14. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2008

ŽENY NEJSOU MÉNĚCENNÉ BYTOSTI, PANE KLAUSI

Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost?

Klausovo chování, jak ho popisuje Jana Bobošíková, je především velká sprosťárna - vůči voličům i manželce. Ne náhodou se v anglosaských (ano, tvrdě protestantských!) zemích právem argumentuje, že politik, který lže manželce, je nedůvěryhodný postihuje to integritu osobnosti.

Jeden student mi v Ostravě blábolil, že politikové jako Klaus, Topolánek či Paroubek si v soukromém životě smějí dělat, co chtějí, a nikomu do toho prý nic není. Neznalost toho, jak to chodí ve vnějším světě, je mezi některými studenty otřesná. Studentovo tvrzení je směšné: Lžete-li manželce, budete lhát i voličům. Něco takového se normálně považuje v anglosaských zemích u politika za nepřípustné a politik, páchající z titulu své funkce, manželskou nevěru, z toho mívá obrovský skandál, pokud rovnou není donucen k rezignaci. V normálnějších demokratických zemích totiž opravdu není zvykem, mít za politiky lháře. V ČR se to ovšem tak nebere, Topolánek lže v parlamentě, jako když tiskne, a média to vůbec nezaznamenají, teď se k němu manželskou nevěrou (?) přidává Klaus. Země má takové politiky, jaké si zaslouží.

Všechny ty kecy o tom, jak je ten Klaus skutečně machistický, že se mu v téměř penzijním věku podaří dostat "mladé maso", a jak to u mužů nutně zvyšuje jeho prestiž, jsou tedy značně nepřesvědčivé. Pokud si to nějací chlapi v České republice skutečně myslí, jen to dokazuje jejich ubohost.

Rád bych poukázal na jednu podstatnou věc. Pokud v ČR lhaní manželkám podvádějícími politiky - na rozdíl od anglosaských zemí - nevadí, "protože to je přece něco úplně jiného než naše 'činnost' v politice ", signalizuje to jedinou věc: pro arogantní a sobecké chlapy jsou partnerky jen "materiálem do postele" - kdo by se obtěžoval jim říkat nějakou pravdu, že. Jsou to přece jenom ženské. Lhaní v politice může být možná problém - ale lhaní ženě? Kdo by to bral vážně?

Zaskakoval jsem za kolegu na ostravské univerzitě v minulých třech týdnech při vedení tzv. genderového semináře. Byla to neuvěřitelně výživná zkušenost. (Frekventanty byli povětšinou studenti a studentky filozofie ! [sic])

Od samého začátku bylo zjevné, že mezi muži a ženami v semináři je obrovský mentální rozdíl. Bylo to opravdu zvláštní: V ČR se přece nepěstuje genderově segregované školství. Neexistují výlučně dívčí a výlučně klučičí školy. Vzdělání je v ČR koedukační, přesto však, zdá se, dokáže česká společnost vypěstovat u mladých lidí dodnes tak silné genderové stereotypy jako snad v nejortodoxnější islámské společnosti někde v Pákistánu.

První zkušeností bylo, že semináři naprosto dominovali kluci - bez kritické sebereflexe zahlcovali třídu i učitele neinformovanými, nepoučenými, bláboly. Mluvili dlouhé minuty. Byli na to navyklí - protože máme penis, máme přece právo bez korekce asertivně říkat cokoliv, co nám slina na jazyk přinese.

Než jsem začal v Glasgow přednášet, prošel jsem tam povinným kursem psychologie pro všechny univerzitní učitele, v němž nám mimo jiné kladli na srdce, že studentky se často v seminářích vyjadřují daleko zajímavěji a inteligentněji, ale jsou zdánlivě v kohortě, kde jsou i muži, pasivní - protože jejich přístup ke skutečnosti je složitější, mnohostrannější a inteligentnější, než mužů, kteří prostě jsou jen se svými prostými myšlenkami asertivní. Upozorňovali nás, že musíme vždycky dát pozor, abychom dali studentkám nejméně stejný prostor pro vyjádření názoru jako mužům-studentům, jimžý odvaha mluvit chybět nebude. Mám to vždycky na paměti, zejména v seminářích na českých univerzitách, a zvlášť v tomto semináři v Ostravě, kde studentky mlčely, skoro jako zařezané.

(Když jsem jednomu takto "asertivnímu" nafoukanci a nevzdělanci, jménem Filip Svoboda, narušil jeho "právo" na osobní mocenský diskurs, jímž má ve zvyku na seminářích studentům i učitelům agresivně dominovat svými nepromyšlenými hloupostmi, protože mu spolužáci a jiní učitelé v jeho nekritickém sebestředném blábolení nejsou schopnit zabránit, urazil se a deset minut po začátku hodiny odešel: seminář pro tohoto "muže" nebyl zajímavý, protože ho nemohl zneužívat k sebeprezentaci.)

Bylo pozoruhodné při těchto "mužských"extempore, sledovat výraz přítomných studentek. Jak jsem uvedl, mlčely - v soukromém rozhovoru pak vyplynulo, že nemají potřebu se hádat s pitomci a nemají nutnost korigovat každý blábol, který vypadne z mužských úst. (Milan Kundera: "Představ si, že tě na ulici zastaví blázen a bude ti tvrdit, že jsi ryba. Budeš se před ním svlékat a budeš mu dokazovat, že nemáš ploutve? Vždyť je to pod tvou úroveň." - Citace po paměti. Směšné lásky, povídka "Eduard a Bůh")

Dále se také ukázalo, že se dívky - na rozdíl od přítomných mladých mužů - velmi kontrolují a prostě by nevypustily do veřejného prostoru hlouposti, jakými často obšťastňovali bez kritické sebereflexe seminář přítomní muži. Rozdíl byl markantní: muži bez kritické sebereflexe nudili přítomné svým nepromyšleným a iracionálním myšlenkovým průjmem, ženy mlčely a na vyzvání, aby se k věci také vyjádřily, bylo od nich slyšet reakce: "Nemám to ještě pořádně promyšlené." "Nechci tady říkat hlouposti."

Tuto středu tento poslední "genderový" seminář začal diskusí na základě jediné věty z mé knihy o českém filmu Jací jsme: "Muži mají (podle českého filmu) zájem jen o sex, ženy o vztah." Myslel jsem, že je to pouze filmová fikce, ale diskuse v semináři potvrdila, aspoň na vzorku přítomných studentů, že je to sakra velmi přesně odpozorovaná, autentická pravda!

V reakci na tuto diskusi uvozující větu jeden přítomný mladý muž vyjádřil názor, že přece se "mladí lidé mezi dvaceti nebo třiceti lety nechtějí svými vztahy nijak vázat". Bylo to slovo do pranice. Přítomné dívky s tím nesouhlasily: to, co potřebují, je právě vztah, pevnou vazbu, pevnou půdu pod nohama. "Chci, aby mě můj partner chránil," řekla mi jedna studentka. "Potíž je, že mladí muži mého věku (tady v České republice) jsou nesmírně infantilní. Jsou stále ještě děti, u nichž se shodou okolností probudil sexuální pud. Ten pohlavní pud je žene do dospělosti, v níž ale oni nejsou. Jsou to děti, které by nejraději dále byly u maminky, k dívkám je jen popohání pudová touha po sexu. Protože jsou nezralí, nevědí, co je to vztah."

"Já strašně rád a pořád hraju na bicí," řekl v Ostravě jiný student. "Já přece nemůžu mít žádnou partnerku, protože hraní na bicí je pro mě primární, chci v tom uspět a stát se jedničkou, a kdybych se měl při tom starat o nějakou partnerku, která by to stejně nesnášela, nemohl bych se ve svém koníčku či povolání řádně realizovat."

"Když má člověk druhého rád," reagovaly na to dívky, "kompromis je přece vždycky možný." Kluci to neuznali. Pro ně vždycky zůstal primární jejich "pracovní" zájem, či koníček. Kluci dělají svou práci, a občas si od toho odskočí ulevit si sexem. Není třeba dodávat, jak ponižující je to pro ženy v České republice.

Zkusil jsem závěrem jeden příklad. "Představte si, že jste byli pozváni na rok na studijní zahraniční stáž. Váš partner či partnerka vám řeknou: 'Nejezdi, mně se bude strašně stýskat.' Co uděláte?

Kluci odpověděli: "Já bych samozřejmě jel." Dívky drtivou většinou: "Já bych nejela."

Co z toho všeho vyplývá? Že je situace daleko, daleko složitější, než případné mužské bláboly o tom, jak obrovsky dokonalý macho je Václav Klaus, když souloží s mladou dívkou. Muži se, jak se zdá, chovají v České republice jako neuvěřitelní sobci a ženy jsou v postavení neuvěřitelné podřízenosti. Jaký proboha příklad dávají šéfové obou hlavních českých politických stran a nyní i prezident (!) (Jaký režim, takový masaryk...) mladým dívkám v této zemi? Zvolím si partnera stejného věku za manžela a zplodím mu a vychovám mu děti. Když budou dospělé a po desetiletích neopětované nádeničiny v domácnosti (po hlavním zaměstnání), manžel se na mě vykašle a zřídí si partnerku mladšího modelu, tzv. "trophy wife".

Je to nehezká situace. Chudák paní Klausová, ale nejen ona. To, jak se chová prezident této země, poškozuje všechny ženy -- a potažmo i všechny muže -- v této republice. ŽENY NEJSOU MÉNĚCENNÝMI BYTOSTMI, PANE KLAUSI. Jako politik a prezident - neumíte se chovat.

Mně je těch ženských prostě líto.

PS: Stručně k dodatečné reakci Štěpána Kotrby. Píše-li pořád něco o "upjatosti" britské presbyteriánské společnosti, neví, o čem mluví. Británie je podstatě liberálnější, v mnoha ohledech než Česká republika. To, o čem píšu v tomto článku, není založeno na britských stereotypech, ale na normálních zkušenostech odevšad, především z ČR. Především na tom, že já s mladými lidmi, a to kupodivu i dívkami v ČR mluvím. Na Štěpánově pohledu je cenné, do jaké míry je vzorkem zakonzervovaných pražských postojů, je cenným materiálem ke studiu. Jenže opakuje stereotypy, které mají se skutečným životem v dnešních evropských zemích (tedy těch tzv. "zavedených" demokraciích) máloco společného.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2008
16. 3. 2008 Není to tak jednoduché Václav  Novotný
15. 3. 2008 Doktrinářské fiasko na Pražském hradě Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
16. 3. 2008 Tak ještě jednou Jan  Čulík
16. 3. 2008 Proč není k dispozici pořádné zpravodajství? Monika  Binke
15. 3. 2008 Zbytečně jsem přijel až z Ostravy
16. 3. 2008 Ne základnám si nedají říct
16. 3. 2008 Organizátoři nezvládli ani propagaci, ani režii
16. 3. 2008 Více pozorovatelů než účastníků Jan  Čulík
16. 3. 2008 Lidé už jsou prostě takoví Jaromír  Habr
16. 3. 2008 Ne všichni budou nutně sdílet jedno subjektivní vidění světa Jan  Čulík
16. 3. 2008 Jan Čulík se asi špatně vyspal
16. 3. 2008 Čtenář Hlávka neporozuměl ničemu Jan  Čulík
16. 3. 2008 Kritikové nejsou ku prospěchu žádné společnosti
16. 3. 2008 Kritikové jsou ku prospěchu každé společnosti František  Řezáč
16. 3. 2008 Demonstrace nebyla doktrinářská, ale diletantská
15. 3. 2008 "Demokracie začíná tam, kde končí signál České televize"
15. 3. 2008 Sobotní protiválečná demonstrace v Londýně
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Americký dolar poklesl na rekordní minimum
14. 3. 2008 Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! Michael  Hauser
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?
14. 3. 2008 ZÍTRA POCHOD PRAHOU: Ne radaru -- ne cizím vojskům
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 ANALÝZA: Co se stalo Topolánkovi po volbě prezidnta? Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Stalo se: Před 25 lety unesli povstalci UNITA v Angole 66 československých občanů
14. 3. 2008 Dcera nepřítele státu: Psychologické vlivy na děti obětí 50. let Jana  Švehlová
14. 3. 2008 Dcery padesátých let
14. 3. 2008 Robokamery pro zpravodajskou televizi Z1 stejné jako u goril Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 "Zveřejnili jste o mě nepřesné a nepravdivé informace. Uveďte je na pravou míru." Jiří  Čunek
14. 3. 2008 Čína přiznala, že tibetští mniši protestují
14. 3. 2008 Ida Chickenová Edgar Lee Masters
14. 3. 2008 Česká televize získala ocenění "Dobrá značka 2008"
13. 3. 2008 Studie Pentagonu: Bushova administrativa lhala o vazbách Iráku a Al-Kaidy
14. 3. 2008 Dvě poznámky k ne-diskusi o sudetoněmeckých záležitostech Eva  Hahnová
13. 3. 2008 Sudetoněmecký landsmanšaft v Praze: Diskutovat s vámi nebudeme
14. 3. 2008 Otázky vrchnímu pražskému Sudeťákovi Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Kubánci nyní smějí vlastnit počítač Fabiano  Golgo
13. 3. 2008 Poetismus Karel  Teige
12. 3. 2008 O americkém vzpomínání Eva  Hahnová
14. 3. 2008 Transafghánský plynovod: pointa nových strategických plánů v Afghánistánu
13. 3. 2008 Cena ropy překonala rekordních 110 USD za barel
14. 3. 2008 Lovelock a "vědecky" puncovaná beznaděj Karel  Dolejší
14. 3. 2008 Pokleslá forma a nepřesnosti Jan  Rovenský
13. 3. 2008 NATO nespěchá na protiraketovou obranu
14. 3. 2008 Záměna léků je naprosto správná Wenzel  Lischka
14. 3. 2008 Válka, kterou Mašínové nerozpoutali Pavel  Urban
14. 3. 2008 Únava ze Sarkozyho, III. část Josef  Brož
13. 3. 2008 VOV: Tři kandidáti do Rady Českého rozhlasu neměli lustrační osvědčení
13. 3. 2008 Guardian: Jsou skutečně dnešní Spojené státy jako Československo v roce 1975?
13. 3. 2008 Zeitgeist s českými titulky Jan  Zeman
13. 3. 2008 Tamáš odcestoval do USA, setkal se s Chomskym
13. 3. 2008 Barroso varoval Česko před podrazem na Evropskou unii
13. 3. 2008 Lidé, pronásledovaní stalinským režimem, žijí dnes v bídě
13. 3. 2008 Školy nejsou téma pro referendum -- ostatně radar také ne, tak čemu se divíme
13. 3. 2008 O soudnictví a cizích loukách Petr  Hajn
13. 3. 2008 Exekutor po česku jako katův pohůnek Aleš  Uhlíř
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
12. 3. 2008 Radar nezachytí rakety včas
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení
12. 3. 2008 Homo economicus jako mýtus František  Koukolík
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje   
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví   
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"   
7. 2. 2008 Opravdu za všechno mohou chlapi? Jiří  Škuba
6. 2. 2008 Islámské studentky lékařství "odmítají dodržovat hygienické předpisy"   
6. 2. 2008 Jsem proti nelidskosti feministické totalitní ideologie   
5. 2. 2008 Národní urážka krásy, žen a mužnosti Sandra  Wain
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka