30. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 4. 2008

Věda je součástí národní kultury

Na této, poněkud obrozenecky znějící větě, se shodla většina účastníků besedy u kulatého stolu, kterou pořádala dne 29. dubna 2008 pražská pobočka Nadace Konráda Adenauera (dále NKA). O této politicko-vzdělávací instituci, blízké německé CDU jsme psali v článku "Současnost místního novinářství" 10. března 2008.

Vedoucí pražské pobočky pan Gehring přivítal v přívětivém prostředí bývalé sladovny krušovického pivovaru, přestavěné na konferenční místnost, reprezentativní výběr osobností z evropského, německého a českého prostředí, které mají co říci k tématu besedy:

Výzkum, vývoj a inovace -- faktory ekonomického růstu. Auditorium sestávalo z novinářů, bývalých i současných akademiků z českých univerzit, zástupců průmyslových podniků, kterým jsou efekty výzkumu pro inovace jejich výrobků určeny a také politiků celostátního i lokálního významu.

Besedu řídil decentním způsobem pan Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin a moderátor nedělních popoledních debat na Primě. Úvodní pasáž doplnil pan Bernard Bauer, člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory, která před deseti lety iniciovala konání tzv. Krušovických rozhovorů, jejichž jubilejní, desátou částí se takto uvedená beseda stala.

První blok zahájila paní Dr. Marianne Paasi (Finsko) z generálního ředitelství pro výzkum Evropské komise. Z výčtu čísel a programů EU v dané oblasti uveďme alespoň požadavek 3% z HDP na výzkum a vývoj, které by země společenství měly na tento účel věnovat. Kvótu splňují právě skandinávské státy, ČR je někde na polovině, přičemž, jak vyplynulo z diskuse, je vedle objemu vynakládaných prostředků důležité jejich účelné využití. Paní Paasi také odpověděla na dotaz, proč jsou skandinávské země tak příkladné třeba v oboru informačních technologií (IT).

V její odpovědi byl obsažen jeden zajímavý aspekt, totiž, že i věda a výzkum má mít cosi jako národní charakter -- v případě skandinávských zemí je to řídké osídlení a touha či motivace přiblížit se jeden druhému.

Ostatně, asi není neznámo, že úspěchy USA v oblasti výzkumu a vývoje lze zčásti přičítat otevřenosti, zvědavosti a, dejme tomu naivitě až vlezlosti severoamerické povahy. Na druhé straně zakřiknutost, vyježděné koleje a klídek -- doplň si kdekoliv, zvláště u nás, vědě a výzkumu neprospívají.

Právě o neekonomických motivačních faktorech vědců a výzkumníků hovořili v následujících vystoupeních dva zástupci Institutu pro hospodářský výzkum v Halle Prof. Ulrich Blum, jeho prezident a Dr. Jutta Guenther.

Jakým psychologickým působením může manažer získat ze znalostí podřízených nápady a inovace? Kde pomáhají metody soutěže a kde naopak trh působí negativně? Jaký je vliv velikosti podniků v aplikovaném výzkumu? Je vůbec možné v základním výzkumu "stanovit priority" či se jedná o nezávislý kulturní proces sestávající z řady pokusů a omylů? Objevy v oboru jaderné fyziky či mikrovln čekaly na své průmyslové aplikace desítky let, přičemž v době svého vzniku byly vědeckými a státními autoritami prohlášeny za typické "slepé uličky a hry vědců" bez možnosti praktického využití.

Druhý diskusní blok patřil vystoupením českých účastníků Krušovických rozhovorů. Vládní reformní politiku obhajovala paní Miroslava Kopicová, místopředsedkyně rady pro výzkum a vývoj. Předseda AV ČR profesor Václav Pačes s ní sice přímo nepolemizoval, ale spíše poukázal na odlišnosti a deficity evropského a českého prostředí vůči Japonsku a USA, kde na rozdíl od nás mezeru mezi "netržním" základním výzkumem a oblastí průmyslových aplikací překlenují komerční firmy s právě takovou náplní již typicky ziskové a tedy tržně konfromní činnosti. To zatím Evropa a ČR nemají.

Vystoupení senátora prof. Jiřího Zlatušky pak bylo již vůči vládní reformě výrazně polemické a označilo ji za amatérský pokus, dávající přednost rychlosti před kvalitou. V České republice není využíván základní potenciál nápadů a objevů, nacházející se především v hlavách studentů vysokých škol. Chybí věcná a personální provázanost tohoto potenciálu mezi školami a podniky, které by ho měly využívat ve vlastním zájmu jako hlavního faktoru své konkurenceschopnosti.

Vývody prof. Zlatušky do značné míry korespondují s rešeršemi autora článku, které si dělal před odjezdem na rozhovory v jednom plzeňském podniku špičkové úrovně s bývalými absolventy vysoké školy, jejíž kampus je od podniku vzdálen asi jeden kilometr. Laskavý čtenář si jména podniku a školy sám snadno doplní.

Závěrečný diskusní blok patřil zástupcům podnikové sféry a politikům ze Senátu PČR a Evropského parlamentu. Ředitel vnějších vztahů podniku Škoda Auto pan Radek Špicar poukázal na potíže, které má firma se získáváním absolventů technických oborů pro své vývojové oddělení. I v Mladé Boleslavi působí přitažlivost lepších platových podmínek pro tyto lidi v Praze, ačkoliv nástupní plat u Škody Auto činí 35 000,- Kč (V Plzni 22 000 Kč,-).

S nedostatkem absolventů technických oborů se potýká i Německo, jak v diskusi připomněl pan Gehring z NKA. V České republice stále působí větší atraktivita oborů netechnických, kde může úspěšný kariérní růst -- nejen v Praze -- znamenat např. v oboru ekonomie během tří let dvoj- až trojnásobný plat vůči inženýrovi, nejen strojaři.

Zdánlivě vyšší platy v oborech IT jsou se strojaři srovnatelné, neboť práce v oboru informačních technologií znamená enormní časovou a odpovědnostní zátěž, která musí být zaplacena. A nejedná se o výzkum či vývoj ve vědeckém smyslu i když si to tak někdy říká. I další příspěvky, např. Ing. Jiřího Vyskočila, vedoucího výzkumně vývojového oddělení středně velkého podniku z oboru ochrany povrchů či senátora za ODS RNDr. Miroslava Škalouda, provokovaly k diskusi, ale čas určený pro letošní Krušovické rozhovory byl již vyčerpán.

Na závěr poděkoval poslanec Evropského parlamentu pan Dr. Jaroslav Zvěřina Nadaci Konráda Adenauera a osobně panu Gehringovi za přípravu, organizaci a skvělé personální obsazení diskusního dne v Krušovicích a vyslovil přání, aby věda i nadále byla součástí české kultury v kontextu evropském i světovém.

                 
Obsah vydání       30. 4. 2008
1. 5. 2008 Máj pro dělníky, sufražetky i katolíky Štěpán  Kotrba
1. 5. 2008 1. máj : shromáždění
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
1. 5. 2008 Michael  Marčák
1. 5. 2008 ČSSD pomohla vládě vyslat vojáky do úderných akcí USA v Afghánistánu Andrea  Cerqueirová
30. 4. 2008 Britská MI5 si objednávala v Pákistánu mučení osob obviněných z terorismu
30. 4. 2008 "Fog of War" nad Brdy? Karel  Dolejší
1. 5. 2008 Proč Condoleeza také nepodepsala (prozatím)? Jaroslav  Kuba
1. 5. 2008 První zaměstnanci ČST vzpomínali na začátky televizního vysílání
1. 5. 2008 Ponořte se s námi do hlubin historie
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
1. 5. 2008 Michael  Marčák
30. 4. 2008 ODS na pražském magistrátu: Modleme se, aby šlo jen o tupost, či korupci Bohumil  Kartous
30. 4. 2008 Proč jsem si koupil nový deštník po návštěvě léčebny dlouhodobě nemocných Wenzel  Lischka
30. 4. 2008 Řízená péče ve zdravotnictví - proboha, ne z USA! Petr  Wagner
30. 4. 2008 Věda je součástí národní kultury František  Řezáč
30. 4. 2008 Jak budou demonstrovat antikomunisté? Vladimír  Tupáček
30. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? část II. Josef  Brož
30. 4. 2008 Výstava a tematický večer o roce 1968 v Československu
30. 4. 2008 Pokořená kóta 718 Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Vyjádření Ivana Davida k odvolání z funkce ředitele PL Bohnice
30. 4. 2008 Jak se dělá historie: 1968 jinde a jinak Michal  Vimmer
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu
30. 4. 2008 Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001
30. 4. 2008 Bolívie: Santa Cruz rozhodne Simone  Radačičová
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny
30. 4. 2008 Věnec sonetů Jaroslav  Seifert
30. 4. 2008 Vláda prý prosazuje své představy téměř bez výjimky silou koaličních hlasů Jan  Sova
30. 4. 2008 Neoliberalismus, pojmy a česká translace Stanislav A. Hošek
30. 4. 2008 Férová škola
29. 4. 2008 Podpořme společně akci Greenpeace
29. 4. 2008 Fico varuje pred energetickou vojnou v Európe
29. 4. 2008 Jak jsem sežral koně Milan  Daniel
29. 4. 2008 Brdské jaro 2008 Pavel  Čámský
29. 4. 2008 Obrodný proces v Semilech
29. 4. 2008 Dva tisíce slov
30. 4. 2008 Vznik KANu Jiří  Jírovec
29. 4. 2008 Vaše nynější krize Ivan  Sviták
29. 4. 2008 O tom, co se dělo v Československu před čtyřiceti lety, se neví nic Jan  Čulík
29. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? Josef  Brož
29. 4. 2008 Objektivně na rok 1968 pohlédnou až příští generace Boris  Cvek
29. 4. 2008 Skutečná alternativa se může zrodit z praxe, ne pouze v pracovnách filosofů Michael  Kroh
30. 4. 2008 University of Nottingham: A new post of Lecturer in Russian Studies
29. 4. 2008 Krátká paměť voličů, aneb Slabá stránka zastupitelské demokracie Uwe  Ladwig
29. 4. 2008 Schwarzenberg Rice Bush! Ivan  Větvička
30. 4. 2008 Hospodaření OSBL za březen 2008