8. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2003

Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy

Peltrámova koncepce elektronického mýtného se speciálními "GO Boxy" či OBU (on board unit - palubní jednotka), 94 kontrolními branami s lasery, kamerami, infrajednotkou, přenosovými systémy za dvě miliardy korun a necelé dvě miliardy ročních nákladů přitom nedělá nic jiného, co by nezvládla technologie za desetinu této částky. Namísto snu o německém Systému s velkým a drahým S, který sami Němci nazývají Warten auf die Wunderbox - čekání na zázračnou skříňku, se může vzít český mozek, ruce, stávající technologie a daleko levnější řešení může být k dispozici prakticky ihned. Vydělat mohou všichni.

Technické řešení ovšem předpokládá využít v ČR standardně rozšířených technologií a VŠECH jejich možností. Není zapotřebí přesné navigace polohy na jednotky metrů, jestliže dostačuje navigace na desítky až stovky metrů se standardní statistickou odchylkou (která je změřitelná podle chování signálu v konkrétním terénu). Vyžadovaná přesnost ve městech nespolehlivého GPS (málokdy v zástavbě "vidí" anténa GPS jednotka najednou tři či čtyři satelity) má daleko více společného se špionáží, než s sledováním počtu ujetých kilometrů či délku pohybu v "zóně" u nákladních či osobních vozidel. Není zapotřebí pořizovat nový proprietární neodzkoušený systém s cizím a nadceněným know-how, jestliže existují prvky , jejichž systémová integrace je možná a které v České republice existují už nějakou dobu izolované, ale v ostrém provozu. Snad se tyto technologie budou dát nasadit po malých úpravách a odtajnění jedné části "téměř ihned". Investice do proprietárního systému jsou vždy vyhozenými penězi. Idea se přitom nabízí sama.

Oč jde?

No přece o stávající síť základnových stanic GSM všech provozovatelů, která je dostatečně hustá, aby v případě vynucené "univerzální služby" všech mobilních operátorů formou doplňku k licenční smlouvě poskytla speciálně softwarově upraveným mobilním telefonům a kartám (aby je registrovali všichni operátoři a data o nich předávali přes své centrální rozhraní a preprocesorové jednotky jednomu koncovému státnímu vyhodnocovacímu středisku) komfort navigace s přesností na desítky, či (v nejzapadlejších koutech České republiky, kde není žádná jiná silnice) stovky metrů. Tou tajnou částí systému je "přesná" triangulace polohy mobilního telefonu z určení vzdálenosti mezi třemi či více BTS, které nyní využívá pouze BIS. Sledování rychlosti pohybu "mobilního" telefonu v automobilu po trase mapy se dá pohodlně odvozovat počet ujetých kilometrů a nejspíše i tzv. digitální tachograf. Ten nebude mít sice vteřinovou přesnost, ale pro zjištění dodržování povolené rychlosti je třeba měřit pouze v řádově vyšší frekvenci ty nejelementárnější údaje. Mapa je k dispozici v několika verzích -- GIS systémy katastru nemovitostí, komerční aplikace mapy ČR a měst. Sledování polohy telefonu již nabizí Eurotel pod názvem Mapa Profi.

Výběr nejvhodnějších partnerů pro tuto aplikaci je pak otázkou projektu. Měli by umět "přidané hodnoty", například alert dopravní situace či jiné hlášení formátu RDS, různé GPS služby, plánování či ekonomiku trasy, vyhodnocování různých logistických parametrů apod. Měli by umět rozvíjet i hardware tak, aby v luxusní verzi umožnilo propojit koncovou jednotku OBU s počítačem, digitálním rádiem, GPS nebo Galileo modulem v komplexní palubní navigační a logistický systém e-dopravy. Při budoucím použití detekce chování okolních vozidel na bázi čidel, mikrovlného spoje mezi jednotlivými vozidly a prvků umělé inteligence se dá dojít až k systému poloautomatické dálkové individuální dopravy, o kterou se například ve Francii snaží dopravní inženýři a futurologové už od šedesátých let minulého století. Současný stav inteligence řízení na železnici spolu s rychlostí počítačů už dovoluje zadávat údaje a vyhodnocovat je i v případ daleko složitějším - interaktivního řízení nekolejových vozidel. To je ale stále ještě otázka blízké budoucnosti.

Systém se dá nabíjet předem úhradou faktury či jiným standardním prvkem, případně speciální verzí "GO karty" s kapacitně neomezeným množstvím tarifů, časového či prostorového omezení. Může umožňovat tísňové volání a může mít nastavené autentizační procedury IMSI identifikace takovým způsobem, že zneužití či pozměnění bude prakticky vyloučeno. Nebude v sobě nést rizika utajeného a systémově zneužitelného "odposlechu" polohy a jejího ztotožnění s majitelem v případě používání při mýtném ve městech u osobních vozidel, neboť autentizační procedury předplacených služeb by byly prováděny minimálně dvěma nezávislými institucemi pod kontrolou UOOU, tranzitní služba by byla vázána nikoliv na osobu, ale na o něco dražší předplacenou anonymní kartu - obdobu GO kupónu.

Otázka bezpečnosti dat, soukromí a zajištění ústavních práv občana EU je velmi závažným problémem, se kterým je nutno počítat v základu každého návrhu. Je nutno dokonce i chránit občana před samotným státem (či nadstátním útvarem). Protože prušácké zneužití telematiky politickými elitami v některé ze zemí může drasticky omezit či nastavit ekonomické bariéry volnému pohybu osob v EU, jednomu ze tří základních pílířů evropské integrace. Reakce obyvatel by byla pro další osud Evropy fatální - a to na dlouhou dobu. Rozvíjení policejní totality a nadvlády státněbezpečnostních služeb i na evrospkém kontinentu by sice utužilo "rozvíjející se euro-americké přátelství", s demokracií by ale takové společenské zřízení mělo pramálo společného. Limity lidských práv jsou limitem i pro rozvoj telematiky. Co získáme a čeho se musíme vzdát...

Majitel rezidentního či trvale tranzitního vozidla si speciální telefon spolu s balíčkem souvisejících korporátních služeb koupí či zapůjčí na dlouhou dobu pro všechna vozidla (platit bude fakturou, využívat bude individuální nastavení parametrů prostřednictvím telefonu či internetového rozhraní), majitel či řidič náhodného tranzitního vozidla si jednorázově telefon zapůjčí proti ceně za půjčovné a záloze (elektronický ekvivalent dálniční známky v "basic" provedení - bez výkonového poplatku) a po výjezdu ze sledovaného území zase telefon vrátí a záloha mu bude vrácena po odečtení "ujetého" poplatku. Aktivovat různé modely služeb může prostřednictvím rozhraní telefonu, nebo soustavy veřejných informačních kiosků, které budou dostupné po celém území státu. Shengenskou hranici s vypůjčeným přístrojem bez zaplacení nepřekročí...

Každý řidič spolu s tímto telefonem obdrží v plastu zatavenou inteligentní kartu s totožným číslem a navazujícím IMSI kódem ke křížovému autentizačnímu a vizuálně identifikačnímu účelu, kterou bude mít za povinnost mít uchycenu na čelním skle automobilu prostřednictvím speciálního plastového samolepícího pouzdra. Karta (pro případ krádeže) bez telefonu je nanic, stejně jako telefon bez karty. Do telefonu (jehož funkce budou v té nejzákladnější verzi pro náhodně tranzitní vozidla redukovány na možnost volání Policie, záchranky, servisní či odtahové služby a požárníků, v případě rezidentních vozidel s plnoprávným GSM telefonem) se pomocí předem zakoupené "GO karty" nastaví počet zaplacených jednotek - kilometrů v příslušném tarifu. Tyto údaje se odešlou a nesmazatelně zapíší do centrálního systému a tím bude zařízení aktivováno pro legální průjezd všude tam, kde bude vozidlu dopravními předpisy dovolen. Výjimky lze sjednat předem a předplatit speciální tarif či speciální přirážky (nadměrný náklad, nadměrně těžký náklad, nebezpečný náklad, výbušniny, jedy či tlakové láhve ap.) Mobilní či stacionární jednotka monitorovací služby Policie bude schopna odečítat signál GSM telefonu ze svého vozidla či stanoviště a kontrolovat IMSI kód, přičemž operativní výjezdová skupina může být připravena na kontrolu pomocí automatického alertu doručenému jejich palubnímu počítači s vestavěnou triangulační aplikací nebo při rutinní kontrole vozidel. Policejní vozidlo bude vybaveno i přenosnou váhou, kterou bude moci zvážit kontrolovaný automobil, zda nepřekračuje povolené a zaplacené hodnoty.

Nejvíce poškozují vozovku přetížená vozidla. Opotřebení vozovky není lineární (součet vah deseti osobních vozidel se nerovná jednomu nákladnímu) ale exponenciální s koeficientem 104. A to už je důvod o české silnice pečovat moudřeji, než se tak při laxnosti státu vůči řidičům děje dnes.

Systém už existuje - ale ne jako integrovaný, pouze jeho jednotlivé části v mnoha dílčích segmentech. Například Eurotel nabízí, že vás bude informovat o nejbližší hospodě v ulici, po které jdete, či pumpě na silnici, po které jedete. Špionáž umí zaznamenávat vaši polohu s dostatečnou přesností triangulací GSM signálu z různých základnových stanic (BTS). IMSI catcher vás najde v síti a utajeně odposlechne váš hovor. Profesionální extenze MapGISu pro logistiku už existují. GO kupón si koupíte už dnes, ale umí něco jiného... Marketingu produktů mobilních telekomunikací se osvědčil systém "balíčků" a spektrum služeb, které se u současných českých operátorů ale zabývá "očuráním" zákazníka více, než službou. Honba za laciným ziskem za pomocí zbytečných a postradatelných "serepetiček" prozatím převážila nad snahou udržet si dobré jméno a seriózní kvalitu služby. Typickou ukázkou jsou "hry" pomocí mobilních telefonů, erotické MMS a "smajlíci". Bezduchost konzumních návyků ale podřezává operátorům větev do budoucna -- co v mládí zákazníka naučíš, ve stáří jako když najde.

Telefony postačí stávající se speciálně dohodnutou cenou pro stát od výrobce a s možností rozhraní na připojení plug-in modulu budoucího evropského satelitního systému Galileo... Zbytek telefonů může mít služby zabudovatelné už od nejbližší generace - automaticky jako součást PROFI či INDUSTRY tržního segmentu. Dnes jde jen o to co nejrychleji udělat projekt, přeprogramovat jednotlivosti, sesypat všechny existující možnosti do jednoho "balíčku služeb", okořenit trochou marketingu, cukru a biče telekomunikačního "stádníka" (ČTÚ), nakoupit hardware - a univerzální služba nazvaná nejlevnější inteligentní elektronické mýtné je na světě. Jediné co doposud chybí, je zajištění posílení datové přenosové trasy mezi množstvím základnových stanic a centrem, centrální výpočetní středisko a jeho integrovaná aplikace, software pro jednotlivé mobilní telefony a v neposlední řadě mobilní a stacionární kontrolní jednotky pro policii. Náklady? Pořizovací určitě ne 2 miliardy a provozní určitě ne ve výši 1,9 miliard ročně... To vše realizováno ještě dříve, než německé konsorcium rozběhne do provozu systém svůj Wunderbox ...

Stejným způsobem je možno využít parazitní příležitosti pro mýtné za průjezd osobních automobilů ve všech městech, které o tuto službu požádají - s tím, že zde plně dostačuje sledovat čas pobytu v "zóně" a GSM snímače na hranicích sledovaného území nastavit na vyšší citlivost a menší dosah. Zbytek je otázka programování příslušného modulu software a nastavení cenových požadavků obce a marketingových parametrů centrálně zřízených "služeb s přidanou hodnotou". Hardware a většina infrastruktury je stejná. Ochota využít možnosti k rozšíření zákaznického segmentu bude také. Jen sobectví osamělých králů silnic, naprosto pohrdajíce ekologií i historií při průjezdu historickými centry měst, jen toto sobectví bude zpoplatněno - daní z přepychu. Uvidíme, zda "podnikatelé" pak ještě budou chtít jezdit "do práce" autem...

Evropská vesmírná agentura (ESA) už začala intenzivně pracovat na obřím projektu, který se má stát konkurencí americkému systému GPS, má jej předstihnout nejen technicky, ale také svým komerčním využitím. Zhruba v polovině letošního července byly podepsány první kontrakty na výrobu experimentálních satelitů navigačního systému Galileo, které by měly být vypuštěny v druhé polovině roku 2005. Do té doby je nutné alokovat potřebné frekvence u Mezinárodní telekomunikační unie. První signály by měly začít vysílat a přijímat v červnu 2006. V závěrečné fázi koncem roku 2008 jich bude na obloze 30 (z toho 3 rezervní).

S ohledem na přípravu příslušné legislativy, která bude muset být v souladu s harmonizačními požadavky EU je navíc diskutabilní, nakolik má smysl takto finančně nákladný systém zavádět nyní, když se pak následně bude muset opět nákladným způsobem uzpůsobovat těmto harmonizačním požadavkům....

Nutno říci na závěr, že toto vše není projekt za 2 milióny. Je to jen článek, alternativa, myšlenka. To, jak je reálná, budou muset posoudit specialisté a technici. To, které řešení je výhodnější můžete posoudit i vy sami, nejen ministr a jeho odborní poradci. Obrana operátorů před jakýmkoliv společným nekonkurenčním projektem se - z tržního hlediska - dá očekávat, dá se předpokládat i snaha vydělat na nadměrném dimenzování sítě. Je i možné, že systém nebude desetkrát levnější. Levnější ale bude. Nikdy se totiž nevyplatí prodírat se křovím základního výzkumu slepých cest, když můžeme počkat na dálnici aplikovaného pokroku. Zvláště když jsme schopni integrovat navzájem mnohdy nesouvisející myšlenky do nového celku s vyšší, multiplikovanou přidanou hodnotou a tím posunout pokrok zase o kousek kupředu.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2003
8. 8. 2003 Plot, petice a šikana Martin  Klíma
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?
8. 8. 2003 Inspirace od České pošty Jiří  Císař
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují
8. 8. 2003 Radost bourat
8. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - další reakce čtenářů
8. 8. 2003 Neuspokojivý stav v Policii ČR mnoha lidem vyhovuje
8. 8. 2003 Smrt Marie Trintignant: "Elle est belle pour toujours" Josef  Brož
8. 8. 2003 Já jsem zase nedostal balík
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Digitalizace: bude se veřejně diskutovat? Zdeněk  Duspiva
6. 8. 2003 Česká digitální média VII.
Změna vládní koncepce
Zdeněk  Duspiva
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů
6. 8. 2003 Nebát se - a nejde zdaleka jen o vlaky Ilona  Bílková
6. 8. 2003 Krize české kinematografie? Jan  Lipšanský
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - další reakce čtenářů   
8. 8. 2003 Smrt Marie Trintignant: "Elle est belle pour toujours" Josef  Brož
8. 8. 2003 Plot, petice a šikana Martin  Klíma
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
8. 8. 2003 Inspirace od České pošty Jiří  Císař
7. 8. 2003 Úřady, raný kapitalismus a ti bývalí Václav  Prochor
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů   
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance   
6. 8. 2003 Vyberte předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu bez politikaření Bohdan  Dvořák
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal

Globalizace RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba

Telematika a elektronické mýtné RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
17. 3. 2003 Monitor Jana Paula:
O zbrani jménem automobil a falešné loajalitě k asociálnímu chování
Jan  Paul
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové