20. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2003
Plánovaná válka proti Iráku vůbec není preventivní, argumentuje Michael Novak v časopise National Review. Je regulérním dokončením spravedlivé války z února 1991. Tehdy byla tato válka dočasně přerušena kvůli vyjednávání o kapitulaci s nespravedlivým agresorem Saddámem Husajnem. Během tohoto vyjednávání požadovaly Spojené národy, že Saddám Husajn musí odzbrojit a prokázat OSN, že zničil všechny své chemické a biologické zbraně a veškeré přípravné práce k vývoji jaderných zbraní.

Tento článek je výstižnou ukázkou amerického konzervativního myšlení. Michael Novak je americký katolický intelektuál. 60 čelných amerických katolíků protestovalo proti rozhodnutí amerického velvyslance ve Vatikánu pozvat do Vatikánu Michaela Novaka, aby tam argumentoval ve prospěch války proti Iráku, viz ZDE Novak tam argumentoval textem, jehož shrnutí přinášíme níže.

Kompletní argumentace Michaela Novaka v angličtině ZDE
Sloupek

V úterý dopoledne se Nejvyšší soud ČR (NS) v Brně po 26 letech znovu zabýval trestním odsouzením členů legendárních pražských rockových skupin The Plastic People of the Universe a DG 307. Došlo k tomu na základě stížnosti pro porušení zákona ministra (české) spravedlnosti Pavla Rychetského a NS po jejím projednání rozsudkem rozhodl, že tito hudebníci, mezi nimiž byl i dnes již nežijící Milan Hlavsa a současný parlamentní poslanec Svatopluk Karásek, byli v roce 1976 za tzv. výtržnictví rozsudkem okresního soudu pro Prahu -- západ a potvrzeného středočeským Krajským soudem v Praze skutečně odsouzení nezákonně. NS ale překvapivě nerozhodl o tom, zda se tito muzikanti žalovaného výtržnictví opravdu dopustili, neboť vrátil věc okresnímu státnímu zástupci pro Prahu - západ k novému rozhodnutí o podání obžaloby.

Ačkoli se může zdát, že tento postup je jen jakási opatrnost soudů, nutno říci, že přísně právně vzato je to rozhodnutí zcela správné, poněvadž jen veřejnosti říká, že nyní konečně právo funguje tak, jak mělo fungovat i za dob bývalého československého totalitního režimu.

Naprosto stejný postup totiž u Nejvyššího soudu ČR v dubnu roku 1991 potkal také letech 1986 - 1988 nezákonně uvězněné a odsouzené vedení Jazzové sekce. Ani Nejvyšší soud totiž nesmí rozhodovat o vině či nevině obžalovaných, pokud ze strany obžaloby a případně už vyšetřujících orgánů došlo k vážným procesním chybám, které brání dalšímu řízení. Což je i případ "Plastiků" a DG 307. Celá tato kauza jen proto opět jen dalším důkazem někdejší komunistické justiční zvůle, jak o tom ostatně BL psaly už ZDE.

Jiným paradoxem ovšem je, že žalobce nyní bude muset žádat Poslaneckou sněmovnu o vydání poslance Karáska k tomuto de iure obnovenému trestnímu stíhání. A mnohem smutnějším paradoxem je pak fakt, že jeden ze soudců z tohoto případu z roku 1976 se opět snaží vrátit do justice, konkrétně na obvodní soud pro Prahu 6.

20. 2. 2003
Papež Jan Pavel II. konstatoval, že válka proti Iráku by byla z morálního hlediska nesprávná. Citujeme z jeho vlastních slov k této věci, které shromáždil deník Times.

Kompletní materiál v angličtině ZDE
20. 2. 2003
Sobotní demonstrace - byl to úspěch nebo to byla ostuda?

Odpověď na tuto otázku je dána tím, jak se na sobotní události díváme. Ve srovnání se zeměmi s delší demokratickou tradicí (Itálie, Velká Británie, ale i např. Japonsko a Austrálie a mnohé další) je účast na sobotních protestních akcích v České republice prakticky zanedbatelná. V Praze celkem asi 1000 lidí, v Brně kolem 100 účastníků a 150 podpisů pod naší petici v Brně, v Ostravě pak dalších 100. Ve srovnání se statisícovými až miliónovými počty, a to dokonce i v samotných USA, je to skutečně málo. To je o to závažnější, že s útokem na Irák nesouhlasí 67% občanů ČR, pro válku bez mandátu OSN je jen zanedbatelná menšina.

Na jedné straně tento stav vypovídá o značné odolnosti Čechů vůči politické propagandě. Lidové noviny, Mladá fronta Dnes i ČT 1 zahájily masivní kampaň na podporu války. Zatímco zmíněné deníky blokují nesouhlasné texty, ČT 1 předvedla vrchol manipulativního zpravodajství ve svých sobotních zprávách. Zpravodajství zahájily záběry ze stalinistické demonstrace v Moskvě, prostřední část patřila demonstraci na podporu Saddáma v Iráku, závěr pak komunistické demonstraci v Praze. Miliony nekomunistických demonstrantů se v tomto rámci nějak ztratily. Redaktoři, onehdy údajně bojující za svobodu ČT, využívají postupy a metody normalizační televize neblahé paměti. Asi také nic jiného neumějí.

Autor je jedním ze spolupořadatelů brněnské demonstrace a mluvčím HzPD

February 15 - demonstreace proti válce v Iráku - 2 milióny lidí v londýnských ulicích
20. 2. 2003
Demonstrace proti válce v Iráku se - hlavně v Česku - často považují za charakteristický rys postojů extrémní levice. Tento stereotypní pohled nakonec potvrdili i čeští komunisté, kteří v sobotu na Václavském náměstí ani tak nedemonstrovali proti válce v Iráku, jako spíš dělali reklamu vlastní politické straně. Stereotypní myšlení a jednání je zavádějící - máme-li ve zvyku na základě jediného výroku usuzovat na celý hodnotový systém i způsob chování občana, který ho pronesl. Je ovšem pravda, že se někteří lidé chovají stádně: tvrdí určité věci a jistým způsobem jednají nikoli z vnitřního přesvědčení, ale proto, že se ten či onen předsudek nosí ve skupině, s níž si přejí být spojováni.

Pravidelný komentář Jana Čulíka v Lidových novinách LN
20. 2. 2003
Já věřím na rozumné lidstvo, jenom musí dostat volnou ruku a trochu duševní přípravy na tu svobodu, to mnohým chybí. Důležité je také, mít vlastní myšlenky, nejenom vyčtené z novin nebo vyslechnuté z televize, já jsem už kdysi postavil thesi, že Adolf Hitler měl úspěch jenom proto, že využil nového vynálezu rozhlasu v době, kdy lidem ještě chyběla zkušenost a reservovanost k tomuto médiu. Dali se zneužít, protože si mysleli, že to vysílání je úřední a ověřená záležitost a na podvod nemysleli. Snad se i česká televize dočká soudnějšího publika, píše v úvodu k svému článku autor.
20. 2. 2003
Globální televizní zpravodajství se stále více obrací proti Spojeným státům. Podle nejnovější analýzy byly sdělovací prostředky loni v prosinci rekordním způsobem kritické vůči americké vládě. Britské sdělovací prostředky zaujímají vůči Spojeným státům tvrdou linii a 33 procent všech článků a reportáží bylo klasifikováno jako negativní vůči americké vládě. Výzkumníci varovali, že údaje z poslední doby budou vůči USA ještě negativnější, vzhledem k obrovským protiválečným demonstracím z minulého víkendu a v důsledku pořadů, jako byl diskusní program televize BBC Irák: Británie rozhoduje.

Informace v češtině ZDE
Zdroj v angličtině ZDE
20. 2. 2003
Válka znamená ve všech případech smrt, které se v armádě říkalo "ničení živé síly nepřítele". Zničené budovy lze případně znova postavit, ale život nikomu nevrátíte. Mrtvých je vždy mnoho na obou stranách konfliktu a nejen mezi vojáky. Spíš mezi civilisty. Nehynou ale všichni účastníci války, mnoho jich přežívá. Někteří jsou tělesně zranění, a tak se léčí, rány se hojí, lidé dostávají protézy nebo se pohybují pomocí vozíků. A potom jsou ti, kteří na první pohled vyvázli z války bez zranění i bez modřiny. Válečné zážitky z orgií smrti se nepočítají. Zjišťuje se pouze to, co je viditelné a měřitelné. Jsou všichni váleční veteráni schopni vést normální život? Některé poznatky přinesl americký časopis DISCOVER.
Keramika na prodej
20. 2. 2003
Většina tištěných městských zpravodajů, které jsou placeny ze státní pokladny, jsou bohužel jen hlásnou troubou vydavatelů. Neměly by být brány příliš vážně, neboť radní chtějí publikovat většinou jen učesané, nekonfliktní a pokud možno pochvalné texty. Mnohé z nich jsou přitom obyčejné PR, ať již kvůli vlivnému subjektu, o kterém se píše, anebo ze známosti.
20. 2. 2003
Od vzniku Nato, až do pádu Sovětského svazu, a během několika prvních let po zániku SSSR bylo NATO jednotné. Nepřítel byl jasný, a jasná byla i jediná možná taktika. Stát solidárně spolu a společně čelit hrozbě mas vojsk Varšavské smlouvy.

Přesto ani tehdy nebyla jednota absolutní. USA sice svým atomovým deštníkem a vojenskou přítomností chránily Evropu, přesto ale udržovaly taktický odstup od svých spojenců, a kde mohly, a bylo to pro ně výhodné, narušovaly pozice bývalých velmocí - Velké Británie a Francie. Vytlačovaly je z jejich bývalých zájmových oblastí, případně je odmítaly podpořit v potížích.

20. 2. 2003
Velice mne znepokojil způsob, jakým společnost RadioMobil v současné době umožňuje tarifním a twist zákazníkům přístup k získání prvních čtyř číslic kódu PUK2. Domnívám se, že zvolený způsob, který spočívá v získání tohoto kódu prostřednictvím hlasového profilu infolinky T-Mobile, aniž by byla jakkoli jinak ověřena další oprávnění volajícího k přístupu k tomuto údaji, vystavuje uživatele Vašich služeb nepřiměřenému riziku. - Dopis odeslaný dne 19.2. 2003 společnosti Radiomobil.
19. 2. 2003

Toto je tisková zpráva Studentské Unie ČVUT

Studentská Unie ČVUT - klub SILICON HILL
ICZ a.s.
Trustica s.r.o.
CESNET z.s.p.o.

vás zvou na pokračování akademické konference
OpenWeekend 2003
ve dnech
15. a 16. března 2003
v posluchárně D1 FSV ČVUT v Praze 6-Dejvicích
Vstup zdarma. Zajištěno dostatek míst pro všechny (v případě extrémního zájmu přímý přenos do jiné posluchárny)
20. 2. 2003
Saúdská Arábie nepokládá mimořádný summit Arabské ligy k Iráku za nutný. Ministr zahraničních věcí Saúdské Arábie Saúd al-Fajsal prohlásil v úterý 18. 2. pro saúdský list Awqáf, že nepokládá za nutné, aby se uskutečnilo Egyptem již oznámené mimořádné vrcholné zasedání Arabské ligy k Iráku. Katarská televizní stanice al-Džazíra dokonce ve své hlavní středeční zpravodajské relaci oznámila, že podle diplomatických zdrojů v Káhiře byl summit odvolán a místo něj se iráckou otázkou bude zabývat řádný vrcholný summit Arabské ligy, který se pořádá každoročně až v březnu. Uspořádat mimořádný summit do konce února navrhl egyptský prezident Husni Mubarak, který se v současné době snaží najít podporu pro své záměry v Německu a ve Francii, evropských zemích, jejichž stanovisko k možnosti válečného útoku na Irák je postoji Egypta nejbližší. Televizní stanice al-Džazíra označila stanovisko Saúdské Arábie jako velmi překvapivé.
19. 2. 2003
Hodně se spekuluje o tom, proč jsou mezi Evropou a Amerikou náhle takové rozdíly. Je to kulturou? Je to historií? Je to částečně proto, že se díváme na úplně jiné televizní zprávy, zdůraznil komentátor Paul Krugman v úterý v americkém listě New York Times:

Mnoho Američanů nyní obviňuje z ochlazení americko-evropských vztahů Francii. Chtějí dokonce bojkotovat francouzské výrobky. Ale postoj Francie není výjimečný. Minulou sobotu potvrdily obrovské demonstrace průzkumy veřejného mínění, které prokazují, že všechny hlavní evropské národy hluboce nedůvěřují Bushově vládě a dívají se na válku proti Iráku s velkou skepsí, bez ohledu na to, jaký názor zastávají jejich vlády. Největší demonstrace byly přitom v těch zemích, jejichž vlády podporují Bushovu administrativu.

Nedůvěra vůči Spojeným státům v zahraničí nyní dosáhla takové úrovně, že dokonce i u našich britských spojenců se umístily Spojené státy jako nejnebezpečnější stát světa, před Severní Koreou a Irákem, píše americký komentátor. Proč to je?

Kompletní článek v angličtině je ZDE
The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads, and Modernity
19. 2. 2003
Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, Verso: London, 2002

"V Boha jsem vlastně nikdy nevěřil," začíná první kapitola knihy Střet fundamentalismů britského novináře a spisovatele pakistánského původu Tariqa Aliho. Je to jedna ze snůšky knih snažící se vypořádat s islámem, které světu přinesl pozářijový rok 2002. Na rozdíl od mnoha jiných se ale nejedná o pouhý úvod do islámu pro ustrašené střední třídy, snažící se nás uchlácholit mírumilovnými citáty z koránu, ale předkládá se nám zde ostrá kritika dvou fundamentalismů: náboženského a nacionalistického fanatismu na jedné straně a tržně ekonomického liberálního imperialismu na straně druhé. Na rozdíl od většiny ostatních se navíc Ali neobrací jen na západního čtenáře, ale také na muslimy samotné. Jako radikální neo-marxista ovšem není Ali pro každého stejně snadno stravitelný. V současnosti člen redakční rady časopisu New Left Review (Levicové listy) a autor několika románů prožil trockistické dětství v přední rodině pakistánské komunistické strany, strávil šedesátá léta bouřlivým aktivismem a v sedmdesátých letech se účastnil pozorovatelských misí dokumentujících americké válečné zločiny ve Vietnamu. Silně "proti-imperialistický" duch jeho knihy tedy není překvapením. Již od provokativní koláže na přebalu zobrazující George W s talibánským plnovousem a Usámu v obleku je čtenáři jasné, že ho nečeká pohodlná četba v bezpečí rodinného krbu ideálního západního světa.

Právě pro svou kritičnost a nevybíravost je to ale kniha, která stojí za přečtení. Když začala v devadesátých letech vznikat, měla se jmenovat Mulláhové a heretici a kladla si ústřední otázku: Proč islám nikdy neprošel reformací a proč nedošlo v islámské světě k osvícenským revolucím, které přetvořily v posledních dvou set letech tvář světa kříže?

Vstupní dveře svatyně Kaaba v Mekce
19. 2. 2003
vybrala a přeložila Jana Malá

Letos v lednu se konalo setkání několika arabských odborníků, týkající se terorismu v období po 11. září a o tom, k čemu nynější situace může vést, jak ve světovém měřítku, tak v arabských zemích. Účastnili se ji politologové Burhán Galjún (profesor na Sorboně), Júsef Salama (politický analytik) a Sádik Žalál Al-Azem (profesor filozofie na universitě v Damašku). Setkání se konalo v lednu tohoto roku a tato debata vyšla v libanonském listě "Al-Adáb".

Jacques Chirac
18. 2. 2003
Pohoršení! Slova francouzského prezidenta Jacquese Chiraka, která pronesl při pondělním zasedání Evropské unie zvedla vlnu nevole na východ od Rýna. "Kandidátské země propásly dobrou příležitost mlčet," řekl Chirac v Bruselu na adresu postojů zemí, které podporují americkou intervenci do Iráku. Měl Chirac raději mlčet?
Papež Jan Pavel II.
19. 2. 2003
Tárik Azíz14. února média zveřejnila kratičkou zprávu, která na pozadí "velkých" informací České tiskové kanceláře téměř zanikla. Média se ten den věnovala tomu, že Bush a Husajn stanou bok po boku v muzeu voskových figur, nebo naprosto zdrcujícímu poznání, že Nicholson kašle na kult krásy, ale pohled do zrcadla ho šokoval... Politika se dotkla Iráku pouze v souvislosti tvrzení Hanse Blixe: Odzbrojení Iráku pomocí inspekcí je možné v krátké době. Německý kancléř, který prohrál volby, prohlásil ten samý den, že Německo, Francie a Rusko předloží společné stanovisko v Radě bezpečnosti OSN k Iráku.

Mezitím ministr zahraničí státu, náležejícího do muslimské "osy zla" byl přijat nejvyšší hlavou křesťanské "osy dobra" k půlhodinovému rozhovoru.

Diplomaticko - psychologický význam tohoto sdělení nechal česká ateistická média v klidu, a to i přesto, že Česká republika má křesťanského a dokonce křesťansko demokratického ministra zahraničí. Není to podivné? Co se stalo ve Vatikánu?

A co se stalo v Evropě? O den později se světem přehnala vlna solidarity proti válce. Bez ohledu na "pozice" premiérů, prezidentů, ex-prezidentů, vlád či politiků, lid "v podhradí" válku nechce.

19. 2. 2003
Proč ignorují Spojené státy nebezpečnou jadernou konfrontaci mezi Indií a Pákistánem a soustřeďují se na Irák? Proč, když považují lidská práva za tak důležitá, financují útlak Alžířanů, Uzbeků, Palestinců, tureckých Kurdů a Kolumbijců? Proč se stalo nejnaléhavějším humanitárním úkolem bombardování Iráku a nikoliv nakrmení hladovějících, poskytování pitné vody či prevence nemocí? Proč je válka proti Iráku tak naléhavá, že má být financována rozpočtem, který je čtyřikrát větší než celkový americký rozpočet rozvojové pomoci?

Na Oxfordské univerzitě poskytl v sérii přednášek profesor David Harvey, jeden z nejvýznamnějších světových geografů, možná první vyčerpávající vysvětlení rozhodnutí americké vlády jít do války. V deníku Guardian ho v úterý shrnul George Monbiot.

Spojené státy trpí problémem, který periodicky postihuje všechny úspěšné ekonomiky: přílišnou akumulací kapitálu.

Kompletní text (v angličtině) ZDE
18. 2. 2003

SLYŠENA JEDNA STRANA:

Po dlouhé době jsme se konečně dočkali a velkoobchodní nabídka na službu ADSL je na světě. Český Telecom minulý týden dokonce vydal její upřesnění, kde došlo k mírnému snížení ceny u nejrychlejších variant. Po podrobnějším prostudování však i méně technicky zdatnému uživateli musí být jasné, že není důvod k radosti. Ačkoliv v těchto dnech probíhají hektická jednání mezi Českým Telecomem a alternativními operátory, ve vzduchu visí stále víc a víc otázek. Kdo všechno může za současnou krizi na českém telekomunikačním trhu, která se s příchodem velkoobchodní nabídky na ADSL ještě vyostřila? Chceme ADSL hned zítra, nebo se vyplatí počkat a podpořit snahu AO o vyjednání lepších podmínek, které by v důsledku vedli k daleko přijatelnější podobě ADSL pro nás obyčejné uživatele? Je velkoobchodní nabídka ČTc skutečně tak špatná? Může zasáhnout Český telekomunikační úřad? Jde ministru Mlynářovi jen o co nejrychlejší spuštění této služby, nebo mu záleží i na kvalitě a ceně této služby? Dokážou alternativní operátoři svojí jednotu, nebo si každý bude prosazovat pouze svoje obchodní zájmy?

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

19. 2. 2003
Všichni jsme přišli na svět nazí, bezejmenní, nemluvící, nechodící, bezzubí, bez osobních hříchů a také nevěřící. Víra není geneticky zakódována. V průběhu lidské ontogeneze se ovšem situace ve smyslu náboženské víry může různě měnit. V případě, že se dítě narodí v evropském regionu a jeho rodiče jsou křesťané, je pravděpodobné, že rodinná výchova a vliv prostředí ovlivní vývoj dítěte v křesťanském duchu. V případě, že takový novorozenec přijde na svět v některé arabské zemi, lze s jistotou předpokládat, že z něj bude vychován muslim. A opět jinému dítěti z jiné části světa bude vštěpována některá jiná z existujících věr. Z toho je patrné, že to které dítě nemůže samo v útlém věku rozhodnout, zda bude věřit v nějaké božstvo a které božstvo to bude. Případně, zda bude vůbec v něco božího věřit. Lidé nerozhodují, jestli, kdy, kde a komu se narodí. Z tohoto pohledu se jeví jako zcela nesprávné, je-li dítě křtěno hned po narození. Tím se mu totiž vnucuje určitá víra, se kterou se nemusí v dospělosti ztotožňovat. Jedná se tedy o akt určitého násilí.
18. 2. 2003
Když se zhruba čtyřicetiletej chlap ráno probudí a nic ho nebolí, je pravděpodobně mrtvej. A prej jsou to nejlepší léta. Možná ano, ale nejčastěji to tvrdí šedesátníci. Čert jim věř, dědkům sklerotickejm. Já vím jedno: Je to všechno kolem dokola takové nějaké čím dál stejnější a stejnější.
20. 2. 2003
Čo by ste povedali na to, keby sme sa na chvíľu preniesli do budúcnosti, o nejakých päť-šesť rokov ďalej, a pozreli sa, ako sa darí Slovensku v Európskej únii?

Píše sa rok 2008. Letargia z úspechu mala na svedomí, že Slovenská republika si nechala preletieť medzi prstami medzivládnu konferenciu, ktorá sa konala v roku 2004 a ktorej bola plnoprávnym členom. Nevyužila všetky možnosti, ktoré jej toto fórum poskytovalo na presadenie svojej vízie budúcej EÚ a svojho pôsobenia v nej. Dlhodobá vízia, skôr jej absencia, sa ukázala byť typickým a nie iba dočasným znakom slovenskej zahraničnej politiky.

20. 2. 2003

Ruské záujmy neurčuje dodržiavanie ľudských práv

Varšava

Návšteva prezidenta Vladimira Putina v Minsku signalizuje, po polroku iskrenia medzi Bieloruskom a Ruskom, obrat vo vzájomných vzťahoch. Aj keď počas jeho pobytu v bieloruskej metropole v dňoch 19. -- 21. januára sa nepodpísali nijaké záväzné dohody, zmenila sa predovšetkým vonkajšia atmosféra rozhovorov.

Výsledkom boli ďalšie ústupky bieloruského vedenia mohutnému politickému, ale najmä ekonomickému tlaku Ruska. Lukašenko prisľúbil, že do júla 2003 zabezpečí transformáciu bieloruského plynárenského podniku Beltransgaz na akciovú spoločnosť s účasťou ruského kapitálu. Obaja predstavitelia potvrdili zámer zaviesť spoločnú menu od začiatku roku 2005 a v priebehu marca 2003 uverejniť návrh ústavy budúceho zväzového štátu.

Rasputin
20. 2. 2003

Ďurovčík, Leško, Grusková -- tentoraz v SND

Každý režisér túži spracovať dielo tak, aby bolo ešte lepšie ako pôvodné. Nechať sa unášať vlastnými predstavami a zakomponovať ich do diela tak, aby sa zachovalo pôvodné a zároveň vzniklo niečo nové. Pri stvárnení histórie kontroverznej postavy prostredníctvom baletu to platí dvojnásobne. Rasputin uvádzaný Baletom SND je takýmto príkladom.
20. 2. 2003
Platí teze, kterou jsem vždy říkal, že kandidát na prezidenta by měl mít podporu napříč parlamentem, přesahující podporu vládní koalice.
Vladimír Špidla,
předseda ČSSD a předseda vlády ČR
4. 2. 2003

Předsedovi strany se podařilo najít kandidáta, který je sice ve vlastní straně přijímán s rozpaky, o to více vyhovuje koaličním partnerům. To je zvláště potěšitelné v případě US, která se ústy svého předsedy od sociálně demokratické politiky distancuje. Prezidentský kandidát Sokol jmenovaný profesorem z vůle předchozího prezidenta opravdu má vysokoškolský diplom. Podle mých zdrojů kdysi vystudoval několik semestrů "Mat-fyz", po Velké listopadové studium za rok dokončil jako filosof. Přesto nepochybuji o jeho kvalifikační srovnatelnosti s některými jinými filosofy. Jen pokládám za jisté, že patří ke straně-nestraně, která spojuje části dnešní koalice zvané výstižně "hradní křídla". V případě jeho zvolení nedojde ke změně. Uslyšíme opět lehce mlhavé filosofování a moralizování. Za to bude v zahraničí nepochybně vysoce hodnocen. Zvláště bude-li souhlasit s každým humanitárním bombardováním a připojovat svůj podpis kam třeba.

Je to hra o kterou nám opravdu jde?

5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
4. 2. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. Za nesmysly, které vycházejí např. v Mladé frontě dnes, vydáte ročně cca 3000 Kč. Proč nepodpořit menší částkou, rozdělenou na drobné splátky, nezávislou žurnalistiku Britských listů? S finančním rozpočtem bychom mohli dělat daleko podstatnější práci než dosud.

Všichni spolupracovníci časopisu na něm pracují ve veřejném zájmu zadarmo, případně ho dotují z vlastních zdrojů, někteří velmi podstatně. Finanční dary nám umožní dělat více práce ve veřejném zájmu s větším počtem spolupracovníků a profesionálněji.

Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností   
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností   
20. 2. 2003 Další potvrzení hlubokých rozporů mezi arabskými zeměmi ohledně Iráku Ivana  Bošinová
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 Britští arcibiskupové vyjádřili pochybnosti o válce   
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Sebrané spisy básníka Miroslava Holuba   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT