30. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2007

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO ROZEŽRANÉ

Advent aneb jak žít na plné pecky

Marek 13, 32-37

Žít na plné pecky, tak by se dal poněkud novinářsky popsat smysl dnešního biblického textu na první adventní neděli. Lidé bděte, protože nikdo z nás neví, kdy přijde jeho konec, či konec dějin. A byla by nenapravitelná škoda prošvihnout ten čas, který máme každý tady na zemi k dispozici. Žijte proto naplno opravdový život, takový, který za něco stojí (je věčný, jak říká Bible), který svou hloubkou nebude jen výkrmem na porážku (Jk 5,5). Život, který na rozdíl od běžných představ je věčný zejména svojí zakotveností v přítomnosti.

Na obrázku je basreliéf Kaira, boha vhodného času a příznivé příležitosti, nejpříhodnějšího okamžiku. Byl zobrazován jako spěchající mladý muž s vlasy vzadu krátce ostříhanými, na čele s dlouhou kadeří, což v přeneseném významu znamenalo, že "příležitost se musí chytit za pačesy, zaváháš-li nebo jsi pomalý, už se nechytíš".

Slovo kairos , podle kterého má tento bůh jméno, řecky tedy znamená: vhodný čas, k něčemu stanovený čas, příležitost, lhůta, okamžik,– na rozdíl od chronos, což znamená abstraktní čas, časové plynutí. Čas není něčím mimo nás, nýbrž sama naše existence je časová, je to náš čas, máme čas.

Na tento antický význam slova kairos se napořád v myslí v Bibli, když se mluví o času. Třeba když v dopise do Říma píše Pavel (Ř 12,11): „V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte času“ tj.: naplno využijte každou příležitost – rozumí se k dobru – naplňte smysluplně svůj čas, který máte k dispozici, buďte naplno „in“ v  čase, který je vám dán. popadněte příležitost svého života za pačesy!

Začíná opět advent. Advent, z latinského „příchod“, je čtyřtýdenní období před svátky narození Krista, ve kterém si křesťané připomínají, že my lidé máme v čase svého života zodpovědnost za svůj svět, za sebe, i za ostatní spoluobyvatele tohoto našeho světa. Klíčové slovo je přitom zodpovědnost.

Oproti obecným představám totiž křesťanství počítá se zodpovědným,  plně dospělým člověkem, nesvalujícím infantilně odpovědnost na rodiče – Boha - za všechno, co si pod sebou i kolem sebe nadrobil, připraveným zodpovídat se za všechno, co ve svém životě udělal.

V Ježíšově době byla velmi silná eschatologická očekávání. Očekával se konec světa. Ostatně se to objevuje v dějinách vždy znovu, zejména v obdobích válek, hroutících se říší a převratů, v období deziluze a bezradnosti. Ostatně i dnes je spousta všelijakých „konecsvětáků“.

Ježíše se také jeho učedníci ptali, kdy nastane konec světa, parusie, mesiášský věk. Ježíš odpověděl, že to nikdo neví, ani on sám. Velmi důrazně však varoval jednak před všelijakými proroky blížícího se konce světa na jedné straně, jednak před životním postojem, který je hluboce přesvědčen o tom, že čas je bezbřehý, není konec a ohraničení, že nic odnikud nepřichází - že není žádný advent.

Ježíš to znázorňuje ve svém podobenství, jako že Bůh opustil svůj dům (Mk 13,34). To kupodivu připomíná velice moderní představu, kterou dnes sdílejí miliony lidí – svět je bez Boha, bez pravidel, vše je tudíž dovoleno, případně řečeno s Nietzschem: Bůh je mrtev. Kdyby Bůh byl, nemohl by se na to všechno, co se v jeho opuštěném domě děje, dívat.

Ježíš však říká přeci jen něco jiného: Bůh odešel ze svého domu, a nám jej dal ke spravování. My v tomto domě našeho světa musíme sami bez Boha obstát. Každý máme v čase nám daném zcela určitý díl zodpovědnosti za sebe, za lidi nám svěřené, za svět, ve kterém žijeme.

Znamená to: Bůh není žádný loutkář, který by nás vodil jako marionety na provázcích. Jsme svobodní a autonomní. To, že Bůh náš svět opustil, ale neznamená že odešel nadobro, že není žádný korektiv. Že je vše dovoleno, že platí právo silnějšího, drzejšího, dravějšího.

My sice nevíme, jaký je Boží kairos, jaký je Boží čas. Nevíme „kdy přijde“. Ale víme, že jeho odchod, který sice znamená konec obecných náboženských představ o Bohu, který řídí svět jako Velký bratr pomocí nějakého nebeského computeru; rozhodně však neznamená návod k životu ve stylu: po nás potopa, Carpe diem quam minimum credula postero, jak napsal Horatius a jak osvědčují naše současné politické „elity“.

matoušovském podání  tohoto podobenství je to vyjádřeno příkladem dvojice mužů, kteří mají svěřený ten majitelem opuštěný dům – jeden se chová zodpovědně, jako by majitel byl s nimi, druhý si řekne: kdoví, kde je konec majitele domu, kdoví, jestli vůbec nějaký majitel je, a začne se chovat jako lancknecht na dobitém území.

Ze své odpovědnosti vydáváme účty onomu Smyslu všeho, Logu. Přijde nejen jednou na konci časů vyžádat účty, ale navíc vždy znovu přichází, aby se tajemně a svobodně zjevoval v adventních okamžicích dějin i lidských životů nejen k rozsuzování, ale proto, aby intervenoval pozitivně v dějinách, aby nám pomáhal v našich průšvizích, aby nám pomáhal napravovat to, co my lidé tak systematicky ničíme.

Bůh – říká křesťanství – přichází stále, ale nejzřetelněji přišel v Kristu. Důvěra v jeho koncept světa a života znamená žít „věčný“ život. „Věčný“ nikoli ve smyslu „posmrtný“, jak je mnoho lidí přesvědčeno, ale věčný proto, že je žitý v duchu věčných hodnot. Život opravdový, plný, skutečný, život „na plné pecky“ .

A ten „věčný“ život je orientován – opět napříč obecným představám - zejména na přítomnost. Na ten čas, který máme tady a teď k dispozici, na čas, po který nám byla svěřena odpovědnost za náš dům - svět. V něm osvědčujeme jeho „věčnost“. Tento náš pozemský kairos je třeba naplno žít, bdít v něm – a právě k tomu nás vyzývá adventní zvěst. Byl nám svěřen dům života, tj. tento svět. Ne k exploataci, rabování, vykořisťování, násilí, ale k tomu, abychom za tento svět nesli odpovědnost.

Pokud to nepochopíme, potom opravdu: po nás nikoli věčný život, ale potopa. Jak šťavnatě říká nahoře již jednou citovaný biblický dopis Jakubův:

 „A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí.
 Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů! Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky!“

                 
Obsah vydání       30. 11. 2007
30. 11. 2007 Nechtěli nám schválit zdražení a teď to máte! Pavel  Houdek
2. 12. 2007 Čurdová z Ruska: Nízká účast a nová konzervativní strana
30. 11. 2007 Daj-li medajli reportérovi České televize - a mně se chce něco říct...
30. 11. 2007 Infekce Václav  Hrabě
30. 11. 2007 Jací jsme
1. 12. 2007 Vláda bez mandátu Ivan  Kytka
1. 12. 2007 Václav Klaus odstoupil z funkce premiéra
1. 12. 2007 Deset let od pádu Klause: Deset let stará hydra, která za pár let nepůjde zničit Štěpán  Kotrba
1. 12. 2007 Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? Jan  Čulík
1. 12. 2007 ČTK 1997: "ČR vstupuje do roku 1998 se stínem doposud největší vládní krize
30. 11. 2007 Sponzorský skandál kolem Šrejberových peněz a konta ODS ve Švýcarsku - radikální změna českého myšlení, naděje pro budoucno? Jan  Čulík
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE
30. 11. 2007 Jesle jako norma? Ne. Jesle a školky jako pomocná ruka Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Robert Gates: S Íránem se nevyjednává Simone  Radačičová
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
30. 11. 2007 Informace o příslušnících extremistických hnutí v řadách Armády ČR jsou závažné Petr  Hulinský
30. 11. 2007 Být dnes kritický k Parkanové znamená obvinit nepřímo Tvrdíka, Kostelku, Grosse i Grulicha Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Miliardy utopené v kanáloch Kamil  Márovský
30. 11. 2007 Štěstí Václava Hraběte
1. 12. 2007 Šťastné to ženy Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Mejstřík ve Sněmovně dostal zprava i zleva. Nejvíce to ale bolelo od křesťanů... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Záchodová hygiena a politika čistých rukou Miloš  Kaláb
30. 11. 2007 Knihovna nemá kolečka, má ale vílu
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Strana zelených tajně kritizuje Martina Bursíka
30. 11. 2007 Nešťastné deti -- realita súčasnosti Jakub  Topol
30. 11. 2007 Babybooom? Michal  Rusek
30. 11. 2007 O soudcích, justici, právu a spravedlnosti Pavel  Kopecký
1. 12. 2007 Citát dne (včerejšího)
30. 11. 2007 Odsouzení učitelky za medvídka nemá moc společného s islámem
30. 11. 2007 Co se nám stoupenci islámského "práva" snaží namlouvat?
30. 11. 2007 Muslimové se nemají divit a svalovat vinu na jiné, když mlčí
30. 11. 2007 Země blahobytu, země lidí bez úspor, aneb Proč by se nemělo pomáhat jen občanské menšině Uwe  Ladwig
30. 11. 2007 Tajné finanční dary Labouristické straně bude vyšetřovat policie
30. 11. 2007 Učitelé ZŠ Campanus v Praze 4 protestují proti náhlému odvolání svého ředitele
29. 11. 2007 Kdo platí proradarové aktivisty? Tomáš  Stýblo
30. 11. 2007 Kupředu s odbouráváním byrokratických přežitků Petr  Frish
29. 11. 2007 Další únik utajovaných informací z BIS a VZ do České televize?
29. 11. 2007 Britská učitelka v Súdánu odsouzena k 15 dnům vězení
29. 11. 2007 Udělali boudu na hlupáka, odnáší to Paroubek. Tentokrát neprávem. Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Harry Potter a relikvie smrti vychází v češtině 31. ledna 2008 poprvé na ekologicky certifikovaném papíře
29. 11. 2007 Dánsko: Demokracie, svoboda, důvěra a soudržnost Egon T. Lánský
29. 11. 2007 Je to všechno trochu složitější: signatáři Pražské výzvy chápali, že ke sjednocení Evropy nedojde zbrojením a instalováním nových raket Jan  Kavan
29. 11. 2007 Pákistánské otazníky Daniel  Veselý
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
10. 11. 2007 Co je císařovo, dejte císaři , co je vaše, vám nikdo nesmí vzít ! Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
30. 9. 2007 Svatý Václave, oroduj za někoho jiného Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta