20. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2003

Válka proti Iráku je naší morální povinností

Plánovaná válka proti Iráku vůbec není preventivní, argumentuje Michael Novak v časopise National Review. Je regulérním dokončením spravedlivé války z února 1991. Tehdy byla tato válka dočasně přerušena kvůli vyjednávání o kapitulaci s nespravedlivým agresorem Saddámem Husajnem. Během tohoto vyjednávání požadovaly Spojené národy, že Saddám Husajn musí odzbrojit a prokázat OSN, že zničil všechny své chemické a biologické zbraně a veškeré přípravné práce k vývoji jaderných zbraní.

Tento článek je výstižnou ukázkou amerického konzervativního myšlení. Michael Novak je americký katolický intelektuál. 60 čelných amerických katolíků protestovalo proti rozhodnutí amerického velvyslance ve Vatikánu pozvat do Vatikánu Michaela Novaka, aby tam argumentoval ve prospěch války proti Iráku, viz ZDE Novak tam argumentoval textem, jehož shrnutí přinášíme níže.

Kompletní argumentace Michaela Novaka v angličtině ZDE

Po dobu následujících 12 let navzdory neustálým varováním Saddám Husajn tyto povinnosti drze ignoroval.

Mezitím byla proti USA a proti mezinárodnímu civilizovanému pořádku zahájena nová válka - 11. září 2001. Tato nová válka ukázala chování Saddáma Husajna v nesmírně nebezpečném světle.

Chci připomenout autentickou katolickou doktrínu o spravedlivé válce, jak ji zformulovali svatý Augustin a svatý Tomáš Akvinský. Nový katolický katechismus připisuje primární odpovědnost úřadům veřejné správy. Ty mají povinnost ochraňovat životy a práva ostatních lidí. Zadruhé mají o věci nejpřesnější, často důvěrné informace. Ostatní lidé mají právo vyjadřovat své názory podle svého svědomí, avšak konečné rozhodnutí přísluší veřejným úřadům.

Nový pojem "asymetrické války" vytvořily v poslední době teroristické organizace, které nejsou odpovědné žádnému úřadu veřejné správy. Teroristé provádějí útoky proti nevinným civilistům,. aby dokázali neschopnost zvolených vlád bránit životy občanů. Snaží se tak otřásat základy legitimity těchto vlád.

Když vyšlo najevo, že hlavní přípravy pachatelů útoků z 11. září proběhly pod ochranou vlády Talibánu v Afghánistánu, bylo morální povinnosti vést omezenou a opatrnou válku s cílem způsobit svržení tohoto režimu.

V následujících měsících došlo k útokům teroristů v Moskvě, v Pákistánu a v Indonésii. To podtrhlo celosvětový dosah této hrozby.

Z hlediska amerických národních zájmů je nesmírně důležité, že nám byla 11. září 2001 vyhlášena mezinárodní válka. Je to válka nejen proti Spojeným státům, ale proti celému Západu, proti celému neislámskému světu.

Všechny významné morální autority uznaly, že válka proti tomuto novému druhu terorismu je nejen spravedlivá, ale je morální povinností.

Proč ale je nutno vést válku zrovna proti Iráku? Z hlediska úřadů veřejné správy je důležité, že Saddám Husajn má možnost zničit Paříž, Londýn či Chicago, pokud nalezne ochotné "pěšáky", kteří by dopravili zbraně do cíle. Zadruhé, nezávislé teroristické buňky už byly vycvičeny pro plnění právě takovýchto cílů. Čeká se jen na spojení mezi oběma těmito zápalnými prvky. Existuje silná pravděpodobnost, že Saddámovy smrtící zbraně padnou do rukou al Qaedy.

Argumentuji, že podle původní katolické doktríny takzvané justum bellum, spravedlivé války, je omezená a opatrná válka s cílem svrhnout Saddáma Husajna morální povinností.

Saddám Husajn je megalomaniak, je to nezvykle krutý šéf státu, který pravidelně používá zbraně hromadného ničení proti vlastnímu obyvatelstvu.

Kdyby měl zaútočit Saddám Husajn na nějaké západní město, úřady státní správy, které by proti tomu předem nepodnikly kroky, by se tak dopustily neodpustitelného opomenutí.

Katolická doktrína o spravedlivé válce je zakořeněna v katolickém chápání dědičného hříchu, jak ho zformuloval svatý Augustin v Knize XIX .svého Božího města. Na tomto světě budou muset křesťané vždycky bojovat proti zlu v lidských srdcích, které zasévá rozvrat, plodí zkázu a zánik. Nicméně křesťané jednající jako úřady státní správy mají povinnost dodržovat zákony dobročinnosti a spravedlnosti i při vedení války.

Svatý Augustin definoval mír jako "tichý pořádek", představovaný dynamicky se měnícím mezinárodním pořádkem a spravedlivými politickými komunitami, zprostředkovanými prostřednictvím práva. Doktrína o spravedlivé válce argumentuje, že veřejné úřady mají povinnost bránit své vlastní lidi a obnovovat mezinárodní pořádek válkou.

Nikdo nepochybuje, že dnešní mezinárodní terorismus je úmyslným útokem proti mezinárodnímu pořádku. Veřejné úřady mají povinnost porazit tento terorismus.

Spojené státy naléhají na OSN, aby zasáhla vojensky proti Iráku, protože dne 11. září 2001 byla proti nim vyhlášena válka. Bylo zjevné, že pachatelé útoků z 11. září je nespáchali bez pomoci.

Kromě toho, Saddám Husajn už dvanáct let flagrantně porušuje podmínky určené Spojenými národy pro pokračování jeho vlády. Svět je po 11. září daleko nebezpečnější než dříve, a tak světové společenství buď nyní prosadí mezinárodní pořádek, anebo ustoupí od svých vlastních slavnostně přijatých dohod. Pokud k tomu dojde, některé jednotlivé suverénní státy nevyhnuteně odmítnou stát se komplicem při takovémto mnichovanství. Znamenalo by to stát se součástí Saddámova spiknutí proti mezinárodnímu pořádku a přijmout odpovědnost za to, co by mohl udělat.

Mnoho jiných států světa bylo donuceno odzbrojit a učinily to. Irák nikoliv.

Mezinárodní společenství nemá povinnost dokazovat, že Irák nedodržuje požadavky OSN. To bylo zjištěno už dávno. Saddám Husajn má naopak povinnost předložit důkazy, že odzbrojil.

Po mnoho let se zdálo rozumné nenutit Saddáma Husajna k tomu, aby splnil tyto povinnosti, avšak vzhledem k tomu, že nyní existuje al Qaeda a jiné mezinárodní teroristické organizace, je Saddám Husajn nyní daleko nebezpečnější než dříve.

Tisk přináší informace od evropských výzvědných služeb o intenzivním úsilí vysoce vycvičených čečenských a dalších islámských bojovníků ve svaté válce, kteří se připravují na teroristické útoky v evropských městech, pokud by došlo k válce proti Iráku. Je pravděpodobné, že tyto buňky získají chemické a biologické zbraně. Lehce z Iráku.

                 
Obsah vydání       20. 2. 2003
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
20. 2. 2003 Jednoduchá vysvětlení složitých souvislostí Miroslav Václav Steiner
20. 2. 2003 Televizní zpravodajství po světě je nepříznivé vůči americké vládě
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003
20. 2. 2003 Další potvrzení hlubokých rozporů mezi arabskými zeměmi ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
20. 2. 2003 1. fikcia budúcnosti Slovenska v EÚ: pesimistický scenár... Ľubomír  Tokár
20. 2. 2003 Integrácia poháňaná plynom Juraj  Marušiak
20. 2. 2003 Balet rozvášnený Rasputinom Jana  Mlynarčíková
20. 2. 2003 Sokol prezidentem: Špidla se zbláznil, hoďte na něj síť Ivan  David
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností   
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností   
20. 2. 2003 Další potvrzení hlubokých rozporů mezi arabskými zeměmi ohledně Iráku Ivana  Bošinová
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
20. 2. 2003 Britští arcibiskupové vyjádřili pochybnosti o válce   
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku   
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna   
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
18. 2. 2003 Solidarita s demonstranty, zbitými a uvězněnými v New Yorku   
18. 2. 2003 Irácká rizika Miroslav Václav Steiner