12. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2003

Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky

tisková informace

V souvislosti s kritikou neúplnosti a manipulativnosti dvou reportáží zpravodajství České televize ze dne 10. 9. 2003, zveřejněnou v Britských listech pod názvem ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie?, zaslali Štěpán Kotrba za Britské listy, Jakub Polák, šéfredaktor romského měsíčníku Amaro Gendalos a Ivan Veselý za sdružení Dženo - vydavatele měsíčníku Amaro Gendalos generálnímu řediteli České televize v pátek 13. září stížnost a zároveň žádost o opravu neúplných údajů a o odpověď.

V obou zpravodajských relacích došlo podle stěžovatelů k závažnému zkreslení obsahu toho, co se ve skutečnosti stalo ve Slaném, co zaznělo na tiskové konferenci veřejného ochránce práv, i toho, jakým způsobem bude veřejný ochránce práv dále postupovat. Tím bylo podstatným způsobem zkresleno celkové vyznění reportáže v neprospěch občanů, postižených jednáním radnice města Slaný. Neuvedením argumentů ke zveřejněnému tvrzení došlo zároveň i k dotčení cti, důstojnosti a profesní integrity Jakuba Poláka a dobrého jména vydavatele měsíčníku Amaro Gendalos, sdružení Dženo, neboť byla pominuta racionální argumentace dotčeného a ignorovány důvody jeho postoje vůči Anně Šabatové, zmíněné v reportážích České televize.

Byly ignorovány i další důležité okolnosti, které vedly veřejného ochránce práv k okamžité reakci a změně stanoviska.

Stěžovatelé žádají Českou televizi o doplnění neúplných a dle jejich názoru jinak pravdu zkreslujících tvrzení prostřednictvím zveřejněním rozhovoru s Jakubem Polákem, ve kterém tento uvede chybějící informace či uvede předchozí zkreslující tvrzení České televize na pravou míru.

Učinili tak v rámci práva na odpověď dle § 35 zákona č. 231/2001 Sb. a Českou televizi žádají, aby se náprava stala co nejdříve a ve stejném rozsahu, jakou měly původní reportáže moderátorů Klepetka, Blechové a redaktorky Šindlerové.

Vzhledem k charakteru neúplných a dle jejich názoru pravdu zkreslujících informací nepožadují uvedení odpovědi jako omluvy dotčeným. Netrvají ani výlučně na ustanovení § 38 odst. 1 písm. b), ve kterém odpověď musí být výslovně označena.

Smyslem odpovědi by ale mělo být doplnění informaci pro diváky tak, aby odpovídalo ustanovení § 32 zákona č. 231/2001 Sb. o České televizi. Štěpán Kotrba, Jakub Polák a Ivan Veselý touto stížností a žádostí ponechávají prostor médiu veřejné služby k svobodnému, ale objektivnímu informování veřejnosti - k naplnění poslání České televize.

Stěžovatelé chtějí, aby Česká televize uveřejnila odpověď ve stejných zpravodajských pořadech, ve kterých byly uveřejněny původní reportáže, neboť zde nelze uplatnit ustanovení § 38 odst. 1 písm. a)., neboť pro zpravodajský pořad Události neexistuje v programovém schématu ČT plnohodnotná alternativa.

O stížnosti byla elektronickou cestou vyrozuměna také kancelář Veřejného ochránce práv.

Kontakt:

Jakub Polák
GSM: 605 951 931
polakjakub@seznam.cz

Štěpán Kotrba
stepan@kotrba.cz

                 
Obsah vydání       12. 9. 2003
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
12. 9. 2003 Blaira varovala rozvědka, že útok na Irák zhorší hrozbu terorismu
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Nedořečený nápad čekatele na funkci ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
12. 9. 2003 Project Censored
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
29. 7. 2003 Memento 18
O čem to svědčí?
Miloš  Dokulil
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv   
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
10. 9. 2003 O bezradnosti při četbě slané nulové spravedlnosti František  Roček
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Co udělat pro Romy: je to složitější problém, než jako to vidí pánové Kotrba a Polák Ondřej  Čapek
6. 9. 2003 Vyjádření vedení města Slaný ke zprávě ČTK z 1. 9. 2003 -- Rozhovor s ombudsmanem   
6. 9. 2003 Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný   
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Ombudsman: I mistr tesař si občas usekne ruku   
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv