15. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2008

Blahopřeji Petru Uhlovi k jeho ceně

Musím zareagovat na diskuzi, jež se rozhořela na stránkách Vašeho média v souvislosti s udělením Karlovy ceny panu Petru Uhlovi, píše Jan Kriso. Předně bych rád podotkl, že panu Uhlovi k ceně gratuluji a vyjadřuji mu hluboké uznání za odvahu a pevný postoj, který projevuje v otázkách česko-německého soužití. Pan Uhl není ani v nejmenším můj intelektuální guru, s mnoha jeho názory zuřivě nesouhlasím, nicméně nemám nejmenších pochyb, že se jedná o člověka čestného a slušného...

...což si ovšem o typu Štěpán Kotrba nebo Milan Valach nemyslím ani náhodou. Oba totiž ve svých příspěvcích prezentovali takové množství nenávisti a omezenosti, jež je vyřazuje ze společnosti slušných lidí. Pozastavil bych se zejména nad příspěvky prvně jmenovaného. Dovolte mi jednu citaci: "Teď poděkoval Petr Uhl poděkoval sudetským Němcům za čest, které se mu dostalo, když mu dali Karlovu cenu. Takový nedostatek politické i lidské sebereflexe je udivující, nicméně u Petra Uhla možný a dnes už dokonce očekávatelný. Petr Uhl se narodil v roce 1941 a tak možná neví, co sudetští Němci v té době znamenali."

Uff, pan Kotrba se zjevně domnívá, že k tomu, aby někdo chápal postavení sudetských Němců v ČSR, musel v té době již být dospělý. Zároveň však dává najevo, že on sám ono postavení tedy chápe velmi dobře (což je ovšem od ročníku 1963 vcelku protimluv).

Pan Kotrba brojí proti přepisování historie a výsledků 2.světové války. Není v tom sám, naopak kráčí obklopen širokou suitou českých šovinistů od Václava Klause po Miroslava Grebeníčka. Vážení pánové, jsme v NATO (ač se to třeba některým z Vás nelíbí), se skřípěním zubů se dá říci, že patříme dokonce na Západ -- to znamená jediné; výsledky 2.světové války jsou už dávno přepsány (a já dodávám: Zaplať za to). Podezírám ovšem Kotrbu, že návrat k těm `původním` výsledkům by mu nebyl proti mysli...

Pan Kotrba nemá pravdu, když tvrdí, že Petr Uhl o svých sympatiích k sudetským Němcům dlouho mlčel. Ve skutečnosti byl totiž aktivní v diskuzích o tomto tématu již v sedmdesátých letech v dobách Charty...

Pan Kotrba se dopouští neuvěřitelných manipulací a zkratek při výkladu dějin ČSR od let 1918 do vyhnání (ano, vyhnání, mějte alespoň tolik slušnosti a nazývejte ten akt pravým jménem). Naprosto přehlíží, že ČSR vzniklo pod záminkou práva na národnostní sebeurčení, jež jaksi neplatilo pro podstatnou část jeho obyvatelstva. Nemá ani špetku pochopení pro situaci sudetských Němců v ČSR a podsouvá jim jen ty nejhorší motivy. Vůbec mu nejde o posouzení nějakého problému pokud možno z více úhlů, nýbrž pouze z jednoho; a to svého.

Pan Kotrba se rozhorluje, že obhajování sudetských Němců je zradou levice. Z čehož ovšem vyplývá, že násilné vysídlení a okradení milionů, jejichž jediným proviněním je jejich původ, patří k levicovým myšlenkám... Levice podle Stalina a Kotrby jedno jest.

Pan Kotrba je neuvěřitelně sprostý, když chce panu Uhlovi pro jeho aktivity, jejichž jediným motivem je humanita, plivat do tváře. Pan Kotrba je neuvěřitelně zlý a zapšklý, když naznačuje, že být podle jeho, měl by být Petr Uhl rovnou zastřelen.

Mějte prosím jako redakce na paměti, že psát články tvrdě odsuzující různé transfery obyvatel a politiky etnických čistek například v Kosovu či Palestině (se kterými nemohou občané ČR reálně nic dělat) a zároveň přehlížet, ba dokonce obhajovat stejná zvěrstva, jež jsme v minulosti napáchali `my` (a k nimž se můžeme zatraceně nahlas vyjádřit), z Vás nedělá nic jiného než pokrytce.

Při vší hořkosti, kterou ve mě probouzí některé příspěvky v BL, uznávám, že právě tento deník jako asi jediný rozproudil alespoň trochu debatu na toto téma. Děkuji panu Bártovi (i ostatním) za jeho příspěvek a doufám, že své rozhodnutí přestat přispívat do BL přehodnotí. Jeho články totiž patří k těm nejlepším a nejhodnotnějším, jež máte v archívu. Děkuji.

                 
Obsah vydání       15. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
15. 5. 2008 Rok 68 očima vidláka Jan  Kadubec
15. 5. 2008 Svoboda i pro vidláky František  Řezáč
15. 5. 2008 Nemáme co skrývat. A vy?
15. 5. 2008 Doktoři vyzývají k neprodlenému řešení narůstající epidemie dětského kuřáctví
15. 5. 2008 Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let" Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Modernizace KSČM?
15. 5. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
15. 5. 2008 Geostrategické pucle (aneb puzzle nejen radarové) Pavel  Barák
15. 5. 2008 Mezinárodní finanční trh jako monstrum, neboli Respekt před evolucí Uwe  Ladwig
15. 5. 2008 Boj proti chudobě a potravinové krizi Simone  Radačičová
15. 5. 2008 Kuba a koniec apartheidu Dušan  Krnáč
15. 5. 2008 Žádné náklaďáky, žádné stromy... Fabiano  Golgo
15. 5. 2008 Smysl tištěných novin Vratislav  Filler
15. 5. 2008 Groupe Guma Guar: Kolektivní identita - projekt pro Artwall Gallery
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Kritikové by se měli opírat o skutečnost. Vypadá to lépe Karel  Kouba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
15. 5. 2008 Petr Uhl Britským listům neodpoví
15. 5. 2008 Petr Uhl nehrál v Norimberku roli provokatéra Tomáš  Krček
15. 5. 2008 Odsun Petr  Wagner
15. 5. 2008 Blahopřeji Petru Uhlovi k jeho ceně
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
15. 5. 2008 V Čechách c.k. demokratické soudy neporušují všechny fyzikální, chemické a justiční zákony Wenzel  Lischka
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
14. 5. 2008 Vigilie
15. 5. 2008 Hledáme domov pro psa Daga
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008