20. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2003

RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku

Velice mne znepokojil způsob, jakým společnost RadioMobil v současné době umožňuje tarifním a twist zákazníkům přístup k získání prvních čtyř číslic kódu PUK2. Domnívám se, že zvolený způsob, který spočívá v získání tohoto kódu prostřednictvím hlasového profilu infolinky T-Mobile, aniž by byla jakkoli jinak ověřena další oprávnění volajícího k přístupu k tomuto údaji, vystavuje uživatele Vašich služeb nepřiměřenému riziku. - Dopis odeslaný dne 19.2. 2003 společnosti Radiomobil.


RadioMobil a.s.
Londýnská 730
120 00 Praha 2
IČO: 649 49 681

České Budějovice, 19. února 2003

Věc: Dodržování Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil a.s.

Vážení přátelé!

Velice mne znepokojil způsob, jakým společnost RadioMobil v současné době umožňuje tarifním a twist zákazníkům přístup k získání prvních čtyř číslic kódu PUK2. Domnívám se, že zvolený způsob, který spočívá v získání tohoto kódu prostřednictvím hlasového profilu infolinky T-Mobile, aniž by byla jakkoli jinak ověřena další oprávnění volajícího k přístupu k tomuto údaji, vystavuje uživatele Vašich služeb nepřiměřenému riziku. Toto nebezpečí dále zvyšuje fakt, že první čtyři číslice kódu PUK2 lze ze stejného telefonního čísla, není-li zákazník již registrován na t-zones, získat stejným způsobem i opakovaně bez žádných omezení.

Rád bych Vás upozornil, že zvolené řešení může vyvolat podezření z porušení Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil a.s. ze strany RadioMobilu.

Odůvodnění:

Kód PUK2 dle poznámky pod čarou č. 2 Všeobecných podmínek je "číselný kód identifikující SIM kartu za účelem její registrace a ochrany". Článek, z jehož porušení může být RadioMobil podezírán, je v kapitole 4 "Práva a závazky RadioMobilu" a jedná se o článek 4.1.4, ve kterém se RadioMobil zavazuje "předat Účastníkovi či jeho zástupci veškeré informace o bezpečnostních kódech nezbytných k užívání Služeb, a to v zapečetěné obálce nebo doporučenou poštou do vlastních rukou na poslední známou adresu Účastníka." Pakliže by kód PUK2 sloužící k ochraně SIM karty měl být považován za bezpečnostní kód ve smyslu článku 4.1.4, mohlo by jeho sdělování prostřednictvím hlasového profilu infolinky T-Mobile být považováno za jednoznačné porušení uvedeného závazku společnosti RadioMobil.

Dovoluji si v této souvislosti zároveň upozornit na článek v kapitole 7 "Opatření proti zneužití Služeb", článek 7.5, na jehož základě je uživatel zavázán "chránit veškerá hesla a bezpečnostní kódy související s poskytovanými Službami." Za výše popsané situace dodržení tohoto závazku významně ztěžuje samotný operátor, který zavedeným opatřením naopak sám zvyšuje riziko zneužití kódu PUK2 uživatele.

Ve stejné kapitole upozorňuji rovněž na článek 7.2, na jehož základě je uživatel oprávněn podat žádost o vydání nové SIM karty také v případě "prozrazení kteréhokoliv z PUK kódů". Podle článku 7.1.4 je pak uživatel zavázán neprodleně informovat RadioMobil i o "důvodném podezření" z tohoto prozrazení. Na základě proběhlých testů bylo zjištěno, že k případnému získání prvních čtyř číslic kódu PUK2 pomocí hlasového profilu infolinky T-Mobile neoprávněnou osobou by tato osoba potřebovala zhruba dvě minuty času.

Důvodné podezření z prozrazení kódu PUK2 tedy může teoreticky vzniknout pokaždé, když uživatel ponechá zapnutý telefon bez dohledu na více než dvě minuty. Prakticky je poté uživatel oprávněn podat žádost o vydání nové SIM karty a zároveň požadovat, aby si RadioMobil za vydání nové SIM karty neúčtoval částku podle článku 7.2 Všeobecných podmínek s poukazem na výše uvedené podezření, že k prozrazení kódu PUK2 došlo v důsledku porušení článku 4.1.4 Všeobecných podmínek ze strany RadioMobilu.

Závěrem si dovoluji poznamenat, že zvolené řešení registrace na t-zones (dříve click) považuji od počátku za velmi nevhodné právě proto, že registraci v prostředí internetu, jehož bezpečnost je a pravděpodobně vždy bude limitována, podmiňuje zadáváním části kódu, který unikátně identifikuje SIM kartu a jehož ochrana podléhá závaznému režimu upravenému v citovaných článcích Všeobecných podmínek. Pakliže se již společnost RadioMobil pro takovéto řešení rozhodla, v žádném případě ji to neopravňuje vytvářet pro kód PUK2 jakýsi zvláštní status, který není upraven ve Všeobecných podmínkách, naopak může být s těmito Všeobecnými podmínkami v rozporu.

Na základě výše uvedeného, v zájmu bezpečnosti uživatelů, v zájmu jednoznačného výkladu Všeobecných podmínek a pro vyloučení veškerých pochybností či případných pozdějších nedorozumění, navrhuji, aby položka "pro zjištění kódu PUK2" byla z hlasového profilu infolinky T-Mobile úplně odstraněna.

S pozdravem

Roman Joura

Podrobnější informace jsou ZDE

                 
Obsah vydání       20. 2. 2003
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
20. 2. 2003 Jednoduchá vysvětlení složitých souvislostí Miroslav Václav Steiner
20. 2. 2003 Televizní zpravodajství po světě je nepříznivé vůči americké vládě
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003
20. 2. 2003 Další potvrzení hlubokých rozporů mezi arabskými zeměmi ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
20. 2. 2003 1. fikcia budúcnosti Slovenska v EÚ: pesimistický scenár... Ľubomír  Tokár
20. 2. 2003 Integrácia poháňaná plynom Juraj  Marušiak
20. 2. 2003 Balet rozvášnený Rasputinom Jana  Mlynarčíková
20. 2. 2003 Sokol prezidentem: Špidla se zbláznil, hoďte na něj síť Ivan  David
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností   
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka