4. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 8. 2003

CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny

POLEMIKA

Nezavděčíš se lidem všem, praví jedno moudré přísloví. A nezavděčil jsem se ani já svými fotoreportážemi s komentářem o free festivalu CzechTek. Ochránci vdov a sirotků se ozvali, bráníce starostku i sluch dědečků ve vesnici. Což o to, mají pravdu, ale pravda je taková kulatá, že zatoulat se může kamkoliv...

Hned na úvod je třeba říci, že shromažďovací právo je právem ústavním. Ústava dává právo občanům shromáždit se a pouze vymezuje podmínky, za jakých se tak stane. Povinnost vůči státu má pořadatel pouze formální - ohlašovací. Dále má za povinnost zajistit pořdatelskou službu v prostoru konání akce, nikoliv však mimo tento prostor. Odklánění dopravy či její řízení je vždy POVINNOST policie. Zasahovat do chodu akce může stát (hygienik či policie) pouze za přesně vymezených podmínek a přesně vymezeným způsobem. Slušnost s tím nemá co do činění a už vůbec ne "normy socialistického soužití"... Každá akce někoho obtěžuje. Demonstrace i koncert. A v případě demonstrace i v případě koncertu je na náklady státu zajištěna bezpečnost účastníků i před těmi, kteří s ní nesouhlasí a a je zajištěno řešení dopravní situace. Inteligentní obec zajistí i hygienické zázemí, neboť lejna mimo prostory déletrvající akce pořadatel uklízet nemusí a obec ztěží prokáže, že vznikly jako následek jeho hudební produkce...

"CzechTek 03" se mi jeví jako zářný příklad porušení elementárních pravidel slušnosti. Copak CzechTek není jednou z "akcí, v nichž se předem občany neobtěžuji informovat, že to pro ně bude znamenat obtíž" ? Jaký je rozdíl mezi ožralými hovady vyřvávajícími po hospodách a divokým hlučným festivalem ?
....
Na jedné straně vadí hospoda dělající hluk dlouho do noci, na straně druhé je v pořádku festival, který dělá kravál čtyriadvacet hodin denně po dobu nekolika dní ?
...
I když je akce "free" a pan Kotrba by zde marně hledal pořadatele, vybírá se zde vstupné po stokoruně za nálepku na auto. Znamená to tedy, že akce je "free" pouze v případě, že by chtěl někdo pořadatele pohnat k odpovědnosti za porušení předpisů ? Není celý CzechTek, celé to hraní si na "free" svět, na nezávislost, nakonec jen velmi dobře vymyšleným způsobem, jak vydělat bez rizika velký balík?

To si myslí Martin Hron, který dokonce podle svých slov navštívil CzechTek po dobu několika hodin. Ocenil sice, že účastníci se k sobě chovali velmi tolerantně, za celou dobu nezaznamenal jediný konflikt nebo větší spor, nepochopil ale, že v České republice nelze nalézt jediný prostor, kde by se dal takový Woodstock dneška uspořádat, aniž by to někomu vadilo.

Obávám se, že tím prostorem není ani Letenská pláň, ani jiná podobná louka. Všude je v doslechu lidské obydlí nebo přírodní rezervace. Všechny louky někomu patří a podléhají hromadě povolovacích řízení. Jmenujete-li se Rolling Stones, máte-li za kamaráda ex-prezidenta a balík peněz na kontě, pak je hračka uspořádání hlučného koncertu, obtěžujíícho spící Pražany v okruhu 10 km. Jste hudební hvězdy, a tak je vám vše odpuštěno, i hlukometr v sto metrů vzdálených domech, kde spí lidé. Jste slavný, jste hvězda. Všichni na vás vydělají své "držhubné", všichni napíší povinně oslavné "mediálně partnerské" články a jedete dál. Na další štaci. V případě Rolling Stones to bylo 70 dB ve vzdálenosti dvou kilometrů od místa konání koncertu... Změřeno znervóznělými hygieniky. Pořadatel koncertu Rolling Stones se bude hledat přeci jen lépe, než pořadatel CzechTeku.

Pokud nejste mediální hvězdy, ale pouze fanoušci nějakého okrajového žánru, máte problém stejný, jako kdysi měli vlasatí, oškliví a zpocení trampové na folkovém festivalu Porta či jiných podobných "undergroundových" akcích socialismu.

Povolení k výjimce z hluku nezískáte, na "výpalné" nemáte, pokud chcete udržet nekomerční charakter akce. A o to jde. Protože udělat akci, na kterou nebude téměř nikdo mít (vstupné 1000 Kč na osobu a večer) dovede každý. A každý z ní uhradí i onu pokutu za překročení hlukové normy. Čili předem ví též, že "zákon" poruší, ale kalkuluje ve vstupném s následky. "Vstupné" 100 Kč na jedno vozidlo (se čtyřmi či pěti lidmi na palubě - tedy 20 Kč na osobu a týden) je pouze minimální solidární příspěvek na obstarání chemických záchodů a následný úklid louky.

Tržba z nezdaněných (moralisté pozor!) prodejů alkoholu a jídla uhradí režii s dovozem soundsystému na místo a někdy i amortizaci aparatur. Prodej měkkých drog se toleruje v míře obvyklé pro centrum Prahy, dealeři tvrdých drog a rajského plynu jsou bez milosti zmláceni a vyexpedováni. Nic víc. Ekonomika provozu je sebezáchovná, nikoliv kapitalistická. Protože pivo za dvacet či guláš za třicet nedostanete v žádné pražské restauraci. Ekonomika těchto DIY akcí je solidární - všichni mohou být prodejci a všichni jsou konzumenti. Nikdo nikomu nezakazuje "baťůžkářství" a vlastní potraviny, drogy či alkohol. Nikdo nikoho nenutí, že musí přijet až na louku, kde se platí. Neplacených ploch bylo i v Kopidlně dost. Osobní vstup je volný. Možnost přivydělat si prodejem čehokoliv neomezená, prostor byl současně "tax free" zónou. Registrační pokladny jsem neviděl u nikoho, účtenku by vyžadoval akorát blázen... Ceny byly ale takové, že nikdo nemusel sedět "nasucho".

Ano, stát z těchto akcí nemá nic, pokud si nenasbírá pokuty za špatné parkování či alkohol za volantem při odjezdu. Což stát prostřednictvím místní policie i v případě CzechTeku činil v míře rozumné, za což budiž policii čest a chvála. Alkohol za volant nepatří a parkovací plochy byly dané jasně pořadateli. Nic víc se nekontrolovalo. Přitom lehkých drog a marihuany bylo všude dost - většina lidí se samozásobila, na akci působil dokonce i coffee shop. Policisté se na louku neodvažovali, zůstávali pouze na hranici pronajatého pozemku. Nutná buzerace represivních složek byla tím pádem mírná - s porozuměním pro nevázanost a nespoutanost mládí. Na rozdíl od postupu starostky, která se snažila o represi i nad rámec zákona. Naštěstí soudkyně neměla pro starostčino rozhořčení porozumění.

Daleko inteligentněji se zachovala starostka Višňové minulý rok, když místní zemědělci a hasiči vyklidili zbrojnici a přilehlé prostory, navezli do nich palety s balenou vodou a stánky s buřty a prodávali... Maličká obec si na nedostatek příjmu z improvizované příležitosti určitě nestěžovala. Tržba za to, co snědla a vypila valná část z patnácti tisíc lidí, zůstala v obecní pokladně.

Make love, anarchy and techno!

Obtěžování okolí tiché, zapadlé vesnice hlukem náhle vyrostlé techno-village samozřejmě je problém. Neřešitelný problém. Protože Česká republika je malým, hustě osídleným územím, kde kdekoliv si pustíte nahlas magnetofon či sekačku na trávu (a co jiného techno hudba je :))), můžete obtěžovat. A protože normy "socialistického soužití" se nezměnily, pouze se za třináct let vyškrtlo slovo socialistické, tak stát či obec mají možnost komukoliv zakázat jakoukoliv hudební produkci či stavební činnost. I slavným Rolling Stones. Protože koncert na Letenské pláni porušil předpisy stejně, jako CzechTek. A tak závisí na míře "výpalného" ve prospěch obecní či státní pokladny, aby stát přesvědčil obyvatele, že musí strpět hluk ze stavby či z koncertu. Bohatí investoři a producenti to vědí a vědí také, kde komu kolik dát. Počítají s tím v rozpočtu. Samoorganizující se akce nemají rozpočet a nemají na úplatky.

Proto je koordinátor znám veřejně pouze pod přezdívkou "Docent" a firma, která "oficiálně" zaštiťuje pronájem pozemku, pravděpodobně vůbec neexistuje a nebo je v konkurzu. Právnickou osobu nedohoníte, zvláště, když řehtá jako bělouš. Právníci, kteří fandí technu, patří mezi nejlepší v republice. Bude jim ctí udělat vše pro to, aby právní důsledky pro pořadatele akce minimalizovali.

Starostku těsně před tím, než se zde hodlal uspořádat CzechTek, chtěli zastupitelé odvolat pro neschopnost. Po obdržení faxu organizátorů přerušili schůzi, která měla rozhodnout o starostčině osudu a začali řešit nastalou situaci. Vyřešili ji v souladu se svými možnostmi a v souladu s možnostmi, které má stát. Zůstali nečinní a klidní. Policisté regulovali dopravu. A zastupitelé s gustem čekali, co starostka. Ta přijala výzvu k souboji s neznámem, aniž věděla, že jej nemůže vyhrát. Policie se oproti tomu s organizátory dohodla - smírně - a dohodu dodržela. "Docent" si jejich postoj i spolupráci s nimi v rozhovoru s Britskými listy pochvaloval. Nutno říci jako vysvětlivku, že technofestivalům fandím jako sociálnímu fenoménu - svobodné sebeorganizaci mladé generace, techno neposlouchám o nic více než ostatní hudbu a "Docenta" znám osobně několik let. Je to inteligentní a schopný manažer. Jen je trochu speedy...

Vše ostatní je už jen hra intelektu právníků a zákonodárců. Pokud zákonodárci dají pravomoc každému občanovi zakázat jakoukoliv činnost, která ho právě v tuto chvíli obtěžuje, zakáže se jakýkoliv koncert a jakékoliv shromáždění. Zakážou se všechny hospody a všechny dálnice. Zakážou se všechny letiště a všechny továrny. Protože všechny činnosti některé občany obtěžují prachem, chemikáliemi, zplodinami, hlukem, odpady - všechny porušují nějaké normy. Pokud zákonodárci neudělají drakonické změny, je snaha starostky Kopidlna směšným pokusem prokousat se ementálem českých právních předpisů a dokázat si neexistující moc ještě dříve, než ji její sousedé sesadí pro hloupost a neschopnost...

Prozatím naštěstí vítězí onen svobodomyslný a venkoncem tolerantní člověk, který smí dělat vše, co mu zákon výslovně nezakazuje, zatímco stát může konat pouze v tom rozsahu, jak mu zákon výslovně přikazuje... A to je rozdíl, který demokracii odlišuje od totality. Naštěstí - i když s tím nemusí leckdo souhlasit. I šéfredaktor Britských listů.

Protože právo není spravedlnost a spravedlnost pro všechny, stejně jako "socialistické soužití" je pouze ideál. Ideál, nedosažitelný i pro měšťáka, který před sto lety nesnášel tu bláznivou polku a sukně pod kolena, před padesáti lety minisukně a rock-n-roll, před třiceti lety jeansy do zvonu a máničky. Stejnému měšťákovi jsou dnes odporní pankáči, anarchisti a technaři... Protože ho jednou za rok obtěžují - demonstrací své existence a svého práva na svobodu projevu. On je obtěžuje celý rok, ale bohužel to neví. Protože měšťáků je ve společnosti většina.

                 
Obsah vydání       4. 8. 2003
3. 8. 2003 Šéf britské rozvědky odchází po rozkolu kvůli Iráku
4. 8. 2003 Andrew Gilligan: "Nikdy jsem svou verzi události nepozměnil"
4. 8. 2003 Poučné detaily irácké války a okupace Petr  Kužvart
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 Pořadatelé CzechTeku v on-line rozhovoru Britských listů
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
4. 8. 2003 Novináři "hodnotí tiskové zprávy od PR agentur kriticky"
4. 8. 2003 Letní filmová škola: Lesní chodci a Nevěrné hry Jan  Čulík
1. 8. 2003 Letní filmová škola: natáčejí teď čeští dokumentaristé hlavně filmy "o samorostech"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 Letní filmová škola: Remundová velmi příjemně překvapila Jan  Čulík
4. 8. 2003 Jméno Václava Fischera... Martin  Gřeš
4. 8. 2003 Kinský: Mediální prolamování Benešových dekretů Jan  Gregor
4. 8. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Kinský v celostátních denících a v televizích
4. 8. 2003 Disidenti jako tmavozelení pučisté? Pavel  Pečínka
4. 8. 2003 Sežeňte si důkazy a budeme se Vám věnovat
4. 8. 2003 Paracelsus objektivně informující?
4. 8. 2003 Jsou učitelé darmožrouti a vyděrači? Jan  Pacovský
4. 8. 2003 Jak je důležité mít svého Wagnera Ladislav  Žák
4. 8. 2003 Růst HDP a finanční reforma Josef  Vít
24. 7. 2003 Valná hromada OSBL
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2003 Disidenti jako tmavozelení pučisté? Pavel  Pečínka
4. 8. 2003 Jméno Václava Fischera... Martin  Gřeš
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
4. 8. 2003 Poučné detaily irácké války a okupace Petr  Kužvart
4. 8. 2003 Letní filmová škola: Lesní chodci a Nevěrné hry Jan  Čulík
1. 8. 2003 Francis Fukuyama - konec dějin a poslední člověk Stanislav  Heczko
1. 8. 2003 Letní filmová škola: natáčejí teď čeští dokumentaristé hlavně filmy "o samorostech"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 Nos upravit lze, vyměnit mozek nikoliv Jan  Paul
31. 7. 2003 Konečná reakce k Rally Pačejov: Nezajímají nás věci veřejného zájmu Ondřej  Hausenblas
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
31. 7. 2003 Letní filmová škola: Remundová velmi příjemně překvapila Jan  Čulík
30. 7. 2003 Interrupce - odrhovačka o vraždě neviňátek Anna  Čurdová
30. 7. 2003 Chceme kultivovat PR nad rámec povinností a bez nároku na honorář   
30. 7. 2003 Vřelá objetí za provokování a střelbu do dětí Štěpán  Kotrba

Globalizace RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu   
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
4. 8. 2003 Pořadatelé CzechTeku v on-line rozhovoru Britských listů   
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   
24. 7. 2003 V pátek začíná největší technoparty - CzechTek Štěpán  Kotrba
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
21. 8. 2002 Ohlédnutí: Tenhle CzechTek byl jiný než ty minulé. Proč?   
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar, Štěpán Kotrba
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   

Narušování občanského soužití RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita
31. 7. 2003 Konečná reakce k Rally Pačejov: Nezajímají nás věci veřejného zájmu Ondřej  Hausenblas
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
31. 7. 2003 Trapný Ondřej Hausenblas   
30. 7. 2003 Rallye Pačejov: pořádek a informace měla zajišťovat policie Jan  Vaškovič
29. 7. 2003 Zvláštní svoboda Ondřeje Hausenblase Martin  Konicar
29. 7. 2003 Nedat se omezovat buranstvím Ondřej  Hausenblas
28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
28. 7. 2003 Pranýřujte zpupnost! Pavel  Mareš
25. 7. 2003 Jiná čtvrť, jiný mrav Jan  Čulík
25. 7. 2003 Proti hluku z hospody lze účinně bojovat   

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Oběť rasistického útoku čelí šikaně od soudkyně Helena  Svatošová
4. 10. 2002 Slovenská soudkyně, německý farmakolog a brazilský aktivista dostali protikorupční cenu   
6. 8. 2002 Pochybný rozsudek Jan  Čulík
31. 5. 2002 Městský soud v Praze: "svědectví policisty nemá větší sílu než videozáznam" Jan  Čulík
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
10. 5. 2002 Demonstrace za tři v ČR neprávem odsouzené občany   
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Případ velmi vlažné spravedlnosti: Lze vyhrát majetkový spor s advokátem? Radek  Mokrý
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Precedenční rozsudek: ministr vysoudil omluvu od autorů komiksu Tomáš  Pecina
27. 9. 2001 Svoboda slova v České republice? Jen někdy a jen pro někoho... Tomáš  Pecina