30. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 4. 2008

Neoliberalismus, pojmy a česká translace

V Britských listech se s železnou pravidelností objevují texty teoretizující na ekonomické náměty, které mají několik zásadních rysů.

1. Jsou sice vždycky podepsány jménem, ale na autory se nelze kontaktovat. (Tak ve vydání prezentujeme čtenářské reakce, nikoliv autorské příspěvky, pozn.red.)

2. Bez výjimky zastávají ekonomii současného hlavního proudu, čili ortodoxně tržní.

3. Na konkrétnosti cizích textů reagují abstraktními argumenty a jedinečné příklady v nich vystavují soudu obecných pouček.

4. Vůči autorům, ale většinou i k celé čtenářské obci Britských listů, vystupují z pozice ekonomických didaktiků.

5. Pokud přímo neodmítají Keynesovy teorie, tak určitě pochybují o jejich smyslu.

6. S určitým stupněm despektu nakonec prezentují několik různorodých argumentů na ekonomické náměty, jakoby je již otravovalo neustále objasňovat notoricky nesporná fakta.

Poslední takovýto text, který jsem zaznamenal, byl vyvěšen v BL dne 22. 4 2008 pod názvem "Pojmy, dojmy a neoliberalismus", který polemizoval s textem "Wall Street a Washington giganticky selhávají - kam směřujeme?" ze dne 21.4.2008. Zaujalo mně tvrzení, cituji: "Autor totiž zřejmě neví o ekonomii vůbec nic. Jinak by věděl, že ekonomie není žádný zdroj kulturně-civilizačních vzorců, ale věda, snažící se popsat rozhodování lidí v prostředí vzácných, omezených zdrojů. Ekonomie popisuje, jak se lidé budou chovat v kapitalistickém i socialistickém prostředí". Konec citace. Právě samotný začátek tohoto citátu je totiž naprosto typickým pro jmenovaný druh pisatelů, o němž píši. Pro ně bez výjimky vždycky platí, že každý, kdo není vyznavačem jejich ekonomických názorů, ten prostě a jednoduše "neví o ekonomii vůbec nic". Opomíjím při tom fakt, že z textu předcházejícího citovanou pasáž plyne, že autor nekritizuje jednoho, ale minimálně hned dva autory. Autora jím kritizovaného článku v Britských listech a jeho překladatele, který přidal ještě vlastní souhrn.(Přitom však právě v článku "Pojmy, dojmy a neoliberalismus" byly věcné omyly, viz tato reakce ekonoma, pozn. red.)

Napsal jsem již v BL nejednou, naposledy v textu "Kardinální chybování levice" ze dne 18. 3. 2008, že současní zastánci svobodného trhu soustavně klamou naši veřejnost tím, že smíchávají do jedné doktríny nejméně tři oblasti lidského vědění. Jednak teze liberální politické filosofie, dále pak hypotézy neoliberální politické ekonomie a konečně zákonitosti vydedukované z dneska dominantního hospodářského prostoru, který já charakterizuji jako tržní prostředí ziskového podnikání s neregulovanou konkurencí, úvěrového financování a spekulativního kapitálu. Zmíněné hypotézy, teze a zákonitosti pak spojují do jediného paradigmatu, o němž neustále tvrdí, že je vědou. Při čemž skutečně tvrdá kriteria vědeckého poznání splňuje, a to ještě jen s velkou výhradou, pouze soustava zákonitostí získaných ze zkoumání současných hospodářských vztahů. Doslovnou tragedií dnešních ekonomů hlavního proudu je nejen to, že nerozlišují mezi závěry jimi obhajovaného typu politické filosofie, tezemi politické ekonomie neoliberalismu a prokazatelnými zákonitostmi současné mikroekonomie a makroekonomie, ale především pak fakt, že celý svůj trojkonglomerát dogmatizují , čímž z něj vytváří ideologii vládnoucí politické reprezentace.

Nechci příliš polemizovat s definicí ekonomie jako vědy, kterou autor čtenářům BL představuje jako údajný návod k chování v prostředí "vzácných, omezených zdrojů". Stačilo by mně, kdyby autor v té souvislosti osvětlil alespoň tři zásadní problémy. Docela rád bych si od něj přečetl alespoň pokus o analýzu, kolik procent lidí v globální vesnici se skutečně rozhoduje podle ekonomické vědy, a kolik naopak žádný stupeň volnosti ke svému "ekonomickému" rozhodování vůbec nemá, protože musí naprosto jednoznačně v životě vystačit s absolutním minimem, jež jejich chování plně determinuje.

Za druhé bych si od zastánců svobodného trhu rád prostudoval materiál, ve kterém by byl kvantitativní rozbor úspěšnosti rozhodnutí podnikatelů, finančníků a ostatních lidí, pokud se rozhodují opravdu jen podle ekonomických teorií. Kdysi jsem četl, že například šimpanz, vycvičený na vytahování obálek s daty, byl na burze cenných papírů stejně úspěšný jako průměrní makléři. Čímž se nikterak nechci dotknout makléřů, spíše zpochybňuji všechny teoretiky, redukujících košatou lidskou osobnost na homo economicus. A konečně za třetí, velmi rád bych si prostudoval dokumentaci o alespoň jediném, konkrétním veřejném prostoru, jehož lidské společenství se ortodoxně řídí pouze teoretickými zákony svobodného trhu, tedy absolutně bez jakýchkoliv regulací.

Od samých počátků translace plánovaného hospodářství ČSSR na tak zvané tržní v ČR, se problematika hospodářství programově ideologizovala. Bylo k tomu od samého počátku především užíváno matení pojmů, takže nejde o nějaký neduh pisatelů Britských listů, jak tvrdí Ondřej Palkovský. Noví ideologové zjednodušovali filosofii politiky, politickou ekonomii a hospodářské nauky, čímž je doslova zvulgarizovali. Vytvořili z nich následně populistická hesla, zdaleka ne jenom pro obluzování "lidu", ale především jako jednoduchý návod k rozhodování zákonodárců. Od prvních vládních kroků šlo o postupy, které s věcnou argumentací měly jenom málo co společného. Což mně osobně již v květnu 1990 dokumentoval dnešní prezident, když před zasedáním tehdejší federální vlády, v níž byl ministrem financí, mně řekl doslova: "Jak si vy (myslel tím odboráře, které jsem tehdy zastupoval), dovolujete připomínkovat připravovanou ekonomickou reformu. Vždyť tomu rozumíme jenom my!" Koho tím "my" pan Klaus myslel, jsem se od něj do dneška nedověděl, i když jsem to několikrát urgoval. Takže se domýšlím, že mezi ony "my" patří snad i autor mentorského textu, který si zde dovoluji komentovat?

Závěrem chci jenom zdůraznit, že všichni, kdo dneska vytváří teorie o jakýchkoliv hospodářských vztazích, kdo konstruují "vědecké" teorémy v oblasti ekonomie, či kdo se věnují jen publicistice v těchto oborech, se dopouštějí jedné kardinální chyby. Ve všech svých výrocích, vzorcích, křivkách, tezích a konečně i celých teoriích, do svých úvah nezačleňují mocenské vlivy, ať již ekonomické, politické, či jiné. Reálná moc je totiž v praxi tím opravdu dominantním vlivem, který určuje nejen ekonomické rozhodování, ale i ostatní chování. V dobách až krizového nedostatku zdrojů pak jde o vliv absolutně jediný.

                 
Obsah vydání       30. 4. 2008
1. 5. 2008 Máj pro dělníky, sufražetky i katolíky Štěpán  Kotrba
1. 5. 2008 1. máj : shromáždění
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
1. 5. 2008 Michael  Marčák
1. 5. 2008 ČSSD pomohla vládě vyslat vojáky do úderných akcí USA v Afghánistánu Andrea  Cerqueirová
30. 4. 2008 Britská MI5 si objednávala v Pákistánu mučení osob obviněných z terorismu
30. 4. 2008 "Fog of War" nad Brdy? Karel  Dolejší
1. 5. 2008 Proč Condoleeza také nepodepsala (prozatím)? Jaroslav  Kuba
1. 5. 2008 První zaměstnanci ČST vzpomínali na začátky televizního vysílání
1. 5. 2008 Ponořte se s námi do hlubin historie
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
1. 5. 2008 Michael  Marčák
30. 4. 2008 ODS na pražském magistrátu: Modleme se, aby šlo jen o tupost, či korupci Bohumil  Kartous
30. 4. 2008 Proč jsem si koupil nový deštník po návštěvě léčebny dlouhodobě nemocných Wenzel  Lischka
30. 4. 2008 Řízená péče ve zdravotnictví - proboha, ne z USA! Petr  Wagner
30. 4. 2008 Věda je součástí národní kultury František  Řezáč
30. 4. 2008 Jak budou demonstrovat antikomunisté? Vladimír  Tupáček
30. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? část II. Josef  Brož
30. 4. 2008 Výstava a tematický večer o roce 1968 v Československu
30. 4. 2008 Pokořená kóta 718 Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Vyjádření Ivana Davida k odvolání z funkce ředitele PL Bohnice
30. 4. 2008 Jak se dělá historie: 1968 jinde a jinak Michal  Vimmer
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu
30. 4. 2008 Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001
30. 4. 2008 Bolívie: Santa Cruz rozhodne Simone  Radačičová
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny
30. 4. 2008 Věnec sonetů Jaroslav  Seifert
30. 4. 2008 Vláda prý prosazuje své představy téměř bez výjimky silou koaličních hlasů Jan  Sova
30. 4. 2008 Neoliberalismus, pojmy a česká translace Stanislav A. Hošek
30. 4. 2008 Férová škola
29. 4. 2008 Podpořme společně akci Greenpeace
29. 4. 2008 Fico varuje pred energetickou vojnou v Európe
29. 4. 2008 Jak jsem sežral koně Milan  Daniel
29. 4. 2008 Brdské jaro 2008 Pavel  Čámský
29. 4. 2008 Obrodný proces v Semilech
29. 4. 2008 Dva tisíce slov
30. 4. 2008 Vznik KANu Jiří  Jírovec
29. 4. 2008 Vaše nynější krize Ivan  Sviták
29. 4. 2008 O tom, co se dělo v Československu před čtyřiceti lety, se neví nic Jan  Čulík
29. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? Josef  Brož
29. 4. 2008 Objektivně na rok 1968 pohlédnou až příští generace Boris  Cvek
29. 4. 2008 Skutečná alternativa se může zrodit z praxe, ne pouze v pracovnách filosofů Michael  Kroh
30. 4. 2008 University of Nottingham: A new post of Lecturer in Russian Studies
29. 4. 2008 Krátká paměť voličů, aneb Slabá stránka zastupitelské demokracie Uwe  Ladwig
29. 4. 2008 Schwarzenberg Rice Bush! Ivan  Větvička
30. 4. 2008 Hospodaření OSBL za březen 2008