18. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2003

Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru"

Český rozhlas 6, pohrobka Pecháčkovy "Svobodné Evropy", poslouchá stále méně lidí. Oproti stejnému období minulého roku klesla týdenní poslechovost (WR) z 120 000 posluchačů na 39 000. Údaje, které Britské listy očekávaly už před rokem, definitivně potvrdil průzkum Mediaprojekt, sestavovaný s pomocí 15 000 respondentů. Podle Mediaprojektu byla poslechovost celoplošné středovlnné stanice ČRo 6 v prvním a druhém čtvrtletí 2003 pouhých 39 000 posluchačů týdně, ačkoliv před rokem to bylo ještě 129 000 posluchačů týdně (to je ovšem tzv. týdenní "reach" - dosah čili počet posluchačů, kteří si někdy během daného internvalu (den, týden) na nějakou dobu stanici pustí; vyplývá z toho, že poslech jednotlivých pořadů je ještě daleko menší, odhadem zřejmě jen několik tisíc posluchačů. Roční náklady na provoz ČRo 6 jsou přitom obrovské - 60 milionů.

Denní poslechovost ČRo 6

Z tabulky, vytvořené na základě veřejně přístupných dat Mediaprojektu, vyplývá dlouhodobý a a velmi obtížně odvratitelný vývoj poslechovosti stanice. Scénáře vývoje v nejoptimističtějším pohledu dávají možnost zastavit pád za půl roku, v nejpesimističtějším pohledu pak ukazují neodvratný konec, spočívající ve vysílání do zdi. Snaha Jana Šterna je opatrná, nekoncepční a bezradně stojící před nutností hloubkově analyzovat neustále přežívající pravicově konzervativní propagandistický tón stanice, vyvodit personální důsledky a propustit více než polovinu redaktorů. Programové schéma pak drasticky obměnit a nalézt nové cílové skupiny. Stanici je též nutno přejmenovat, aby získala novou, sdělnou identitu. To vše lze. Předpokládá to ale kvalifikovanou rozhodnost vedení ČRo.

Předpokládá to ale také a především rozhodnost a koncepci samotného šéfredaktora Jana Šterna. Nehodlá-li vyhodit největší pravicové propagandisty, musí je alespoň usadit do tvrdě konfliktního a konkurenčního prostředí "kontrapropagandy". Nesmí udržovat "pařeništní pohodu" v redakci. Čím více a čím zásadnějších názorových střetů mezi jednotlivými redaktory a autory nastane, tím lépe. Znamená to hledat ve vodách, do kterých se doposud Jan Štern nikdy "nenamočil" a nerozpakovat se ani před tématy a lidmi, kteří jsou v "zavedených" novinách "na indexu". Znamená to aktivně a iniciativně hledat menšiny. Sexuální, politické, etnické i kulturní. Protože rádio pro minority či rádo pro občanskou společnost je jediným projektem, který je kompatibilní jak se středovlnnou frekvencí, s veřejnou službou, tak i s požadavkem na rozšíření sledovanosti. Alespoň pro nejbližší dobu.

Od šéfredaktora to chce probuzení z letargie a následnou "zoufalou odvahu k činu". Schopnost začít od nuly a poskytnout několika desítkám předem vytipovaných lidí kurs rozhlasové žurnalistiky tak, aby neudržoval nynější monopoly. Lidé se mohou rodit s talentem, ale nerodí se (zvláště v dlouholetém mediálně monopolním prostředí) s řemeslnou zručností. Řemeslu se musí naučit. Musí mít perspektivu, že když se mu budou učit, své znalosti i své odlišné názory uplatní. Od šéfredaktora to chce schopnost přesvědčit ty inteligentní dosavadní spolupracovníky, že přežijí pouze tehdy, když své vlastní stranictví budou konfrontovat se stranictvím druhých. Že názor redakce neexistuje. Že loajalita má své přesně definované meze.

Pak může vzniknout konfliktní, ale tvůrčí prostředí politicky nekorektního rádia, kde nic nebude zakázáno a nikdo si ale také nebude jist svým monopolem. Parlament komentátorů. Vzniknou ostré střety koalice a opozice, vzniknou i ad hoc koalice k jednotlivým tématům, rotační princip v moderování diskuse (znalost a akceptace rolí - např. role neutrálního moderátora dvou znesvářených stran). Vznikne rozsáhlé společenství spolupracovníků a odborných konzultantů ze všech stran politického spektra. Nic nesmí být tabu. Protože tabu je mýtus uklidňujících lží. Absence tabu je provokujcí a je i iritující "mainstream". Politicky nekorektní rádio láká i dráždí. Konflikt názorů v Rádiu ulice provokuje posluchače i politické oponenty. Neexistuje hloupá otázka, neexistuje ale ani hloupá odpověď. Většina občanů nemá profesionální, konzistentní "vědecké" odpovědi na řadu společenských témat. A přesto na základě takto neúplného informačního a znalostního zázemí realizují svá občanská práva - volí a tím spoluurčují budoucnost. Cožpak diskuze PRO nebo PROTI jaderné energetice není ve valné většině stejně iracionální jako spor o existenci či neexistenci Boží? Cožpak demagogická debata o okamžiku "počátku lidského života" ve vztahu k "přerušení těhotenství" má racionální, vědecké vyústění? Přesto obě tato konfliktní společenská témata ovlivňují vztah společnosti k zákaldním civilizačním hodnotám, obě přispívají k sebeuvědomování občana a obě tvoří polarizaci společenského diskurzu. Obě témata (a nejen ona) mají vliv na příští podobu vlády a legislativy v zemi. Mít na ně "jednotný" názor v redakci znamená přiznat se k cenzuře těch druhých názorů.

A to by bylo pro budoucnost rádia otevřeného názorům smrtelné. Otázkou totiž stále zůstává pozice nejvyššího managementu: Jak dlouho chce ředitel Kasík při trendu maximálních úspor platit stávající nedemokratickou "rozvojovou zemi" ČRo 6?

Kasík stál u krachu jednoho "zbytečného" a uměle vzniklého rádia - Alfy. Podepíše se pasivitou a koncepční nedostatečností i na Českém rozhlase? Samospádem se řídí Český rozhlas už několik let. Mimo vnucených "hejtmanských rádií" nezaznamenal Český rozhlas za léta Kasíkovy vlády rozsáhlejší změnu. Sen o rádiu pro mladé se nerealizoval. Matice výměny a sdílení programů se realizovala pouze částečně. Spolupráce mezi jednotlivými stanicemi téměř neexistuje. Každý si žárlivě střeží svůj píseček a neuvědomuje si, že je součástí jednoho velkého celku. A nedávné změny v ČRo 6 nepřinesly prozatím očekávaný výsledek, pouze ztížily a zdražily případnou revitalizaci poslechovosti. Britské listy kritizují propagandističnost vysílání této stanice už dlouho. Tolerance "revoluční euforie" nemůže trvat dvanáct let. Současná společnost kašle na zásluhy předrevolučního disentu a jeho pohrobků. Dvanáct let je dost dlouhá doba na zařazení do nové, demokratické společnosti i pro ty nejzasloužilejší bojovníky.

Nedávná analýza Britských listů na téma nevyváženosti reportáží Jana Urbana pro ČRo 6, neustále utajovaná analýza jejího vysílání, kterou zaplatila před časem Rada ČRo a následně nezveřejnila, to vše vytváří nedůvěryhodnou pozici stanice do budoucna. Nepřispívá to ani k nezávislé pozici Rady, protože se zdá, že analýza je ještě hrozivější, než pověsti o ní.

Manévrovací prostor vedení veřejnoprávního komplexu přitom není veliký, pokles poslechovosti je drastický a zdá se na první pohled býti neodvratný. Nejvyšší vedení Českého rozhlasu to musí vědět a je marné z "politických důvodů" před tím strkat hlavu do písku. Někteří komentátoři si budou muset najít jiné zaměstnání, nebo musí dostat "nesmiřitelnou opozici".

Přitom různé stanice ČRo si vedou i ve velmi tvrdé konkurenci dobře. Vzestup jedněch a pokles druhých vypovídá sice nikoliv o abstraktní a ideální "kvalitě", ale o akceptabilitě vysílání v konkurenčním prostředí. Veřejná služba není bez zpětné vazby, i když tato vazba není tak markantní a ostře "populistická", jako u komerčních rádií. Experimentální prostor je rozsáhlejší. Ale ne bez hranic. A to je poznat ze statistických čísel.

U jiných - většinou "hejtmanských" rádií je jejich nástup na mediální scénu během na dlouhou trať. Bude trvat léta, než si vytvoří svůj okruh komunálních posluchačů a pro některé bude záchranou využívání servisu množiny ostatních programů ČRo. Identifikace s VÚSC - regionem bude u mnoha občanů trvat velmi, velmi dlouho.

Nemám pochyby o objektivitě komplexu čísel Mediaprojektu, i když bych nepřeceňoval absolutní přesnost počtu posluchačů rádií. Objektivní údaj o prodaném nákladu je přesnější... Čísla poslechovosti ale vyjadřují poměr mezi jednotlivými stanicemi v jednotlivých regionech. Odchylka daná statistickými zákonitostmi může být, ne ale řádová. Vzorek je totiž dost obrovský, aby pokryl i regionální odlišnosti - 15 000 respondentů. Pro celoplošné stanice je přesnost v řádech desetin procent.

Gravitace pádu ČRo 6 a marné snahy po záchraně stanice přitom hrozí strhnout s sebou i další veřejnoprávní rádia - investované prostředky ve výši 60 milionů korun by šlo v případě nereformovatelnosti vysílání této stancie totiž použít na rozvoj životaschopnějších a perspektivnějších segmentů činnosti ČRo. Ale Kasík místo toho škrtí rozpočet plošně, bez ohledu na dopady. Přitom rozhlas veřejné služby dluží veřejnou službu mnohým.

Půl milionu občanů romské národnosti nemá svou vlastní stanici. Další menšiny by uvítaly zajisté alespoň internetové rádio či stránky. Neexistuje jediná veřejnoprávní stanice pro mladé, která by mohla působit i na jejich vzdělávání - programy na stanici Praha jsou mimo zorné pole většiny mládeže díky hudebnímu profilu této stanice a jiná "školní" stanice neexistuje...

Příprava na digitalizaci je stále v plenkách, vysílání na internetu nevyužívá těch možností, které mu redakční systém poskytuje - prostě proto, že nejsou peníze na rozsáhlejší pořizování datového archivu a multimediální složky se musí po čase mazat.

Už jednou pořízený archiv mnoha cenných "svědectví doby" tak padá do jámy pamětnice. Vedení Českého rozhlasu už dlouho ignoruje vlastní budoucnost - technologický rozvoj, zvláště v oblasti tzv. nových médií. U většiny pořadů nejsou peníze na pořizování jejich přepisů a vkládání do internetového archivu, i když by nebyl problém dohodnout se na servisu a další spolupráci se subjekty, které se mediálním archivnictvím a monitorem živí. Vše chce ale peníze. Ukazuje se možnost nákupu obecné multimediální encyklopedie a její zveřejnění. Vše chce ale peníze.

Cožpak se dají neustále beztrestně vyhazovat prostředky koncesionářů oknem?

To Rada ČRo neví, nebo nechce vědět?

Poslechovost IV.-I.Q 2002 I.-II.Q 2002 II.-III.Q 2002 III.-IV.Q 2002 I.-II.Q 2003
WR DR WR DR WR DR WR DR WR DR
ČRo 1 - Radiožurnál 1509 982 1483 953 1516 975 1426 908 1426 1044
Radio Impuls 1718 1032 1708 1014 1705 962 1617 925 1242 864
Frekvence 1 1282 729 1289 735 1316 736 1263 733 1217 841
Evropa 2 888 475 979 517 983 502 929 483 798 524
ČRo 2 - Praha 686 452 649 428 580 377 549 366 573 411
Radio Blaník 602 350 604 354 607 372 688 395 533 360
ČRo Brno 230 150 233 154 251 166 271 175 272 200
Radio Čas 260 150 327 186 331 195 315 189 259 168
Country Radio 293 150 297 151 296 151 268 144 244 151
Radio OK 170 88 171 88 195 102 187 102 178 123
Radio Vysočina 176 116 167 100 175 97 174 102 177 129
Radio Orion 282 119 290 126 253 117 227 107 177 97
Radio Černá Hora 225 114 209 107 203 104 188 92 159 100
ČRo 3 - Vltava 170 80 178 84 144 68 140 70 154 86
Kiss Hády 232 127 229 127 197 99 167 90 148 94
Kiss Morava 169 87 189 108 183 103 172 88 146 86
ČRo České Budějovice 139 106 139 100 131 90 128 87 142 107
Radio Krokodýl 155 66 151 69 145 68 139 69 134 90
Radio FM Plus 118 73 140 72 146 76 144 77 132 94
ČRo Plzeň 113 78 108 68 116 76 122 87 129 94
Radio Faktor 126 79 112 68 103 59 103 64 125 86
Radio Zlín 151 76 151 81 152 82 140 76 116 71
Radio Contact Liberec 122 53 103 56 109 57 117 54 112 71
Bonton Radio DeeJay 108 50 124 60 134 59 106 49 102 64
Radio North Music 137 86 116 70 97 51 101 49 96 59
Radio Jih 114 75 117 73 106 66 101 73 96 69
Kiss 98fm 188 85 162 67 155 64 141 61 90 58
AZ Radio 109 55 104 57 101 52 106 55 90 58
Radio Agara 74 43 64 33 71 41 88 51 89 57
Radio Relax 102 53 108 57 100 51 87 42 86 47
Fajn Radio 160 70 157 67 168 70 149 60 84 40
ČRo Hradec Králové 90 46 108 62 95 58 77 45 84 54
Radio Beat 48 24 57 27 45 22 50 33 83 64
Radio Profil 76 31 75 30 73 34 76 37 83 60
Radio Helax 166 79 170 69 160 75 136 79 82 45
Radio Karolína 125 67 124 60 119 68 115 73 81 43
Radio City 116 61 129 66 124 62 95 47 79 47
Radio Apollo 81 36 93 41 87 35 83 41 76 47
Radio Rubi 133 54 137 49 143 59 106 50 76 51
Kiss Publikum 123 66 115 59 111 58 102 61 73 49
Radio Šumava 84 42 83 41 82 36 90 39 70 42
ČRo Sever 66 33 60 35 71 39 83 48 70 46
Radio Hey Ostrava --- --- --- --- --- --- --- --- 68 40
Radio Egrensis 85 48 94 64 93 71 84 56 65 53
Radio Jizera 62 34 53 31 51 31 69 40 65 43
Radio Proglas 74 44 72 37 67 40 59 38 65 41
Radio Petrov 86 47 99 50 91 56 76 55 63 38
Radio Dragon 91 50 85 43 81 36 77 38 61 39
ČRo Olomouc 60 32 63 33 64 35 53 34 60 48
Kiss Proton 102 60 104 62 95 51 92 43 58 35
ČRo Ostrava 74 34 87 44 80 45 68 44 58 32
Radio Crystal 70 47 80 59 93 61 79 50 58 31
Radio Haná 115 55 96 42 86 31 73 26 55 34
Kiss Delta 41 20 38 20 53 31 50 27 54 37
Radio Metuje 71 42 66 41 56 36 49 29 51 35
Radio Hey Brno --- --- --- --- --- --- --- --- 51 31
ČRo Regina 64 41 52 30 50 28 50 28 49 36
Radio 1 57 27 55 24 43 16 36 11 48 33
BBC World Service 21 10 26 10 25 11 20 9 46 24
Radio Most 63 29 70 37 75 42 64 36 45 18
Radio Life 53 24 44 20 45 17 46 19 44 27
Radio Classic FM 31 18 27 15 28 12 27 13 43 23
Eldorádio 32 20 39 27 37 26 36 23 40 28
ČRo 6 115 55 127 54 107 41 72 33 39 27
Radio Hey Praha --- --- --- --- --- --- --- --- 39 28
Radio Prácheň 40 17 38 12 44 15 47 23 32 16
Radio Děčín 38 17 28 16 26 17 30 20 30 24
Radio Labe --- --- --- --- --- --- --- --- 25 20
Kiss Jižní Čechy 32 20 31 21 23 15 19 11 21 11
Radio Hity 43 20 41 17 48 20 41 19 17 11
Radio Euro K 17 8 17 8 14 9 15 8 17 9
Expres Radio 14 5 6 --- 2 1 2 --- 16 8
Radio Gold 21 12 15 9 13 6 22 11 14 11
Radio Olympic 26 9 20 7 13 5 13 4 11 4
ČRo Pardubice --- --- --- --- --- --- --- --- 10 7
Radio Info --- --- --- --- --- --- --- --- 10 5
ČRo Region - StČ --- --- --- --- --- --- --- --- 10 5
Radio Sázava --- --- --- --- --- --- --- --- 9 4
ČRo Region - Vysočina --- --- --- --- --- --- 9 5 9 7
Radio Twist --- --- --- --- --- --- --- --- 5 ---
Radio Presston 49 26 57 28 56 28 49 23 --- ---
Radio Tep 50 23 42 17 44 19 --- --- --- ---
Radio Blaník JM 71 46 67 43 54 32 --- --- --- ---
Zdroj: Mediaprojekt na serveru RADIOTV
graf - BL, data RadioTv

                 
Obsah vydání       18. 8. 2003
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
18. 8. 2003
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Ivan Štern: To, co radí Štěpán Kotrba, se už děje
18. 8. 2003 Aféra David Kelly a falešné důvody pro útok na Irák -- shrnutí první etapy vyšetřování
18. 8. 2003 Aféra Kelly: Po prvním týdnu vyšetřování prohrávají všichni
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003
18. 8. 2003 Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...
Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
18. 8. 2003 Letná filmová škola 2003: O spacákoch a akreditácii Peter  Konečný
18. 8. 2003 Skutočne občan? John  Pinder
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími   
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy   
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?   
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů   
14. 8. 2003 Drahá zábava v pražské zoo Jan  Čulík
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"   
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
29. 7. 2003 Memento 18
O čem to svědčí?
Miloš  Dokulil
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   
3. 7. 2003 "Datumy si nepamatuju" Jan  Čulík
3. 7. 2003 Znovu o životopise Jiřího Janečka Jan  Čulík
2. 7. 2003 Memento 16
Nechť se "potrefení" nehněvají!
Miloš  Dokulil

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
4. 12. 2002 Bude se "Svobodka" stěhovat do Kunratic? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz
29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Velinger, Jan Čulík
20. 9. 2002 České vysílání Rádia Svobodná Evropa končí Štěpán  Kotrba