28. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2004

Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna

Mediální témata, nastíněná v úterní diskusi Petera Duhana, Radka Kubička a Štěpána Kotrby v pořadu stanice ČRo 6 Lidé od novin, zůstala pouze nastíněna. Vztah tří novinářů k novým médiím, novým technologiím a novým postupům zůstal plný neobjasněných souvislostí, rozporů a nevyřčených argumentů. Prostor 50 minut "on air" nedokázal přeci jen nic víc než posluchače pobavit a snad - a v tom může být přínos takto tematicky složitě strukturované diskuze - přimět je k přemýšlení. Přeci jen ale - i kvůli úplnosti a vyváženosti - je nutné doplnit to, co nezaznělo a zaznít mělo, a uvést argumenty na podporu tvrzení. A i to je role internetové žurnalistiky s obrovskou výhodou její nekonečnosti a možnosti uvádění argumentů prostřednictvím odkazů či citací. Uvádění přítomnosti do kontextu minulosti s naznačením přesahu do budoucnosti. Protože budoucnost žurnalistiky je v nových médiích.

Matt Drudge -- Internetová drbna a význam aféry Lewinská pro média i čtenáře

Pronesl jsem kacířskou myšlenku, že podomní vydavatel Matt Drudge, zvaný internetová drbna, pouze využil křehkosti demokracie a její bezbrannosti, aby obrátil pozornost davů od informací k "informacím". Řekl jsem, že bulvár v té chvíli zvítězil za nadšeného jásotu mocných.

Ve svém malém hollywoodském bytě vybudoval díky jednomu pécéčku a modemu mediální značku, která prý úspěšně konkuruje kolosům jako CNN či The New York Times. Nekonkuruje, protože to není cílem této aktivity. Cílem je zdání emancipace jedince, bezmocného z totality. Cílem je zdání demokračnosti. Cílem je neškodné odvedení pozornosti občanů od politiky k doutníkům mezi stehny stážistky v Bílém domě a vyzdvihnutí odvážného hlupáka na piedestal slávy.

Prohlásil jsem, že pokud by americký politický systém nebyl plný přetvářky a pokrytectví, zůstal by onen inkriminovaný doutník jedním z mnoha tajemství Bílého domu, případně by byl předmětem mimosoudního finančního vyrovnání mezi prezidentem a jeho "stážistkou". Někteří prý dokonce tvrdí, že úspěch stránky Drudge Report je předzvěstí konce žurnalistiky.

Není, pouze je to začátek "jiné" žurnalistiky.

Miloš Čermák si 7. 11. 2000 v článku Kdo je český Matt Drudge? odpověděl sám na otázku, proč Drudge profesionální novináře tak popuzuje? Protože se vědomě odmítá řídit pravidly, která jsou pro novinářský establishment posvátná, porušuje oficiální embarga , neověřuje fakta, o dvou nezávislých zdrojích vůbec nemluvě a nestará se ani o morální či etické souvislosti zpráv, které zveřejňuje. Čermák velmi kritcky říká, že v české žurnalistice jsou

... stovky Mattů Drudgů v klasických médiích. Neúcta k informacím, neověřování faktů, jednozdrojové články - to všechno jsou běžné metody klasické české žurnalistiky devadesátých let.

Přesto úspěchu současného amerického milionáře nikdo z nich v Čechách nedosáhl. Proč? Protože česká veřejnost je daleko odolnější před napadením pseudoinformacemi a skandály. Protože má méně zranitelných ideálů a náboženských či multikulturních předsudků. Protože její nejnovější historie vznikala i na základě falešné mediální zprávy o mrtvém studentovi, kterou rozšířil bez jakéhokoliv ověření pod heslem "účel světí prostředky" do té doby respektovaný a nezávislý novinář. Kauza Martina Šmída ukázala zranitelnost systému, založeného pouze na víře ve vítězství abstraktních ideálů nad drsnou realitou okolního světa. Pravda a láska prohrála, i přes pozdější proklamace. Špionážní hry se ukázaly být silnější a životaschopnější.

Clinton zradil všeobecně sdílené, i když pokrytecké ideály o manželské věrnosti a pravdomluvnosti veřejných osob, aby si udržel moc. Právě proto moc vzápětí ztratil - a to nadlouho. Jeden prezident vystřídal druhého, jedna strana druhou. Je to Demokracie s velkým D? Jedna lež o stážistce pouze uvolnila místo jiné lži - té o zbraních hromadného ničení a nevyhnutelnosti střetu civilizací. Která lež je snesitelnější, za kterou se skrývá méně mrtvých? Vize Al Gorovy společnosti vzdělání a "new dealu pro 21. století" padla, jsa vystřídána vizí společnosti arogantní ekonomické či vojenské převahy, dosahující vítězství v politice strachem z války a strategickými bombardéry. Vize společnosti náboženských předsudků a civilizační hegemonie. Zvítězil Rambo nad Einsteinem. Svalnatý herec Arnold Schwarzeneger se stal senátorem. Je to tak správně? Měří se velikost demokracie kyblíky fimové či skutečné krve?

Internet jako médium všesměrové globální komunikace tentokráte posloužilo slepě. Setřela se hranice mezi profesionály a amatéry, setřely se kontury demokracie, dané nejen americkou ústavou i jejím prvním dodatkem. Zvítězil vítězstvíchtivý a pomstychtivý "lid" nad otevřeně amorálním a přece daleko morálnějším "Larry Flyntem". Amerika ve své pýše vítězící "ve věčné válce proti terorismu" doposud zaplatila vítězství pozvolným rozkladem ekonomiky, rozbitím jistot mezinárodního práva a ukázáním účinnosti různých taktik pro příští vítězství svých nepřátel či pouze sociálním a kulturním vyloučením frustrovaných hord. Internet ale ještě doposud nerozbil mediální establishment ani moc, bezzásadovost a účelovost klasické "doktrinální" geopolitiky. Globální mediokracie ani chaos bez-vládí a bez-práví v nejbližší době nehrozí. Hrozí ale vulgarizace. Hrozí macdonaldizace společnosti (George Ritzer 1993, česky Academia 1996), hrozí orwellizace - kontextová trivializace, kulturní warholizace či hodnotová postmodernizace a bezuzdná ekonomická globalizace. (Benjamin Kuras). Hrozí globální ztráta paměti i sdílených hodnot (Václav Bělohradský, Zdeněk Mahler či prof. Valenta).

Sklerotická paměť lidstva

Postrach novinářů i politiků je totiž mediální archiv. Minulost prchavosti uschovaná jako klíčový důkaz názorových proměn a bezzásadovosti vyřčeného, pojivosti slov i činů. Právě proto většina "mainstreamových" médií své archivy veřejnosti uzavírá či je dokonce likviduje, ty odvážnější média je alespoň zpoplatňují a pokládají tak mezi informacíchtivé a kontextuchtivé čtenáře a uspokojení jejich potřeb ekonomickou bariéru.

Nic není v tomto světě zdarma. A to je poselství, které s internetem taktéž souvisí. Ať chceme či ne, rozvoj této celoplanetární pavučiny je v rukou kapitálově silných, kterým dochází prozatím trpělivost nad principy anarchoautonomní kooperace a vojenské exaktnosti, vtělené do architektury síti sítí a jejich komunikačních protokolů. V Internetu se totiž rozhoduje na principu konsensu zúčastněných stran, není zde jeden vlastník, všichni jsou spoluuživatelé. Všichni jsou autory a čtenáři zároveň. Své znalosti sdílejí a máloco je dokáže přimět k tomu, aby za informace platili. Prozatím se to povedlo pouze podnikatelům s základním lidským pudem - sexem. Internet mění způsob trávení volného času, mění kulturu, obchod, mění představy o soukromí, domovu, práci, vzdělání, o pravdě i našich ideálech. nastavuje kruté zrcadlo myšlenkám humanity. Nejhledanějším slovem ve vyhledávačích byl sex a válka. A to je teprve nesmělý začátek toho, co přijde -- fúze a synergie s médii, telekomunikačními zařízeními a službami.

Archeologie a mýty o stvoření virtuálního světa

Přitom autor myšlenky asociativního prostředí pro uschovávání a vyhledávání informací, vojenský vědec a manažer, pordace amerického prezidenta pro vědecké záležitosti, profesor MIT a dr. Vannevar Bush se už v červenci roku 1945 domníval, že lidé, kteří se až dosud zabývali především posílením svých "hmotných" schopností a válkou, měli by se nyní zaměřit na posilování svých intelektuálních schopností, na zužitkování vědomostního potenciálu, který se za celou existenci lidstva shromáždil. Článek As we may think v časopise The Atlantic Monthly tak stál u formulování potřeb komunikace a tvorby světa založeného na znalostech a informacích. Jako ředitel Národního úřadu pro vědecký výzkum a vývoj USA, Bush obhajoval myšlenku, že po konci velké války už byl čas široce rozptýlené fragmenty vědeckého poznání sblížit do jedné entity - celku o hodně většího než suma jeho jednotlivých částí.

Bushův Memex měl tři hlavní principy shodné s budoucí "celosvětovou pavučinou":

  • propojenost s médii a syntézou řeči
  • URL - jednoznačné, neměnné adresy informace, hypertextové odkazy a "domácí" stránky
  • Spolupráce při získávání informací

Dnes to vypadá jednoduše, ale tehdy to byla revoluční myšlenka. Vývoj dal Bushovi zapravdu. Dnes to vypadá, že všechny ty znalosti našly konečně své adresáty, dnes to vypadá, jako jako by se Bushovy sny nakonec nakonec svým způsobem naplnily. Přesto to tak jen vypadá, neboť vedle jednoznačně demokratizačního a reformního charakteru může mít internet jako každá technologie i charakter retardační. Za jakoukoliv technologií musíme vždy vidět člověka a jestliže pokrok začal v centrech zkoumání a poznávání, o rozvoj se postaral hlad po zisku, který se dnes začíná starat, aby mu liberální anarchismus internetu nepřerostl přes hlavu a nezničil monopol na vše, za co ještě jsou lidé ochotni platit. Internet vymysleli vědci na univerzitních pracovištích na objednávku armády jako prostředek ke komunikaci vojenských velitelství v případě atomové války, jeho rozmach ale způsobily privátní firmy a dlouho trvající mír. Jeho zánik mohou způsobi ti mocní, kteří dokáží ve jménu jakýchkoliv argumentů potalčovat to demokratické, co internet přináší - okamžité a nezcenzurovatelné informace , planetární kooperaci, bezplatnost řady cenných služeb, public domain, open source.

Odkazy:

Pokračování zítra

                 
Obsah vydání       28. 1. 2004
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
28. 1. 2004 Americký viceprezident Cheney už netvrdí, že měl Irák ZHN
27. 1. 2004 Tony Blair přežil
28. 1. 2004 Koupili jsme nový server - děkujeme Jan  Čulík
28. 1. 2004 Ministr Gross: Návrat krále a otisky prstů v českých pasech Radek  Batelka
28. 1. 2004 Křik poplašených slepic Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Jak mailovat Britským listům
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Trinidad jako hrozba terorismu Miloš  Kaláb
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
27. 1. 2004 Sdělovací prostředky v Evropě
26. 1. 2004 George Soros: Spojené státy jsou v rukou extremistů
27. 1. 2004 Bush politicam suam defendit
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
27. 1. 2004 I v Německu zuří bouře ohledně vysokého školství
27. 1. 2004 Bushova vláda přestala tvrdit, že měl Irák zbraně hromadného ničení
27. 1. 2004 Stane se Francie muslimskou zemí?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC   
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil   
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
27. 1. 2004 Britská ironická komedie The Office vyhrála dva Zlaté glóby   
27. 1. 2004 Radko Kubičko a Štěpán Kotrba v pořadu Lidé od novin   
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Propagace fašismu v České televizi?   
23. 1. 2004 Hromadné sdělovací prostředky a metody manipulace veřejným míněním Noam  Chomsky
22. 1. 2004 Případ dr. Kellyho: BBC udělala chyby, ale britská vláda zneužila výzvědné informace k politickým cílům   
22. 1. 2004 BBC ve vysílání kritizovala svého generálního ředitele   
22. 1. 2004 ČRo 6 a česká sekce BBC: Kvalitní rozhlasové stanice by měly navzájem spolupracovat Jan  Čulík
21. 1. 2004 Dr. David Kelly dnes večer "vstane z hrobu"   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
27. 1. 2004 Radko Kubičko a Štěpán Kotrba v pořadu Lidé od novin   
19. 1. 2004 Digitální televize: BBC slaví úspěch s Deníky Alana Clarka   
16. 1. 2004 BBC zahajuje ofenzívu na obranu svého digitálního vysílání   
16. 1. 2004 BBC odvysílala "55 dnů televizních pořadů, na něž se nikdo nedíval"   
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
11. 12. 2003 Digitální, intelektuální televizní okruh BBC 4: Je to k něčemu?   
9. 12. 2003 Digitalizace podle zákona Zdeněk  Duspiva
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje   
17. 10. 2003 ČT2: Za dveřmi je další revoluce. Digitální revoluce... Štěpán  Kotrba
17. 10. 2003 Veřejnoprávní multiplex: "Česká vysílací" snad navzdory Mlynářovi Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
9. 1. 2004 Proč prodávat zlatá vejce Telecomu? Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Lékaři v EU chtějí protestovat proti ponižujícímu snímání otisků prstů při cestě do USA Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
12. 11. 2003 Britský ministr vnitra prosazuje biometrické občanky   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
5. 8. 2002 Poškodí britská vláda Cambridge University vynucováním autorských práv?   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   
1. 3. 2002 Internet, autorská práva a svobodná výměna informací   
6. 2. 2002 "Kauza" Vaněk versus Lada v pohledu médií Jan  Paul
9. 1. 2002 Zákon SSSCA znovu na pořadu dne Vladimír  Stwora