29. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2007

DOKUMENT

Strana zelených tajně kritizuje Martina Bursíka

Dlouhodobá nespolupráce předsedy SZ Martina Bursíka s členskou základnou a volenými orgány SZ vyvrcholila v poslední době politicky i lidsky nekorektními mediálními útoky proti některým vrcholným představitelům SZ. Tyto aktivity stávajícího předsedy logicky nutně vyvolávají veřejnou obranu napadených. Tato situace vážně ohrožuje postavení a dobré jméno SZ u veřejnosti v politickém životě na všech úrovních. (7:2:2) RKO spatřuje největší díl odpovědnosti za nastalou situaci na straně Martina Bursíka a považuje za nezbytné, aby právě on vyvinul nejvyšší úsilí při řešení situace. (7:2:2) RKO požaduje:

1) aby předseda SZ respektoval vnitrostranickou demokracii, aby nechal rozhodovat příslušné orgány, aby se snažil o širokou podporu ve straně a nerozhodoval vše sám, (8:2:1)

2) aby předseda přestal preferovat nestraníky na posty a snažil se zapojit co největší část členské základny do naplňování volebního programu SZ prostřednictvím postů, kde tento program mohou účinně prosazovat. Jedině členové strany jsou dostatečně identifikováni s volebním programem, aby jej mohli kvalifikovaně prosazovat ve vládě, na ministerstvech a v dalších orgánech, (7:0:4)

3) aby v otázce obsazení postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy bylo postupováno na základě usnesení RR, (10:0:1)

4) aby předseda budoucímu ministrovi/ministryni získával důvěru a vytvářel podmínky pro jeho odpovědný a efektivní výkon funkce. (11:0:0)

Toto usnesení nebude zveřejněno na webových stránkách SZ. (10:0:1)

Toto je citát ze zápisu z mimořádného zasedání Krajské rady KO SZ Středočeského kraje dne 25. listopadu 2007 ve 14:00, jehož plné znění uvádíme níže. Britské listy se obrátily na Petra Hrdinu, hlavního manažera Kanceláře Strany zelených, který potvrdil, že zápis z tohoto zasedání obdržel. Sdělil nám, že zde zveřejněný zápis je pravděpodobně autentický, ale stoprocentně to říci nemůže, protože zápis z této schůze, který sám dostal, nemá před sebou.

Zápis z mimořádného zasedání Krajské rady KO SZ Středočeského kraje

dne 25. listopadu 2007 ve 14:00

Kancelář KO StČ kraje a KO HM Prahy, Murmanská 13, Praha 10

PŘEDSEDAJÍCÍ JIŘÍ ČEJKA.

Zapisovatelem jmenován Jiří Filip.

Účast členů a hostí dle prezenční listiny.

14:08 přítomno 10 z 15. Krajská rada je usnášeníschopná.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.

Usnesení 1.

Ověřovateli zápisu zvoleni Iva Kofroňová a Zdeněk Černovský. (9:0:1)

Téma: Otázka podpory státního rozpočtu.

a) Olga Zubová: stále probíhá legislativní proces tvorby státního rozpočtu, proto pochopitelně nemohu deklarovat podporu rozpočtu, jelikož neznám finální podobu; nikdy jsem neřekla, že státní rozpočet nepodpořím, pouze, že věc zvažuji; požaduji vyřešení podfinancování školství podanými pozměňovacími návrhy; Věra Jakubková se o změnu pokouší v kapitole dopravy, která byla posílena, vnitřní rozdělení prostředků je ale krajně asymetrické na úkor železniční dopravy; v té věci již s médii komunikovat nehodlám, vše jsem řekla a novináři se mě jen snaží dostat někam dál.

14:13 Přišel Sailer. 14:18 Přišel Šlegr. Členů 12.

Diskuse.

Doplňující usnesení k návrhu.

Na konec návrhu připojit: v souladu s koaliční smlouvou. (11:1:1)

Usnesení 2.

RKO plně podporuje kroky PhDr. Olgy Zubové, kterými v rámci schvalování státního rozpočtu na rok 2008 hodlá prosadit zvýšení objemu finančních prostředků pro školství v souladu s koaliční smlouvou. (10:1:1)

Dodatečné schválení programu

Usnesení 3.

Krajská rada schvaluje dodání bodu programu "Projednání a schválení usnesení k pozměňovacímu návrhu státního rozpočtu v kapitole dopravy.", v pořadí čtvrtý. (9:1:2)

Usnesení 4

Krajská rada schvaluje program zasedání v následující podobě:

Program zasedání:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.

2. Otázka podpory státního rozpočtu.

3. Situace na MŠMT a ve Straně zelených po páteční TK Dany Kuchtové a Martina Tichého.

4. Projednání a schválení usnesení k pozměňovacímu návrhu státního rozpočtu v kapitole dopravy.

5. Různé. (10:1:1)

3. bod -- Situace na MŠMT a ve Straně zelených po páteční TK Dany Kuchtové a Martina Tichého.

a) Olga Zubová podala ze svého pohledu výklad vývoje situace na MŠMT a ve vedení SZ.

Diskuse.

16:17 Ukončení diskuse. (12:0:0)

16:45 Vyhlášena přestávka. Ukončena v 16:56. Odešel Janeba. Členů 11.

Procedurální usnesení.

O předloženém návrhu hlasovat po částech. (10:0:1)

Souborné usnesení 5.

Dlouhodobá nespolupráce předsedy SZ Martina Bursíka s členskou základnou a volenými orgány SZ vyvrcholila v poslední době politicky i lidsky nekorektními mediálními útoky proti některým vrcholným představitelům SZ. Tyto aktivity stávajícího předsedy logicky nutně vyvolávají veřejnou obranu napadených. Tato situace vážně ohrožuje postavení a dobré jméno SZ u veřejnosti v politickém životě na všech úrovních. (7:2:2) RKO spatřuje největší díl odpovědnosti za nastalou situaci na straně Martina Bursíka a považuje za nezbytné, aby právě on vyvinul nejvyšší úsilí při řešení situace. (7:2:2) RKO požaduje:

1) aby předseda SZ respektoval vnitrostranickou demokracii, aby nechal rozhodovat příslušné orgány, aby se snažil o širokou podporu ve straně a nerozhodoval vše sám, (8:2:1)

2) aby předseda přestal preferovat nestraníky na posty a snažil se zapojit co největší část členské základny do naplňování volebního programu SZ prostřednictvím postů, kde tento program mohou účinně prosazovat. Jedině členové strany jsou dostatečně identifikováni s volebním programem, aby jej mohli kvalifikovaně prosazovat ve vládě, na ministerstvech a v dalších orgánech, (7:0:4)

3) aby v otázce obsazení postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy bylo postupováno na základě usnesení RR, (10:0:1)

4) aby předseda budoucímu ministrovi/ministryni získával důvěru a vytvářel podmínky pro jeho odpovědný a efektivní výkon funkce. (11:0:0)

Toto usnesení nebude zveřejněno na webových stránkách SZ. (10:0:1)

Usnesení 6.

Krajská rada konstatuje, že nastalá situace ve Straně zelených vážně ohrožuje její volební výsledek ve volbách do krajských zastupitelstev. (11:0:0)

Usnesení 7.

RKO vyzývá všechny členy SZ, aby vnitrostranické problémy nemedializovaly. (10:0:1)

Usnesení 8.

RKO doporučuje RR, aby respektovala závěr pracovní komise pro výběr kandidáta na funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy z jejího jednání dne 21.11.2007. (11:0:0) 4. bod -- Projednání a schválení usnesení k pozměňovacímu návrhu státního rozpočtu v kapitole dopravy.

Odešel Černovský. Členů 10.

Usnesení 9.

RKO žádá poslance za SZ, aby předložili, podpořili a účinně prosazovali pozměňovací návrhy k rozpočtu SFDI resp. SR, kterými se:

1. odebírají prostředky

a. na přípravu dálničních úseků, které jsou buď dopravně neodůvodněné nebo problematické z hlediska ŽP, a

b. na přípravu odsunu brněnského nádraží a

2. posilují prostředky

a. na opravy a údržbu železniční tratí,

b. na zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech a

c. na projektovou přípravu modernizace brněnského nádraží v centru.

d. na zajištění dopravní obslužnosti státu železniční dopravou. (6:2:2)

5. bod -- Různé.

a) Diskuse ohledně prezidentského kandidáta, problematiky půjček a klamavé reklamy.

Zasedání krajské rady ukončeno v 17:59.

Zapsal Jiří Filip.

Ověřili podpisem: Iva Kofroňová v.r. Zdeněk Černovský v.r.

                 
Obsah vydání       29. 11. 2007
29. 11. 2007 Strana zelených tajně kritizuje Martina Bursíka
29. 11. 2007 Další únik utajovaných informací z BIS a VZ do České televize?
29. 11. 2007 Kdo platí proradarové aktivisty? Tomáš  Stýblo
29. 11. 2007 Britská učitelka v Súdánu odsouzena k 15 dnům vězení
29. 11. 2007 Muslimská organizace požaduje propuštění učitelky Gibbonsové
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
29. 11. 2007 Potřebujeme geneticky modifikované plodiny i jadernou energii
29. 11. 2007 Udělali boudu na hlupáka, odnáší to Paroubek. Tentokrát neprávem. Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Čína a Střední Asie - aneb jak to udělat, aby na Čínu zbyl alespoň nějaký plyn
29. 11. 2007 Dánsko: Demokracie, svoboda, důvěra a soudržnost Egon T. Lánský
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
29. 11. 2007 Ideologie fast foodu
29. 11. 2007 Kterak státní správa proniká do organizovaného zločinu Ladislav  Žák
29. 11. 2007 Je to všechno trochu složitější: signatáři Pražské výzvy chápali, že ke sjednocení Evropy nedojde zbrojením a instalováním nových raket Jan  Kavan
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Harry Potter a relikvie smrti vychází v češtině 31. ledna 2008 poprvé na ekologicky certifikovaném papíře
29. 11. 2007 Snídaně Jacques  Prévert
29. 11. 2007 I jaderná energetika je důležitá
29. 11. 2007 Pákistánské otazníky Daniel  Veselý
29. 11. 2007 "Odmítám spolupráci se zločineckými Spojenými státy"
29. 11. 2007 Arogantní vzkaz vládní ODS občanům České republiky
29. 11. 2007 Export sněhu ze Šumavy do Prahy
29. 11. 2007 Bude nová "dotace na radost" pro malebný venkov? Jan  Pešout
29. 11. 2007 Vánoční číslo Nového Prostoru
29. 11. 2007 Další kolo sporu o ceny plynu Rusko - Ukrajina
28. 11. 2007 ČT ve svém zpravodajství manipuluje, ať se nevymlouvá
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
28. 11. 2007 A proč by muslimové měli protestovat víc než my?
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
28. 11. 2007 Americký lékař doufá, že vyléčí indonéského "stromového muže"
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží Milan  Valach
28. 11. 2007 Odmítám odpovědnost muslimů? Lukáš  Lhoťan
28. 11. 2007 Jak se žije v Práglu John  Bok
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007