26. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Sociální pracovnice - úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví radnice ve Slaném, Hana Matějová nedoručila soudu důležitý dokument devět dní
25. 9. 2003

Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření

V otázce násilného vystěhování rodiny Horvátovy z "ubytovny" Mexiko ve Slaném došlo k faktickému obratu. Řízení o vystěhování radnice zastavila a uvědomila o tom soud. Soud vydal rozhodnutí o pozastavení předběžného opatření, na jehož základě by bylo možné matce odebrat děti.

Usnesení soudu o zrušení předběžného opatření

Absurdní den, plný úřednického šlendriánu, porušování práva, urputných debat se soudci a soudními úředníky - den plný byrokratické neochoty, liknavosti, lhostejnosti, papírů a razítek začal ráno, kdy k avizovanému vystěhování rodiny nedošlo. Novináři, kteří se sešli i s fotoaparáty před oprýskanou budovou ve Slaném, měli alespoň čas prohlédnout si na vlastní oči, kterak radnice pečuje o svůj majetek i o zdraví "ubytovaných". Pro některé to musel být šok, někteří už byli věci znalí. Přeci jen ale byly i pro ně zarážející hromosvody probíhající jen několik centimetrů vedle přívodu proudu do domu, hromosvody, které do země nevedly a končily metr nad zemí, navařené mříže z armovacích tyčí na některých oknech, stropem protékající fekálie na záchodě a podobné stavební lahůdky. Ondřej Giňa, který byl objednán k oficiálnímu jednání na radnici, nebyl přijat, protože se rozhodl, že k jednání přivede tu, kvůli které celé jednání vzniklo - Květu Foldýnovou. Přímou konfrontaci s realitou starosta neunesl. "Delegace" odešla s nepořízenou, k jednání nedošlo. Na jednání se nedostavil romský regionální koordinátor Koky, ačkoliv byl pozván. Prý nemůže, přijela mu rodina... V pracovní době. Zřejmě dostal strach, nebo mu někdo poradil, že se do věci nemá plést. Pokračování absurdního dramatu slánské nulové tolerance proto probíhalo až odpoledne u okresního soudu v Kladně a na odboru sociální péče v Slaném...

Připomeňme si fakta.

Negramotná paní Horvátová, její druh a její třicetiletá dcera se třemi dětmi - Helenou, Valentýnou a Jaroslavem - žijí ve společné vícečlenné domácnosti a obývají v "ubytovně" Mexiko jednu místnost o rozměrech 20 m2, s kamny na uhlí, s podlahou z betonu. Místnost, "kolaudovanou" jako kuchyně IV. kategorie s příslušenstvím na chodbě, vybavenou dvěma starými jističi a jednou zásuvkou, která musí stačit pro všechny spotřebiče - sporák, ledničku a starou televizi. Žádné vypínače v domě neodpovídají ČSN, některé mohou ohrozit či ohrožují uživatele na životě a zdraví. V této místnosti spí šest lidí. Turecký záchod mají "ubytovaní" pouze jeden - v hrozném stavu, s fekáliemi prosakujícími stropem, na chodbě v přízemí, kde se nesvítí. Za každé umytí ve společné "koupelně" musí platit zvlášť. Koupelna je po celý den zamčena. Jediný zdroj vody v domě je taktéž v přízemí. Umýt si ruce před jídlem znamená proběhnout se po domě. Hygienické podmínky jsou to vhodné snad pouze pro šíření epidemie.

Dům nemá jediný hasicí přístroj - pouze držák na něj, veškeré jističe v domě jsou v zamčených, a tedy tím pádem nepřístupných krabicích. Ve sklepě, kde je uzávěr, není funkční světlo, po označení, kde je závěr umístěn, ani stopy. Evakuační směrnice neexistuje, hydrant či požární hadice také ne. Přesto ubytovnu radnice aktivně využívá a vyžaduje za tento "ubytovací" komfort "nájem", srovnatelný s byty první či druhé kategorie o obdobné výměře.

Paní Horvátová a její dcera za tento "luxus" jen za září zaplatily 1048 Kč. Zaplatily pověřené osobě městské správcovské firmy RDK, správcové M. Gorolové, která jí vydala potvrzení, které nesplňuje jedinou náležitost úředního či nedejbože daňového dokladu. Není opatřeno identifikací příjemce, není opatřeno označením platby za přesný časový údaj - není z tohoto "dokladu" patrné, zda účtovaná částka je za měsíc září 2001, 2002 či za září 2003. Dokladu chybí rozepsání účtované částky na jednotlivé položky ("nájem", energie, vodné a další služby) s cenou za jednotku, počtem účtovaných jednotek a součtem. Z dokladu není jasné, zda se jedná o výdej či příjem. Není jasné, kdo komu platil. Dokladu chybí i razítko. Je na něm pouze rukou napsané jméno Gorolova M. a podpis Horváthová... Přitom paní Horvátová je negramotná. Doklad "za ni" podepsala Růžena Foldýnová. Což ale z dokladu není zřejmé. Na jiných takovýchto potvrzeních ostatních "ubytovaných" jsou pro změnu různá razítka (Městského úřadu či správcovské firmy RDK), ale stejný podpis, někde zase žádný podpis... někdy chybí údaje, zač bylo placeno, jindy zase jsou tyto údaje nesprávně formulované. Dodnes to nikomu nevadilo, ačkoliv v minulosti už došlo k defraudaci vybraných částek a jejich opětovnému vymáhání. Správcová odmítla na přímý dotaz redaktora Britských listů uvést důvod, jak je možné, že nedává lidem za peníze adekvátní doklad.

"Žádost" o to, aby děti umístila do diagnostického ústavu (v Praze Krči) podepsala matka 16. 9. dopoledne bez přítomnosti zmocněnce pod hrozbou, že zůstane po exekuci ze strany slánské radnice i s dětmi na ulici. "Načerno" "bydlící Růžena Foldýnová vzala zpět svůj souhlas s umístěním dětí do diagnostického ústavu, učiněný v tísni a pod nátlakem odpoledne 16. 9. 2003. Stalo se tak v kanceláři odboru sociální péče slánské radnice. Ještě 16. 9. 2003 byla kopie tohoto dokladu předána i do podatelny městského úřadu Slaný. Podatelna vystavila potvrzení na kopii dokumentu. Matka i její zmocněnec byli ten den za přítomnosti redaktora Britských listů úřednicí radnice ubezpečeni, že tak padl jediný důvod, za kterého by jí děti mohly být odebrány. Byli ujištěni, že prohlášení bude okamžitě vyřízeno.

Nicméně ve stejný den rozhodl okresní soud v Kladně na žádost Městského úřadu Slaný, odboru sociálních věcí a zdravotnictví o předběžném opatření na základě §76a zák. č. 99/1963 Sb. OSŘ o odebrání dětí do diagnostického ústavu. Jako podklad byla k soudu zaslána "žádost", kterou ale už Růžena Foldýnová odvolala. Až do 25. 9. 2003 tato nová skutečnost nebyla soudu sdělena. Stalo se tak až po velmi ostré výměně názorů mezi redaktorem Britských listů a pracovnicí referátu sociální péče radnice ve Slaném, která 16. 9. přebírala od Růženy Foldýnové rukou psané zpětvzetí žádosti a vystavila jí o tom potvrzení za přítomnosti redaktora BL.

Úřednice odmítla 25. 9. odpovědět redaktorovi Britských listů na dotaz, jaký důvod ji vedl k tomu, že své povinnosti okamžitě informovat soud o nové skutečnosti zanedbala flagrantním způsobem devět kalendářních dní. Tvrdila, že telefonicky informovala soudkyni a "všechno je v pořádku". V pořádku ale nic nebylo, dokument jí ležel na stole... K práci na případu ji přiměla až redaktorem vyslovená domněnka o trestnosti jejího dosavadního počínání. Ještě ten den odpoledne pak doručila k okresnímu soudu v Kladně žádost o zrušení předběžného opatření. Jako důvody v žádosti uvedla, že pominuly důvody v žádosti uvedené - tím, že matka vzala svůj souhlas zpět a rozhodla se zůstat v trvalém bydlišti i s rizikem násilného vystěhování jí i dětí. Druhým důvodem bylo subjektivně nespecifikované rozhodnutí o zastavení řízení o vystěhování.

Mezitím se zmocněnec Růženy Foldýnové Jakub Polák rozhodl doručit tentýž návrh na zrušení předběžného opatření též. Zároveň se rozhodl podat jiný návrh na předběžné opatření, které by bránilo radnici ve Slaném v takových krocích, jež by vedly k rozbití rodiny Růženy Foldýnové a umístění dětí do diagnostického ústavu i do budoucna, dokud se neprověří zákonnost počínání radnice při "ubytovávání" rodiny v Ouvalově ulici a další okolnosti. Návrh má zabránit krokům radnice, které by poškodily nezletilé děti a krátily je na jejich právech. Svůj návrh chtěl zmocněnec nadiktovat soudu do protokolu. Vyšší soudní úřednice Martina Špačková to i po poradě s dalšími úředníky soudu odmítla, stejně jako součinnost při vypracování tohoto podání.

Potvrzení soudu
Vypracovala ale na žádost zmocněnce o svém odmítnutí písemné potvrzení, ve kterém uvedla důvody, odvolávající se na s poukazem na § 42 OSŘ . Lze se důvodně domnívat, že jde o záležitost opatrovnického soudu, nikoli o občanskoprávní spor, takže i odmítnutí sepsání návrhu je neoprávněné.

K ničemu nevedla ani diskuse s předsedkyní soudu a její místopředsedkyní, JUDr. Homolovou. Zde se zmocněnec dozvěděl, že soudkyně, která vydala původní předběžné opatření, není přítomna z důvodu nemoci. Stěží jí tedy mohla úřednice slánské radnice volat telefonem ... Argumentace místopředsedkyně soudu, proč není možno urychleně vyřídit návrh na zrušení předběžného opatření byla stejně nelogická. Prý má lhůtu sedm dní na "prostudování všech okolností". Přitom jedinou okolností k prostudování a důvodem pro vydání předběžného opatření byl souhlas matky, který byl týž den odvolán a po devět dní nebylo odvolání doručeno soudu... Na námitky a dotaz redaktora Britských listů reagovala podrážděně. Návrh si musel napsat zmocněnec sám, rukou, na chodbě soudu. Do podatelny ho doručil ihned osobně a disponuje potvrzením o převzetí. Mezitím se dostavila na opatrovnické oddělení soudu úřednice radnice ve Slaném a přinesla "svůj" návrh na zrušení, kterému bylo toutéž místopředsedkyní soudu okamžitě a bez problémů vyhověno. Bez průtahů, bez vytáček. Ještě na chodbě dostal zmocněnec od soudkyně podepsané rozhodnutí. Přitom jediný důkaz, který úřednice radnice ve Slaném předložila, bylo zpětvzetí souhlasu matky ze dne 16. 9. a její vlastní nepravdivé a zmatené prohlášení. Součástí žádosti slánské úřednice o zrušení předběžného opatření bylo totiž konstatování, že "...matce ... bylo umožněno zaplatit dlužnou částku na nájemném do 25. 9. a tím se řízení o vystěhování z bytu - Slaný Ouvalova čp. 392 - zastavilo."

Dopis města Slaný Růženě Foldýnové

Co je tedy pravda? Zmocněnci Polákovi všichni úředníci ve Slaném tvrdí, že Růžena Foldýnová obývá "ubytovnu", a to dokonce neoprávněně. Soudu úředníci ze Slaného zase tvrdí, že jí bylo umožněno zaplatit dlužnou částku na nájemném. Nájemné se určuje pouze u bytu, nikoliv v ubytovně. Umožněním zaplatit (a faktickým nezaplacením - Růžena Foldýnová devatenácti tisíci nedisponuje, neboť je živa ona i její děti pouze ze sociálních dávek, otec neplatí ani výživné a je ve výkonu trestu) se nemůže zastavit řízení o vystěhování. Nebo ano? Z čího rozhodnutí se tak stalo a kdo to nařídil? Kolik peněz z dávek může radnice občanovi-"neplatiči" odebrat a kolik mu musí zbýt ? Je životní minimum opravdu minimem? Navíc je v odůvodnění uvedeno, že je to řízení o vystěhování z bytu. Je to byt nebo není? Co činí obytný dům ubytovnou? Je místnost v ubytovně byt? Postačuje pro celý dům jeden záchod? To nikdo, tím méně radnice ve Slaném zřejmě neví. Jasno ve věci bude muset učinit až soud, Stavební úřad, hygienik a další instituce. Případně policie, státní zastupitelství a finanční úřad, protože skutková podstata uvedení v omyl za účelem neoprávněného prospěchu, případně zneužití tísně a nevědomosti v úmyslu způsobit tímto jednáním újmu nastala. Trestné činy se dají pojmenovat jako podvod, útisk a zneužití pravomoci úředního činitele. V případě stavebních závad v domě v Ouvalově ulici se může jednat o veřejné ohrožení, ohrožení zdraví z nedbalosti, zanedbání povinností při správě cizího majetku, porušení stavebního řádu, napomáhání šíření přenosných chorob a možná další trestné činy proti zdraví lidu, proti obecnímu majetku, obecně závazným předpisům či proti jednotlivým osobám.

U všech jednání zmocněnce, úředníků a soudců už nikdo z "novinářů" nebyl. Moc práce... Britské listy mají z celého dne, včetně hovorů se soudci zvukový záznam a fotodokumentaci. Včetně zdařilého portrétu předsedkyně soudu, zavalené spisy v její kanceláři.

Redaktorovi Britských listů začínají už za články o kauze Slaný někteří fašizoidní čtenáři e-mailem vyhrožovat rozbitím huby, což není ani poprvé, ani naposledy. Nicméně už chodí trvale ozbrojen a nehodlá dát případnému útočníkovi šanci. O incidentu ve Slaném už informovala i centrální média - velmi obsažně a poměrně vyváženě Mladá fronta Dnes v celostátním vydání 25. 9. jako o tématu romských ghett, Reflex a další tisk. Televizím prozatím stačila klipovitost zpravodajství.

Bohužel, mediální řešení kauzy je na pomezí mezi činností policejního vyšetřovatele, advokáta a novináře. Tváří v tvář nelidskosti, úřední lhostejnosti, liknavé spravedlnosti a úřednímu útisku se přitom objektivita a strohá věcnost zachovává špatně. Člověku se chce zvracet.

Občan bez zázemí, bez patřičného vzdělání v několika oborech včetně práva, bez zkušenosti s aktivní obranou proti různým formám autoritativního útisku a nátlaku či dezinformací, občan bez technického vybavení, které mu umožňuje pořizovat skryté audiozáznamy i fotografie a v klidu je pak dopodrobna analyzovat, nemá proti těmto úředním a právním "profesionálům" téměř žádnou šanci. Stane se ovcí. Bez vůle i bez naděje. Rezignuje na právo a spravedlnost. Podrobí se. Zotročí se. A nakonec se stane frustrovaný a asociální. Okorá. A to je zjištění, které donutí i redaktora Britských listů přehodnotit dosavadní pohled na některé politiky a jejich bezobsažné kecy, na stát a jeho úředníky, na obec a její samosprávu, na soudy a soudce - a spravedlnost obecně.

Takový jsou slzy vzteku a bezmoci - slaný.

                 
Obsah vydání       26. 9. 2003
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
27. 9. 2003 "Lhal jsi, oni zemřeli," vyčítají američtí rodiče Bushovi
27. 9. 2003 Labourističtí poslanci jsou s Blairem nespokojeni
26. 9. 2003 Případ Kelly: Britský ministr obrany je "lhář a pokrytec"
26. 9. 2003 Svědectví: návrat do Čech byl pro mě horší než život v Iráku Ilona  Al --Jumailyová
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 Nelitovat Němce
26. 9. 2003 Vlna chaosu
26. 9. 2003 Nigerijka nebude ukamenována
26. 9. 2003 BBC vyjádřila "lítost" nad Gilliganovou reportáží
26. 9. 2003 Zemřel Edward Said
26. 9. 2003 Vranitzky v Praze: rakouské zkušenosti se vstupem do EU Miroslav  Polreich
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
26. 9. 2003 Důvěra vládě? Zřejmě ano ! Jitka  Fraňková
26. 9. 2003 Život na dluh Josef  Vít
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem
25. 9. 2003 Británie v otroctví
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Kovbojský stát Kladno Vojtěch  Polák
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Kladno: Nad územní samosprávou je pouze Bůh a zákon   
23. 9. 2003 Kladenský primátor: Do kontejnerů s nimi !   
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
17. 9. 2003 Slaný: v úterý k exekuci nedošlo, matka se vzepřela nátlaku Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slaný: namísto smírného řešení "koncentrák" Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slánský starosta: Je to tak prosté... Ivo  Rubík

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Oběť rasistického útoku čelí šikaně od soudkyně Helena  Svatošová
4. 10. 2002 Slovenská soudkyně, německý farmakolog a brazilský aktivista dostali protikorupční cenu   
6. 8. 2002 Pochybný rozsudek Jan  Čulík
31. 5. 2002 Městský soud v Praze: "svědectví policisty nemá větší sílu než videozáznam" Jan  Čulík
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
10. 5. 2002 Demonstrace za tři v ČR neprávem odsouzené občany   
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Případ velmi vlažné spravedlnosti: Lze vyhrát majetkový spor s advokátem? Radek  Mokrý
4. 3. 2002 Další aktivista před soudem za pomluvu Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Precedenční rozsudek: ministr vysoudil omluvu od autorů komiksu Tomáš  Pecina
27. 9. 2001 Svoboda slova v České republice? Jen někdy a jen pro někoho... Tomáš  Pecina