4. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Pierre Poujade
4. 9. 2003

NEKROLOG

Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým

Rebel. Zakladatel francouzského sociálního hnutí malých obchodníků a řemeslníků zemřel minulou středu ve věku 82 let. Co po něm zůstalo? Dědictví svérázného populismu a jedno slovníkové heslo: poujadismus.

Říkalo se mu "papírník ze Saint-Céré" nebo také "Daňový Robin Hood". Málokdo dosáhl za svého života toho, aby se stal legendou, Pierru Poujadovi se to podařilo; mnohem více než být skutečným aktérem - byl jím pouze v rozpětí let 1953-1956. Pierre Poujade, který zemřel minulý týden ve věku 82 let v La Bastide-L'Evêque (prefektura Aveyron), poslední půlstoletí už opravdu nikomu nevadil. Málokdo si dnes totiž pamatuje éru jeho největší slávy. Politologové ovšem s oblibou již dlouho používají termín "poujadismus", tu zvláštní výbušnou směsici francouzského patriotismu, xenoxobie a antiparlamentarismu.

Poujade zemřel náhle po krátké ranní procházce 27. srpna, měsíc poté, co oslavil 50. výročí založení kdysi tak slavného Svazu obrany podnikatelů a řemeslníků (UDCA). Bez Pierra Poujada by rozhodně nebyla představa o dějinách francouzských revolt kompletní. Bez Poujada by ale nebyl ničím ani poslední dědic jeho politického stylu, nepřehlédnutelný populista a zakladatel Národní fronty (FN) Jean-Marie Le Pen. Ve svém tiskovém komuniké o Poujadovi řekl: "Odešla emblematická postava třídního boje středních vrstev proti byrokracii, fiskalismu a obecně proti francouzské dekadenci, kterou zosobňovala IV. Republika." Poujade nebyl rebel bez příčiny. Poválečná Francie 50. let byla místem, kde dosud naplno rezonovaly temné příběhy okupace: na jedné straně tu stálo dědictví Republiky Vichy a kdysi národního hrdiny maršála Philippa Pétaina, na té druhé generála Charlese de Gaulla, který řekl to památné "NE" kolaboraci a přivedl Francii mezi vítězné mocnosti 2. světové války. Byla to doba destabilizovaného politického režimu IV. Republiky, kde se střídaly vlády jako počasí (vrchol Poujadovy kariéry spadá do období vzestupu a pádu čtyř premiérů a jejich vlád), bylo to období ekonomické deflace, o němž někteří v té době říkali: "Jsme v roce 1788, rok před revolucí."

Životní příběh Pierra Poujada je svého druhu vyústěním této nestability, revoluční vlnou, která zvedla od živnostenských pultů a krámů polovinu země. Příklad Poujada, který řekl své malé "ne", je mikropříběhem muže, který na krátkou dobu dokázal sjednotit "malé proti velkým".

Rozzuřený papírník ze Sait-Céré

Pierre Poujade se narodil se 1. prosince roku 1920 v Saint-Céré (department Lot) jako nejmladší syn sedmičlenné maloburžoazní rodiny (otec architekt tíhnul k extrémní pravici, matka spíše bojovala o přežití celé rodiny v nejtěžších obdobích: mladý Poujade byl vyloučen z církevní školy, protože rodina neměla na poplatky) a do svých 20 let vykonával různé krátkodobé manuální práce -- pracoval v docích i jako asfaltér. Angažoval se nejprve v levicové Lidové frontě Léona Bluma, později na konci 30. let jeho sympatie získalo profašistické hnutí Jacquese Doriota a mládežnické hnutí Compagnons de France (tzv. Maršálova mládež). V roku 1939 vstoupil Poujade do francouzských leteckých sil. V turbulenci času po porážce Francie na jaře roku 1940 podporoval Poujade Pétainovo úsilí vytvořit vichistický režim nezávislý na německé okupační správě, po zabrání celé Francie se v listopadu 1942 opět angažuje ve francouzském letectvu; koncem války již působí v Londýně ve službách Royal Air Force (RAF). Není bez zajímavosti, že v Poujadovu odklonu od režimu maršála Pétaina k podpoře gaullistického odboje a účasti na osvobození Francie, měla rozhodující roli jeho budoucí žena, s níž se během války seznámil v nemocnici.

Čas Pierra Poujade přichází na troskách poválečné Francie. Vrací se do rodného Saint-Céré, kde otevírá malé knihkupectví-papírnictví. Odtud také přezdívka "papírník"... V touze po finanční nezávislosti se dá Poujade do aktivního podnikání a kromě "knih a papíru" prodává všechno možné. Brzy se dostává do finančních nesnází. V roce 1953 byl zvolen zastupitelem na místní radnici. Poujadův den "D" přichází v červnu téhož roku. Poujade měl potíže s daněmi. A v tom nebyl sám. Těžkosti s placením daní, podléhajícím kontrole dosti nesympatických úředníků, povětšinou z Paříže, měl v té době kdekdo: Poujade se ale rozhodl jít o krok dál. Zorganizoval v okolí svého působiště hnutí odporu proti daňovým kontrolám, které bylo vzápětí korunováno založením Union de défense des commerçants et artisants (Svazu obrany obchodníků a řemeslníků, UDCA).

Nejprve lokální hnutí se začalo brzy šířit jako lavina po malých městech, získávalo sympatie a podporu měst větších až přerostlo do hnutí celonárodního včetně francouzského Alžírska: strhlo nejdříve malé obchodníky, nezávislé živnostníky, později vinaře a zemědělce. Po dvou letech dosáhl počet členů hnutí UDCA neuvěřitelných 800 000.

Z hnutí proti placení vysokých daní se v čase UDCA proměňoval ve vlnu odporu proti novým průmyslníkům, technikům a inženýrům, obchodním trustům a všech těch "velkých proti malým". Rozzuřený papírník Pierre Poujade stanul na čele organizace, která se stala symbolem obrany hodnot té tradiční předválečné přátelské Francie. Nutno poznamenat, že to bylo hnutí s dlouhými stíny nostalgie po velikosti země, která se zdála ztrácet každým krokem -- Vietnam, Indočína, na spadnutí válka v Alžírsku. Poujade byl představitelem Francouzů, kteří se nedokázali vyrovnat s fatální ranou modernismu. Na druhém pólu tohoto zápasu stál dynamický premiér Pierre Mendès France, symbol republikánské vize nové Francie.

Kolonie, víno a krámky

"Francie Pierra Poujada lpěla na koloniích, červeném vínu, malých obchodech a krámcích, zatímco Francie Mendèsova pije mléko, modernizuje distribuci a dává zemi průmyslovou ambici," napsal historik Dominique Borne. První kongres UDCA se odehrál v listopadu 1954 v Alžíru, což přivedlo delegáty i k fatálnímu zdůrazňování "francouzského Alžírska" ve jménu "obrany říše". Hodnotami Poujadova hnutí, na které vždy kladl důraz, byla rodina, starost o venkov a nezanedbatelný patriotismus. V květnu 1953 padá vláda Reného Mayera, Francie zoufale hledá nového premiéra, ale "nikoho nemůže najít", jak zněl lidový popěvek té doby rezonující s protivládní postojem poujadovského hnutí. Po 37 dnech se premiérem stává Joseph Laniel, který vládl přesně jeden rok. Po něm přichází na necelý rok Pierre Mendès France.

Hnutí je na vrcholu, vedle korporativního časopisu L'Union zahajuje vydávání také nového týdeníku pro širokou čtenářskou obec s názvem Fraternité française (Francouzské bratrství), zakládá paralelní hnutí, Poujade sám nakonec svou vlastní politickou stranu Union et Fraternité française. Mítink stíhá mítink. I přes původně ryze korporativistický charakter, který se deklaroval naprosto apoliticky, se hnutí po rozpuštění parlamentu v prosinci 1955 vydává do volebního boje. Hesla Poujadova hnutí měla razanci. "Vyhoďte vyhozené!" ("Sortez les sortant!") znělo na adresu bývalých poslanců. "Jsme proti trustům bez vlasti, proti volebním trustům, proti vykořisťovatelským gangům, proti gangu velkých hyen, který jako upír vysává Francii," znělo z úst Poujadových kandidátů. Na adresu parlamentářů zazněla i ostřejší sdělení: "Pověsíme je vysoko a nakrátko, je to otázka ekonomie." Výsledek vyrazil v lednu 1956 všem dech: 2,5 miliónů Francouzů jim dalo hlas, což v přepočtu znamenalo 12 procent a 52 křesel v parlamentu. Mezi novými tvářemi, které dosud nikdo neznal, se v Národním shromáždění objevil i dosud nejmladší poslanec, nadějný předseda poujadovské mládeže -- sedmadvacetiletý Jean Marie Le Pen.

Mezi novými poslanci ale Pierre Poujade chyběl. Nekandidoval, stejně jako další klíčové postavy hnutí. Tady někde začíná Poujadův pád. "Být u moci ho děsilo," napsal o něm Le Pen. "Vždycky, když jsme se pokoušeli ho do ní nastrkat, vyhnul se zodpovědnosti," doplnil. Muž, který chtěl zachránit Francii, jež "nechce umřít", ztrácel kontrolu nad velmi nestrukturovaným hnutím a vlastními poslanci, kteří sami byli nositeli mnoho osobních animozit. Vynikající rétor a populista, který dokázal rozžhavit davy "doběla", se zvolna stává politickým klaunem, jehož výroky si lidé zapisovali, ale přestali je brát příliš vážně. Někteří o něm s odstupem píší jako "fašistovi nové levice", mezi intelektuály byl každopádně nejoblíbenějším "fašistou", dá-li se tak nazvat ten "zvrácený obdiv", s jakým o něm tehdejší noviny a společenské revue (L'Esprit i L'Express) psaly. Poujade byl ve své době prodlouženým stínem 30. let, jeho intelektuální aparát tvoří směsice představ o nezávislém živnostníkovi, pacifická rétorika, antiparlamentarismus, patriotismus (a xenofobie, ano i antisemitismus), strach z inovací, odmítání "trustů", svérázné zaujetí různými typy komplotů. Mezi historickými referencemi, které používal, najdeme zajímavou galerii postav: Johanku z Arku, Victora Huga či bojovníky od Verdunu.

Nezadržitelný pád

Přijal ho ve své době papež i generál de Gaulle. Právě generál Charles de Gaulle svým nezadržitelným nástupem na sklonku 50. let, který se podobal vojenskému puči, převzal mnohé z lidových akcentů, které vyrostly v tomto "hnutí malých". S generálem de Gaullem ale vstoupila na scénu v roce 1958 nová -- V. Republika. De Gaulle byl jako voják lépe zorganizovaný a jeho lidé si ještě dobře pamatovali disciplínu "hnutí odporu", na němž gaullismus vyrostl. Nezadržitelný pád Pierra Poujada byl dán charakterem ekonomicky nestabilní doby, politického režimu a poválečné francouzské krize identity. Poujade stál na čele protestního hnutí, které podlehlo v nerovném zápasu.

"Vždycky jsem byl na straně těch malých, kteří byli tak často mláceni obuškem, oloupeni, válcováni,všech těch ponižovaných, kteří žili téměř z ničeho," řekl na podzim roku 1995.

Jeho kdysi tak slavných rétorských vystoupení ubylo. Ačkoliv stál na čele hnutí UDCA až do roku 1983, nikdy nedokázal zaujmout tolik jako v tom triumfálním období let 1953-1956. Dvakrát se pokoušel o mandát v evropských volbách -- v roce 1979 na kandidátce Philippa Maluda, v roce 1984 na té Gérarda Nicouda. Při prezidentských volbách podporoval de Gaulla v roce 1965, poté Georgese Pompidoua v roce 1969, Valéry Giscard d'Estaing v roce 1974, dvakrát Françoise Mitterranda (1981 a 1988), Jacquese Chiraka (pouze v roce 1995), naposledy Jean-Pierre Chevènementa, kandidáta Republikánského pólu.

Poslední období svého života se Poujade věnoval propagaci topinamburu jako alternativní energetické plodiny. V roce 1984 ho prezident Mitterrand jmenoval do ekonomického a sociálního výboru. "Nezměnil jsem zápas," řekl tehdy Poujade. "Vývoj paliv je také způsob, jakým udržet nad vodou zemědělce a živnostníky chudých regionů," připomněl. V roce 1964 založil zemědělskou výrobu s názvem "La Valée heureuse" (Šťastné údolí) a turistické centrum v La Bastide-L'Evêque, kde prožil svých posledních 40 let.

Pierre Poujade je autorem autobiografie "L'Histoire sans masque" (Dějiny bez masky, vyd. Elytis). Zůstala po něm jeho žena Yvette Seva, dva synové a dvě dcery.


Doporučená literatura:

BORNE, Dominique: Petits-Bourgeois en révolte ? Le mouvement Poujade, Flammarion, Paříž 1977.
HOFFMANN, Stanley: Le Mouvement Poujade, Cahiers de la FNSP, A. Colin, Paříž 1956.
SIRINELLI, Jean-François: Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle, PUF, Paříž 1995.

Další užitečné odkazy:

> AP: "Mort de Pierre Poujade, le père du poujadisme", 27.8.2003, 17.15 hodin
> AFP: "Pierre Poujade est mort", 27. 8. 2003, 21.18 hodin
> JARLAND, René: "Pierre Poujade en janvier 1955", foto AFP, 21.18 hodin
> TF1: "Décès de Pierre Poujade", 27. 8. 2003
> WEILL, Nicolas: "La mort de Pierre Poujade, précurseur d'un nouveau populisme", Le Monde, 28.8.2003
> DELY, Renaud: "Pierre Poujade ferme sa boutique", Libération, 28. 8. 2003
> JOHNSON, Douglas: "Pierre Poujade", The Guardian, 28. 8. 2003
> RIDING, Alan: "Pierre Poujade, Who Rallied France's Rightists, Dies at 82", The New York Times, 28.8.2003.

                 
Obsah vydání       4. 9. 2003
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Dušení poslanců
3. 9. 2003 Rána britské vládě: podle vysokého výzvědného pracovníka byla vládní zpráva o iráckých ZHN nepřípustně zdramatizována
4. 9. 2003 Plivanec na Pejchala - novinář na scestí Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
4. 9. 2003 Bude vzdělání zbožím? Josef  Vít
4. 9. 2003 Vědí vláda a odbory co vlastně chtějí? Josef  Trnka
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná
4. 9. 2003 Za Ruzyň na Ruzyň I. Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 Až se do těchto věcí pustíme, staneme se dospělými Evropany Vladimír  Rott
4. 9. 2003 Nové maturity - ide naozaj o objektivitu? Jozef  Brezovský
4. 9. 2003 Havanské bienále moderního umění Štěpán  Kotrba
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba
3. 9. 2003 Kniha Jamese Manna About Face a jedno neslavné výročí Petr  Fiala
3. 9. 2003 Sdružení za kvitance Petr  Říha
3. 9. 2003 Dva roky nesmyslů
2. 9. 2003 Čelný britský konzervativec útočí: "Kellyho smrt byla pro Blaira záchranou"
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 9. 2003 Vědí vláda a odbory co vlastně chtějí? Josef  Trnka
4. 9. 2003 Plivanec na Pejchala - novinář na scestí Štěpán  Kotrba
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Bude vzdělání zbožím? Josef  Vít
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná   
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví   
3. 9. 2003 Náboženství je duševní choroba   
3. 9. 2003 Dva roky nesmyslů   
3. 9. 2003 Kniha Jamese Manna About Face a jedno neslavné výročí Petr  Fiala
3. 9. 2003 Rána britské vládě: podle vysokého výzvědného pracovníka byla vládní zpráva o iráckých ZHN nepřípustně zdramatizována   
2. 9. 2003 AIDS v Južnej Afrike I.: Neviditeľný liek   
2. 9. 2003 Čelný britský konzervativec útočí: "Kellyho smrt byla pro Blaira záchranou"   

Francie RSS 2.0      Historie >
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
8. 8. 2003 Smrt Marie Trintignant: "Elle est belle pour toujours" Josef  Brož
18. 7. 2003 Třídní boj ve Francii - realita odporu proti vládním sociálním reformám Petr  Záras
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
9. 6. 2003 (D)Evian(ti) Radovan  Geist
9. 6. 2003 Francúzski socialisti hľadajú identitu: Neistí a nesmelí medzi ľuďmi Ivan  Štefunko
13. 5. 2003 Jean-Pierre Raffarin: premiér, který nechce být č. 1 Josef  Brož
8. 4. 2003 Zrádní Francouzi   
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
8. 1. 2003 Jacques Chirac, prezident odsouzený k životnímu úspěchu Josef  Brož
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož