29. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kuřivody
28. 9. 2003

Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko

Free jungle-tekkno openair party "rozpustili" v sobotu 27. září večer policisté na území obce Ralsko v bývalém vojenském prostoru na Českolipsku. "Účastníci se začali sjíždět v noci z pátku na sobotu a ráno jich na místě bylo už kolem tisíce," řekla ČTK českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Rozpuštění této technoparty je v rozporu s dřívějším vyjádřením ombudsmana, vztahujícímu se k akci CzechTek 2003. Městské vyhlášky mají stále ještě nižší právní sílu než Listina základních práv a svobod, která zajišťuje právo shromažďovací. Starosta i policie tedy "rozpouštěním" akce nejspíše porušili zákon a policie překročila své pravomoci. Zněním, které je v rozporu se zákonem, informovala o této akci i ČTK ve své zprávě, neboť o party hovořila jako o nelegální (nemůže být) a hovořila o povolení (dvoustranný právní úkon), ačkoliv pro shromáždění osob je třeba pouze oznámení pořadatelů (jednostranný právní úkon). Veřejné hudební produkce ale zákon neupravuje vůbec nijak... Dohoda "pořadatelů" se starostou má přitom charakter ústní smlouvy.

27. 09. 2003 - 20:08

Policisté rozpustili nepovolenou technoparty v Ralsku

RALSKO (Českolipsko) - Nepovolenou technoparty rozpustili dnes policisté na území obce Ralsko v bývalém vojenském prostoru na Českolipsku. "Účastníci se začali sjíždět v noci z pátku na sobotu a ráno jich na místě bylo už kolem tisíce," řekla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vzhledem k tomu, že šlo o nelegální akci, na niž obec nedala pořadatelům povolení, vyzval starosta Ralska v 10.30 účastníky, aby technoparty zrušili a odjeli. Neposlechli ho však, a tak je ve 14.00 k ukončení srazu vyzvali policisté. Účastníci technoparty, mezi nimiž byli kromě Čechů byli také Němci nebo Rakušané, nepřestali s hudbou a tancem ani do stanovené lhůty v 15.30. Teprve policejní zákrok je přiměl k tomu, aby odpojili a demontovali aparaturu.

"Neodehrály se naštěstí žádné potyčky, lidé na policisty útočili pouze slovně," dodala Baláková. Na místě nelegální technoparty zakročilo kolem padesáti policistů včetně příslušníků zvláštní zásahové jednotky a psovodů. "Nyní se účastníci technoparty rozjíždějí domů, přesto na místě zůstávají naše hlídky," uvedla po 19.00 Baláková.

28. 09. 2003 - 11:53

V Ralsku je již jen asi 50 účastníků nepovolené technoparty

RALSKO (Českolipsko) - Na území obce Ralsko v bývalém vojenském prostoru Českolipsku zůstávalo v neděli dopoledne posledních zhruba padesát účastníků nepovolené technoparty a na místě parkovalo přibližně dvacet automobilů. Policisté prováděli jen namátkové kontroly. Podle operačního důstojníka z českolipského policejního ředitelství technoparty definitivně skončila.

Nepovolenou technoparty rozpustili policisté v sobotu odpoledne. Účastníci se začali sjíždět v noci z pátku na sobotu a ráno jich na místě bylo podle policie už kolem tisíce. Vzhledem k tomu, že šlo o nelegální akci, na niž obec nedala pořadatelům povolení, vyzval starosta Ralska v 10.30 účastníky, aby technoparty zrušili a odjeli. Neposlechli ho však, a tak je ve 14.00 k ukončení srazu vyzvali policisté. Účastníci technoparty, mezi nimiž byli kromě Čechů byli také Němci nebo Rakušané, nepřestali s hudbou a tancem ani do stanovené lhůty v 15.30. Teprve policejní zákrok je přiměl k tomu, aby odpojili a demontovali aparaturu.

Zákrok provázely pouze slovní útoky účastníků technoparty na policisty. Na místě nelegální technoparty zakročilo kolem padesáti policistů včetně příslušníků zvláštní zásahové jednotky a psovodů.

Co konstatovali právníci Úřadu ombudsmana o CzechTeku

 • MěÚ ....... akci neposoudil jako shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Shromáždění podle čl. 19 Listiny základních práva a svobod nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy! ... Zákon však přesně stanoví, kdy se shromáždění zakáže, aniž bylo oznámeno. Je otázka, zda akci považovat za shromáždění a zda byly dány zákonné podmínky k zákazu akce. Rozhodnutí o zákazu shromáždění je podle zákona doručeno vyvěšením na úřední desce. Pořádání "veřejných hudebních produkcí" není právně regulováno.
 • Orgány ochrany veřejného zdraví mají jako státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávnění k bezprostřednímu zákroku (ke znehodnocení), kdy neplatí správní řád, pouze při zjištění, že pokrmy nebo suroviny nejsou zdravotně nezávadné, nikoliv k odstranění zdroje hluku při zjištění překročení přípustné hladiny hluku.
 • Policie je podle § 25 zákona o P ČR oprávněna odejmout věc, lze-li mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. Nelze však odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Za přestupek nedodržení opatření stanoveného nebo uloženého ke snížení hluku a vibrací lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

Pohled z druhé strany

ALEF z www.hypno.cz popsal Britským listům situaci jinak:

Na freetekno party, která se konala od večera 26. 9. 2003 v opuštěném areálu bývalé vojenské základny Sovětské armády ve vojenském prostoru Ralsko se podílelo 23 soundsystémů a pokojně se zde bavilo cca 1000 lidí. Okolo 23. hod přijela první hlídka PČR se starostou obce Ralsko, která se pouze zeptala, do kdy se párty plánuje, a byla informována organizátory, že do neděle 29. 9. 2003. Poté odjela.

Party dále probíhala bez jakýchkoliv incidentů, až okolo 10.30 projela areálem 3 policejní auta a z megafonu vyzývala účastníky k odjezdu. Starosta společně s několika policisty vystoupili jednou z auta a zeptali se, komu patří aparatura. Bylo jim odpovězeno, že je to společný majetek více lidí, načež starosta prohlásil k policistům: "Tak jim to vypněte a on se majitel přihlásí." Poté si policisté opsali SPZ jednoho náhodně vybraného auta a odjeli.

Poté se dostavili zástupci organizátorů párty na jednání se starostou, který je ujistil, že pokud v 15.30 zastaví hudební produkci a budou sbírat odpadky, zásahová jednotka, kterou povolal, bude pouze monitorovat situaci a po nějaké době odjede, přičemž soundsystémy mohou zůstat po dobu balení, tedy přes noc bez hudby. Organizátoři toto slíbili a s tím se starostou rozešli. Ze strany organizátorů byla tato úmluva dodržena, v 15.30 skončila hudba a všichni začali sbírat odpadky.

Přesně v 15.30 přijela zásahová jednotka v počtu 17 mužů a začala nejprve bez kontaktu s účastníky párty "zastrašovací manévry", spočívající v běhání po ploše, exhibicích na valech oddělujících jednotlivé části areálu atd. Poté začala zbytečně agresivně a arogantně vytlačovat jednotlivé účastníky párty z ploch areálu.

Po několika hodinách byl celý poměrně rozlehlý areál policií vyklizen, na místě zůstaly pouze automobily, jejichž řidiči nebyli schopni jízdy. Prakticky všichni účastníci dostali při výjezdu pokutu 500,- Kč, ačkoliv na areálu nebyl zákaz vjezdu ani nebyl jinak označen zákazem vstupu či indikací vlastníka (jak je tomu ostatně prakticky u všech několika desítek obdobných objektů v této oblasti).

Otázky bez odpovědi

Tento zásah vyvolává několik zásadních otázek:

 1. Na základě jaké vyhlášky či zákona starosta obce povolal zásahovou jednotku PČR? A na základě jakého zákona policie zasáhla?

  Citujeme z vyjádření právníka: Pořádání takových akcí umožňuje a dokonce zaručuje přímo Listina základních práv a svobod, která v čl.19 stanovuje, že právo pokojně se shromažďovat je zaručeno, a vzápětí dodává, že toto právo lze omezit, ale pouze zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu.

 2. Má tedy arbitrární rozhodnutí starosty obce sílu zákona? Pokud je nám známo, obec Ralsko nemá vydánu žádnou specifickou vyhlášku na ochranu veřejného pořádku.
 3. Kdo na straně Policie ČR na základě ohlášení starosty rozhodl, že bude nasazena zásahová jednotka? Jako daňový poplatník se musím ptát, jaký je rozhodovací mechanismus, kterým je rozhodováno o takovémto neefektivním použití prostředků státního rozpočtu?
 4. Proč se někteří policisté zásahové jednotky chovali zbytečně agresivně a vystupovali arogantně?
 5. Proč velitel zásahové jednotky na ploše slovně napadal jednotlivé účastníky?
 6. Jaký je mechanismus, kterým se o akci dozvěděl zpravodaj ČTK (pán v elegantní zelené vestě na snímku)? Sdělila mu podrobnosti policie? Na jakém zákonném podkladu?
 7. Proč starosta nedodržel úmluvu s organizátory, která, jak se posléze ukázalo, měla jediný účel, a to přimět účastníky, aby po sobě uklidili ještě před vytlačením policií? Přičemž v případě že by se zásah nekonal, stejně by po sobě uklidili, jak už se ukázalo na mnoha jiných parties...
 8. Jaké mají organizátoři a účastníci párty, kteří se tímto postupem starosty a PČR cítí poškozeni, opravné prostředky, kterými by se mohli legálně domáhat toho, aby se podobné zbytečné manifestace moci státu vůči jeho občanům neopakovaly?

  Opět vyjádření právníka: Zakázat shromáždění je pro úředníky obce dosti složité, neboť se vystavují přezkumu svého rozhodnutí soudem a případné náhradě škody.

Závěr místo rozhřešení

Tento incident je jedním z mnoha, které jsou projevem rozporu mezi tradiční industriální společností s nově se tvořící společností komunikační. Každá z těchto společností je založena na jiných principech (motivace penězi X motivace svobodnou vůlí člověka, zkostnatělé struktury X pružné struktury, hierarchická organizace společnosti X lineární organizace atd.). To vše se samozřejmě navenek projevuje jako další mezigenerační konflikt. Jeho příčiny jsou hlubší, než je navenek patrno a především zahrnují zásadní změnu v myšlení lidí.

Poznámka redakce BL: Ti lidé, kteří dnes s prázdnýma rukama stojí proti policejním zásahovým jednotkám, budou za několik let vládnout - a nejen tomuto státu. I to je poselství, které by měli slyšet starostové a velitelé policejních jednotek. Aby se pak někdy v budoucnu nedivili... V tu dobu budou totiž v důchodu.

                 
Obsah vydání       29. 9. 2003
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Most: ODS chce stůj co stůj prosadit oplocený a střežený tábor pro neplatiče Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Želary, mnoho povyku pro nic Jan  Paul
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Topolánek chtěl nahradit druhou ligu krajským přeborem Josef  Trnka
29. 9. 2003 Kouzelné zrcadlo literatury Radek  Sárközi
29. 9. 2003 Paradox: Opuštěné důlní areály nemohou a bývalá kasárna mohou být komerčně využívány Jaroslav  Hlaváček
29. 9. 2003 Rušení malých škol z finančních důvodů je velmi krátkozraké Michal  Rusek
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"
29. 9. 2003 Jerusalem Post: "Musíme zabít teroristy i Arafata"
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu
27. 9. 2003 "Lhal jsi, oni zemřeli," vyčítají američtí rodiče Bushovi
27. 9. 2003 Labourističtí poslanci jsou s Blairem nespokojeni
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
29. 9. 2003 Želary, mnoho povyku pro nic Jan  Paul
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem   
25. 9. 2003 Británie v otroctví   
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"   
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím   
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
10. 9. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost (díl 2) Ladislav  Kahoun
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty   
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003   
11. 8. 2003 Takže dementní dunič má práva větší než nedunič?   
11. 8. 2003 Mapka Czechteku 2003   
7. 8. 2003 Hlučné akce Ondřej  Prokopius
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal
6. 8. 2003 Nelze omlouvat, když někdo obtěžuje lidi hlukem   
5. 8. 2003 V dnešní postmoderní společnosti neexistuje v ČR konformita Jan  Maršák
5. 8. 2003 CzechTek: organizátoři by měli být popohnáni k plné odpovědnosti Jan  Krejčí
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
4. 8. 2003 Pořadatelé CzechTeku v on-line rozhovoru Britských listů