17. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2008

Topolánkova vláda má plnou hubu antikomunismu, ale co oběti?

Není vám stydno, pane ministře?

Jak rozhoduje (po roce) Petr Nečas

Postižený občan: Od 25. 8. 2005 jsem uznán plně invalidním. Po čtyřech měsících čekání a ujišťování o prošetřování mi ČSSZ sdělila, že nárok na invalidní důchod nevznikl. Zůstal jsem zcela bez prostředků. ....
.... Můj otec byl v r. 1952 zatčen StB, odsouzen za velezradu na 11 let. V listopadu 1953 ve vězení
(v uranových dolech, pozn. red.) na leukémii zemřel. V roce 1991 byl plně rehabilitován. Jako pozůstalý mám nárok za každý měsíc jeho věznění na 20 Kč k důchodu. Tato částka mi stále nepřichází. ČSSZ vyřízení trvá déle než vlastní rehabilitace. ...

Petr Nečas, po roce: Nevyhovuji vaší žádosti ze dne 22. 1. 2007 o odstranění tvrdosti, která se podle Vašeho názoru vyskytla při provádění sociálního zabezpečení. Nárok na přiznání invalidního důchodu vám nevznikl.

Britské listy mají k dispozici pozoruhodnou korespondenci.


Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
Ministr
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

22. ledna 2007

Věc: Žádost o zmírnění tvrdosti zákona (par, 6 zák. č. 155/1995 Sb)

K přiznání nároku na plný invalidní důchod mi chybí v posledních deseti letech do odpracovaných pěti let rok a tři měsíce. V roce 2000 - 2001 jsem pečoval o osobu blízkou (matku) a pobíral jsem příspěvek 3500 Kč. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl na Úřadu městské části Praha 4 informován o nutnosti přihlásit se na SSZ, tato dobu (6 měsíců) mi nebyla do nároku započtena. Po smrti matky jsem vzhledem k věkové diskriminaci obtížně sháněl zaměstnání. Byl jsem nucen brát krátkodobé zaměstnánÍ (např. obsluha veřejných WC) a to na dohodu o pracovní činnosti. Poslední zaměstnání bylo na termínovanou dohodu o provedení prace v Naději od 1. 11. 2004 do 30. 4. 2005.

Pak jsem onemocněl. Moje diagnóza je DG I 48 srdeční choroba (fibrilace a flutter síní). Od 27. 7. 2005 jsem byl veden na úřadu práce v Praze 4. Od 10. 8. do 25. 8. 2005 jsem byl hospitalizován na III. interně Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí. V pracovní neschopnosti jsem byl do 31.3. 2006. Od 16. 2. 2006 jsem byl uznán plně invalidním. Po čtyřech měsících čekání a ujišťování o prošetřování mi ČSSZ sdělila, že nárok na invalidní důchod nevznikl. Zůstal jsem zcela bez prostředků. Byl jsem nucen požádat o předčasný starobní důchod. Ten mi byl přiznán ve výši 5157 Kč. V té době mi bylo 59 let a do starobního důchodu jsem měl ještě tři roky. Pracoval bych, jako jsem pracoval celý život, kdybych byl zdráv a sehnal normální zaměstnání. Podal jsem odvolání a byl jsem pozván na přezkoušení zdravotního stavu na LPK MPSV v září 2006. Zdravotní stav byl potvrzen (pracovní neschopnost 80 %) a začátek invalidity posunut od 25.8. 2005, kdy skončila hospitalizace v nemocnici. Můj zdravotní stav je stále špatný. Znovu jsem byl hospitalizován v září 2006.

Jsem středoškolák, od svých 18 let (od r. 1965 do r. 1997) jsem pracoval. Jsem svobodný, bezdětný a podstatnou část života jsem pracoval a odváděl nejvyšší daně. Dnes jsem odkázán na pomoc své sestry, protože nájemní garsoniéru, kterou jsem obýval, jsem z finančních důvodů musel opustit. Kdybych nemohl bydlet u sestry, která je v invalidním důchodu, v nájemním bytě o velikosti necelých 40 m, skončil bych na ulici. Ze zkušenosti ze svého zaměstnání v Naději vím, jak snadno se v obtížné životní situaci člověk ocitne bez pomoci na ulici.

Jen na závěr: Můj otec byl v r. 1952 zatčen StB, odsouzen za velezradu na 11 let. V listopadu 1953 ve vězení (v uranových dolech, pozn. red.) na leukémii zemřel. V roce 1991 byl plně rehabilitován. Jako pozůstalý mám nárok za každý měsíc jeho věznění na 20 Kč k důchodu. Tato částka mi stále nepřichází. ČSSZ vyřízení trvá déle než vlastní rehabilitace. Nyní v lednu mi byl zvýšen důchod o 300 Kč. K tomu jen dodávám, že za léky měsíčně zaplatím cca 400 Kč.

Vážený pane ministře, doufám že přihlédnete k těmto skutečnostem, a žádám vás o zmírnění tvrdosti zákona, abych mohl pobírat plný invalidní důchod,.

Děkuji za pochopení mé svízelné situace a prosím o možnost ji řešit.

Vojtěch Voříšek (adresa) Praha 4

21.8.2006, Jan Čulík: Starejte se o maminku, přijdete o invalidní důchod ZDE

Ministr Nečas ROK neodpověděl. Pak napsal ROZHODNUTÍ a poslal ho na nesprávnou adresu:


V Praze dne 15.ledna 2008
Č.J. 2007/56034-32
r.č.(...)

Rozhodnutí

Podle ustanovení par. 4 odstavce 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jsem rozhodl takto:

nevyhovuji

vaší žádosti ze dne 22. 1. 2007 o odstranění tvrdosti, která se podle Vašeho názoru vyskytla při provádění sociálního zabezpečení v souvislosti s aplikací par. 40 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a

nepromíjím

podmínku stanovenou ustanovením par. 40 odstavce 1 písmeno f) zákona, tj. podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod.

Odůvodnění

Ze spisové dokumentace, kterou jsem měl při svém rozhodování k dispozici, vyplývá, že nárok na přiznání invalidního důchodu vám nevznikl, neboť jste v posledních deseti letech před vznikem plné invalidity, tj.před 16.2. 2006, nezískal potřebných 5 let pojištění, ale pouze 3 roky a 264 dnů pojištění.

RNDr. Petr Nečas
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí.

                 
Obsah vydání       17. 3. 2008
17. 3. 2008 "Brdský" radar je už v Čechách? Štěpán  Kotrba, Boris  Valníček
17. 3. 2008 Není vám stydno, pane ministře?
17. 3. 2008 Policie lže, když tvrdí, že bránila střetu neonacionalistů s protiradarovými demonstranty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Hloupost antikomunistů a hloupost "komunistů" se vzájemně potřebují Ondřej  Slačálek
16. 3. 2008 Být nalevo není zločin
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
17. 3. 2008 Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch Jan  Májíček, Lukáš  Kantor
17. 3. 2008 Jan Neoral vystoupil jako profesionál Jan  Čulík
17. 3. 2008 Statitisíce příznivců prezidenta Bushe v ČR odmítly americký radar Milan  Daniel
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
17. 3. 2008 Jasná hesla a silný hlas Karel  Košťál
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
16. 3. 2008 K čemu taková "demonstrace"? Pavel  Čámský
17. 3. 2008 Radar, Irák, Kosovo a petice Jan  Kavan
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Omluva
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Yee Bow Edgar Lee Masters
17. 3. 2008 Tibetské rozpaky Ivan Odilo Štampach
17. 3. 2008 Všední den pod hákovým křížem Richard  Seemann
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"
17. 3. 2008 Nesouhlasím se zevšeobecňováním
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Dostávám minimální mzdu a zůstane mi jen o 1000 Kč měsíčně víc než bych měl v ČR
17. 3. 2008 Rozdíl mezi Independentem a českým tiskem Boris  Cvek
17. 3. 2008 Nerozumím Martině Navrátilové Boris  Cvek
17. 3. 2008 Slibem nezarmoutíš Václav  Votava
17. 3. 2008 Lékař o politice: Prostě a jednoduše, aneb proč potřebujeme radar a NATO
17. 3. 2008 Zemřel prezident České muslimské obce
17. 3. 2008 Poměry na Kubě Petr  Wagner
17. 3. 2008 Obstrukce na Kubě s užíváním internetu
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008