7. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 8. 2003

Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou?

Peltrámova komunikace s ministrem Šimonovským, kterou Britské listy představily ve středu, navazuje na dosud utajenou koncepci elektronického mýtného, vypracovanou pro Státní fond dopravní infrastruktury za 2 miliony Kč týmem rektora Školy mezinárodních a veřejných vztahů Antonína Peltráma a jeho ženy Květoslavy Kořínkové. SFDI o přidělení zakázky na vypracování studie tomuto týmu rozhodl v prosinci 2002. Náklady na pořízení systému elektronického mýtného ale mají být podle studie 2 miliardy, nikoliv 100 milionů, jak bylo uvedeno v e-mailu ministrovi Šimonovskému.

Problém, který klade před současnou vládu nedostatek finančních prostředků pro infrastrukturní rozvoj v oblasti dopravy, se snaží Peltrámova koncepce "převzetí a zavedení elektronického systému mýta na komunikacích pro mezinárodní silniční dopravu v České republice" řešit "prodáním" možnosti provozovat tento systém a vybírat mýtné (prozatím za vjezd nákladních automobilů na dálnice a některé rychlostní komunikace a silnice 1. třídy) podnikatelskému subjektu, jehož podílníkem by bylo německé konsorcium dodavatele technologie jako nositel "know - how". Proč potřebuje stát dávat zahraniční firmě podíl z výnosů tak lukrativního podnikání, jakým je výběr mýtného, a připravit se tak trvale o značnou část zisku z tranzitní přepravy, není přitom jasné. Náklady na vybudování systému nejsou tak vysoké, aby stát nemohl být jediným vlastníkem provozovatele, a 100% by pak směřovalo zpět do rozpočtu SFDI. Peltrám ve studii (narozdíl od dopisu ministrovi Šimonovskému, kde uvádí částku 100 mil. Kč - tedy DVACETKRÁT NIŽŠÍ) odhaduje náklady na pořízení DVĚ MILIARDY Kč, roční provozní náklady na 1,9 mld. Kč. Výnos pro první roky 6 mld. Kč, od roku 2006 10 mld. Kč. Při Peltrámem očekávaném 5% nárůstu silniční dopravy (!) má být do 12 let roční výnos 14 mld Kč, přičemž Peltrám navrhuje zpoplatnit síť dálnic a silnic 1. třídy na území ČR v celkové délce 2991 km. (!)

Analogie se nabízí s celnicemi. Copak existuje kterýkoliv stát, který nechá ostrahu hranice a celnice pronajmout komerčnímu subjektu a ponechá si pouze podíl ze zisku? Vynikající ukázka "partnerství veřejného a soukromého sektoru" a zároveň ukázka koncepčnosti politiky této vlády... To však není jediné úskalí koncepce, vypracované v Peltrámově dílně.

Samotné zadání studie je totiž podivné. Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., honsně označovaná jako "VIP VŠ", vznikla docela nedávno jako privátní vzdělávací instituce, mající uspokojit specifika vzdělání státních úředníků a připravit i české odborníky pro práci v orgánech Evropské unie, v diplomacii, ve státní správě a samosprávě a v oblasti komunikačních vztahů uvnitř společností, institucí, občanských či jiných zájmových seskupení, tak i vztahů těchto subjektů k jiným institucím a k veřejnosti (Public Relations). Pikantní spojení definice vzdělávacích aktivit budoucích státních úředníků a PRmanů v názvu katedry Katedra veřejné správy a public relations, kterou vede Květoslava Kořínková, je ještě obhajitelné, neboť kvalifikovaný státní úředník by měl s veřejností umět jednat kvalifikovaně. :))) Samotná prezentace školy je však sama o sobě pitoreskní... Státní úředník není vůbec V.I.P., ale služebník občana, placený z jeho daní a jemu odpovědný.

Že ale nepatří mezi předměty Základy veřejné správy, Činnost a kontrola veřejné správy či Evropská integrace, což jsou předměty vyučované manžely Kořínko-Peltrámovými dopravně politický lobbing, je více než zřejmé. Není tedy jasné, na jakém základě vybrali bývalí podřízení ministra Peltráma v Státním fondu dopravní infrastruktury zrovna jeho, aby zpracoval studii, která je tak nápadně nevyvážená a "straní" pouze jednomu směru řešení problematiky. Na ČVUT by tato práce díky absenci řady pramenů a metodiky získání uváděných dat neobstála pravděpodobně ani jako seminární práce. Věda má totiž - na rozdíl od politiky - svá pravidla a zákaz opisování bez uvedení zdrojů patří mezi ně.

Sama studie přiznává svou nevyváženost, když své myšlenkové obzory omezí pouze na "německý" model řešení, spolupráci se Spolkovým ministerstvem a vytvoření "podnikatelského subjektu" pro výběr mýtného zveřejňuje už přímo jako "zadání". Přiznává ale zároveň i to, že mezi přední, kupodivu "nezadané" politické předpoklady zavedení systému je potřeba získání finančních zdrojů pro rozvoj a provoz dopravní, zejména silniční infrastruktury. Jak je možné, že studie tvrdí, že tyto podmínky nebyly součástí zadání - když zadání by teoreticky měl zpracovávat ten, kdo studii nakonec zaplatil a kterému by měla přinést největší zisk - tedy Státní fond dopravní infrastruktury - jinými slovy stát?

Hned první bod studie, zabývající se obecnými tendencemi dopravní politiky, naprosto pomíjí obecné konstatování ekologických důsledků rozvoje silniční dopravy a dopravy obecně, pomíjí systém tranzitní přepravy nákladních automobilů po železnici (ROLA) a jeho nesporné výhody, zvláště při masivnéích státních investicích do koridoru. To přesto, že strana, za kterou se Peltrám stal ministrem, má ekologii i v dopravní politice jako jeden ze stěžejních bodů a zároveň limitů rozvoje silniční dopravy, koridor Peltrám připravoval ještě jako ministr.... Ve stejném bodu se tvrdí, že Evropská komise počítá s maximálním využitím družicového systému Galileo. Přesto Peltrám doporučuje německý systém konsorcia (s americkou firmou Daimler Chrysler), který navigaci Galileo dosud nepodporuje (má ho "snad" podporovat v budoucnosti). Místo toho podporuje americký systém družicové navigace GPS, podléhající "rozostřovací politice" americké armády. Tedy systému, který se může stát trojským koněm samostatné politiky EU, neboť jeho provozní parametry kontroluje a konrolovat bude třetí strana, jejíž obchodní a průmyslová politika nemusí být v budoucnu v souladu s politikou sjednocujícího se evropského kontinentu. Jedna palubní jednotka německého systému přitom stojí 500 EUR, kterou by měl platit stát.

Nechápu, na jakém základě došel Peltrám k výsledné ceně systému 2 miliardy, jestliže uvádí, že německá strana považuje ceny komponent za "obchodní tajemství, které sdělí až po podpisu smlouvy... " Zřejmě tak bylo z přísně tajných obchodních materiálů německého konsorcia, které je českému ex-ministrovi prozradilo jako součást své obchodní strategie na českém trhu... Hodlá Česká republika podepsat smlouvu dříve, než bude znát cenové parametry komponent a tím pádem i možnost provést odpovědnou ekonomickou studii realizace a přínosnosti systému v rámci stndardně oponovaného velkého výběrového řízení? Na základě jakých a jak relevantních informací bude ministr a vláda rozhodovat? Snad to nebude pouze na základě Peltrámovy studie...

Peltrám ve studii přiznává, že už v době svého působení ve funkci ministra dopravy a spojů vyjednával s německým ministrem dopravy převzetí německého systému a přiznává i to, že "Německo tím získá podporu v etapě rozhodování o zásadách celoevropského systému."

Stane se tedy Česká republika "za své" nejdříve německým pokusným králíkem, pak dojnou krávou a zároveň německou lobbistickou pákou v Evropské komisi? Zůstane České republice v Evropské unii samostatnost v rozhodování o výši mýtného za průjezd jejími silnicemi a zůstane jí pak i celý výnos, nebo se bude podřizovat politice, ekonomickým zájmům svého velkého souseda či zájmům jeho firmy a stane se jeho "kolonií"? Neboť jen kolonie odvádějí desátek, i když nemusí. A jen svéprávné státy si rozhodují o své politice, svých mýtech a svých investicích samostatně - bez nutnosti se podřizovat cizím zájmům. A jen odpovědné státy a jejich vlády odmítají automaticky expertízy, ze kterých jak sláma z bot čouhají lobbistické záměry něčích privátních zájmů.

                 
Obsah vydání       7. 8. 2003
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance
6. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy Jan  Čulík
7. 8. 2003 Úřady, raný kapitalismus a ti bývalí Václav  Prochor
6. 8. 2003 Proti hlučné restauraci lze zasáhnout - snad Jan  Čulík
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
7. 8. 2003 PR je legitimní obor Zdeněk  Verner
6. 8. 2003 Česká pošta: "Peníze nevyměňujeme" Jan  Čulík
7. 8. 2003 Česká pošta: škrtli mou adresu a dopis doručili jinam Jindra  Vavruška
7. 8. 2003 Za 120,- Kč byste chtěl po kurýrovi EMS docela dost...
6. 8. 2003 Česká digitální média VII.
Změna vládní koncepce
Zdeněk  Duspiva
7. 8. 2003 Digitalizace: bude se veřejně diskutovat? Zdeněk  Duspiva
6. 8. 2003 Nebát se - a nejde zdaleka jen o vlaky Ilona  Bílková
7. 8. 2003 Jsou české dráhy horší než německé? - reakce čtenářů
7. 8. 2003 Kdo je větší žrout peněz než České dráhy?
7. 8. 2003 Je srovnávání českých a německých vlaků neférové? Jan  Čulík
7. 8. 2003 Hlučné akce Ondřej  Prokopius
7. 8. 2003 O významu slova Eduard  Vacek
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Krize české kinematografie? Jan  Lipšanský
7. 8. 2003 "Poučení z krizového vývoje" bylo demokratickým čajíčkem Pavel  Mareš
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2003 Úřady, raný kapitalismus a ti bývalí Václav  Prochor
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů   
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance   
6. 8. 2003 Vyberte předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu bez politikaření Bohdan  Dvořák
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal
6. 8. 2003 Krize české kinematografie? Jan  Lipšanský
6. 8. 2003 Nebát se - a nejde zdaleka jen o vlaky Ilona  Bílková
6. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy Jan  Čulík
6. 8. 2003 Proti hlučné restauraci lze zasáhnout - snad Jan  Čulík
5. 8. 2003 Když se ruší cesty Marie  Lipoldová
5. 8. 2003 LFŠ závěrem: Letošní Filmovka ve srovnání s loňskou Jan  Čulík
5. 8. 2003 Jak smrt Davida Kellyho zaujala zahraniční média   
5. 8. 2003 Děsí mě ten kontrast Jan  Čulík

Globalizace RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu   
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein

Telematika a elektronické mýtné RSS 2.0      Historie >
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
17. 3. 2003 Monitor Jana Paula:
O zbrani jménem automobil a falešné loajalitě k asociálnímu chování
Jan  Paul
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
25. 2. 2002 Boj proti dopravním zácpám: Britská vláda plánuje zavést satelitní poplatky pro řidiče