14. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2008

Není to tak jednoduché

Aktivista hnutí Ne základnám Václav Novotný napsal závažný text, který publikujeme níže, a který měl být podle našeho názoru přednesen - možná ve zkrácené formě - na sobotním shromáždění. (JČ)

Dovolím si čtenářům poodhalit něco z kuchyně iniciativy Ne základnám. Než budu pokračovat, pojďme si vyměnit místa, tj. pan Čulík bude jeden z koordinátorů iniciativy jednajcí odpůrce radaru, pocházejících ze spektra občanů ČR a tím i politických stran. Co by řešil jako koordinátor?

Za prvé je nutné si vysvětlit časové možnosti, které koordinátoři i aktivisté mají. Někteří občané přehlížejí, že veškerá činnost iniciativy a všech jejích příznivců je realizovaná v souběhu s nutností zabezpečit pro sebe a svojí rodinu příjmy, musí tudíž pracovat (nebo chodit do školy)a ve všech volných chvílích pracovat pro iniciativu. Iniciativa není profesionální sdružení aktivistů, ani není placena všemi občany, tak jako jsou poslanci, vláda, politické strany, zastupitelé, policisté, soudci atd..

K pochopení.

Každý, kdo si myslí, že on by to dělal lépe, profesionálněji má možnost vytvořit vlastní region, vlastní skupinu občanů, kteří odmítají radar, naplánovat se skupinou akci a realizovat ji.

Není to tak jednoduché. Minimálně to znamená spoustu vlastního času obětovaného činnosti iniciativy a zde plati boj "Davida proti Goliášovi ".

V časových možnostech od ledna roku 2008 a počtu proběhlých akcí do dnešního dne, nebyl alegorický pochod 15.3.08 profesionální, ale to nebude žádná z pořádaných akcí. Příprava protestního alegorického pochodu si vyžádala nespočet hodin, spánek řady dobrovolníků se snížil na nezbytné minimum.

Z chyb se učíme a jsme vděčni za každou konkrétní připomínku k organizaci našich akcí, které nás profesionalitě přiblíží.

Iniciativa uvažovala k této akci o ztvárnění a nutosti naplnit souběh celosvětové akce pořádané k tomuto dni, odmítnutí válek, násilí, odmítání radaru a cizích vojsk. Proto zvolila název v pozvánce protestní alegorický pochod, Ne radaru, Ne cizím vojskům, ČR 1938, 1968, 2008, Írán 2003, Írán 2008?

Dvacetimetrový nápis byl:

Svět bez válek je možný

Svět bez válek je nutný

Mylně je tento pochod intrepetován jako demonstrace.

I na reklamním banneru v Britských listech je uvedeno protestní alegorický pochod. Řada občanů to takto vnímala, jiní měli za to, že se bude jednat o masovou demonstraci.

Demostrace v okamžiku předkládání smluv k pobytu cizích vojsk a realizaci radaru přijde.

Máme zpětné vazby a víme, že řada občanů, kteří tvoří část těch 66% občanů odmítající radar, jsou na druhé straně zahnány do letergie, trudnomyslnosti, poraženectví s tím, že je už rozhodnuto.

Z té kuchyně, co občané ani Britské listy nevědí.

Máme za dobu protestů poznatky, jak se mění podmínky k pořádání jakékoliv demonstrace. Jakým způsobem dostat informaci mezi občany. Není aktivisty v Praze, který by nezaplatil 1000,- Kč policii pokutu za plakátování. Osobně jsem si útok 4 policejních aut, ze kterých vyskákalo 8 policistů na mě a kolegyni při plakátování, užil.

Následovalo postavte se ke zdi, potom otočte se obličejem ke kameře (ty které jsou zavěšeny na ulicích), ať vás můžem identifikovat. Když jsem odvětil, že dojdu na služebnu k sepsání protokolu, tak došlo na vyhrožování pouty. Shodou okolností jsem na tom samém místě byl druhý den a viděl chlapce, jak plakátuje, přes ty naše demonstrační, plakáty hudební skupiny. Bylo to pod stejmou pouliční kamerou. Chodil sem za chlapcem dost dlouho v očekávání nájezdů 4 policejních aut. Nedočkal jsem se ani jednoho. Je rozdíl mezi plakátem svolávajícím demonstraci a pakátem k vystoupení hudební skupiny.

Je pryč doba, kdy jsme plakát v červnu roku 2007 vylepili a vydržel tam do doby pořádání akce. K včerejšímu protestnímu alegorickému pochodu mizely plakáty do 24 hodin. Byla nasazena masivní reklamní kampaň jiné firmy, která zaplnila všechny dostupné plochy. Vylepení našeho plakátu bylo okamžitě přelepeno. Za našimi aktivisty chodil občan v civilu, monitoroval jejich činnost a poté zavolal policii.

Je pryč doba, kdy bude možné pomocí vylepených plakátů informovat občany o zamýšlené demonstraci.

Není možné nás srovnávat s profesionální kampaní jako mají politické strany, kde pakáty jsou všude, nikdo je ve větší míře nestrhává, policie nikoho za to plakátování nepokutuje. Nikdy iniciativa nebude mít finanční prostředky na placenou reklamní kampaň. Je to opravdu boj Davida a Goliáše.

Jelikož už nějaký pátek pamatuji, mohu hodnotit postoje a postupy řady medií a deníků. V převážné míře jde o postoje, kdy o odpůrcích radarů se nepíše, v řadě případů jde u deníků o otevřenou podporu plánů k realizaci radaru u nás, zdůvodněného evropskou bezpečností. Vyjímkou je Právo a to omezeně, Haló noviny odmítají radar a obsahově odpovídají i profilu politické strany.

Kdo sleduje vysílání ČT, zpravodajství, Dobré ráno a bude se držet zásady vyváženosti a objektivnosti, vidí neustálou masáž občanů republiky, kdy radar je brán jako hotová věc. Dobré ráno ČT v tom překonává všechny mety. Níže uvedu otázky a tvrzení, která nikdy v ČT i dalších televizních stanicích nezazněla a nezazní.

V současné době v ČR neprobíhá nic jiného než sprostá normalizace.

Volba salámové metody, metody zdržování, mlžení jako vládní strategie, dokonale předváděná jednou z koaličních stran při rozhodování o radaru, vnitrostranickém referendu, speciálním referendu je toho ukázkou.

Iniciativa Ne základnám je proti masmédiím znovu Davidem proti Goliášovi.

Iniciativa Ne základnám si láme hlavu jak řešit problematiku informování občanů. Jaký model zvolit, když plakátování bude úplně znemožněno, jak je nejlépe oslovit.

Proti lžím a polopravdám, které jdou z vlády se vždy zejména v nozmalizovaném stavu společnosti velmi špatně bojuje a lži vyvracejí.

První lží, kterou nikdo nevyvrací je tvrzení, že radar řeší bezpečnost Evropy. Šokující poznání, že se nikdo v televizi, denících nezmohl na jasné a nezvratitelné stanovisko, že radar v Brdech není technicky schopen zjistit rakety krátkého a středního doletu, které by byly odpáleny ve vzdálenosti 4000 km.

Paprsek radaru z Brd vidí např. cíle nad Íránem ve výšce nad 300 km. Tam se žádná raketa středního a krátkého doletu nikdy pohybovat nebude.

Tento závěr mi pan Klvaňa nevyvrátil, hodnotil to slovy, že je nutné vybudovat v systému další radar (menší) někde u Kaspického moře.

Kromě Topolánka, bylo Dvořákem MO, Jahodou MZV a Klvaňou jasně řečeno, radar je proti Rusku a jeho mezikontinentálním střelám.

Ohánění se evropskou bezpečností je bohapustá lež.

Podle mého mínění Rusko nemá důvod k útoku ani vzhledem ke klimatickým globálním změnám, či nedostatku energetických zdrojů. To neplatí o jiných.

Druhou lží, kolosální, je tvrzení o zvýšení bezpečnosti ČR, přehlížení prezentované informace o faktu, že radar bude modernizován. Jeho technické schopnosti, parametry budou nesrovnatelné s doposud existujícím radarem. Tento nový druh radaru se bude zkoušet kde? V ČR. Stáváme se zkušebním polygonem.

Nikdo neví a vědět nebude, jaké skutečné budou schopnosti radaru. Mohli bychom se přidržet prořeknutí Vondy, radar v Brdech nás ochrání i bez antiraket z Polska, nebo prořeknutí Parkanové, věci trezorové budou dalších 50 let. Mimochodem pro nečekaný útok ze vzduchu z území ČR by v tomto případě musel být radar v provozu 24 hodin, zejména s přihlédnutím, že letiště Ruzyň je vzdálená od plánovaného radaru 50 km a od leteckých koridorů ještě méně. Bude mít radar v Brdech takové schopnosti, že nebude potřebovat další obranné prvky?

Zájmem vlády,obou komor parlamentu, masmédií by měla být obrana a ochrana občanů a jejich životů. Jejich zájmem to není.

Je zřejmé, že jde o nové geopolitické uspořádání světa. Jakou ostudnou roli v tom ČR bude hrát?

Ano, mám také sen, že to lidé nevzdají tak, jako to nehodlám vzdát ani já.

Toto si bude muset každý rozhodout v sobě sám a nést i tu vlastní zodpovědnost za budoucnost, přesto že si mnozí myslí, to se mě netýká, já jsem to nerozhodl. Je to největší omyl pasivních hráčů v tého novodobé hře o budoucnosti světa.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2008
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
15. 3. 2008 Sobotní protiválečná demonstrace v Londýně
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Americký dolar poklesl na rekordní minimum
14. 3. 2008 Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! Michael  Hauser
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?
14. 3. 2008 ZÍTRA POCHOD PRAHOU: Ne radaru -- ne cizím vojskům
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 ANALÝZA: Co se stalo Topolánkovi po volbě prezidnta? Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Stalo se: Před 25 lety unesli povstalci UNITA v Angole 66 československých občanů
14. 3. 2008 Dcera nepřítele státu: Psychologické vlivy na děti obětí 50. let Jana  Švehlová
14. 3. 2008 Dcery padesátých let
14. 3. 2008 Robokamery pro zpravodajskou televizi Z1 stejné jako u goril Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 "Zveřejnili jste o mě nepřesné a nepravdivé informace. Uveďte je na pravou míru." Jiří  Čunek
14. 3. 2008 Čína přiznala, že tibetští mniši protestují
14. 3. 2008 Ida Chickenová Edgar Lee Masters
14. 3. 2008 Česká televize získala ocenění "Dobrá značka 2008"
13. 3. 2008 Studie Pentagonu: Bushova administrativa lhala o vazbách Iráku a Al-Kaidy
14. 3. 2008 Dvě poznámky k ne-diskusi o sudetoněmeckých záležitostech Eva  Hahnová
13. 3. 2008 Sudetoněmecký landsmanšaft v Praze: Diskutovat s vámi nebudeme
14. 3. 2008 Otázky vrchnímu pražskému Sudeťákovi Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Kubánci nyní smějí vlastnit počítač Fabiano  Golgo
13. 3. 2008 Poetismus Karel  Teige
12. 3. 2008 O americkém vzpomínání Eva  Hahnová
14. 3. 2008 Transafghánský plynovod: pointa nových strategických plánů v Afghánistánu
13. 3. 2008 Cena ropy překonala rekordních 110 USD za barel
14. 3. 2008 Lovelock a "vědecky" puncovaná beznaděj Karel  Dolejší
14. 3. 2008 Pokleslá forma a nepřesnosti Jan  Rovenský
13. 3. 2008 NATO nespěchá na protiraketovou obranu
14. 3. 2008 Záměna léků je naprosto správná Wenzel  Lischka
14. 3. 2008 Válka, kterou Mašínové nerozpoutali Pavel  Urban
14. 3. 2008 Únava ze Sarkozyho, III. část Josef  Brož
13. 3. 2008 VOV: Tři kandidáti do Rady Českého rozhlasu neměli lustrační osvědčení
13. 3. 2008 Guardian: Jsou skutečně dnešní Spojené státy jako Československo v roce 1975?
13. 3. 2008 Zeitgeist s českými titulky Jan  Zeman
13. 3. 2008 Tamáš odcestoval do USA, setkal se s Chomskym
13. 3. 2008 Barroso varoval Česko před podrazem na Evropskou unii
13. 3. 2008 Lidé, pronásledovaní stalinským režimem, žijí dnes v bídě
13. 3. 2008 Školy nejsou téma pro referendum -- ostatně radar také ne, tak čemu se divíme
13. 3. 2008 O soudnictví a cizích loukách Petr  Hajn
13. 3. 2008 Exekutor po česku jako katův pohůnek Aleš  Uhlíř
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení
12. 3. 2008 Homo economicus jako mýtus František  Koukolík
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008