11. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2005

Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami?

CzechTek a všechno ostatní: argumentace v ČR je vždycky na vodě

Smršť více či méně fundovaných názorů, výronů citů a pocitů, nespočet poučeně se tvářících mouder -- taková je reakce na "kauzu CzechTek". Samozřejmě, každý má právo vyjádřit svůj názor, svoje sympatie či obavy z počínání aktérů příběhu na té či oné straně. Přece však ta celá záležitost má jednu, poměrně podstatnou, vadu na kráse: drtivá většina diskutérů vůbec neví, o čem je ve skutečnosti řeč! Vyjadřuje se na základě velmi neobjektivních informací médii (ta obratně manipulují se záběry situací, vyvolávající dojem krutého teroru), využívají zavádějící vyjádření "aktérů", vytvářejí značně neobjektivní obraz skutečnosti. Podstatu problému však zcela ignorují.

Namítnete-li, že se často angažují přímí účastníci (a kdo má právo být víc "u věci" než oni), dovoluji si poznamenat, že ti všichni možná byli účastníky párty i zásahu policie, tlumočí svoje osobní zážitky a pocity, ale ani oni neví zhola nic o podstatě problému: organizaci akce, její legálnosti, odpovědnosti utajených a tajuplných organizátorů.

Lapidárně řečeno: zastávají se "zásadová" stanoviska na základě nedostatečných, často i záměrně mylných, informací. Bohužel takový způsob hodnocení skutečnosti není v naši zemi nijak ojedinělý.

Napadá mne to zejména proto, že za pár dnů budou všechna média plna emotivních úvah v souvislosti s výročím srpnových událostí roku 1968.

Přesto, že skupina obyvatel mladší čtyřiceti let ví o Pražském jaru, srpnu i následující normalizaci nejvýše z učebnic a vyprávění a na svoje skutečné prožitky mohou vzpomínat snad až padesátnící a starší, o skutečných událostech toho roku, které ovlivnily život společnosti na dalších dvacet let, nevíme téměř nic. Kromě emotivních, nepřesných a zavádějících sdělení.

Chybí odpověď na zcela zásadní otázky. Vůbec tím nemyslím problém tzv. "zvacího dopisu". To je v podstatě lapálie. Problém je zcela jinde:

  • Jaký vlastně byl cíl "obrodného procesu"?
  • Co představoval "socializmus s lidskou tváří"?
  • Chovali se představitelé tehdejšího vedení ke svým spojencům jako partneři, nebo jako "chytré horákyně"?
  • Jaké byly cíle angažovanosti některých občanských iniciativ?
  • Jaké byly možnosti vývoje státu, který byl součástí jednoho mocenského bloku v rozděleném světě v období eskalující studené války?
  • Bylo možné vyhnout se okupaci?
  • Bylo možné vyhnout se normalizaci?

To je jen několik otázek, bez jejichž zodpovězení nelze hodnotit důsledky onoho složitého vývoje.

Nepochybně jsme všichni byli v onom neblahém srpnovém ránu šokováni, cítili jsme se oklamáni, zrazeni těmi, kteří měli být našimi přáteli. Přesto se vnucuje otázka, zda jsme byli zděšeni a znechuceni skutečně všichni.

Co udělalo vedení státu (= strany) pro to, aby ke vpádu vojsk nedošlo? O čem se jednalo na celé řadě bi- i multilaterárních schůzek? Byly požadavky tehdejších spojenců tak nepřijatelné, že stálo za to zaplatit za jejich ignorování tak vysokou cenu?

Jen pro příklad:

Uvolnění ekonomiky a vznik drobných soukromých živností nemohlo být na překážku dohodě -- obdobný svobodný stav existoval přece v sousedních zemích ve výrobě, obchodě i zemědělství! ČSSR byla skutečnou výjimkou.

Liberalizace kultury probíhala od počátku šedesátých let, uvolnění sdělovacích prostředků bylo v podstatě také akceptovatelné.

Náprava zločinů z počátku padesátých let, rehabilitace -- to vše také probíhalo v souladu s politikou i ostatních států.

Samozřejmě existovaly nedotknutelné pravdy:

Vedoucí úloha KSČ, jednotný materialistický a marxistický světový názor, společenské vlastnictví výrobních prostředků, řízená ekonomika a zejména společná mezinárodní politika.

Tyto oblasti byly tenkrát pochopitelně tabu pro jakékoliv experimentování.

Nedomnívám se však, že by to bylo z umanutosti, ale z nutnosti. Mezinárodní situace přece byla taková, jaká byla. Tu jsme si nevymysleli. Studená válka byla založena na dodržování bezpodmínečné rovnováhy sil. Ani jedna strana si nemohla dovolit porušit ji zejména v nadmíru citlivém středu Evropy, na hranici obou světů.

Až budeme za pár dnů číst a poslouchat srdceryvné příběhy o nás, kteří jsme se stali obětmi okupace a následné normalizace (mimochodem každá změna politické situace přináší i jisté "vytěsňování" těch, kdo se aktivně podíleli na předchozím vývoji, z veřejného života. Ať už jde o prověrky, nebo lustrace), kteří raději opustili pokořenou a zrazenou vlast, měli bychom chtít vědět kde se stala chyba.

Byli jsme skutečně nevinnými obětmi komunistické tyranie, nebo jsme zcela nezodpovědně promrhali pokrok, který jsme mohli přinést nejen sobě, ale celému společenství, dokonce snad i vzájemně nepřátelskému světu?

Podobně jako v souvislosti s kauzou Czech tek, zahlcují nás velkými moudry mnozí také o událostech roku 1968. Jsou to však moudra značně nepřesná, nehodnotící to podstatné, co se událo. To, o čem nevíme zhola nic - pokud jsme nečerpali z "Poučení z krizového vývoje", nebo naopak z mnoha subjektivně hrdinských zpráv někdejších vůdců.

Obávám se, že právě oni zklamali. Klamali důvěřivé občany i nedůvěřivé spojence. A důsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Možná by se dalo konstatovat, že je vlastně jasné, kdo opravdu "pozval" spřátelené armády, aby zabránily "kontrarevoluci".

                 
Obsah vydání       11. 8. 2005
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti
11. 8. 2005 Zatčeno 10 muslimů, "kteří jsou hrozbou bezpečnosti státu"
11. 8. 2005 Západ naprosto nepochopil, jak Střední Východ funguje
11. 8. 2005 Izrael a Palestina: Ostrý konflikt mezi dvěma americkými profesory
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Škody způsobily zasahující vozy policie, říká majitel pozemku
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Hranice pozemku Italinvestu nebyla hranicí zásahu Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Arogantní Paroubek na Radiu 1 Bohumil  Kartous
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
10. 8. 2005 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k akci CzechTek 2005
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Michael  Marčák
11. 8. 2005 Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami? Jan  Polívka
11. 8. 2005 Naše vlastní strana zla Jindřich  Jůzl
10. 8. 2005 Šéf Konzervativní strany varoval před přílišnou soudcovskou nezávislostí a "soudním aktivismem"
11. 8. 2005 * * * Michal  Šanda
11. 8. 2005 Blairova protiteroristická opatření jsou naprosto v pořádku
11. 8. 2005 Evropa nesmí připustit americké ovládnutí vesmíru Mojmír  Babáček
11. 8. 2005 Proč lidé umírají častěji ve spánku
10. 8. 2005 O vlastenectví a o šovinismu
10. 8. 2005 Kachny, hausnumera a Rakousko-Uhersko Karel  Dolejší
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 Velké prázdniny s lůzou Ivo V. Fencl
10. 8. 2005 Jako lékař se cítím dotčen Petr  Wagner
10. 8. 2005 CzechTek jako symbol boje za skutečnou a jedinou demokracii Josef  Provazník
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Absence zdravotníků na místě zásahu je "psychologicky pochopitelná" Jan  Rovenský
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Technaři přiznávají, že dosavadní taktika jejich protestů selhala Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2005 Pozvali jsme si v roce 1968 "spřátelená vojska" k okupaci sami? Jan  Polívka
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné   
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 Dva tisíce slov