19. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
CzechTek 2003
19. 9. 2003

CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty

tisková informace Veřejného ochránce práv

Ve dnech 25.7. až 3.8.2003 se na loukách u osady Ledkov -- části města Kopidlna konal 10. ročník mezinárodního hudebního festivalu CzechTek 2003, známý pod označením technoparty. Dne 29. 7. 2003 se elektronickou poštou obrátil na veřejného ochránce práv, kromě dalších státních institucí, jeden z místních občanů se stížností, že je porušován zákon a nikdo nic nečiní k jeho dodržování.

Na základě stížnosti bylo zahájeno šetření a na Městský úřad v Kopidlně svoláno jednání zástupců Městského úřadu v Kopidlně, Policie ČR, Krajské hygienické stanice a odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně. Z jednání vyplynulo:

  1. Dne 23.7.2003 bylo na MěÚ v Kopidlně faxem doručeno oznámení společnosti PRIMANO s.r.o. o konání technoparty s uvedením pozemků, na nichž se bude konat. Tyto pozemky jsou majetkem města, které je pronajalo zemědělské obchodní společnosti Jiří Antoš výhradně k zemědělské činnosti. P ČR několik dnů před konáním akce zjistila, že technoparty se bude konat pravděpodobně u Ledkova a seznámila pana Antoše a MěÚ Kopidlno s tím, o jakou akci se má jednat. Snahou města Kopidlno bylo přimět nájemce pozemku pana Antoše k vypovězení dočasné podnájemní smlouvy a zamezit tak konání akce. Pan Antoš to odmítl.
  2. Na oznámení společnosti PRIMANO byl znečitelněn údaj o telefonním spojení. Zásilky zasílané na uvedenou adresu společnosti se vracely jako nedoručené. Ti, kteří technoparty organizovali na místě, vystupovali jako zaměstnanci firmy, kterou si pořadatel akce společnost PRIMANO sjednal pouze k ostraze majetku. Na akci se nevybíralo vstupné, pouze 100,- Kč za parkování.
  3. P ČR přijala bezpečnostní opatření za účelem ochrany veřejného pořádku, života, zdraví a majetku občanů a za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Podle odhadu policie se akce zúčastnilo přes 25.000 lidí, kteří přijeli 4.000 vozidly. Pokud se týká trestné činnosti, bylo zaznamenáno několik vloupání do vozidel, odcizení batohů, videokamery, apod. mezi účastníky technoparty. Bylo zjištěno 91 přestupků požití alkoholu řidiči a na zejména dopravních přestupcích bylo vybráno přes 200 000,- Kč.Na místě nebyla zjištěna přítomnost injekčních jehel ani jiného nebezpečného odpadu. Obvodní oddělení P ČR Kopidlno provedlo po skončení akce šetření k poškozování majetku a zdraví místních obyvatel. Vznikly pouze drobné škody na majetku (krádeže brambor z pole, apod.) nikdo z místních obyvatel nepodal oznámení.
  4. V pátek 25.7.2003 provedly dvě pracovnice Krajské hygienické stanice šetření na místě samém. Hygienická stanice se zaměřila na zjištění, zda vzhledem ke klimatickým podmínkám a nedostatku vody nehrozí vypuknutí epidemie. Kontrolovány byly stánky s potravinami. U zdravotnického ústavu bylo objednáno měření hluku, které bylo provedeno dne 29.7.2003 u nejbližších rodinných domků v Ledkově. Měřením bylo zjištěno překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku, které činí ve venkovním prostoru pro denní dobu 50dB, pro noční dobu 40dB. (naměřeno bylo 57,9 dB, resp. 49,4 dB). Na základě měření bylo zahájeno správní řízení o zákazu provozu hudební produkce jako zdroje hluku a vydáno předběžné opatření podle správního řádu. Tato rozhodnutí se však nepodařilo do skončení akce doručit. Proti společnosti PRIMANO je orgány ochrany veřejného zdraví vedeno správní řízení o uložení pokuty podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
  5. Pozemky, na nichž se akce konala, byly organizátory uklizeny. Nebylo shledáno poškození životního prostředí, úniky látek poškozujících vodní zdroje.
  6. Město Kopidlno podalo trestní oznámení, návrh na vydání předběžného opatření k občanskoprávnímu soudu. Jako pověřený úřad vydal MěÚ v Kopidlně správní rozhodnutí podle § 5 občanského zákoníku - ochrana před zřejmým zásahem do pokojného stavu. Rozhodnutí se nepodařilo včas doručit.
  7. MěÚ v Kopidlně podal Krajskému úřadu v Hradci Králové oznámení na zahájení správního řízení proti pořadateli akce pro porušení nařízení Královehradeckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
  8. MěÚ v Kopidlně akci neposoudil jako shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Shromáždění podle čl. 19 Listiny základních práva a svobod nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy! Oznámení společnosti PRIMANO, s.r.o. nebylo podáno včas a nemělo náležitosti podle tohoto zákona. Zákon však přesně stanoví, kdy se shromáždění zakáže, aniž bylo oznámeno. Je otázka, zda akci považovat za shromáždění a zda byly dány zákonné podmínky k zákazu akce. Rozhodnutí o zákazu shromáždění je podle zákona doručeno vyvěšením na úřední desce. Pořádání "veřejných hudebních produkcí" není právně regulováno.
  9. Orgány ochrany veřejného zdraví mají jako státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávnění k bezprostřednímu zákroku (ke znehodnocení), kdy neplatí správní řád, pouze při zjištění, že pokrmy nebo suroviny nejsou zdravotně nezávadné, nikoliv k odstranění zdroje hluku při zjištění překročení přípustné hladiny hluku.
  10. Policie je podle § 25 zákona o P ČR oprávněna odejmout věc, lze-li mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána. Nelze však odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Za přestupek nedodržení opatření stanoveného nebo uloženého ke snížení hluku a vibrací lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2003
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby
19. 9. 2003 Škola lidských práv popáté - pozvánka na akci
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 Ať teda umělci chcípnou?... Marta  Morice
19. 9. 2003 Čtení
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky
19. 9. 2003 Příběh dioxinu ve Spolaně Pavel  Činčera
19. 9. 2003 Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu
19. 9. 2003 Naštvaný, ale zajímavý článek Vojtěch  Polák
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
18. 9. 2003 Pejsek na dálnici, tísňová linka na to kašle Ladislav  Kahoun
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
18. 9. 2003 SUEZ neovládá jen vodu, ziskal i miliardový kšeft na sanaci Spolany Miroslav  Šuta
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty   
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003   
11. 8. 2003 Takže dementní dunič má práva větší než nedunič?   
11. 8. 2003 Mapka Czechteku 2003   
7. 8. 2003 Hlučné akce Ondřej  Prokopius
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal
6. 8. 2003 Nelze omlouvat, když někdo obtěžuje lidi hlukem   
5. 8. 2003 V dnešní postmoderní společnosti neexistuje v ČR konformita Jan  Maršák
5. 8. 2003 CzechTek: organizátoři by měli být popohnáni k plné odpovědnosti Jan  Krejčí
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
4. 8. 2003 Pořadatelé CzechTeku v on-line rozhovoru Britských listů   
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec