12. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2003

ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie?

Jak se dá manipulovat fakty, argumenty i celkovým vyzněním televizní "reportáže", dokázala nedávno Česká televize. Dokázala, jak se dá ignorovat realita a vytvářet "realita" virtuální.

Klíčovou informaci Otakara Motejla o tom, že úřad ombudsmana znovu otevře prošetřování porušení zákona v kauze Slaný, Česká televize ignorovala, ačkoliv reportér ČT byl jejím svědkem na tiskové konferenci.

Ve svých příspěvcích na téma "Slaný" do dvou zpravodajských relací vytrhla ČT z kontextu argumentaci šéfredaktora Amaro Gendalos Poláka, nevzala v úvahu další závažná fakta, která na tiskové konferenci zazněla, Polákovu polemickou odpověď vytrhla z kontextu jeho argumentace, přilepila ji k emotivní reakci Anny Šabatové, dostřihla odpověď Anny Šabatové na úplně jinou otázku (pokládal ji reportér ČT až po skončení tiskové konference v samostatném rozhovoru, který zahrnul několik otázek a několik odpovědí) a z tohoto konglomerátu dílčích výstřižků "vytvořila" mozaiku "mediální reality". Navíc - v každém příspěvku jinou, neboť každý redaktor si pak tu prvotní "realitu" sestřihl JINAK. Klíčovou informaci Otakara Motejla o tom, že úřad ombudsmana znovu otevře prošetřování porušení zákona v kauze Slaný, Česká televize IGNOROVALA, ačkoliv reportér ČT byl jejím svědkem na tiskové konferenci.

Výrok starosty Slaného, který zazněl v reportáži a který lze považovat za nepravdivý, přitom nebyl redaktory rozporován a nebylo s ním ani polemizováno v komentáři redaktorky. Reportáže vytržením jedné věty z kontextu několika odpovědí zkreslily i závěrečné vyjádření Anny Šabatové pro ČT.

Helena Šindlerová oproti tomu uvedla ve svém závěrečném komentáři nepravdivě, že "Teprve, až (manželé Gorolovi) zaplatí celou částku, budou mít naději na návrat do ubytovny." Informace o "naději" pro manžele Gorolovy nezazněla v žádném vyjádření přímých účastníků děje, nezazněla ani na tiskové konferenci veřejného ochránce práv a neodpovídá ani žádnému usnesení Rady města Slaný. Nevyplývá ani automaticky ze zákona či vyhlášek města. Pokud redaktorka Šindlerová tyto informace získala, měla uvést jejich zdroj. Podle našeho názoru neodpovídá tato informace pravdě a jde o pouhou manipulativní domněnku -- komentář redaktorky Šindlerové, nezakládající se na reáliích, nemající zákonný podklad a zkreslující tak významným způsobem informaci divákům. Nebyl současně jako komentář oddělen od zpravodajství.

Diváci nakonec v České televizi viděli "vyváženou" manipulaci.

Pro srovnání - přepis klíčových pasáží a rozhovorů na tiskové konferenci ombudsmana ARCHIV BL
Slzy jsou SLANÝ TÉMA BL

ČT 1 - 10. 9. 2003
Rubrika:
17:50 Večerníky

Sdružení Dženo kritizuje úřad ombudsmana

Kateřina BLECHOVÁ, moderátorka
Romské sdružení Dženo tvrdí, že se kancelář ombudsmana nezastala romských rodin, které město Slaný nechalo vystěhovat z ubytovny na ulici. Podle sdružení měl ochránce lidských práv případ lépe vyšetřit a donutit město k dodržování zákonů. Slánská radnice vystěhovala na ulici několik neplatičů nájemného. Ombudsman Otakar Motejl za to radnici kritizoval.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Zdeněk Gorol dva dny stavěl chatku ze starého nábytku. S manželkou v ní dva měsíce bydlel a nakonec provizorní domek za dvě hodiny rozebral. Gorolovi dluží Slanému na nájemném více než třicet tisíc. Proto je město před časem vystěhovalo na ulici. Stavební úřad ale zasáhl i proti novému obydlí Gorolových.
Zdeněk GOROL, vystěhovaný Rom
Tak mi poslali tenhle papír, abych to do jedenáctého zrušil, a jestli to nebude, tak budu platit deset tisíc pokuty.
Ivo RUBÍK, starosta Slaného /ODS/
Je to černá stavba a zábor veřejného prostranství .
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Slánská radnice vyhlásila politiku nulové tolerance. Tvrdý postup proti všem přestupkům a porušením zákona. V ubytovně zvané Mexiko už vystěhovali neplatiče ze sedmi bytů. Starosta říká, že razantní postup má dobré výsledky.
Ivo RUBÍK, starosta Slaného /ODS/
Řada dlužných částek je městu zaplacena. Řada dlužných částek je urychleně splácena.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Ochránce lidských práv Otakar Motejl slánskou radnici kritizoval. Město prý mělo s rodinami neplatičů lépe komunikovat. Chybí také sociální pracovník, který by se jim věnoval. Sdružení Dženo ale považuje ombudsmanovu zprávu za nedostatečnou.
Jakub POLÁK, sdružení Dženo
Ombudsman se těch skutečně poškozených nezastal.
Anna ŠABATOVÁ, zástupkyně ombudsmana
Není to pravda a musím říci - Jakube, nech mě chvíli mluvit....
Jakub POLÁK, sdružení Dženo
Spokojili jste se s tím, co vám tam naprosto nepravdivě a lživě sdělili úředníci.
Anna ŠABATOVÁ, zástupkyně ombudsmana
Je to velmi ostré obvinění. Myslím si, že každý, kdo se nad ním zamyslí, si musí uvědomit, že je nespravedlivé.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Podle Anny Šabatové je důležité, že se o lidech vystěhovaných na ulici mluví. Manželé Gorolovi zatím přemýšlí, jak splatí dluh. Teprve, až zaplatí celou částku, budou mít naději na návrat do ubytovny . Manželé Gorolovi chtějí zůstat poblíž ubytovny i nadále. Mají tady příbuzné a známé a chodí jim sem pošta. Co si počnou v zimě, zatím nevědí.

ČT 1 - 10. 9. 2003
Rubrika:
19:15 Události

Město Slaný vystěhovává neplatiče

Bohumil KLEPETKO, moderátor
Romské sdružení Dženo viní kancelář ombusdmana, že se dostatečně nezastala romských rodin, které město Slaný jako neplatiče nájemného nechalo vystěhovat z ubytovny na ulici. Podle romského sdružení měl veřejný ochránce lidských práv lépe vyšetřit.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Manželé Gorolovi dluží Slanému na nájemném více než třicet tisíc. Město je proto před časem vystěhovalo na ulici. Gorolovi si pak postavili provizorní domek ze starého nábytku. Stavební úřad ale nařídil jeho zbourání.
Zdeněk GOROL, vystěhovaný Rom
Tak mi poslali tenhle papír, abych to do jedenáctého zrušil, a jestli to nebude, tak budu platit deset tisíc pokuty.
Ivo RUBÍK, starosta Slaného /ODS/
Je to černá stavba a zábor veřejného prostranství .
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Gorolovi říkají, že teď nemají, kam jít.
Růžena GOROLOVÁ, vystěhovaná Romka
Jsem ochotna napsat dopis a prostě se otrávit se všemi dětmi. Já prostě už nemůžu.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Slánská radnice vyhlásila politiku nulové tolerance ke všem přestupkům.
Ivo RUBÍK, starosta Slaného /ODS/
Chceme vystěhovat ty, kteří neplatí a porušují pravidla.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Tvrdý postup slánské radnice kritizoval ochránce lidských práv Otakar Motejl. Město například nemá sociálního pracovníka, který by se věnoval rodinám neplatičů. Romské sdružení Dženo ale považuje ombudsmanovu zprávu za nedostatečnou.
Jakub POLÁK, sdružení Dženo
Ten ombudsman se skutečně těch poškozených nezastal.
Anna ŠABATOVÁ, zástupkyně ombudsmana
Je to velmi ostré obvinění. Myslím si, že každý, kdo se nad ním zamyslí, si musí uvědomit, že je nespravedlivé.
Helena ŠINDLEROVÁ, redaktorka
Manželé Gorolovi chtějí zůstat poblíž ubytovny i nadále. Mají tady příbuzné a známé a chodí jim sem pošta. Co si počnou v zimě, zatím nevědí.

Zdroj: archiv Newton IT

                 
Obsah vydání       12. 9. 2003
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
12. 9. 2003 Blaira varovala rozvědka, že útok na Irák zhorší hrozbu terorismu
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Nedořečený nápad čekatele na funkci ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
12. 9. 2003 Project Censored
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
29. 7. 2003 Memento 18
O čem to svědčí?
Miloš  Dokulil
21. 7. 2003 Jak se státi pro některé novináře "renomovaným" "expertem" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
11. 7. 2003 Reportéři ČT a bezradnost nad jazykem Jan  Čulík
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
3. 7. 2003 Dotaz do České televize Jan  Čulík
3. 7. 2003 Odpověď z ČT   

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv   
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
10. 9. 2003 O bezradnosti při četbě slané nulové spravedlnosti František  Roček
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Co udělat pro Romy: je to složitější problém, než jako to vidí pánové Kotrba a Polák Ondřej  Čapek
6. 9. 2003 Vyjádření vedení města Slaný ke zprávě ČTK z 1. 9. 2003 -- Rozhovor s ombudsmanem   
6. 9. 2003 Program nulové tolerance vůči neslušnosti a narůstající byrokracii v královském městě Slaný   
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Ombudsman: I mistr tesař si občas usekne ruku   
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv