. května vesnici Aqir během několikahodinového útoku. Založení státu Izrael a invazi arabských států rovněž předcházel masakr, uskutečněný 9. dubna toho roku teroristickými organizacemi Stern a Irgun, jemuž podlehla stovka civilistů v palestinské vesnici Der Yassin. První izraelský prezident Chaim Weizmann záhy po masakru prohlásil, že jde o "zázračné usnadnění našeho problému." David Ben Gurion se připojil s prohlášením: " Bez Der Yassin by nebylo Izraele". Zprávy Červeného kříže a pozorovatelů z OSN, např. Jacques de Reeynera, mluví jinou řečí: "Domy byly zapáleny a vesničané stříleni kulometnou palbou , když se snažili utéct před plameny. Jedné těhotné ženě útočníci nožem vyřízli z břicha plod." Toto zvěrstvo nepředstavovalo ojedinělý výstřelek, dostalo se mu však velké pozornosti. Během izraelské "Války za nezávislost" byly spáchány desítky podobných, ba horších masakrů, jež jsou zdokumentovány v izraelských archivech. Násilná depopulace vesnice s 4.000 obyvatel 15. července 1948 probíhala podle přeživšího svědka Saliha Nassira následovně: " Letadla létala nad vsí a shazovala barely, plné výbušnin, železných předmětů, hřebíků a skla...Otřásalo to celou vesnicí; rozbitá okna, dveře, mrtví a zranění, zničená živobytí... Očekávali jsme válku, ale ne ze vzduchu." Oficiální izraelský historik Benny Morris uvádí: "Masakry ve vesnicích Saliha, Safsah, Jish a libanonské vsi Hule během 30.října a 2. listopadu (1948 pozn. autora). V první vesnici Izraelci vyhodili do povětří místní mešitu, a zabili tak 80 lidí, kteří byli dovnitř nahnáni. V druhé vsi bylo 60 civilistů a válečných zajatců zastřeleno a nacpáno do velké studny. Ve třetí Izraelci zastřelili 10 marockých válečných zajatců a neznámý počet civilistů, včetně čtyř maronitských křesťanů a ženy s dítětem. V libanonské vesnici byli zastřeleny tři tucty libanonských válečných zajatců a rolníků." Bezuzdné násilí doprovázela masivní vlna znásilňování. Historik Nafez Nazzal podává jiné svědectví o tom, co se dělo ve vesnici Safsah: " Lidé byli postaveni do řady, pár židovských vojáků přikázalo čtyřem dívkám, aby jim nanosily vodu. Místo toho však byly brutálně znásilněny. Kolem 70 mužů bylo zastřeleno před zraky svých nejbližších. Mrtvá těla vojáci naskládali na cementový kyt."

Zdroj: ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE

Otázka uprchlíků

Arabové žijící na izraelské půdě mají jedinou funkci, která jim zbyla -- utíkat pryč.

David Ben Gurion, 1948

Rok 1948 byl v historii Izraele/Palestiny zlomový. Sionistická nauka o biblické domovině všech Židů přinesla hořké ovoce a hluboce zasela násilí. V letech 1947 - 49 Palestina prošla děsivou transformací. Stát Izrael dobyl 78% území historické Palestiny, kde zůstala třetina domorodé populace a zbylé dvě třetiny obyvatel byly plánovitě vypuzeny ze své země, půdy, a v drtivé míře přišly o všechen majetek. Tisíce z nich byly zavražděny a zmrzačeny. Odhady OSN o celkovém počtu uprchlíků publikované v roce 1950 hovoří o 711.000 lidí. UNRWA udává v témže roce počet 914.000. V listopadu roku 1948 byla v OSN přijata rezoluce č. 194, kde se v článku 11 píše: " Uprchlíci, kteří se chtějí vrátit do vlasti a žít v míru se svými sousedy, by se měli vrátit v nejbližším termínu. Reparace by měly být vyplaceny těm, kteří kvůli odsunu přišli o majetek. Toho by mělo být dosaženo vládními rozhodnutími nebo s pomocí příslušných orgánů." V současnosti žije mimo Izrael a okupovaná území přibližně 5 miliónů uprchlíků. Podstatnou část z nich tvoří uprchlíci z let 1947-49 a jejich potomci. Další milióny žijí v uprchlických táborech na okupovaných územích. 11. článek rezoluce 194 je po dobu 60 let stále ignorován. Není tudíž důvod k oslavám.

Zdroj: ZDE

                 
Obsah vydání       14. 5. 2008
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
14. 5. 2008 Továrna na lásku Anna  Čurdová
14. 5. 2008 Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé
14. 5. 2008 Velké firmy neplatí daně: stojí to život 1000 dětí denně
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Ekonomika a ekologie, neboli O nutnosti zesítěného myšlení Uwe  Ladwig
14. 5. 2008 Vigilie
14. 5. 2008 Hanba Petra Uhla Milan  Valach
14. 5. 2008 Podzim Hana  Tomšů
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
14. 5. 2008 Počty a basa Ladislav  Žák
14. 5. 2008 Kvalita digitální fotografie vedla k prozrazení státního dokumentu
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
13. 5. 2008 Dokumentární film, který potlačila Česká televize, je k dispozici na YouTube
13. 5. 2008 Humanistické hnutí: Připojujeme se k Tamášově hladovce
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
13. 5. 2008 Bush hledá místo pro rakety, Polsko je prý drahé...
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Vigilie   
7. 5. 2008 Izraeli je šedesát Patrick  Seale
25. 3. 2008 Kořeny terorismu -- psychologický aspekt Oskar  Krejčí
13. 3. 2008 Patří skutečně Palestina Palestincům? Pavel  Mareš
13. 3. 2008 Staré a otřepané argumenty   
11. 3. 2008 Izraelská přítomnost v Palestině z pohledu vybraných pramenů mezinárodního práva Martin  Janíčko
5. 3. 2008 Kterak USA rozpoutaly v Palestině občanskou válku   
4. 3. 2008 Izraelský útok na Gazu: Smutek a odpor Palestinců   
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
26. 2. 2008 Podle šéfa izraelské armády bude brzy válka   
23. 2. 2008 Izrael má problém: protiraketový systém Ocelový dóm jej před Kassámy neochrání   
7. 2. 2008 Pohled z arabského světa: přestavba moci a autority Rami George Khouri
5. 2. 2008 Totální blokáda "největšího vězení pod širým nebem na světě" v Gaze a hrobové ticho Daniel  Veselý
2. 1. 2008 Další perzekuce v Saúdské Arábii Lukáš  Lhoťan