24. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2003

Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná !

Vaše kritika střihu reportáže vychází z přesvědčení, že každý materiál musí být "autentickým" záznamem popisovaného děje (v tomto smyslu dění na tiskové konferenci). Tak tomu ale není a ve zpravodajství ani být nemůže.

Jedno staré přísloví říká, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Neplatí ovšem v případě, kdy houknete do houštiny České televize. A Britské listy si dovolily houknout na generálního ředitele, že reportáž regionální redaktorky o problematice gheta pro "sociálně nepřizůsobivé jedince" ve Slaném zaváněla manipulací. Na něm je, aby v duchu návrhu zjednal nápravu. V České televizi ovšem nevědí, jak se má z lesa správně ozývat a odpovídat stěžovatelům, a tak namísto adresáta stížnosti se z lesa ozvalo houkání někoho úplně, ale úplně jiného. Ovšem - "ve vyváženém kontextu"...

ČESKÁ TELEVIZE

Mgr. Zdeněk Šámal
ředitel zpravodajství


V Praze dne 22. září 2003

Vážení pánové,

dovolte, abych odpověděl na Vaši stížnost, kterou jste 12.září adresovali generálnímu řediteli České televize. Týká se reportáží, které ČT odvysílala 10.září v pořadech Večerník a Události. Jejich tématem byl spor slánské radnice s neplatiči nájemného. Přečetl jsem si podrobně Vaši stížnost a pokusím se odpovědět na všechny námitky.

Premisa Vaší stížnosti je nepřesná. Uvádíte, že ČT přinesla dvě zprávy z tiskové konference ombudsmana v Brně. Není tomu tak, ČT nepřinesla primárně materiál z této tiskové konference. Zařadila příspěvky o vystěhování neplatičů nájemného z ubytovny ve Slaném a k této problematice citovala některé výroky (včetně výroků jednoho ze stěžovatelů J.Poláka), které natočila na tiskovce ombudsmana. Nemohu tedy přijmout stížnost, která se týká průběhu a údajného zkreslení některých výroků na tiskové konferenci. Je zcela mimo meritum věci.

Dávám Vám ovšem za pravdu v tom, že naše redaktorka H.Šindlerová explicitně neupozornila na skutečnost, že ombudsman případ slánské ubytovny znovu otevře (poznámka: tuto chybu jsme ale již napravili v další reportáži ze Slaného 16. září v relaci Večerník).

Píšete, že výrok starosty Slaného, který zazněl v reportáži, a který lze považovat za nepravdivý, nebyl rozporován. Bohužel neuvádíte, který výrok starosty Rubíka máte na mysli, v obou reportážích byla celkem tři jeho vyjádření. Mohu Vás ujistit, že ani jeden ze starostových výroků nebyl uveden v "nevyváženém" kontextu. Tolik moje hodnocení, na které, když dovolíte, mám právo.

Další Vaše výhrada směřuje k vyjádření, které použila reportérka v závěru reportáže:

"Teprve, až zaplatí celou částku, budou mít naději na návrat do ubytovny." Máte pravdu, že takto podaná informace o naději (pro neplatiče) mohla působit jako domněnka redaktorky. I když H.Šindlerová neuvedla svůj zdroj, vycházela z informací, které jí v osobním rozhovoru poskytl starosta Rubík. Redaktorka pochybila, ale rozhodně se nedopustila manipulace. Na druhé straně není nijak podložen Váš závěr, že byla zkreslena informace o tom, co se ve Slaném "ve skutečnosti stalo".

Dovolte, vážení pánové, abych ještě nad rámec Vaší stížnosti reagoval na několik formulací z Vašeho dopisu. Domnívám se, že vycházejí z neznalosti procesu výroby zpravodajských materiálů. Popisujete konstrukci reportáže Heleny Šindlerové termíny jako: "přilepila", "vytrhla z kontextu" nebo "vytvořila mozaiku mediální reality". To jsou formulace, které vycházejí pouze z domněnek a neznalosti práce televizního novináře. Čtenář blíže neseznámený se skutečností by z Vaší stížnosti dospěl snadno k závěru, že jste s redaktorem byli ve střižně. Kritizujete velmi exaktně jednotlivé pasáže inkriminovaných reportáží, ale sami se pouštíte do závěrů, pro které nemáte a nemůžete mít důkazy. Z neznalosti Vás usvědčuje i další omyl, který se ve Vaší stížnosti vyskytl. Přisuzujete autorství reportáží třem novinářům (včetně moderátorů), není tomu tak -- na titulku obou materiálů byla uvedena jako autorka H. Šindlerová. Vaše kritika střihu reportáže vychází z přesvědčení, že každý materiál musí být "autentickým" záznamem popisovaného děje (v tomto smyslu dění na tiskové konferenci). Tak tomu ale není a ve zpravodajství ani být nemůže. Televizní novinář má jedinou povinnost -- pracovat s ověřenými daty. Je lhostejné, zda je získá na tiskové konferenci nebo po jejím skončení nebo kdykoliv a kdekoliv jinde.

Pokud jde o Vaše návrhy na nápravu, jistě je Vám známo, že v této záležitosti má v našich reportážích velmi často slovo i pan Polák, resp. další osoby okolo sdružení DŽENO. Váš požadavek na speciální rozhovor je tedy neodůvodněný a zcela nad rámec žánru zpravodajství. Mimochodem, Vaši zmínku o eventuální stížnosti Radě ČT lze považovat i za nepřiměřený nátlak. S některými výše uvedenými námitkami jsem souhlasil. Důrazně ale musím odmítnout jakoukoliv interpretaci, která by zpravodajství ČT spojovala s čímkoliv, co by znělo, jak píšete v "neprospěch občanů, postižených jednáním radnice města Slaný", stejně jako s čímkoliv, co by znělo ve prospěch radnice města Slaný.

Vážení pánové, vážím si každé důležité zpětné vazby, kterou ČT nepochybně potřebuje. Vytváří ji i Vaše stížnost. Věřím, že jste mé argumenty pochopili.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Š á m a l
v.r.
ředitel zpravodajství
 

V Praze dne 23. září 2003

Vážený pane řediteli zpravodajství,

Popletl jste si osoby. Nejmenuji se Jiří Janeček.

Kdybych si stěžoval Vám, očekával bych odpověď od Vás. Pokud vyžadoval generální ředitel od Vás Vaše stanovisko (což plně chápu), měl jste ho poslat jemu.

Jelikož jsem si Vám nestěžoval, očekávám oficiální dopis generálního ředitele jako statutárního orgánu ČT. Váš názor na věc chápu jako pokus o vysvětlení vašeho subjektivního postoje - jako postoj nadřízeného dotyčné redaktorky, nikoliv jako OFICIÁLNÍ odpověď generálního ředitele veřejnoprávní instituce na stížnost a žádost, vyplývající z dikce v dopise citovaných zákonů... Pokud se ovšem nestalo v ČT něco, co mi uniklo - například změna generálního ředitele. :)))

Váš subjektivní názor samozřejmě Britské listy rády zveřejní, nicméně očekávám stále odpověď toho, komu byla určena má stížnost a žádost. Pokud se generální ředitel ČT ztotožní s Vaším postojem, je to jeho odpovědnost a já na ni pak budu adekvátně reagovat. Prozatím považuji svou reakci, stejně jako Váš dopis za bezpředmětné. Opět z dikce zákona o ČT a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Prozatím zůstávám s úctou - a pouze podotýkám, že chápou-li všichni zaměstanci ČT zákony tak, jako vy, tak Pán Bůh s Českou televizí.

Štěpán Kotrba
Britské listy                 
Obsah vydání       24. 9. 2003
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Mlynář škodí Českému Telecomu i českému státu Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003
24. 9. 2003 BL "jsou skandálním způsobem pravicové"
24. 9. 2003 Potreba reformy: Česká i slovenská armáda sa stretávajú s podobnými výzvami Peter  Smrek
24. 9. 2003 Balkán: Ospravedlnenie po dvanástich rokoch ako nečakaný krok Anna  Kotúčková
24. 9. 2003 Kovbojský stát Kladno Vojtěch  Polák
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
23. 9. 2003 Pokud se chystáte tohle číst, ušetřete si práci Jiří  Lněnička
24. 9. 2003 Európske voľby 2004: výzvy pre Stranu európskych socialistov Nick  Crook
24. 9. 2003 George W. Bush vojnu s teroristami prehral Zolo  Mikeš
23. 9. 2003 Irák je na prodej
24. 9. 2003 11. 9.: Metódy nepriateľa? Ingrid  Králová
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím   
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
23. 9. 2003 Ještě jednou k otázce morálky v umění Jan  Paul
23. 9. 2003 Smrt sbližuje, v lidském popelu není rozdíl
80 let od narození Ladislava Fukse
Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Pokud se chystáte tohle číst, ušetřete si práci Jiří  Lněnička
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
23. 9. 2003 Irák je na prodej   
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?   
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
29. 7. 2003 Memento 18
O čem to svědčí?
Miloš  Dokulil
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2003 Kovbojský stát Kladno Vojtěch  Polák
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladno: Nad územní samosprávou je pouze Bůh a zákon   
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv   
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
17. 9. 2003 Slaný: v úterý k exekuci nedošlo, matka se vzepřela nátlaku Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slaný: namísto smírného řešení "koncentrák" Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slánský starosta: Je to tak prosté... Ivo  Rubík
15. 9. 2003 Dokážeme ještě žít vedle sebe ? Ladislav  Žák
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban